Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

ANUNȚURI PRIVIND OBȚINEREA ACORDULUI DE MEDIU

25 aprilie 2024AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA titular al proiectului ”Reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi, județul Tulcea”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi, județul Tulcea”, propus a se realiza în jud.Tulcea, comunele Mihail Kogălniceanu și Sarichioi.
 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM, str.14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http//apmtl.anpm.ro.
 Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Tulcea.

24 aprilie 2024A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAŢII CARASU – MOVILIŢA”, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în UAT POARTA ALBĂ, UAT MURFATLAR, UAT BĂRĂGANU, UAT TOPRAISAR, UAT AMZACEA, UAT PECINEAGA, UAT ALBEŞTI, UAT AGIGEA, UAT TECHIRGHIOL.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa: municipiul Constanţa, str. Unirii, nr. 23 și la adresa titularului: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.)-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu sediul în judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanţa.

5 aprilie 2024A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „REABILITAREA CANALELOR DE DISTRIBUȚIE DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-GALEȘU, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat județul Constanța, oraș Ovidiu, comuna Poarta Albă, intravilan și extravilan.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, municipiul Constanţa, str. Unirii, nr. 23 și la adresa titularului: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.)-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu adresa în municipiul Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, judeţul Constanţa în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA.

3 aprilie 2024AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi, județul Tulcea”, propus a se realiza în jud.Tulcea, comunele Mihail Kogălniceanu și Sarichioi.
Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM, str.14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, site: http://apmtl.anpm.ro/.

21 martie 2024A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea stațiilor de pompare de bază SPR Chitcov (Titcov) Dig, SPR Gemenele, SPR Bălaia Dig, SPR Maicanu Mic (Dig), SPR Filipoiu, SPR Stancea (Salcia) Dig și a canalelor de aducțiune CA8-1, CA8-1a, CA8-1b, CA8-2, CA7, CA7-1, CA7-1a, CA7-2, CA7-3, CA7-4, CA3-3, CA3-2, CA3-1, CA3, CA4-2, CA4-1, CA4, CA5, CA6, CA1, CA2 din incinta Insula Mare a Brăilei, județul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comunele Frecăței, Mărașu și Gropeni.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din județul Brăila, mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA din județul Brăila, municipiul Brăila, strada Vapoarelor, nr. 13, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

11 martie 2024A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajării de irigaţii Ghidici Rast Bistret, județul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţile Rast, Ghidici, Negoi, Catane,   Seaca de Câmp, județul Dolj.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj str. Petru Rares, nr.1, şi la sediul A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj str. Mihai Eminescu, nr. 16, Şimnicu de Sus, jud. Dolj, în zilele de luni până joi între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, str. Petru Rares, nr.1, judeţul Dolj.

7 martie 2024ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunță publicul interesat asupra actualizării Deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: „REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE SP HINOG DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-CDMN/PAMN SUD, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, oraș Cernavodă, com. Saligny, extravilan, amenajarea de irigații Carasu CDMN/PAMN SUD.
Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23 și la sediul ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din jud. Constanța, mun. Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, în zilele de luni-vineri, între orele 09 -16 precum și la următoarea adresă de internet (http://apmct.anpm.ro).
Observaţiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

26 februarie 2024 – A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LOT 1 – Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigații din amenajarea Ialomița Călmățui, reabilitarea stației de bază SPA I.M.Gheorghiu (nava RNR nr. 2439 și nava RNR nr. 2440), reabilitarea stațiilor de repompare SRPA I Spiru Haret, SRPA IA Lacu Rezii, SRPA III, SRPA IV, SRPA IV A și SRPA IQ Spiru Haret, reabilitarea canalului de aducțiune CA Terasă și reabilitarea canalelor de distribuție CD 1, CD 2, CD 3A, CD 4, CD 4A, CD 4A1, CD 5, CD 5H, CD 5H1, CD 7, CD 8, CD 9, județul Brăila”, propus în judeţul Brăila, unitățile administrativ teritoriale Însurăței, Stăncuța, Berteștii de Jos, Zăvoaia, Cireșu, Ulmu, Ciocile, Dudești, Roșiori, Bărăganu şi Victoria, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

21 februarie 2024 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.) – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE DE BAZĂ SPB SINOE, A STAȚIILOR DE REPOMPARE SRPA 1-2, SRPA 2-2 SINOE, SRPA 3-1 SINOE, A CANALELOR DE ADUCȚIUNE CA SINOE, CA 1 SINOE, CA 2 SINOE, CA 3A, CA 3B ȘI A CANALELOR DE DISTRIBUȚIE CD 2 SINOE ȘI CD 5 SINOE DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOE, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în comunele: Mihai Viteazu, Fântânele, Cogealac, Istria, Grădina, intravilan și extravilan, județul Constanța
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, municipiul Constanţa, str. Unirii, nr. 23 și la adresa titularului: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.) – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu adresa în municipiul Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, judeţul Constanţa în zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului CONSTANŢA, municipiul Constanţa, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, între orele 9-13.

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE CONSTANTA, titular al proiectului: „REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE DE BAZĂ SPB MEDGIDIA DIN AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU CDMN/PAMN SUD, JUDEŢUL CONSTANŢA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, UAT Medgidia, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE CONSTANTA, titular al proiectului: REABILITAREA SI MODERNIZAREA STATIILOR DE POMPARE PLUTITOARE SPA VADU OII SI SPA PLUTITOARE HARSOVA DIN CADRUL AMENAJARII OREZARIE HARSOVA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “LOT 1 – Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigații din Amenajarea Ialomița Călmățui, reabilitarea stației de bază SPA I.M.Gheorghiu (nava RNR nr. 2439 și nava RNR nr. 2440), reabilitarea stațiilor de repompare SRPA I Spiru Haret, SRPA IA Lacu Rezii, SRPA III, SRPA IV, SRPA IV A și SRPA IQ Spiru Haret, reabilitarea canalului de aducțiune CA Terasă și reabilitarea canalelor de distribuție CD 1, CD 2, CD 3A, CD 4, CD 4A, CD 4A1, CD 5, CD 5H, CD 5H1, CD 7, CD 8, CD 9, județul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, U.A.T. Însurăței, Stăncuța, Berteștii de Jos, Zăvoaia, Cireșu, Ulmu, Ciocile, Dudești, Roșiori, Bărăganu şi Victoria.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA din județul Brăila, municipiul Brăila, strada Vapoarelor, nr. 13, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

 

ANIF – FILIALA TERITORIALĂ DE IMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE CONSTANTA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE DE BAZĂ SPB MEDGIDIA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII CARASU-CDMN/PAMN SUD, JUDEȚUL CONSTANȚA, propus a fi amplasat în jud. Constanța, UAT Medgidia.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii nr.23 și la adresa titularului ANIF-FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE CONSTANȚA, cu sediul în jud. Constanța, mun. Constanța, str. Zburătorului nr.4, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

 

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPA km 221 nava RNR nr. 2429, a staţiilor de repompare SRPA 01, SRPA 02, SRPA 03, SRPA 04, a canalului de aducțiune CA Luncă, a canalelor de distribuţie CD 1, CD 4, CD 5, CD 6, CD 7, CD 7a, CD 9, CD 9a, a canalelor secundare CS 3, CS 5, CS 8, CS 9 și construcțiile hidrotehnice aferente, din Amenajarea de irigaţii Terasa Viziru, județul Brăila”, propus în judeţul Brăila, U.A.T. Însurăței, Viziru, Bordei Verde, Traian, Tufești şi Stăncuța, care nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

 

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPA km 221 nava RNR nr. 2429, a staţiilor de repompare SRPA 01, SRPA 02, SRPA 03, SRPA 04, a canalului de aducțiune CA Luncă, a canalelor de distribuţie CD 1, CD 4, CD 5, CD 6, CD 7, CD 7a, CD 9, CD 9a, a canalelor secundare CS 3, CS 5, CS 8, CS 9 și constructiile hidrotehnice aferente, din Amenajarea de irigaţii Terasa Viziru, județul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, U.A.T. Însurăței, Viziru, Bordei Verde, Traian, Tufești şi Stăncuța.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea Amenajării de Irigații Câmpia Covurlui – Stațiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboși și canalul de aducțiune CA Barboși, județul Galați”, amplasat în extravilanul și intravilanul localităților Galați și Șendreni, județul Galați.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA3 din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”, propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Frumușița și Tulucești, județul Galați.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului „Reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat – Băilești, judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat – Băilești, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Băilești, Calafat, Afumați, Maglavit, Moțăței, Bârca, Goicea, Bistreț, Negoi, Catane, Rast, Piscu Vechi, Poiana Mare, Seaca de Câmp, Urzicuța, judeţul Dolj.

ANIF – Filiala  Teritorială de lmbunătăţiri Funciare Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitarea Amenajării de Irigaţii Câmpia Covurlui – Staţiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi canalul de aducţiune CA Barboşi, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul localităţilor  Galaţi şi Şendreni, judeţul Galaţi.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița, SPE Stoicani și SPE Drăculești din Amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”, amplasat în comunele Tulucești, Foltești, Măstăcani și Frumușița, județul Galați.

A.N.I.F.-FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE CONSTANŢA, cu sediul în mun. Constanţa, str. Zburătorului, nr.4, judeţul Constanţa anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STAȚIILOR DE POMPARE PLUTITOARE SPA VADU OII ȘI SP PLUTITOARE HÂRȘOVA DIN CADRUL AMENAJĂRII DE IRIGAȚII OREZĂRIE HÂRȘOVA.

ANIF – Filiala Teritorială de lmbunătăţiri Funciare Galaţi, titular al proiectului: „Reabilitarea Amenajării de Irigaţii Câmpia Covurlui – Staţiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi canalul de aducţiune CA Barboşi, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi cu evaluare adecvată de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitarea Amenajării de Irigaţii Câmpia Covurlui – Staţiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi canalul de aducţiune CA Barboşi, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, comuna Şendreni.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, titular al proiectului: „Reabilitare infrastructură principală din Amenajarea de irigații Terasa Nicorești Tecuci, județul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și fără evaluare adecvată de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitare infrastructură principală din Amenajarea de irigații Terasa Nicorești Tecuci, județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați, municipiul Tecuci, comunele Munteni, Nicorești, Cosmești, Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Movileni.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat Băilești, județul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţile Băilești, Calafat, Afumați, Maglavit, Moțăței, Bârca, Goicea, Bistreț, Negoi, Catane, Rast, Piscu Vechi, Poiana Mare, Seaca de Câmp, Urzicuța, județul Dolj.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (A.N.I.F.) – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, titular al proiectului: REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAŢII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEŢUL CONSTANŢA, propus a fi amplasat în oraş Ovidiu, comuna: Poarta Albă, Castelu, Cuza Vodă, Mihail Kogălniceanu, sat: Poarta Albă, Castelu, Nisipari, Mihail Kogălniceanu, intravilan şi extravilan, amenajarea de irigaţii Carasu-Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA  EVALUARII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brăila anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare/revizuire a Deciziei Etapei de Încadrare nr. 7440 din 20.06.2018 cât și a Anexei nr. 4593 din 17.03.2020 la aceasta, emisă de APM Brăila pentru proiectul „Execuție lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investiții: Reabilitarea infrastructurii principale din incinta Insula Mare a Brăilei, județul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Frecăței, SPR Salcia.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (A.N.I.F.) – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, titular al proiectului: REABILITAREA INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DIN AMENAJAREA CARASU–BASARABI,  JUDETUL CONSTANTA, propus a fi amplasat în municipiul Constanţa, oraş Murfatlar, comunele: Valu lui Traian si Poarta Albă, judeţul Constanţa, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA  EVALUARII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, titular al proiectului: „Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA3 din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă și cu evaluare adecvată de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA3 din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați, comunele Frumușița și Tulucești.

ANIF – Filiala Teritorială de lmbunătăţiri Funciare Galaţi, titular al proiectului: „Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii Sifon Suhurlui, Sifon Valea Cocoraşului, Sifon Valea Gerului, Sifon Valea Călmăţui, Sifon Valea Negrea din amenajarea Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă şi fără evaluare adecvată de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii Sifon Suhurlui, Sifon Valea Cocoraşului, Sifon Valea Gerului, Sifon Valea Călmăţui, Sifon Valea Negrea din amenajarea Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi, comunele Slobozia Conachi, Piscu, Pechea, Griviţa, Lieşti, Iveşti, Schela.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (A.N.I.F.)-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REABILITAREA INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DIN AMENAJAREA PENTRU IRIGAŢII CARASU-BASARABI, JUDEŢUL CONSTANŢA-ACTUALIZARE ŞI COMPLETARE propus a fi amplasat în municipiul Constanţa, oraş Murfatlar, comunele: Valu lui Traian şi Poarta Albă, judeţul Constanţa.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (A.N.I.F.)-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAŢII CARASU-MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEŢUL CONSTANŢA, propus a fi amplasat în oraş Ovidiu, comuna: Poarta Albă, Castelu, Cuza Vodă, Mihail Kogălniceanu, sat: Poarta Albă, Castelu, Nisipari, Mihail Kogălniceanu, intravilan şi extravilan, amenajarea de irigaţii Carasu-Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.

ANIF FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE CONSTANȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: „REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII CARASU- NICOLAE BĂLCESCU, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în județul Constanța, municipiului Medgidia, comunele Tortoman, Cuza Vodă, Mircea Vodă, extravilan, Amenajarea de irigații Carasu-Nicolae Bălcescu.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din Municipiul Constanța, str. Unirii nr.23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09.00-13.00 și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PS, a staţiei de repompare L2, a canalelor de aducţiune şi de distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova Corabia, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Dăbuleni, Mârşani, Dobreşti, Daneţi, Amărăşti de Sus, Amărăşti de Jos, Dobroteşti, Rojişte, jud. Dolj, Urzica, Obârşia, Vădăstriţa, Ştefan cel Mare, jud. Olt.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj str. Petru Rares, nr.1 şi la sediul A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj str. Mihai Eminescu, nr. 16, Simnicu de Sus, jud. Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr.1.

A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bacău, în calitate de titular de proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea amenajării de irigații Racova-Filipești, județul Bacău”.

ANIF – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Galati, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale de aductiune a apei pentru irigatii Sifon Lozova, din Amenajarea Campia Covurlui, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de aductiune a apei pentru irigatii Sifon Lozova, din Amenajarea Campia Covurlui, judetul Galati”, propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Schela, sat Schela.

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul “Impermeabilizare canal CS13 din amenajarea Terasa Viziru, judeţul Brăila“, propus a fi amplasat în jud. Brăila, comuna Bordei Verde, extravilan, nu se va supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

ANIF – Filiala Teritorială de lmbunătăţiri Funciare Galaţi, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii Sifon Mălina, din Amenajarea Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii Sifon Mălina, din Amenajarea Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi comunele Vânători şi Smârdan.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului „Reabilitarea amenajării de de desecare Ciupercenii – Desa, trup I, JDEGLA, judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea amenajării de desecare Ciuperceni – Desa, trup I, JDEGLA, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Calafat, Ciupercenii Noi, judeţul Dolj.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului „Reabilitarea amenajării de de desecare Ciupercenii – Desa, trup II, DUVALMU, judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea amenajării de desecare Ciuperceni – Desa, trup II, DUVALMU, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, judeţul Dolj.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Impermeabilizare canal CS13 din amenajarea Terasa Viziru, judeţul Brăila“, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comuna Bordei Verde, extravilan.

ANIF – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Bacau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Reabilitarea amenajarii de irigatii Racova-Filipesti, judetul Bacau”, propus a se realiza pe teritoriul comunelor Garleni, Racova, Beresti-Bistrita, Filipesti, jud. Bacau.

ANIF – FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZAU, titular al proiectului „Reabilitare conducte ingropate ce se alimenteaza din Canal Vest: derivatia 1 Canal Vest, derivatia 2 Canal Vest, derivatia 3 Canal Vest, derivatia 4 Canal Vest din amenajarea de irigatii AHC Campinia Buzaului – Canal Vest, judetul Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Buzau

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului “„Reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate Galicea, judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate Galicea, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Moţăţei, Galicea Mare, Giubega, Perişor, Galiciuica, Întorsura, Siliştea Crucii, Cioroiaşi, judeţul Dolj

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea prin domnul Director Ghermac Eftimie, titular al proiectului ,,AMENAJAREA TERENURILOR AFECTATE DE EROZIUNE ÎN ADÂNCIME, ALUNECĂRI DE TEREN ȘI EXCES DE UMIDITATE ÎN ZONA CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA propus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Călimănești, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,AMENAJAREA TERENURILOR AFECTATE DE EROZIUNE ÎN ADÂNCIME, ALUNECĂRI DE TEREN ȘI EXCES DE UMIDITATE ÎN ZONA CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA propus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Călimănești

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea prin domnul Director Ghermac Eftimie, titular al proiectului ,,LUCRĂRI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI, AMENAJAREA TERENURILOR ALUNECATE ȘI ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE ÎN ZONA HOREZU – VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA propus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Horezu și comuna Vaideeni, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,LUCRĂRI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI, AMENAJAREA TERENURILOR ALUNECATE ȘI ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE ÎN ZONA HOREZU – VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEApropus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Horezu și comuna Vaideeni.

ANIF -FILIALA TERITORIALĂ DE IMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA, titularul al proiectului ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, anunța publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”propus a se amplasa in extravilanul orașului Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin CF 32289, nr. topografic/ nr.cadastral T45,A574, Cc 488,De509/1 A 491/32289.

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,AMENAJAREA TERENURILOR AFECTATE DE EROZIUNE ÎN ADÂNCIME, ALUNECĂRI DE TEREN ȘI EXCES DE UMIDITATE ÎN ZONA CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA propus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Călimănești

ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, judetul Tulcea”, propus a se amplasa in extravilanul orașului Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin CF 32289, nr. topografic/ nr.cadastral T45,A574, Cc 488,De509/1 A 491/32289

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal Vest: derivația 1 Canal Vest, derivația 2 Canal Vest, derivația 3 Canal Vest, derivația 4 Canal Vest din amenajarea de irigații AHC Câmpinia Buzăului- Canal Vest, județul Buzău ”, propus a fi amplasat în UAT Merei, UAT Ulmeni, UAT Stâlpu, UAT Săhăteni, jud. Buzău

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea prin domnul Director Ghermac Eftimie anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,LUCRĂRI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI, AMENAJAREA TERENURILOR ALUNECATE ȘI ELIMINAREA EXCESULUI DE UMIDITATE ÎN ZONA HOREZU – VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEApropus a fi amplasat în județul Vâlcea, orașul Horezu și comuna Vaideeni

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate Galicea, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Moţăţei, Galicea Mare, Giubega, Perişor, Galiciuica, Întorsura, Siliştea Crucii, Cioroiaşi, judeţul Dolj

ANUNȚ PUBLIC AUTORIZATIE MEDIU FTIF TULCEA

ANIF Filiala Teritoriala de Imbunătătiri Funciare Bacău, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigatii Itesti, jud. Bacau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru acest proiect

ANIF – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de ealuare adecvata pentru proiectul „Reabilitarea statiilor de desecare SPR Sivita, SPE Stoicani si SPE Draculesti din Amenajarea Bratesul de Sus, judetul Galati”, propus a fi amplasat in comunele Tulucesti, Foltesti, Mastacani si Frumusita

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA cu sediul pe str.Viticulturii nr.10, mun.Tulcea, jud.Tulcea, tulcea@anif.ro titular al proiectului ”REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII SUD RAZELM, JUDEȚUL TULCEA, amplasat în extravilanul com.Jurilovca, Ceamurlia de Jos,Sarichioi, conform certificatului de urbanism nr.4/1219/19.02.2020 emis de Consiliul Județean Tulcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.R.B.D.D., respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII SUD RAZELM, JUDEȚUL TULCEA”, amplasat în extravilanul com.Jurilovca, Ceamurlia de Jos,Sarichioi conform certificatului de urbanism nr.4/1219/19.02.2020 emis de Consiliul Județean Tulcea

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului “Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PS, a staţiei de repompare L2, a canalelor de aducţiune şi de distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova – Corabia, judeţul Dolj” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PS, a staţiei de repompare L2, a canalelor de aducţiune şi de distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova – Corabia, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Dăbuleni, Mârşani, Dobreşti, Daneţi, Amărăşti de Sus, Amărăşti de Jos, Dobroteşti, Rojişte, jud. Dolj, Urzica, Obârşia, Vădăstriţa, Ştefan cel Mare, jud. Olt

AGENȚIA NATIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA, titular al proiectului ,,REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII PECENEAGA TURCOAIA MACIN, JUDETUL TULCEA – SIFON VALEA LUPULUI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII PECENEAGA TURCOAIA MACIN, JUDETUL TULCEA – SIFON VALEA LUPULUI” propus a se amplasa in extravilanul orasului Macin identificat prin: De 623, Linia parcelara 11, judetul Tulcea

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Bacău, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și Studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Itești” propus a se realiza pe teritoriul comunei Itești, județul Bacău

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitarea Amenajării de Irigații Câmpia Covurlui – stațiile de pompare de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi a canalului de aducțiune CA Barboşi, județul Galați, propus a fi amplasat în municipiul Galați și în comuna Şendreni, județul Galați

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare infrastructură principală din Amenajarea de irigații Terasa Nicorești Tecuci, județul Galați, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci şi în comunele Munteni, Nicorești, Cosmești, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Movileni, județul Galați

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Şivița şi a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA3 din Amenajarea Brateşul de Sus, județul Galați, propus a fi amplasat în comunele Frumuşiţa şi Tuluceşti, județul Galați

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PS, a staţiei de repompare L2, a canalelor de aducţiune şi de distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova Corabia, judeţul Dolj”, propus a fi amplasat în localităţiile Dăbuleni, Mârşani, Dobreşti, Daneţi, Amărăşti de Sus, Amărăşti de Jos, Dobroteşti, Rojişte, jud. Dolj, Urzica, Obârşia, Vădăstriţa, Ştefan cel Mare, jud. Olt

AGENȚIA NATIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea titular al proiectului ”REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE DE BAZĂ SP1 BABADAG, SP2 BABADAG, STAȚIILOR DE REPOMPARE SRP1 BABADAG, SRP4 BABADAG ȘI A CANALELOR DE ADUCȚIUNE CA5, CD1-8 ȘI CA0-SP2 BABADAG  DIN AMENAJAREA  DE IRIGAȚII BABADAG , JUDEȚUL TULCEA” anunță  publicul  interesat  asupra luării deciziei de încadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea  aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru ”REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII SUD RAZELM, JUDEȚUL TULCEA”-Titular AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA

AGENȚIA NATIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” REABILITAREA STAȚIEI DE POMPARE DE BAZĂ SP1 BABADAG, SP2 BABADAG, STAȚIILOR DE REPOMPARE SRP1 BABADAG, SRP4 BABADAG ȘI A CANALELOR DE ADUCȚIUNE CA5, CD1-8 ȘI CA0-SP2 BABADAG DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII BABADAG , JUDEȚUL TULCEA”

ANIF Filiala Teritoriala de Imbunătățiri Funciare Bacău, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Itești, județul Bacău”  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, și anume ca proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate

AGENȚIA NATIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII PECENEAGA TURCOAIA MACIN, JUDETUL TULCEA – SIFON VALEA LUPULUI”, propus a se amplasa in extravilanul orasului Macin identificat prin: De 623, Linia parcelara 11, judetul Tulcea

AGENTIA NATIONALA DE ÎMBUNĂTĂTIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNATATIRI FUNCIARE TULCEA, titular al proiectului ,,REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGAȚII PECENEAGA-TURCOAIA-MACIN, JUDETUL TULCEA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de incadrare de către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,REABILITAREA AMENAJARII DE IRIGATII PECENEAGA-TURCOAIA-MACIN, JUDETUL TULCEA”

ANIF Filiala Teritoriala Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacău, anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și Studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Stația de pompare spa Dămienești-Drăgești pentru alimentarea cu apa a ploturilor SPP1 Bătrânesti și SPP2 Dămienești din amenajarea de irigații Dămienești” propus a se realiza pe teritoriile comunei Icușești, județul Neamț si  comunei Damienești, județul Bacău

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALĂ DE  IMBUNĂTĂȚIRI  FUNCIARE TULCEA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul ,,REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII PECENEAGA-TURCOAIA-MĂCIN, JUDEȚUL  TULCEA”, propus a se realiza in extravilanul comunelor, Peceneaga, Turcoaia,Greci, Cerna, jud. Tulcea

ANIF FILIALA TERITORIALĂ DE  IMBUNĂTĂȚIRI  FUNCIARE TULCEA, titular al proiectului ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL  TULCEA” anunta publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL  TULCEA”, propus a se amplasa in extravilan/intravilan oraș  Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin T45,A574,De509/1/30444

ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Tulcea,anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, judetul Tulcea”, propus a se amplasa in extravilan/intravilan oraș  Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin T45,A574,De509/1/30444

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Ianca Surdila Greci, judeţul Brăila”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Ianca Surdila Greci, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul comunelor Mircea Vodă, Ianca, Surdila Greci, Surdila Găiseanca

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA, titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii incinta B.H. Călmățui, judeţul Brăila”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii incinta B.H. Călmățui, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Surdila Greci, Surdila Găiseanca, Mircea Vodă, Ianca, Zăvoaia – continuarea procedurii de emitere a aprobării de dezvoltare a proiectului, întrucât proiectul nu necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra luării de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului: modificările proiectului «Reabilitarea infrastructurii principale din Incinta Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila – lot 4» propuse în jud. Brăila, extravilan com. Frecăţei, nu se vor supune evaluării impactului asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru «Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din incinta Călmăţui Gropeni Chiscani, judeţul Brăila»: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi anume că este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată pentru proiectul : ,, Staţia de pompare SPA Dămieneşti-Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti” propus a fi realizat în comunele Icuşeşti, judeţul Neamţ şi comunei Dămieneşti, judeţul Bacău

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din incinta Călmăţui Gropeni Chiscani, judeţul Brăila“, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, comunele Stăncuţa, Gropeni, Berteştii de Jos, Tufeşti, Tichileşti

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Staţia de pompare SPA Dămieneşti-Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti” propus a se realiza în extravilanul comunei Icuşeşti, sat Spiridoneşti, judeţul Neamţ şi comunei Dămieneşti, judeţul Bacău

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii incinta B.H. Călmăţui, judeţul Brăila, prous a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilan comuna Surdila Greci, Surdila Găiseanca, Mircea Vodă, Ianca, Zăvoaia

A.N.I.F. Filiala Teritorială Dolj titular al proiectului “Reabilitarea statiei de pompare de bază SPA1 Nedeia, a staţiilor de repompare SRP3 Segarcea, SRP4, SRP5 şi SRP7, a canalului de aducţiune CA4, precum şi a canalelor de distribuţie CD6,CD6a, CD7, CD7a, CD8, CD8a din amenajarea de irigaţii Nedeia – Măcesu, judeţul Dolj” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectului “Reabilitarea statiei de pompare de bază SPA1 Nedeia, a staţiilor de repompare SRP3 Segarcea, SRP4, SRP5 şi SRP7, a canalului de aducţiune CA4, precum şi a canalelor de distribuţie CD6,CD6a, CD7, CD7a, CD8, CD8a din amenajarea de irigaţii Nedeia – Măcesu” propus a fi amplasat în judeţul Dolj, localităţiile Calopăr, Segarcea, Dranic, Lipovu şi Gighera

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila adresa Brăila, jud. Brăila, Str. Vapoarelor, nr. 13, solicită la A.P.M. Vrancea obţinerea autorizaţiei de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12, pentru activitatea de irigaţii ce se desfăşoară în amenajarea de irigaţii Ciorăşti – Măicăneşti, situată în judeţul Vrancea

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA, titular al proiectului «Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila» anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul «Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila», propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul comunelor Măxineni, Siliştea şi Vădeni

A.N.I.F.- FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE BUZAU, titular al proiectului ,,Reabilitari si completari constructii hidrotehnice in amenajarea de combatere a eroziunii solului BH Calnau, judetul Buzau”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Buzau, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Reabilitari si completari constructii hidrotehnice in amenajarea de combatere a eroziunii solului BH Calnau, judetul Buzau”, propus a fi amplasat în comuna Murgesti

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a – II – a, judeţul Brăila” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată şi fără evaluarea impactului aszpra corpurilor de apă de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a – II – a, judeţul Brăila” propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa), judeţul Vrancea (extravilan comunele Măicăneşti şi Năneşti) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Scorţaru Nou)

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA titular al proiectului „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată şi fără evaluarea impactului aszpra corpurilor de apă de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila” propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Racoviţa)

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitarea staţiei SPR Cotu Văleni şi a canalelor de aducţiune CD Monofilare , CD1 Monofilare din Amenajarea Brateşul de Sus, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în comunele Tuluceşti, Folteşti Măstăcani şi Vlădeşti, jud. Galaţi

A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Imbunătățiri Funciare Galați, solicită Reînnoirea Autorizațiilor de Mediu pentru amenajările hidroameliorative: Câmpia Covurlui, Tecuci Nicorești și Brateșul de Sus, care prevăd desfășurarea activităților de irigații, desecare și combaterea eroziunii solului pe raza județului Galați

A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BRĂILA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Latinu-Vădeni, judeţul Brăila“, propus a fi amplasat în judeţul Brăila, extravilanul comunelor Măxineni, Siliştea şi Vădeni

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea titular al proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin”, propus a se amplasa în extravilan UAT-urile Macin și Carcaliu, jud.Tulcea

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila, anunţă că a depus Documentaţia Tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea: irigaţii, desecare şi drenaj, desfăşurată în amenajările hidroameliorative: Terasa Brăilei, Insula Mare a Brăilei, Ialomiţa – Călmăţui, Terasa Viziru, Nămoloasa – Măxineni, Ianca – Surdila Greci, Călmăţui – Gropeni – Chiscani, Grădiştea – Făurei – Jirlău, Latinu – Vădeni, Lunca – Râu – Buzău, Brăila – Dunăre – Siret, Noianu – Chiscani, Bazin Hidrografic Călmăţui, amplasate în judeţul Brăila

A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de imbunătițiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin”, propus in extravilan UAT-urile Macin și Carcaliu, jud.Tulcea

Anunt din data de 11.03.2019 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către ANPM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare infrastructura principala de irigații Câmpia Covurlui, județul Galați”, propus a fi amplasat în: parțial intravilan și extravilan comuna Litiești

Anunt din data de 18.02.2019 privind Reînnoirea Autorizațiilor de Mediu pentru amenajările hidroameliorative: Câmpia Covurlui, Tecuci Nicorești și Brateșul de Sus, care prevăd desfășurarea activităților de irigații, desecare și combaterea eroziunii solului pe raza județului Galați

Anunt din data de 29.01.2019 privind depunere solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, faza a – II – a, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa), judeţul Vrancea (extravilan comunele Măicăneşti şi Năneşti) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Scorţaru Nou)

Anunt din data de 29.01.2019 privind depunere solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din Amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în judeţul Galaţi (extravilan comuna Nămoloasa) şi judeţul Brăila (extravilan comunele Salcia Tudor şi Racoviţa)

„Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Moldova Sud Galați, titular al proiectului ,,Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Şiviţa, SPE Stoicani, şi SPE Drăculeşti din amenajarea de desecare Brateşul de Sus, jud. Galați” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului şi cu evaluare adecvată de către APM Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ,,Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Şiviţa, SPE Stoicani, şi SPE Drăculeşti din amenajarea de desecare Brateşul de Sus, jud. Galați” propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Măstăcani, Tuluceşti, Folteşti şi Frumuşiţa, jud. Galati.”

Anunt din data de 27.11.2018 privind luarea deciziei de emitere a aprobarii de dezvoltare fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Reabilitarea si retehnologizarea amenajarii complexe de irigatii Ciorasti – Maicanesti, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii, etapa I”

Anunt din data de 13.11.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Reabilitarea si retehnologizarea amenajarii complexe de irigatii Ciorasti – Maicanesti, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii, etapa I”

Anunt din data de 07.11.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea statiei SPR Cotu Valeni si a canalelor de distributie CD Monofilare, CD1 Monofilare din Amenajarea Bratesul de Sus, jud. Galati”

Anunt din data de 19.10.2018 referitor la decizia etapei de încadrare de către APM Dolj privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea staţiei de Pompare de Desecare SPR Nedeia din Amenajarea Bistreţ – Nedeia – Jiu” judetul Dolj

Anunt din data de 20.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea Amenajarii de irigatii Sinoe, judetul Constanta”

Anunt din data de 18.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa Ialomita – Calmatui, judetul Braila”

Anunt din data de 03.09.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Babadag, judetul Tulcea”

Anunt din data de 03.09.2018 privind luarea deciziei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Calmatui II, judetul Braila”

Anunt din data de 21.08.2018 privind luarea deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Pietroiu – Stefan cel Mare, judetul Ialomita”

Anunt din data de 21.08.2018 privind luarea deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea hidroameliorativa Terasa Ialomita Calmatui, judetul Ialomita”

Anunt din data de 09.08.2018 privind luarea deciziei de emiterea aprobarii de mediu pentru proiectul „Reabilitare SPAE LATA din Amenajarea de desecare 23 August – Isaccea, judetul Tulcea”

Anunt din data de 01.08.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Pietroiu – Stefan cel Mare” judetul Ialomita

Anunt din data de 01.08.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Hidroameliorativa Terasa Ialomita Calmatui, judetul Ialomita

Anunt din data de 24.07.2018 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Terasa Brailei”

Anunt din data de 16.07.2018 privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Calmatui II, judetul Braila”

Anunt din data de 13.07.2018 privind luarea deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău, Judeţul Brăila”

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Campia Covurlui, judetul Galati”

Anunt din data de 05.07.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Babadag, judetul Tulcea”

Anunt din data de 02.07.2018, privind luarea de către APM Braila a deciziei pentru etapa de încadrare pentru proiectul „Reabilitare staţie de desecare SPE Valea Encii din Amenajarea Terasa Brăilei, jud. Brăila”

Anunt din data de 21.06.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa Ialomita-Calmatui, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan unitatile administrativ teritoriale Rosiori, Zavoaia, Dudesti, Baraganul, Insuretei, Victoria, Bertesii de Jos

Anunt din data de 18.06.2018 privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare staţie de desecare SPE Valea Encii din amenajarea Terasa Brăilei, judeţul Brăila”, propus a fi amplasat în jud. Brăila,comuna Traian

Anunt din data de 12.06.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea statiilor de desecare SPR Sivita, SPE Stoicani si SPE Draculesti din amenajarea de desecare Bratesul de Sus, judetul Galati”

Anunt din data de 06.06.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău, judetul Brăila”

Anunt din data de 30.05.2018, privind luarea deciziei asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale din incinta Insula Mare a Brailei, judetul Braila – lot 4”

Anunt din data de 22.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din Amenajarea Terasa Brailei”

Anunt din data de 21.05.2018, privind decizia etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii complexe de irigatii Terasa Viziru, judetul Braila”

Anunt din data de 18.05.2018, privind decizia etapei de incadrare de catre APM Bacau pentru proiectul „Reabilitarea atatiei de baza SPA Sascut, a statiei SRPA Sascut si a conductei de refulare SPA-SRPA in amenajarea de irigatii Sascut-Valea Seaca”

Anunt din data de 15.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare SPAE LATA din amenajarea de desecare 23 August-Isaccea, judetul Tulcea”

Anunt din data de 14.05.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila pentru proiectul „Reabilitarea navei plutitoare cu numar de inmatriculare 2435 si decolmatarea nisei la statia SP1 Gropeni km 196, Amenajarea Terasa Brailei, judetul Braila”

Anunt din data de 11.05.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea statiei de baza SPA Sascut, a statiei SRPA Sascut si a conductei de refulare SPA-SRPA in amenajarea de irigatii Sascut-Valea Seaca, judetul Bacau”

Anunt din data de 25.04.2018, privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii complexe de irigatii Terasa Viziru, judetul Braila”

Anunt din data de 24.04.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Constanta pentru proiectul „Reabilitarea canalelor CA1 si CA2 Galesu din amenajarea de irigatii Carasu-Galesu, judetul Constanta”

Anunt din data de 13.04.2018: «A.N.I.F. – FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE DUNĂREA INFERIOARĂ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea navei plutitoare cu nr. de înmatriculare 2435 şi decolmatarea nişei la staţia SP 1 Gropeni km 196, Amenajarea Terasa Brăilei”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, extravilan comuna Gropeni.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila – mun. Brăila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului din jud. Brăila, mun. Brăila, str. Vapoarelor, nr. 13, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brăila.»

Anunt din data de 20.03.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Dolj pentru proiectul „Reabilitarea amenajarii de irigatii Nedeia-Macesu, judetul Dolj”

Anunt din data de 26.02.2018, privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Braila pentru proiectul ” Reabilitarea statiei de baza SPA IM Gheorghiu si a nisei de la km 221 – navele 2444 si 2443″, amplasat in jud. Braila, com. Stancuta

ANUNȚ FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE VRANCEA

Având în vedere Regulamentul privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor aplicare de nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare pe durata stării de alertă în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS COV-2, aprobat de Directorul General ANIF prin decizia nr. 297/02.06.2020, în cadrul Filialei de Îmbunătățiri Funciare Vrancea se suspendă activitatea cu publicul până la data de 15.08.2020.

Transmiterea actelor se va face în formă electronică la adresa de e-amil vrancea@anif.ro sau prin poștă la adresa b-dul Brăilei nr.121 bis Focșani, cod 620122, jud. Vrancea.

Taxele și avizele se vor achita astfel în contul ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Vrancea cont IBAN RO66TREZ691501701x008579- Trezoreria Mun. Focșani.

ANUNȚ Bacău: Ședința programată pe data de 30.07.2020, ora 12, a Primăriei Icușești, se va realiza în format electronic

Avand în vedere situația prelungirii stării de alertă și a impunerii de măsuri restrictive pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, ANIF Filiala Teritoriala Moldova Sud, Unitatea de Administrare Bacău, titular al proiectului Stația de pompare spa Dămienești-Drăgești pentru alimentarea cu apa a ploturilor SPP1 Bătrânesti și SPP2 Dămienești din amenajarea de irigații Dămienești”, anunță publicul interesat că ședința de dezbatere publică și consultarea publicului interesat, programată pe data de 30.07.2020, ora 12, în sala de ședințe a Primăriei Icușești, nu se va putea desfățura cu prezența fizică a publicului interesat, dar se va realiza în format electronic:

Proiectul, raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, pot fi consultate la sediul pe pagina de internet a ANIF – Filiala Bacău și a APM Bacău, la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-bacau/reglementari.

Publicul interesat va depune toate observațiile/comentariile, în format electronic, pe adresa de email: office@apmbc.anpm.ro până la data de 30.07.2020

UPDATE - ANUNȚ privind cazurile de Coronavirus din cadrul Unității Centrale și Filialelor Teritoriale ANIF

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare monitorizează îndeaproape starea de sănătate a angajaților și centralizează persoanele diagnosticate cu COVID-19 sau aflate în izolare.

Astfel, ANIF aduce la cunoștință faptul că la nivelul Unității Centrale și a Filialelor Teritoriale, situația înregistrată este următoarea:

07 martie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj se află în izolare din data de 07.03.2022, fiind contact direct cu soția depistată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

02 martie

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj se află în izolare din data de 28.02.2022, fiind contact direct al fiului depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2.

24 februarie

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 22.02.2022.

21 februarie

 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 17.02.2022.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brașov a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.02.2022.

17 februarie

 • Trei (3) angajați ai Filialei Teritoriale Constanța au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 16.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Arad a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 17.02.2022.

16 februarie

 • O angajată a  Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-22 în data de 16.02.2022.
 • Două (2) angajate ale Filialei Teritoriale Galați au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.02.2022.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare din data de 12.02.2022, deoarece este contact direct cu copilul său confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV- 2 în data de 14.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Hunedoara se află în izolare cu data de 16.02.2022, deoarece soția a fost depistată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

15 februarie

 • Șase (6) angajați ai Filialei Teritoriale Constanța au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în perioada 12.02.2022 – 15.02.2022 și un alt angajat se află în izolare, deoarece doi membri ai familiei au fost confirmați cu virusul SARS COV-2 în data de 15.02.2022.
 • Doi (2) angajați ai Unității Centrale ANIF sunt în izolare deoarece au fost ,,contact direct,, cu persoane pozitive din familie.

14 februarie

 • Doisprezece (12) angajați ai Filialei Teritoriale Constanța au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în perioada 11.02.2022 – 14.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Brașov a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.02.2022.
 • Trei (3) angajate ale Unității Centrale ANIF sunt în izolare deoarece au fost ,,contact direct,, cu persoane pozitive.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 13.02.2022.

11 februarie

 • Doi (2) angajați ai Filialei Teritoriale Călărași au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 10.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Neamț a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 10.02.2022.

10 februarie

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 10.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sibiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Cluj a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 07.02.2022.
 • Patru (4) angajați ai Filialei Teritoriale Ialomița au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 10.02.2022. Un alt angajat se află în carantină.

09 februarie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sibiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.02.2022.

08 februarie

 • Trei (3) angajate ale Unității Centrale ANIF au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.02.2022 și 07.02.2022.
 • Un angajat al U.A. Constanța Sud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 04.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Buzău se află în izolare din data de 07.02.2022, deoarece a intrat în contact direct cu soțul său confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în izolare în perioada 07.02.2022 – 11.02.2022, deoarece a intrat în contact direct cu o persoană infectată.
 • Doi (2) angajați ai Filialei Teritoriale Călărași au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Sălaj a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.02.2022.

07 februarie

 • Două angajate (2) ale Unității Centrale ANIF sunt în izolare în perioada 04.02.2022 – 10.02.2022 și 05.02.2022 – 11.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Brașov a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 03.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sibiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 04.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 04.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.02.2022.

04 februarie

 • Cinci (5) angajați ai Filialei Teritoriale Arad au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 03.02.2022.

03 februarie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 03.02.2022.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 și se află în izolare în perioada 02.02.2022-08.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 02.02.2022 și se află în izolare în perioada 02.02.2022-08.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 02.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Vrancea a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 02.02.2022.

02 februarie

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 01.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt se află în izolare din data de 01.02.2022, deoarece a intrat în contact direct cu soția sa, aceasta fiind confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

01 februarie

 • O angajată a Filialei Teritoriale Buzău a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 01.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare din data de 31.01.2022, deoarece soția și fiica sa au fost depistați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 31.01.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 01.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 01.02.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dâmbovița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 01.02.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Sălaj a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 31.01.2022.

31 ianuarie

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.
 • Doi(2) angajați ai Filialei Teritoriale Ilfov se află în izolare cu data de 26.01.2022 și 28.01.2022, întrucât sunt contacți direcți cu alte persoane confirmate pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Alți trei (3) angajați ai Unității Centrale ANIF au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.01.2022, 29.01.2022, 31.01.2022.
 • Un alt angajat al Unității Centrale ANIF se află în izolare cu data de 31.01.2022, întrucât este contact direct cu alți membrii ai familiei confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2.

28 ianuarie

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 27.01.2022.
 • O altă angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Neamț a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare din data de 27.01.2022, deoarece fiul său a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.
 • Doi(2) angajați ai U.A. Constanța Sud au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 27.01.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ilfov se află în izolare din 26.01.2022, întrucât un membru al familiei a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.01.2022.

27 ianuarie

 • O angajată a Filialei Teritoriale Neamț a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.01.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani se află în izolare deoarece fiul său a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.01.2022.
 • Patru (4) angajați ai Unității Centrale ANIF se află în izolare, întrucât au fost în contact direct cu cei doi colegi de birou depistați pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.01.2022.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.

26 ianuarie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 21.01.2022, iar alți doi salariați se află în izolare la domiciliu deoarece copiii lor au fost depistați pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Dolj au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Alba a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu în perioada 25.01.2022 – 31.01.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dâmbovița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.01.2022.
 • O angajată de la Unitatea Centrală ANIF fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.01.2022.
 • Un angajat de la Unitatea Centrală ANIF fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.01.2022.
 • O altă angajată de la Unitatea Centrală ANIF se află în carantină în perioada 24.01.2022 – 28.01.2022, întrucât copilul dânsei a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • O angajată de la Filiala Teritorială Ilfov se află în izolare din 26.01.2022, întrucât fiul dânsei a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 26.01.2022.

25 ianuarie

 • O angajată a Filialei Teritoriale Suceava a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 24.01.2022.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj se află în izolare cu data de 25.01.2022, întrucât este contact direct cu soția sa confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 22.01.2022.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Neamț a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu. Alt angajat se află în izolare deoarece fiul său a fost depistat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 24.01.2022 și se află în izolare.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu din data de 24.01.2022.
 • Un angajat al U.A. Constanța Nord a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 21.01.2022.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în carantină, este contact direct, deoarece soția sa a fost depistată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

21 ianuarie

 • Un angajat al U.A. Ialomița Mal Drept a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 20.01.2022.

20 ianuarie

 • O angajată a Filialei Teritoriale Iași a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.01.2022.

19 ianuarie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Dolj au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 17.01.2022.

18 ianuarie

 • O angajată a U.A. Constanța Nord a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 17.01.2022.

17 ianuarie

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.01.2022.
 • Un angajat al U.A. Constanța Nord a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 16.01.2022.
 •  Doi angajați al Filialei Teritoriale Timiș au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2.

13 ianuarie 2022

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brașov a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 12.01.2022, în urma efectuării testului COVID. În prezent este internat la neurochirurgie cu diagnosticul „accident vascular cerebral”.

04 ianuarie 2022

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 04.01.2022 în urma efectuării testului COVID din 03.01.2022.

26 noiembrie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Timiș au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.11.2021.

22 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.11.2021.

18 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 17.11.2021.

17 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.11.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea se află în izolare la domiciliu întrucât a fost contact direct cu un membru din familie confirmat cu virusul SARS COV-2.

16 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Prahova a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 13.11.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.11.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 16.11.2021.

15 noiembrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.11.2021.

11 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Buzău a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2. în data de 09.11.2021.

08 noiembrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Botoșani a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.11.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Mehedinți se află în izolare la domiciliu din data de 07.11.2021, întrucât a fost contact direct cu tatăl său confirmat cu virusul SARS COV-2.

05 noiembrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Botoșani se află în izolare, întrucât a fost contact direct cu două persoane confirmate cu virusul SARS COV-2 în data de 04.11.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Caraș-Severin a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 5.11.2021 și este izolat la domiciliu.

04 noiembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 3.11.2021 și este izolat la domiciliu.
 • Un angajat al U.A. Constanța Sud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma efectuării testului în data de 2.11.2021.

03 noiembrie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Arad au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 1.11.2021.

02 noiembrie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Neamț au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 1.11.2021 și 2.11.2021.

01 noiembrie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 31.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2. La data depistării, salariatul se afla în weekend, iar astăzi, 1.11.2021 a anunțat că se află în izolare la domiciliu.

29 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman  a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.10.2021.

28 octombrie 2021

 • Un angajat al U.A. Constanța Sud se află în izolare deoarece soția și fiica sa au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 28.10.2021.

27 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 26.10.2021.

26 octombrie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF București a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 22.10.2021.
 • Un angajat al U.A. Constanța Sud se află în izolare deoarece fiul său a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.10.2021.

25 octombrie 2021

 • Doi (2) angajați ai Filialei Teritoriale Olt au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 25.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 23.10.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Sălaj a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 25.10.2021.

22 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 21.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vaslui a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 20.10.2021.

21 octombrie 2021

Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 20.10.2021.

20 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vrancea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 19.10.2021 și se află izolat la domiciliu.

19 octombrie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF București a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 18.10.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Vaslui a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu din data de 15.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.10.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 18.10.2021.

18 octombrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Botoșani se află în izolare, întrucât soțul său a fost a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bihor a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Mehedinți a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.10.2021.

15 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.10.2021.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare din data de 09.10.2021, întrucât a fost contact direct cu o persoană depistată pozitiv.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.10.2021.

14 octombrie 2021

 • Doi (2) angajați ai Filialei Teritoriale Olt au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.10.2021.
 • Patru (4) angajați ai Filialei Teritoriale Timiș au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Doi (2) angajați ai Filialei Teritoriale Teleorman au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.10.2021 și 13.10.2021. În prezent sunt în izolare la domiciliu din data de 29.09.2021 și 13.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea se află în izolare din data de 13.10.2021.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 14.10.2021.

13 octombrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Suceava a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 12.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt se află în izolare din data de 13.10.2021, întrucât a fost contact direct cu o persoană depistată pozitiv.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 12.10.2021.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Vrancea au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 12.10.2021.

12 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bihor a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 11.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 11.10.2021.

11 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bistrița-Năsăud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.10.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 07.10.2021. Doamna a intrat în contact cu 3 colegi de birou.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bihor a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu din data de 08.10.2021, întrucât soția dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.10.2021.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare la domiciliu din data de 08.10.2021, întrucât soția dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2. Menționăm că angajații nu au intrat în contact cu ceilalți salariați din cadrul FTIF Teleorman din data de 8.10.2021.
 • Doi angajați ai Unității Centrale ANIF-București au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 10.10.2021.

08 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 07.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța se află în izolare la domiciliu din data de 06.10.2021 întrucât soția dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

07 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.10.2021.
 • Trei angajați ai Filialei Teritoriale Giurgiu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.10.2021 și 06.10.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Mehedinți a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.10.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bihor a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.10.2021.

06 octombrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 05.10.2021. Alți 3 colegi de birou au fost contacți direcți cu colega lor.

05 octombrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bihor a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 04.10.2021.

04 octombrie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Teleorman au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 30.09.2021.

01 octombrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 30.09.2021. În prezent se află internată în spital. S-au luat măsuri de dezinfectare a birourilor.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2.

30 septembrie 2021

 • Trei angajați ai Filialei Teritoriale Vaslui au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS COV-2. În prezent sunt izolați la domiciliu din data de 27.09.2021, 28.09.2021 și 29.09.2021.

29 septembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare la domiciliu din data de 27.09.2021 întrucâu fiul dânsului a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2. Angajatul a declarat că nu. aintret în contact cu ceilalți salariați din data de 26.09.2021.

27 septembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în izolare 14 zile întrucât a fost contact direct cu o rudă confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

21 septembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2.

20 septembrie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Dolj a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 15.09.2021.
 • Un angajat al U.A. Dolj a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 14.09.2021.

17 septembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 16.09.2021. Persoana nu a mai intrat în contact cu niciun coleg de birou deoarece se află în concediu de odihnă.
 • Un angajat al U.A. Constanța Sud se află în izolare la domiciliu din data de 16.09.2021 întrucât soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

13 septembrie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat în data de 11.09.2021. Persoana nu a mai intrat în contact cu niciun coleg de birou din data de 10.09.2021.

09 septembrie 2021

 • O angajată a Unității Centrale s-a izolat (este în carantină din data de 07.09.2021), întrucât a fost contact direct cu o persoană din familie confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat astăzi. Persoana se află internată în spitalul din localitate și nu a mai intrat în contact cu niciun coleg de birou din data de 06.09.2021.

31 august 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2  și este izolat la domiciliu începând cu data de 30.08.2021.

30 august 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Buzău s-a izolat întrucât a fost contact direct cu o persoană din familie confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2. Salariata în cauza nu a intrat în contact cu colegii deoarece în perioada respectivă era în concediu de odihnă.

24 august 2021

 • Un angajat al U.A. Constanța Sud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma efectuării la domiciliu a testului PCR, în data de 23.08.2021.

11 mai 2021

 • Doi angajați ai FTIF Dolj sunt izolați la domiciliu întrucât au fost diagnosticați pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al FTIF Olt este izolat la domiciliu întrucât a fost contact direct al unei persoane depistată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

10 mai 2021

 • Un alt angajat al Unității Centrale s-a declarat ”contact direct”.
 • Un angajat al FTIF Călărași a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 07.05.2021.

07 mai 2021

 • Un angajat al Unității Centrale a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 și este carantinat la domiciliu. Alte trei persoane s-au declarat ”contact direct”.
 • Un angajat al FTIF Argeș este izolat la domiciliu pentru 14 zile începând cu data de 07.05.2021 întrucât soția dânsului a fost depistată pozitiv cu virusul SARS COV-2.

29 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Timiș a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 și este carantinat la domiciliu.

27 aprilie 2021

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat în data de 23.04.2021.

26 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Teleorman a intrat în izolare la domiciliu pentru 14 zile începând cu data de 23.04.2021, întrucât fiul său a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2.

21 aprilie 2021

 • O angajată a FT IF Constanța a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat în data de 19.04.2021.

19 aprilie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat în data de 18.04.2021. Începând cu data de 19.04.2021 a intrat în izolare la domiciliu.

15 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Brăila a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 15.04.2021. În prezent este internat în spital.
 • Două salariate ale FT IF Constanța au fost diagnosticate pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 13.04.2021 și 14.04.2021.

14 aprilie 2021

 • O angajată a FT IF Bistrița-Năsăud a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 13.04.2021.

13 aprilie 2021

 • O angajată a FT IF Constanța a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 11.04.2021.

12 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Tulcea a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 09.04.2021.
 • Un alt angajat al FT IF Tulcea se află în carantină deoarece soția dânsului a fost testată pozitiv cu SARS COV-2 în data de 09.04.2021.

09 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Giurgiu a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 07.04.2021.

08 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Vaslui se află în carantină deoarece a fost contact direct al unui caz confirmat cu SARS COV-2.
 • Un angajat al FT IF Bacău a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.04.2021. Ultima zi în care s-a prezentat la birou a fost data de 02.04.2021. Salariatul a efectuat testul în data de 05.04.2021.

07 aprilie 2021

 • O angajată a FT IF Vaslui a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 06.04.2021. S-au luat măsurile necesare pentru dezinfectarea biroului și testarea angajaților care au intrat în contact cu dânsa.

06 aprilie 2021

 • O angajată a FT IF Olt s-a izolat în data de 06.04.2021 deoarece soțul a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2.

05 aprilie 2021

 • Un angajat al FT IF Dâmbovița a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 din data de 04.04.2021. Întrucât se află în concediu de odihnă din data de 02.04.2021, nu a intrat în contact cu salariații din filială.

02 aprilie 2021

 • Un angajat al Biroului Operațional U.A. Carei – F.T. de I. F.Satu Mare  se află în izolare începând cu data de 31.03.2021 întrucât soacra acestuia a fost depistată pozitiv cu SARS COV-2.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Ilfov se află în carantină la domiciliu cu data de 31.03.2021 întrucât a fost contact direct cu un coleg de serviciu.
 • Un angajat al FT IF Ilfov a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 31.03.2021.
 • Un angajat al FT IF Iași a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 și este izolat la domiciliu în perioada 31.03.2021- 13.04.2021.

31 martie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța se află in izolare din data de 30.03.2021 întrucât soțul dânsei a fost confirmat pozitiv în urma testării SARS COV-2.

29 martie 2021

 • Un angajat al FT IF Ilfov se află în izolare la domiciliu începând cu data de 26 martie 2021, deoarece a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2. Încă 3 angajați, contacți direcți cu acesta, se află izolați la domiciliu.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 27.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al FT IF Călărași a fost diagnosticat pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2.

26 martie 2021

 • Un angajat al FT IF Ilfov se află în carantină la domiciuliu începând cu data de 26 martie 2021, deoarece a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2. O altă angajată, contact direct cu acesta, se află izolată la domciliu.
 • O angajată a FT IF Galați  deoarece a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2 în urma testului efectuat în 25.03.2021.
 • Un angajat al FT IF Călărași este izolat la domiciliu, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 la testul făcut pe data de 23.03.2021.

25 martie 2021

 • Un angajat al FT IF Olt a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 24.03.2021.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare, fiind contact direct cu părinții săi, ambii diagnosticați pozitiv în urma testelor efectuate în data de 22.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.

22 martie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 19.03.2021 pentru virusul SARS COV-2. Un alt angajat a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat în data de 20.03.2021 pentru virusul SARS COV-2. Ultima zi la serviciu a acestuia fost în data de 17.03.2021. De asemenea, o angajată se află în izolare începând cu data de 21.03.2021, fiind contact direct cu fiica sa, confirmată pozitiv la testul pentru virusul Covid-19.
 • Un angajat al FT IF Satu Mare este izolat la domiciliu începând cu data de 19.03.2021, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al FT IF Călărași este izolat la domiciliu începând cu data de 21.03.2021, fiind contact direct cu soția sa, diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Unității de Administrare Constanța Sud a fost confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 19.03.2021.

17 martie 2021

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat în data de 15.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 15.03.2021.

16 martie 2021

 • O angajată a  Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 12.03.2021 pentru virusul SARS COV-2. Aceasta se afla în concediu de odihnă din data de 05.03.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași a fost confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 12.03.2021.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Constanța a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 15.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.

15 martie 2021

 • O angajată a  Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 10.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Unității de Administrare Constanța Nord a fost confirmat pozitiv în urma testelor efectuate în data de 13.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.

12 martie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu a fost confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 10.03.2021.

11 martie 2021

 • Un angajat al  Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat în data de 09.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.
 • Angajatul FT IF Sălaj, aflat izolat la domiciliu începând cu data de 09.03.2021, fiind contact direct cu soția sa, diagnositicată pozitiv cu virusul SARS COV-2, a fost la rândul său diagnosticat pozitiv.

10 martie 2021

 • O angajată a  Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat în data de 07.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al FT IF Sălaj este izolat la domiciliu începând cu data de 09.03.2021, fiind contact direct cu soția sa, diagnositicată pozitiv cu virusul SARS COV-2. O altă angajată este izolată, tot din data de 09.03.2021, fiind contact direct cu fratele său, diagnositicat pozitiv cu virusul SARS COV-2.
 • Trei angajați ai FT IF Constanța au fost confirmați pozitiv în urma testelor efectuate în data de 08.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.

05 martie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași a intrat în izolare începând cu 1 martie, deoarece este contact cu o persoană care a primit rezultat pozitiv la testul efectuat pentru virusul SARS COV-2.

04 martie 2021

 • O angajată a  Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat în data de 28.02.2021 pentru virusul SARS COV-2. Aceasta se afla în concediu de odihnă din data de 24.02.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș  a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat în data de 03.03.2021 pentru virusul SARS COV-2.

03 martie 2021

 • O angajată a Unității de Administrare Constanța Nord a fost confirmată pozitiv în urma testului pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 02.03.2021.

02 martie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 efectuat în data de 01.03.2021. Acesta se afla în concediu de odihnă din 25.02.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj a intrat în izolare deoarece este contact direct cu ginerele său, care a primit rezultat pozitiv la testul efectuat pentru virusul SARS COV-2.

26 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Hunedoara a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în carantină în perioada 22.02. 2021 – 07.03.2021, fiind contact direct cu o persoană confirmată cu virusul SARS COV-2.

24 februarie 2021

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 și se află în carantină la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale  Ialomița a intrat în izolare din data de 23.02.2021, deoarece soția acestuia a fost confirmată pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 în data de 23.02.2021. Acesta se afla în concediu medical din data de 16.02.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brașov a intrat în izolare deoarece este contact direct cu fratele său care a primit rezultat pozitiv la testul efectuat pentru virusul SARS COV-2 și se află în izolare la domiciliu.

23 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 în data de 18.02.2021 și se află în carantină la domiciliu. De asemenea, o altă angajată se află in izolare la domiciliu.

22 februarie 2021

 • Un angajat al  Unității Centrale ANIF a a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 în data de 20.02.2021 și se află în carantină la domiciliu.

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 și se află în carantină la domiciliu.

19 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 în data de 18.02.2021 și se află în carantină la domiciliu. De asemenea, o altă angajată se află in izolare la domiciliu.

18 februarie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Argeș a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 17.02.2021. Un alt angajat se află în izolare la domiciliu, fiind contact direct cu o persoană infectată.

16 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmat pozitiv în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2 și se află în carantină la domiciliu.

15 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj a fost confirmat pozitiv în data de 12.02.2021, în urma testului efectuat pentru virusul SARS COV-2.

11 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bjstrița Năsăud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 10.02.2021. Acesta se află în izolare la domiciliu din data de 01.02.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află izolat la domiciliu întrucât soția acestuia a fost diagnosticată pozitiv cu virusul SARS COV-2 în data de 08.02.2021.

10 februarie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Cluj a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 07.02.2021.

08 februarie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIF s-a izolat la domiciliu în data de 06.02.2021, întrucât fiica sa este diagnosticată pozitiv cu virusul SARS-COV 2.
 • Un angajat al Unității de Administrare Constanța Sud se află izolat la domiciliu începând cu data de 06.02.2021, întrucât fiul acestuia a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS-COV 2.

05 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bistrița-Năsăud este izolat la domiciliu deoarece un membru al familiei a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.

02 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 29.01.2021.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bistrița-Năsăud este izolat la domiciliu deoarece un membru al familiei a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.
 • O salariată a Filialei Teritoriale Bacău este izolată la domiciliu după ce a intrat în contact cu tatăl său, care a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sibiu se află în carantină deoarece a intrat în contact cu o persoană infectată cu virusul COVID-19.
 • Un salariat al Filialei Teritoriale Maramureș a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Un alt salariat se află în izolare la domiciliu, fiind contact direct cu o persoană infectată.

01 februarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sibiu a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS COV-2, în urma testului efectuat în data de 30.01.2021. Acesta se afla în concediu de odihnă începând din data de 22.01.2021.
 • O salariată a Filialei Teritoriale Suceava a fost depistată pozitiv la testul COVID-19. Un alt salariat se află în izolare la domiciliu, fiind contact direct cu o persoană infectată.

22 ianuarie 2021

 • O angajată a Filialei Teritoriale Argeș este izolată la domiciliu deoarece un membru al familiei a fost depistat pozitiv la testul COVID-19.

21 ianuarie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Timiș au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19.

20 ianuarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța este izolat la domiciliu din data de 16.01.2021 deoarece un membru al familiei a venit din Anglia.

19 ianuarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în data de 15.01.2021 și este izolat la domiciliu.

18 ianuarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița este izolat la domiciliu deoarece un membru al familiei a fost depistat pozitiv.

15 ianuarie 2021

 • Două angajate ale Filialei Teritoriale Tulcea s-au autoizolat la domiciliu întrucât au fost în contact cu persoane din familie declarate pozitiv la testul Covid-19. Acestea nu au intrat în contact cu alți colegi de serviciu.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Ialomița s-au autoizolat la domiciliu întrucât au fost în contact cu persoane din familie declarate pozitiv la testul Covid-19.

12 ianuarie 2021

 • O angajată a Unității Centrale ANIf a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 în data de 12.01.2021. Alte două colege de birou s-au autoizolat la domiciliu fiind contact direct.

11 ianuarie 2021

 • O angajată Unității Centrale ANIF a intrat în izolare și este în așteptarea testului COVID-19.

08 ianuarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în data de 06.01.2021.

06 ianuarie 2021

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Bihor sunt în carantină din data de 05.01.2021 și 06.01.2021 la domiciliu întrucât au fost contacți direcți cu persoane din familie confirmate pozitiv la virusul SARS-Cov 2.

05 ianuarie 2021

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași este izolat la domiciliu deoarece un membru al familiei a fost depistat pozitiv.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în data de 31.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 și este internat.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Botoșani au fost confirmați pozitiv la testul COVID-19, unul dintre aceștia, fiind internat în spital.

04 ianuarie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost depistată pozitiv la testul făcut în data de 30.12.2020 și se află izolată la domiciliu. Persoana nu a mai intrat în contact cu colegii de serviciu din data de 22.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița este izolat la domiciliu din data de01.01.2021, deoarece soția sa este confirmată cu virusul COVID-19.
 • Două angajate ale Filialei Teritoriale Constanta au fost confirmate pozitiv în urma unui test Rapid Antigen Covid-19 în data de 03.01.2021.

30 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Harghita a fost depistată pozitiv la testul privind virusul SARS-COV-2. Aceasta se află în izolare în perioada 29.12.2020-11.01.2020.

29 decembrie 2020

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost depistat pozitiv la testul făcut în data de 28.12.2020 și se află izolat la domiciliu.

28 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Iași a fost depistată pozitiv la testul efectuat în data de 26.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila este izolat la domiciliu din data de 27 decembrie, deoarece soția sa este confirmată cu virusul COVID-19.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost depistată pozitiv la testul făcut în data de 19.12.2020. Rezultatul testului a fost primit pe data de 24.12.2020. Această se află în izolare la domiciliu de la data efectuării testului, iar anterior testării a fost în concediu de odihnă în perioada 17.12.2020-18.12.2020. Salariata a declarat că nu a intrat în contact direct cu nici o persoană.

23 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Teleorman a fost depistată pozitiv la testul efectuat în data de 21.12.2020. Aceasta se află în izolare la domiciliu și nu a mai intrat în contact cu alți angajați ai filialei de vineri, 18 decembrie, când a prezentat simptome ale infectării.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Sălaj a fost depistat pozitiv la testul efectuat în data de 21.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 în data de 22.12.2020. Acesta se află izolat la domiciliu și nu a intrat în contact cu alți salariați ai filialei.

22 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Buzău este izolată la domiciliu, deoarece soțul său este pozitiv la testul pentru virusul COVID-19.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vrancea este izolat la domiciliu, deoarece soția sa este confirmată cu virusul COVID-19.

21 decembrie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află izolată la domiciliu și așteaptă rezultatul testului pentru virusul SARS-COV-2.

18 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV 2 în data de 16.12.2020 și se află în izolare la domiciliu.

17 decembrie 2020

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF se află in autoizolare deoarece a fost contact direct cu o persoană infectată cu virusul SARS-COV.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Olt se află in autoizolare deoarece soțul său este infectat cu virusul SARS-COV.

16 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Iași a fost depistată pozitiv în data de 15.12.2020 cu virusul SARS-COV-2.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Iasi  se află în izolare la domiciliu deoarece a fost contact direct cu persoana mai sus menționată.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Vrancea a fost depistată pozitiv în data de 15.12.2020 cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu împreună cu soțul.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași  se află în izolare la domiciliu deoarece nora dânsului fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

15 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află în izolare la domiciliu deoarece soția a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

14 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în izolare la domiciliu din data de 11.12.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare la domiciliu  deoarece soacra dansului  a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vrancea se află în izolare la domiciliu din data de 14.12.2020 deoarece e suspect cu virusul SARS-COV-2. Urmează să facă testul.
 • Doi angajați al Filialei Teritoriale Iași se află în izolare la domiciliu deoarece au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 pe data de 11.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani a fost depistat pozitiv în data de 04.12.2020 cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu.
 • Doi angajați al Filialei Teritoriale Timiș se află în izolare la domiciliu începând cu data de 14.12.2020 deoarece soția respectiv prietenul au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Doi angajați al Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare la domiciliu începând cu data de 12.12.2020 deoarece soția respectiv mama au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află în izolare la domiciliu din data de 11.12.2020 deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

11 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița (UA Ialomița Mal Stâng) a fost depistat pozitiv în data de 10.12.2020 cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța (UA Constanța Nord) a fost depistat pozitiv în data de 09.12.2020 cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 08.12.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 10.12.2020.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu deoarece a fost contact direct cu un membru al familiei confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

10 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Bacău a fost depistată pozitiv în data de 09.12.2020 cu virusul SARS-COV și se află în concediu medical.

09 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Bacău a fost depistată pozitiv în data de 05.12.2020 cu virusul  SARS-COV-2 și se află în concediu medical.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 din data de  09.12.2020.
 • Un angajat al U.A Constanța Nord a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 08.12.2020 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un  angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 08.12.2020.

08 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj a fost depistat pozitiv în data de 08.12.2020 cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu.

07 decembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost depistat  pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află în  izolare la domiciliu.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Iași  a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 05.12.2020 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Iași  se află în izolare la domiciliu deoarece este soțul salariatei pozitive.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost depistat  pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu. Din data de 03.12.2020 nu a mai intrat în contact cu colegii de muncă.
 • O angajată a U.A Constanța Nord a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 06.12.2020 și se află în izolare la domiciliu . Dânsa se află în izolare din data de 03.12.2020, dată la care au început să se manifeste simptomele.

04 decembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Prahova se află în izolare la domiciliu deoarece soțul dânsei a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020. Angajata a declarat că nu a intrat în contact direct cu alți colegi întrucât se afla deja în concediul de odihnă.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Ialomița (U.A .Il Mal Drept) se află în autoizolare la domiciliu din data de 28.11.2020 deoarece soția unuia și mama celuilalt, au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS -COV-2. Au anunțat filiala în data de 4.12.2020 că sunt izolați.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Galați a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020.

03 decembrie 2020

 • O angajată a U.A. Constanța Nord (punct de lucru Canton Cogealac) a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și este izolată la domiciliu începând cu data de 01.12.2020, timp de 14 zile.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Timiș a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află în carantină începând cu data de 26.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Galați a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Galați va intra în carantină pentru 14 zile întrucât soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Buzău a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020 și se află în izolare la domiciliu. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact direct cu alți colegi, în acea perioadă fiind zile libere oficiale.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Cluj a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020 și se află în izolare la domiciliu.

02 decembrie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în autoizolare deoarece soțul dânsei a fost depistat pozitiv la testul Covid-19.
 • O altă angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 din data de 30.11.2020. Salariata nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă, aceasta fiind în concediu de odihnă din data de 24.11.2020.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 26.11.2020 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița (U.A. Mal Stâng) se află în autoizolare la domiciliu din data de 01.12.2020 deoarece mama dânsului a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O altă angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 din data de 26.11.2020.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 recoltat în data de 26.11.2020.
 • O altă angajată a Filialei Teritoriale Galați este izolată la domiciliu pentru 14 zile începând cu data de 30.11.2020 fiind contact direct cu doamna menționată mai sus.
 • O altă angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 efectuat în data de 30.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dâmbovița a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 02.12.2020. Dânsul se află în concediu de odihnă din data de 23.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu din data de 27.11.2020. Salariatul nu a intrat în contact cu colegii de muncă întrucât a fost în concediu de odihnă din data de 12.11.2020.

27 noiembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmată pozitiv la testul Covid-19 efectuat în data de 23.11.2020. Salariata nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă, aceasta fiind în concediu de odihnă din data de 16.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Galați a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 23.11.2020 și se află în izolare din data de 26.11.2020.

26 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Galați a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 24.11.2020. Alte 3 persoane, contacți direcți cu dl. depistat pozitiv de la F.T.I.F.Galați, au intrat în autoizolare din data de 25.11.2020.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF se află in autoizolare deoarece a fost contact direct cu o persoană infectată si așteaptă rezultatul testului Covid-19.

25 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vrancea se află în izolare la domiciliu din data de 24.11.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și este internată în spital.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Brăila a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV și se află în izolare la domiciliu.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află În autoizolare întrucât tatăl dânsei a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost depistat pozitiv în urma testului și se află în izolare la domiciliu.

24 noiembrie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în continuare în izolare la domiciliu deoarece soțul dânsei a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 23.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 20.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița este autoizolat la domiciliu și urmează a fi testat.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman internat din data de 17.11.2020 la Spitalul Suport Covid – Turnu Măgurelea fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Alte 3 persoane, contacți direcți cu dl. depistat pozitiv de la F.T.I.F. Teleorman, au intrat în autoizolare tot din data de 17.11.2020.
 • O altă persoană, tot de la F.T.I.F. Teleorman s-a izolat la domiciliu întrucât fiica sa a fost depistată pozitiv la testul Covid-19.

23 noiembrie 2020

 • Un angajat al U.A. Constanța Nord se află în izolare la domiciliu începând cu data de 21.11.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița  este autoizolat la domiciliu deoarece are simptome specifice virusului SARS-COV-2 și urmează a fi testat.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Ilfov se află în izolare la domiciliu începând cu data de 20.11.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV și își desfășoară activitatea la Canton Piatra Olt, jud. Olt.
 • O angajată al Filialei Teritoriale Brașov a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV și se află în izolare din data de 18.11.2020. Salariata nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă, iar la sediu s-a efectuat nebulizarea.
 • O angajată al Filialei Teritoriale Călărași a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV și se află în carantină la domiciliu. Soțul doamnei, angajat al F.T. de I.F. Călărași s-a autoizolat la domiciliu.
 • Alte 3 persoane s-au izolat la domiciliu fiind contacți direcți cu angajata de la Filiala Teritorială Călărași.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

20 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Salariatul nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Ialomița  se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 18.11.2020. Niciun angajat nu a intrat în contact cu dânsul deoarece se afla în concediu medical de la începutul lunii octombrie 2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman  se află în izolare la domiciliu începând cu data de 19.11.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află internată la Spitalul Turnu Măgurele.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu-Mare se află în izolare la domiciliu din data de 17.11.2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 . Salariatul nu a intrat în contact cu alți muncitori ai filialei.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv în data de 19.11.2020 cu virusul SARS-COV-2.

19 noiembrie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în urma testării COVID-19. Aceasta se află în izolare la domiciliu din data de 17.11.2020. La sediul central s-a efectuat deja nebulizarea.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dâmbovița a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 din data de 18.11.2020. Salariatul nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă deoarece se află în concediu de odihnă din data de 02.11.2020.

18 noiembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Mehedinți a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în urma testării COVID-19. Aceasta se află în izolare la domiciliu din data de 16.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în autoizolare la domiciliu din data de 18.11.2020 deoarece soția dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Salariatul nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița (U.A. Ialomița Mal Drept) este confirmat cu virusul SARS-COV-2 și se află internat la Spitalul Fetești.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 și se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu din data de 18.11.2020 deoarece soacra dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

17 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O altă angajată a Filialei Teritoriale Teleorman se află în carantină la domiciliu fiind contact direct cu angajatul confirmat pozitiv. Din data de 11.11.2020, aceștia nu au mai fost la serviciu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vâlcea se află în izolare la domiciliu deoarece soția dânsului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

16 noiembrie 2020

 • Alți 3 angajați ai Filialei Teritoriale Olt au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece soțiile dânșilor au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O angajată a unității centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 13.11.2020.

13 noiembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Olt a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Alte două persoane de la Unitatea Centrală ANIF s-au izolat întrucât au fost contacți direcți cu o angajată confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

12 noiembrie 2020

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu din data de 11.11.2020 deoarece fratele său a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află în izolare la domiciliu deoarece este confirmat cu virusul SARS-COV-2.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu din data de 11.11.2020 deoarece soțul său a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O altă angajată a Unității Centrale ANIF a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în urma rezultatului din 12.11.2020. Alți 5 angajați au avut contact direct cu această persoană și rămân izolate la domiciliu.
 • În urma anchetei epidemiologice efectuate la F.T.I.F. Teleorman, Direcția de sănătate Publică Teleorman a decis carantinarea altor 2 angajați care au fost contacți direcți cu persoana depistată pozitiv în data de 10.11.2020 și menționată în buletinul informativ din data de 11.11.2020.

11 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece este confirmat cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt este confirmat cu virusul SARS-COV-2. Soția dânsului, angajată a FTIF Olt, se află în izolare.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în carantină întrucât a fost contact apropiat cu un caz pozitiv la SARS-COV-2.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 08.11.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 06.11.2020.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu deoarece a fost contact direct cu un membru al familiei confirmat pozitiv.

10 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Neamț a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Acesta este în prezent internat la spitalul Județean Neamț și nu a intrat în contact cu alți colegi.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 10.11.2020.
 • Un angajat al U.A. Constanța Sud a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 09.11.2020 în urma spitalizării din data de 08.11.2020.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Mehedinți a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 08.11.2020.

09 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu deoarece soțul dânsei a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliu deoarece a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

06 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Acesta nu a intrat în contact cu alți colegii deoarece a fost în concediu de odihnă.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 . Salariatul nu a intrat în contact cu alți angajați.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost confirmat pozitiv în data de 05.11.2020 cu virusul SARS-COV-2 . Acesta nu a intrat în contact cu alți colegi.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare la domiciliu deoarece soțul dânsei a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

05 noiembrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Bacău a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 05 noiembrie 2020. Acesta nu a intrat în contact cu alți colegii din data de 15 octombrie fiind în concediu de odihnă și întrerupt cu concediu medical.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Prahova a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 31.10.2020. Se află în autoizolare la domiciliu din data de 01.11.2020.

04 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în carantină la domiciliu deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 31.10.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 04.11.2020.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu din data de 03.11.2020 deoarece sora sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Ultima zi în care a fost prezentă la serviciu a fost data de 30.10.2020.

03 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Covasna se află în carantină la domiciliu începând cu data de 02.11  2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare la domiciliu din data de 02.11.2020 deoarece soțul său a fost confirmat pozitiv la testul ARN 2019 – COV-RT-PCR.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare începând cu data de 01.11 2020 deoarece soția dansului a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

02 noiembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în carantină la domiciliu deoarece soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV- 2 în data de 30 octombrie 2020.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliu din data de 02.11.2020 deoarece mama sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV- 2 în data de 30 octombrie 2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în izolare la domiciliu din data de 31.10.2020 deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV- 2. Acesta nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV- 2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Botoșani se află în carantină la domiciliu deoarece soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV- 2 în data de 30 octombrie 2020.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 29.10.2020. Acesta nu a intrat în contact cu alți colegi de muncă, întrucât ultima zi în care a fost prezent la serviciu este 23.10.2020.

30 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află în izolare la domiciliu deoarece prezintă simptome de COVID- 19 și urmează să fie testat.

29 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu începând cu data de 28.10.2020 deoarece soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.

26 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliu deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 26.10.2020.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arad a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 23.10.2020.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Harghita se află în izolare la domiciliu deoarece soțul dânsei a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 26.10.2020.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Bacău au fost testați și confirmați cu SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare la domiciliu deoarece soția sa a fost confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Din data de 23.10.2020 angajatul nu a mai intrat în contact cu alți angajați din cadrul FTIF Teleorman.

23 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Bacău se află în izolare la domiciliu deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV 2 în data de 23.10.2020. De menționat că în perioada anterioară izolării a intrat în contact cu mai mulți salariați din cadrul filialei.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Bacău se află în izolare la domiciliu în așteptarea rezultatului testului Covid 19.

22 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află în izolare la domiciliu deoarece a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 20.10.2020.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află in izolare întrucât mama sa a fost confirmată cu Covid-19.
 • Doi angajați ai unității centrale ANIF se află în izolare la domiciliu deoarece au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în data de 21.10.2020. Alți trei angajați se află în izolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Constanța se află in izolare la domiciliu începând cu data de 20.10.2020 întrucât soția sa a fost confirmată cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu Mare se află in izolare la domiciliu începând cu data de 22.10.2020 întrucât soția sa a fost confirmată cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Cluj se află în izolare la domiciliu deoarece soția sa a primit rezultat pozitiv la testarea cu virusul SARS-COV-2 pe data de 21.10.2020.

21 octombrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Galați a fost depistată pozitiv și se află în prezent în izolare la domiciliu. Un alt angajat se află în izolare, fiind contact direct al unei alte persoane.

20 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Călărași se află în izolare la domiciliu deoarece a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat din Unitatea Centrală ANIF se află în izolare la domiciliu deoarece soția sa a fost confirmată cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu începând cu data de  20.10.2020 deoarece soția sa este confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Satu Mare se află în izolare la domiciliu începând cu data de deoarece soția sa este depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2. Salariatul nu a intrat în contact cu alți angajați ai U.A. Carei.

19 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Dolj se află în izolare, în urma efectuării testului Covid – 19. Acesta este confirmat pozitiv din data de 16.10.2020. Alți doi angajați ai Filialei Teritoriale Dolj, contacți ai acestuia, rămân în izolare.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Botoșani a fost depistată pozitiv și se află internată în spital. Alți 5 angajați sunt izolați la domiciliu deoarece sunt colegi de birou.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ilfov se află în izolare la domiciliu deoarece ginerele acestuia a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
 • Două angajate a Filialei Teritoriale Prahova au fost confirmate pozitiv și se află în autoizolare la domiciliu.
 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare din data de 14.10.2020 deoarece mama dânsei este confirmată cu virusul SARS-COV-2.

16 octombrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Ialomița a fost depistată pozitiv și se află în izolare, în urma efectuării testului Covid – 19.

15 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Ialomița se află izolat la domiciliu deoarece mama dânsului a fost depistată pozitiv cu SARS COV – 2 și se află în carantină la domiciliu.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Botoșani se află izolată la domiciliu deoarece așteaptă rezultatul testului Covid – 19.

14 octombrie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Suceava a fost depistată pozitiv în data de 13.10.2020 în urma testării la Covid-19.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Vaslui a fost depistată pozitiv în data de 10.10.2020 în urma efectuării testului Covid – 19. În prezent este internată la spitalul Județean Bârlad destinat cazurilor Covid – 19.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Vaslui a fost depistat pozitiv în data de 13.10.2020 în urma efectuării testului Covid – 19. În prezent este internat la spitalul Județean Bârlad destinat cazurilor Covid – 19.
 • Două angajate ale Filialei Teritoriale Prahova au fost confirmate pozitiv și se află în autoizolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman a fost depistat pozitiv la testul Covid -19 în data de 13.10.2020. Salariatul se află izolat la domiciliu și nu a intrat în contact cu alți angajați din cadrul filialei.

13 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în autoizolare din data de 12.10.2020 deoarece socrul dânsului a fost depistat pozitiv la testul Covid -19 și internat în spital. Salariatul nu a intrat în contact cu alți angajați din cadrul filialei.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Teleorman este internat în spitalul suport Covid din Roșiorii de Vede fiind confirmat pozitiv cu virusul Sars Cov -2. În același timp, soția dânsului, angajată în cadrul aceleiași filiale, s-a izolat la domiciliu pentru 14 zile.

12 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în autoizolare din data de 09.10.2020 deoarece soția dânsului a fost depistată pozitiv la testul Covid -19.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Prahova a fost depistat pozitiv in data de 09.10.2020 cu virusul SARS COV2 și s-a autoizolat la domiciliu. Filiala a anunțat DSP Prahova cu privire la acest caz, nebulizarea sediului instituției efectuându- se de către o firmă specializată conform protocolului sanitar în vigoare.
 • Un alt angajat al Filialei Teritoriale Prahova a fost depistat pozitiv în data de 10.10.2020 cu virusul SARS COV2 și s-a autoizolat la domiciliu. Salariatul nu a intrat în contact direct cu niciunul din salariații personalului Filialei Teritoriale Prahova, fiind monitorizat de instituțiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Tulcea se află în carantină din data de 07.10.2020 deoarece fiul dânsei a fost testat și confirmat pozitiv la Covid -19. Salariata nu a intrat în contact cu alți salariați din cadrul filialei.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brașov se află in izolare la domiciliu, începând cu 08.10.2020, deoarece a fost depistat pozitiv cu COVID 19, în urma testării.

09 octombrie 2020

 • Un angajat al Unității Centrale a ANIF a fost depistat pozitiv la infestarea cu virusul SARS COV2. Alți 5 angajati s-au autoizolat la domiciliu. DSP București a fost anunțat cu privire la acest caz.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Prahova a fost confirmată pozitiv cu virsul SARS-COV 2 în data de 07.10.2020 și se află în autoizolare la domiciliu.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliu, soția sa fiind confirmată cu virusul SARS-COV 2.

08 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale  Olt  se află în izolare la domiciliu așteptând rezultatul testului COVID -19.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Prahova a fost confirmată pozitiv cu virsul SARS-COV 2 în data de 06.10.2020 și se află în autoizolare la domiciliu începand cu aceeași dată.  De asemenea, un alt angajat al Filialei Teritoriale Prahova se află în autoizolare la domiciliu începand cu data de 06.10.2020.

07 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Iași se află în izolare la domiciliu deoarece soția dânsului a fost depistată pozitiv la SARS – COV 2. Salariatul a fost testat și este negativ la SARS – COV 2.

06 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Galați în urma efectuării testului COVID -19 a fost depistat pozitiv la infestarea cu virusul SARS COV2. Se va anunța DSP Galați pentru demararea unei anchete epidemiologice și luarea măsurilor necesare.
 • O angajată a Unității Centrale a ANIF a fost depistată pozitiv la infestarea cu virusul SARS COV2. Se va anunța DSP București  pentru dezinfecție și luarea măsurilor necesare.

05 octombrie 2020

 • O angajată a Unității Centrale a ANIF se află în autoizolare la domiciliu așteptând rezultatul testului COVID -19, având simptome asemănătoare infectării.
 • Un angajat al Unității Centrale a ANIF se află izolat la domiciliu, fiind contact direct cu un suspect de COVID 19.
 • Cinci angajați ai Filialei Teritoriale Olt au fost confirmați pozitiv, în perioada 24 septembrie – 05 octombrie, contacții direcți și situația de la Filială rămânând sub observație.

02 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale  Teleorman se află în izolare la domiciliu pentru 14 zile , începând  cu 01.10.2020, deoarece soția acestuia, casier la un supermarket din București (Mega Image) a fost confirmată  pozitiv cu COVID 19, în urma testării. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale  Brașov – electromecanic la Cantonul Prejmer, se află în  izolare la domiciliu, începând cu 01.10.2020, deoarece soția lui a fost  depistată pozitiv cu COVID 19, în urma testării. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.

01 octombrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în autoizolare la domiciliu, începând cu 01.10.2020, deoarece soția lui a fost depistată pozitiv cu COVID 19, în urma testării. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.

29 septembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Mehedinți, este în izolare la domiciliu din data de 25.09.2020 întrucât sotia sa a fost depistată pozitiv cu COVID-19. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.

22 septembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vrancea este în izolare la domiciliu din data de 21.09.2020, fiind testat din proprie inițiativă pentru COVID-19. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați. A fost declarat pozitiv și a menționat că la sfârșitul lunii va aduce concediul medical. La fiecare sfârșit de săptămână, în cadrul Filialei Teritoriale Vrancea, a fost făcută dezinfecția spațiilor de lucru.

Măsurile de protecție a personalului împotriva Covid-19 luate de către Filială sunt:

  • dezinfectarea spațiilor de lucru cu substanțe dezinfectante pe bază de clor și alcool o dată pe săptămână, iar covorașele de la intrarea în unitate și birouri stropite cu soluție de bază de clor în fiecare zi;
  • măsurarea temperaturii personalului la începerea programului;
  • păstrarea distanței sociale;
  • purtarea măștii de protecție pe toată durata programului de lucru;
  • interzicerea intrării persoanelor străine în incinta Filialei.

09 septembrie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Buzău, care era în concediu de odihnă din data de 27.08.2020, a mers și s-a testat pentru Covid-19 din proprie inițiativă pe data de 03.09.2020. În cursul zilei de 08.09.2020, acesta a anunțat conducerea că a primit rezultatul testului și este pozitiv. Angajatul s-a autoizolat din data de 08.09.2020 și a declarat că nu a intrat în contact cu alți colegi.

07 septembrie 2020

 • Doi salariați din cadrul U.A. Brăila Sud au intrat în izolare din data de 06.09.2020, întrucât soțiile acestora, salariate la un cămin de bătrâni au fost depistate pozitiv din data de 5.09.2020. Cei doi salariați au declarat că nu au intrat în contact cu alți salariați.

31 august 2020

 • Un salariat al Filialei Teritoriale Buzău este internat din data de 29.08.2020, fiind diagnosticat cu COVID-19. Angajatul nu s-a prezentat pe 27.08.2020 la serviciu și a anunțat că se simte rău și că va merge la medic. În după-amiaza zilei de 27.08.2020 a informat Filiala că a fost testat pentru Coronavirus și luat în evidența DSP. Pe 29.08.2020 a primit rezultatul testului, acesta fiind pozitiv,  urmând să fie internat. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.

Măsurile de protecție a personalului împotriva Covid-19 luate de către Filială sunt:

  • dezinfectarea spațiilor de lucru cu substanțe dezinfectante pe bază de clor și alcool o dată pe săptămână, iar covorașele de la intrarea în unitate și birouri stropite cu soluție de bază de clor în fiecare zi.
  • măsurarea temperaturii personalului la începerea programului;
  • păstrarea distanței sociale;
  • purtarea măștii de protecție pe toată durata programului de lucru;
  • interzicerea intrării persoanelor străine în incinta Filialei.

25 august 2020

 • Un salariat al Filialei Teritoriale Bacău se află în izolare începând cu data de 22.08.2020, întrucât soția a fost testată pozitiv cu COVID-19. Acesta nu a intrat în contact direct cu niciun alt salariat al Filialei de Îmbunătățiri Funciare Bacău din data de 03.08.2020.

24 august 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF se află în izolare, începând cu data de 21.08.2020, după ce soțul său a fost confirmat pozitiv la testul de COVID-19.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brașov se află în carantină la domiciliu, timp de 14 zile, începând cu 17.08.2020, deoarece soția a fost depistată pozitiv cu COVID-19.

11 august 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Buzău se află în izolare, începând cu data de 10.08.2020, după ce soția sa a fost depistată pozitiv cu virusul COVID-19. Soția acestuia lucrează la un camin de batrâni și, în urma testarii făcute, toți angajatii și bătrânii din camin au fost depistați pozitivi.  DSV a recomandat salariatului să ramana izolat la domiciliu pentru 2 saptămâni.

10 august 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Timiș se află în carantină, începând cu data de 07.08.2020, după ce fiul acestuia a fost depitat pozitiv cu virusul COVID-19.

03 august 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea se află în izolare începând cu data de 01.08.2020, după ce soția acestuia a fost depistată cu virusul COVID-19.
 • Un angajat al Unității de Administrare Brăila Sud a fost internat și testat în data de 30.07.2020, iar în seara zilei de 31.07.2020 acesta a primit rezultatul testului la virusul COVID-19 ca fiind pozitiv. Angajatul a declarat că nu a intrat în contact cu alți salariați.

30 iulie 2020

 • Angajata Filialei Teritoriale Vrancea care s-a autoizolat 14 zile cu data de 24.07.2020, deoarece soțul a fost confirmat pozitiv în urma testului la virusul COVID-19, a fost, la răndul său confirmată cu virusul COVID-19. Aceasta se află internată în spital, fiind asimptomatică.
 • Unul din cei 6 angajați ai Filialei Teritoriale Brăila care au fost diagnisticați cu virusul COVID-19 a fost externat și va mai sta în concediu medical până pe 07 august 2020.

27 iulie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Vrancea s-a autoizolat 14 zile cu data de 24.07.2020, deoarece soțul a fost confirmat pozitiv în urma testului la virusul COVID-19 și este internat începând cu data de 25.07.2020. Angajata nu are simptome specifice infecției cu virusul COVID-19. Măsurile de protecție a personalului împotriva Covid-19 luate de către Filială sunt:
  • dezinfectarea spațiilor de lucru cu substanțe dezinfectante pe bază de clor și alcool o dată pe săptămână, iar covorașele de la intrarea în unitate și birouri stropite cu soluție de bază de clor în fiecare zi.
  • măsurarea temperaturii personalului la începerea programului;
  • păstrarea distanței sociale;
  • purtarea măștii de protecție pe toată durata programului de lucru;
  • interzicerea intrării persoanelor străine în incinta Filialei.
 • Filiala Teritorială Brăila are trei cazuri noi de infecție cu COVID-19. Doi  dintre angajați, simțindu-se rău, au efectuat testul în data de 23.07.2020, respectiv  24.07.2020, iar pe 26.07.2020 au primit rezultatul testelor, fiind pozitive. Aceștia au fost internați. Cel de-al treilea salariat a efectuat testul ca urmare a rezultatului pozitiv primit de către copiii acestuia, cu care a intrat în contact. Rezultatul a fost pozitiv și la acesta, fiind internat din data de 24.07.2020.  Numărul cazurilor ajunge astfel la șase.Un alt angajat se află în izolare la domiciliu, începând cu data de 25.07.2020, împreună cu soția și copiii, după ce soția acestuia a primit rezultat pozitiv.

24 iulie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare, începând cu data de 22.07.2020, pentru 14 zile, deoarece soția acestuia este asistent medical la cabinetul unui doctor care a fost infectat cu virsul COVID-19.
 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila din cadrul Unității de Administrare Brăila Nord este internat din data de 23.07.2020, fiind diagnosticat cu virsul COVID-19. Acesta a acuzat pierderea simțului olfactiv în data de 20.07.2020 și a făcut un test care a ieșit pozitiv. Salariatul nu a intrat în contact cu alți angajați.

22 iulie 2020

 • Un angajat al Unității Centrale ANIF a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Confirmarea testului a fost primită de salariat în seara zilei de 21.07.2020. Salariatul a anunțat conducerea ANIF în data de  22.07.2020 cu privire la faptul că în urma testului efectuat la Institutul Matei Balș a ieșit pozitiv la virusul COVID-19.  Conducerea Unității Centrale ANIF a anunțat DSP Sector 4 și a cerut sprijin în luarea măsurilor ce se impun. Contacții direcți ai salariatului sunt izolați la domiciliu.

21  iulie 2020

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Brăila au fost confirmați pozitiv cu virusul Covid-19. Unul dintre aceștia a fost în concediu de odihnă în perioada 10.07.2020-15.07.2020, iar în data de 15.07.2020  salariatul a acuzat lipsa mirosului și a efectuat un test al cărui rezultat a fost pozitiv. Rezultatul a fost comunicat salariatului în seara zilei de 19.07.2020, acesta solicitand de urgență internarea. În acest interval, salariatul nu a intrat în contact cu nimeni din cadrul Filialei.Cel de-al doilea salariat, muncitor în cadrul Unității de Administrare Brăila Nord, s-a simțit rău, acuzând o stare de răceală. Deoarece soția acestuia, salariată a unei fabrici de confecții, a fost diagnosticată pozitiv, salariatul a făcut și el testul în data de 18.07.2020, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost internat în data de 20.07.2020. În perioada 11.07.20202-19.07.2020 acesta nu a intrat în contact cu nici un alt salariat.Conducerea Filialei a înștiințat DSP Brăila despre cele 2 cazuri, iar până la această dată DSP Brăila nu a efectuat dezinfecția sediului Filialei.Măsurile de protecție a personalului împotriva Covid-19 luate de către Filială sunt:
  • dezinfectarea spațiilor de lucru cu substanțe dezinfectante pe bază de clor și alcool de două ori pe zi;
  • măsurarea temperaturii personalului la începerea programului;
  • păstrarea distanței sociale;
  • purtarea măștii de protecție pe toată durata programului de lucru;
  • interzicerea intrării persoanelor străine în incinta Filialei.

17 iulie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Vaslui se află internat, fiind diagnosticat pozitiv cu virusul Covid-19.  Angajatul s-a simțit rău din data de 14 iulie și a solicitat asistență medicală la medicul de familie. Acesta l-a trimis la Spitalul Huși, unde a fost testat, iar în data de 17 iulie a primit rezultatul testului ca fiind pozitiv. Colegul acestuia, ambii lucrând la o SPA din județul Vaslui, s-a autoizolat la punctul de lucru pentru 14 zile.

03 iulie 2020

 • O angajată a Unității Centrale ANIF s-a autoizolat la domiciliu, pentru 14 zile, după ce fiul acesteia s-a întors din Olanda.

25 iunie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Bacău se află în izolare la domiciliu până pe data de 09.07.2020 după ce soțul a ieșit pozitiv la testul de COVID 19.

24 iunie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Teleorman se află în izolare la domiciliu pentru 14 zile începând cu data de 24.06.2020 după ce soția acestuia s-a întors din Spania.

15 iunie 2020

 • Un angajat al Filalei Teritoriale Constanța se afla izolat la domiciu, începând cu data de 12.06.2020, pentru 14 zile, după ce soția acestuia s-a întors din Germania.

10 iunie 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Arges se află în izolare la domiciliu deoarece a intrat în contact cu o rudă diagnosticată cu Coronavirus.

03 iunie 2020

 • O angajată a Filialei Teritoriale Alba se află in izolare la domiciliu,  începând cu data de 03.06.2020, deoarece i s-a întors fiul din Olanda.

25 mai 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Brăila se afla în izolare începând cu data de 25.05.2020.

18 mai 2020

 • O angajată a punctului de lucru Canton 23 August, din Unitatea de Administrare Constanta Sud, se află în izolare la domiciliu său din localitatea 23 August, începând cu data de 17 mai. Aceasta a revenit în România din Germania, iar decizia de izolare a fost luată de reprezentanții Primăriei comunei 23 August, Poliției și Direcției de Sănătate Publică. Salariata nu a intrat în contact cu alți colegi de la punctul de lucru.

13 mai 2020

 • Angajatul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bacău aflat în izolare din 29 aprilie și-a reluat activitatea din data de 11 mai 2020. Medicul de familie a asigurat că atât angajatul, cât și fratele dânsului nu prezintau semne de infecție cu COVID-19 la terminarea perioadei de concediu medical al salariatului, respectiv data de 08.05.2020. Prin urmare, acesta poate intra în colectiv și să își reia activitatea.
 • Reamintim că, începând cu data de 29 aprilie, un salariat din cadrul Filialei Teritoriale Bacău s-a izolat la domiciliu, fiind suspect de infectare cu COVID 19. Salariatul a intrat în contact direct cu fratele său care a fost internat în spital până vineri 24.04.2020, într-un salon unde a fost depistat un alt pacient testat pozitiv de infecție cu CORONAVIRUS – COVID 19. Salariatul nu luase contact cu niciun alt salariat al al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bacău în teren sau la sediul filialei, ori în orice altă împrejurare din data de 24.04.2020.

11 mai 2020

 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Giurgiu se află în izolare la domiciliu începând cu data de 10.05.2020. Conform Hotărârilor nr. 16/09.05.2020, respectiv 17/10.05.2020 ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, s-a decis instituirea carantinei în cartierul Rudărie al localității Prundu, jud. Giurgiu, iar cei doi angajați au domiciliul în zona de carantină.

07 mai 2020

 • Un angajat al Filialei Teritoriale Tulcea a intrat în izolare la domiciliu în data de 07 mai 2020, întrucât fiul dânsului, de meserie marinar, s-a întors din voiaj din Franța.

29 aprilie 2020

 • Un salariat din cadrul Filialei Teritoriale Bacău se află în izolare la domiciliu, începând cu 29 aprilie, fiind suspect de infectare cu COVID 19. Salariatul a intrat în contact direct cu fratele său care a fost internat în spital până vineri 24.04.2020, într-un salon unde a fost depistat un alt pacient testat pozitiv de infecție cu CORONAVIRUS – COVID 19. Salariatul nu a luat contact cu niciun alt salariat al al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bacău în teren sau la sediul filialei, ori în orice altă împrejurare din data de 24.04.2020.

24 aprilie 2020

 • În cadrul Filialei Teritoriale Tulcea, o angajată se află în autoizolare începând cu data de 24.04.2020, deoarece în data de 23.04.2020,  soțul dânsei,  de meserie marinar , a revenit în țară din voiaj din Germania.
 • În cadrul Filialei Teritoriale Buzău , există o persoană izolată la domiciliu.

10 aprilie 2020

 • În cadrul Filialei Teritoriale Cluj, există un salariat aflat în izolare la domiciliu, pe fondul faptului că soția sa a avut contact cu o persoană confirmată ulterior cu COVID -19.
 • Doi angajați ai Filialei Teritoriale Tulcea au intrat în autoizolare începând cu 10 aprilie 2020. Conducerea filialei a luat decizia ca salariații să intre în autoizolare la Stația SPE Zaghen, deoarece se află în această locație și au condițiile necesare pentru a rămâne izolați. Cei doi angajați au luat contact cu un angajat din cadrul Administrației Naționale Apele Române- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral- Canton Zaghen al cărei soții a luat contact cu o asistentă medicală confirmată în data de 09.04.2020 pozitiv cu noul Coronavirus.

7 aprilie 2020

 • Patru angajați ai Filialei Teritoriale Ialomița, care își desfășoară activitatea la sediul Depozitului Țăndărei, se află în carantină, conform Ordonanței Militare din 04.04.2020, art. 1, prin care “se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare a orașului Țăndărei, județul Ialomița”.

31 martie 2020

 • Unui angajat din cadrul Filialei Teritoriale Satu Mare, care a fost în carantină ca urmare a întoarcerii acestuia din Italia, i-a fost eliberat avizul epidemiologic de către DSP Satu Mare. Acesta fost declarat asimptomatic.
 • Un salariat din cadrul Filialei Teritoriale Olt se află în izolare la domiciliul copiilor.

30 martie 2020

 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Tulcea a  intrat in autoizolare începând cu data de 30 martie 2020, întrucât l-a preluat de la Aeroportul Otopeni pe fiul său întors din Grecia, unde își desfășura activitatea pe o navă de croazieră.

27 martie 2020

 • Un salariat din cadrul Filialei Teritoriale  se află în izolare. Acesta a fost internat la spitalul Prof. Dr. Al. Obregia, iar la externare  a fost oprit în izolare la domiciliu.
 • Angajata Filialei Teritoriale Brașov care se afla izolată  la domiciliu  împreună cu fiul său, după ce acesta  a intrat în contact cu o persoană, care ulterior a fost diagnosticată cu COVID- 19, a ieșit din izolarea preventivă. Atât angajata ANIF, cât și fiul său se simt bine și, până acum, nu prezintă simptome de infectare cu COVID-19.

26 martie 2020

 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Galați este izolat la domiciliu din data de 25 martie 2020, împreună cu soția și fiica sa. Fiica acestuia a fost anunțată pe data de 24 martie de către DSP Galați că, în urma anchetei epidemiologice desfășurată de către spitalul de copii din Galați, s-a constatat că a intrat în contact cu o colegă de serviciu care s-a întors din Turcia pe data de 12 martie 2020 și a fost depistată pozitiv în urma testului făcut pe data de 23 martie 2020.  DSP Galați a dispus izolarea la domiciliu a celor trei, aceștia fiind izolați în aceeași locuință.Din cauza faptului că respectivul angajat ANIF lucrează în serviciu de tură la stație împreună cu alți 7 colegi, s-au dispus următoarele măsuri:
 • S-a înaintat către DSP Galați o informare referitoare la situația creată și s-au transmis datele de identificare ale tuturor angajaților care lucrează la SPA Dunăre.
 • S-a hotărât trimiterea tuturor angajațior care lucrează la SPA Dunăre în autoizolare la domiciliu pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 27 martie 2020.
 • S-a hotărât dezinfectarea stației SPA Dunăre.
 • S-a hotărât asigurarea serviciului la stație cu angajați de la alte stații.

25 martie 2020

 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Vrancea este izolat la domiciliu.

24 martie 2020

 • O angajată din cadrul Filalei Teritoriale Sălaj se află izolată  la domiciliu,  începând cu data de 23 martie 2020.

23 martie 2020

 • Un angajat al Unității de Administrare Constanța Nord de află în izolare la domiciliu.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Brașov se află izolată  la domiciliu  împreună cu fiul său, după ce acesta  a intrat în contact cu o persoană, care ulterior a fost diagnosticată cu COVID- 19

20 martie 2020

 • Un angajat al Unității de Administrare Constanța Sud este izolat la domiciliu din data de 17 martie 2020, după ce a intrat în contact cu fiul său întors din Norvegia.

19 martie 2020

 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Prahova este autoizolat din 16 martie 2020 la domiciliu.
 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Mureș, întors din concediu de odihnă ( perioada 6-13 martie 2020 ) în Austria s-a autoizolat la domiciliu.
 • Un angajat din cadrul Filialei Teritoriale Satu Mare se află în carantină, după ce s-a întors din Italia ajungând în România pe data de 17 martie 2020. Acesta va rămâne în carantină până la data de 03 aprilie 2020. I s-a efectuat testul pentru coronavirus , dar încă nu au sosit rezultatele.
 • Unui angajat din cadrul Filialei Teritoriale Botosani i  s – a impus izolarea la domiciliu la întoarcerea în țară din  călătoria efectuată in Anglia.

18 martie 2020

 • Angajata Unității Centrale ANIF aflată în autoizolare după ce s-a întors dintr-o călătorie în străinătate, al cărei soț a fost diagnosticat în urmă cu câteva zile cu virusul Corona, a fost și ea confirmată pozitiv, fiind în prezent internată. De la întoarcerea din călătorie, aceasta nu a avut nici un contact cu vreun coleg.
 • Un angajat al Unității Centrale ANIF se află în autoizolare preventivă, începând de sâmbătă, 14 martie 2020, intrând în contact anterior diagnosticării cu o persoană confirmată cu COVID -19.
 • Un angajat al Filialei Terioriale Iași se află în autoizolare la domiciliu, începând de luni, 16 martie 2020, împreună cu fiul său, care s-a întors din străinătate.
 • O angajată a Filialei Teritoriale Timiș se află în autoizolare la domiciliu, începând de luni, 16 martie 2020, având în vedere că soțul a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19.

ANIF continuă aplicarea măsurilor pentru evitarea răspândirii noului CORONAVIRUS (Covid – 19), atât în Unitatea Centrală, cât și în toate Filialele Teritoriale. De asemenea, urmărim îndeaproape evoluția stării de sănătate a colegilor noștri.

NOTĂ DE INFORMARE privind prelungirea perioadei în care se aplică măsuri pentru a preîntâmpina răspândirea noului CORONAVIRUS (Covid – 19)

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță că a prelungit perioada privind implementarea măsurilor menite să preîntâmpine răspândirea noului CORONAVIRUS (Covid – 19). Astfel, prin decizia nr. 170 din 01.04.2020, se prelungesc prevederile deciziei nr. 123/12.03.2020, pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, potrivit prevederilor legale.

Reamintim măsurile luate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare :

 1. programul de lucru la Unitatea Centrală se va desfășura în două intervale orare:
 • luni – joi: 08.00 – 16.30, vineri: 08.00 – 14.00;
 • luni – joi: 10.00 – 18.30, vineri: 10.00 – 16.00.

Activitatea se va desfășura în așa fel încât să se asigure prezența a 50% din personalul fiecărui compartiment pentru fiecare interval de program.

Conducerea Filialelor Teritoriale a stabilit, la rândul său, un program de lucru pentru salariați menit să prevină răspândirea noului Coronavirus.

 1. Accesul în instituție a persoanelor fizice și juridice străine esteinterzis, excepție făcând persoanele care au fost convocate de conducerea ANIF. Persoanele care vor avea acordul de acces în instituție vor fi nominalizate de care conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul unitatea centrală a ANIF, într-un tabel care va fi înaintat Serviciului Administrativ, pentru a se lua măsurile necesare.

În acest sens, ținând cont de noile reguli de acces, solicităm tuturor colaboratorilor ANIF, proiectanți, reprezentanți de OUAI-uri sau FOUAI-uri,  inclusiv conducerii Filialelor Teritoriale,  să limiteze pe cât posibil deplasările care nu sunt urgente, către București, dar și pe teren. Deplasarea la și de la sediile Agenției nu trebuie realizată decât în situații extreme, care nu pot fi soluționate prin mijloacele electronice de comunicare sau pentru documente care reprezintă urgențe.

În toată această perioadă, comunicarea între unitatea centrală și filialele teritoriale și colaboratorii săi se va face prin următoarele mijloacele de comunicare: telefon, poștă și e-mail.

Având în vedere cele mai sus menționate, în această perioadă, se suspendă toate audiențele la conducerea ANIF.

 1. Pe durata programului de lucru,personalul Agenției are obligația să nu părăsească sediul unde își desfășoară activitatea fără acordul conducerii Agenției. Părăsirea sediului instituției se va face cu acordul șefului și se va trece în registrul de la intrarea in instituție în care se va evidenția locul deplasării, ora de ieșire și ora de întoarcere.
 2. Personalul Agenției care prezintă semne de înrăutățire a stării de sănătate va rămâne acasă, va contacta medicul de familie telefonic și își va înștiința șeful ierarhic.
 3. În cadrul instituției, se va evita pe cât este posibil contactul între salariații compartimentelor funcționale.

În situația în care personalul Agenției nu poate să fie prezent la locul de muncă sau vor exista restricții de circulație se va primi acordul de a accesa si de la domiciliu, e-mailul de serviciu.

PROTOCOL privind stabilirea unor măsuri de protecţie a salariaţilor din Agenţia Naţională Imbunătăţiri Funciare

Protocol privind stabilirea unor măsuri de protecţie a salariaţilor din Agenţia Naţională Imbunătăţiri Funciare, încheiat astăzi 17 martie 2020 între Conducerea Agenţiei şi Sindicatul Naţional Îmbunătăţiri Funciare – documentul poate fi citit AICI

 Având în vedere:

– Declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie 2020 a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză,

– Declaraţia Confederaţiei Europene a Sindicatelor privind focarul COVID-19;

– Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României publicat în MO195/16 martie 2020;

– Dispoziţiile legii 319/2016 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

– Dispoziţiile legii 53/2003, CodulMuncii;

– Prevederile legii 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;

– Prevederile legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, in care se prevede la art. 1 (2) b faptul ca  zilelele libere se acorda daca locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca;

luând act de:

-efectele răspândirii COVID-19 în tara noastră în general,

– riscul de afectare a  salariaţilor ANIF şi a membrilor familiilor acestora;

– obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor

în spiritul bunelor relaţii de dialog existente la nivelul  partenerilor sociali, în urma discuţiilor s-a convenit:

Conducerea Filialelor Teritoriale și reprezentanții Sindicatului National Îmbunătățiri Funciare vor analiza şi vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile art.108-110 din legea 53/2003, Codul muncii coroborate cu prevederile art.2 din legea 81/2018, privind reglementarea activității de telemuncă.

Pe perioada în care salariatul lucrează în regim de telemuncă, acesta va beneficia de toate drepturile recunoscute prin  lege, prin regulamentele interne și  prin contractele colective de muncă  aplicabile salariaților care au locul de muncă la sediul ANIF. Salariatului i se va modifica contractul individual de muncă prin act adițional conform formularului anexat prezentului protocol.

Se vor avea in vedere:

1.asigurarea continuităţii executării activităţii- se va asigura prezența la locul de muncă a cel puțin

unei persoane din cadrul compartimentului/biroului/serviciului;

2.asigurarea continuităţii conducerii activităţii;

3.delegarea de autoritate (persoanele care inlocuiesc personalul din grupul de continuitate a conducerii activităţii în caz de îmbolnăvire sau a lipsei titularului );

În această perioadă, pentru evitarea contactului direct, încheierea contractele multianuale și sezoniere pentru livrarea apei, se vor transmite în format electronic. În situația în care  fermieri nu pot transmite în format electronic contractele, le pot aduce personal, cu programare in prealabil, pentru a evita aglomerarea la sediile filialei.

Conducerea Filialei teritoriale are responsabilitatea de a asigura desfășurarea campaniei de irigații fără disfuncționalități!

Părţile convin instituirea unei comisii, constituită din reprezentanţii unităţii si ai sindicatului care:

-să analizeze şi sa stabileasca personalul care poate lucra în condiţii de telemuncă;

-să urmăreasca îndeaproape şi să se consulte reciproc în legătură cu evoluţia răspândirii virusului;

-să stabileasca  programul de lucru și modul în care se pot evita efectele asupra salariaţilor.

Aspectele analizate şi deciziile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal ce va fi transmis ANIF Bucureşti.           

La nivelul unității centrale, analiza și deciziile pentru fiecare compartiment/birou/serviciu se va face de către directorul general, respectiv directorii generali adjuncți, pentru serviciile din subordinea fiecăruia.

ANUNȚ - Nu sunt cazuri de Coronavirus în ANIF

Ca urmare a zvonurilor legate de faptul că una din angajatele ANIF ar fi fost diagnosticată cu Coronavirus, directorul general Ștefan Constantin transmite tuturor următorul mesaj:

“Stimați colegi,

Legat de starea de sănătate a colegei noastre, vreau să vă informez că am vorbit personal cu dânsa, pentru a afla direct ce se întâmplă. Într-adevăr, soțul doamnei este diagnosticat cu virusul Corona și se află internat. Colega noastră, în mod responsabil, s-a autoizolat încă de când s-a întors din călătorie și nu a avut până acum nici un contact cu vreun coleg de la noi.

Informația care s-a lansat cum că o altă colegă a participat la petrecere de ziua doamnei este falsă. Este real că doamna a primit un cadou de ziua ei de la colegii de birou, dar, la cererea ei acest cadou a fost lăsat la mașină tocmai pentru a nu avea contact cu nimeni.  Vă asigur că am vorbit personal inclusiv cu respectiva colegă a doamnei, care m-a asigurat de faptul că nu s-au întâlnit și care este complet conștientă de urmările penale ale unui fals în declarații în acest context.

Prin urmare, am rugămintea să nu mai răspândiți informații eronate, pentru a nu crea o panică inutilă și să punem presiune pe angajații ANIF, într-o perioadă și așa grea pentru noi toți.

De asemenea, este important pentru sănătatea noastră, a tuturor, ca cei care aveți manifestări de gripă sau răceală să rămâneți acasă, să contactați medicul de familie și să anunțați la serviciu cu privire la acest aspect. Rămâneți calmi și vă rog să alegeți conștient, pentru a nu crea sau răspândi zvonuri false în această perioadă.  Insist foarte mult asupra acestui lucru.

Vă doresc tuturor sănătate, echilibru și alegeri conștiente! “

ANUNȚ - ANIF ia măsuri pentru evitarea răspândirii noului CORONAVIRUS (Covid – 19)

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță că, începând cu data de 12 martie, a luat o serie de măsuri pentru a preîntâmpina răspândirea noului CORONAVIRUS (Covid – 19).  Astfel:

 1. În perioada 03.2020 – 31.03.2020, programul de lucru la Unitatea Centrală se va desfășura în două intervale orare:
 • luni – joi: 08.00 – 16.30, vineri: 08.00 – 14.00;
 • luni – joi: 10.00 – 18.30, vineri: 10.00 – 16.00.

Activitatea se va desfășura în așa fel încât să se asigure prezența a 50% din personalul fiecărui compartiment pentru fiecare interval de program.

Conducerea Filialelor Teritoriale va trebui, la rândul său, să stabilească un program de lucru pentru salariați menit să prevină răspândirea noului Coronavirus.

 1. Accesul în instituție a persoanelor fizice și juridice străine este interzis, excepție făcând persoanele care au fost convocate de conducerea ANIF. Persoanele care vor avea acordul de acces în instituție vor fi nominalizate de care conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul unitatea centrală a ANIF, într-un tabel care va fi înaintat Serviciului Administrativ, pentru a se lua măsurile necesare.

În acest sens, ținând cont de noile reguli de acces, solicităm tuturor colaboratorilor ANIF, proiectanți, reprezentanți de OUAI-uri sau FOUAI-uri,  inclusiv conducerii Filialelor Teritoriale,  să limiteze pe cât posibil deplasările care nu sunt urgente, către București, dar și pe teren. Deplasarea la și de la sediile Agenției nu trebuie realizată decât în situații extreme, care nu pot fi soluționate prin mijloacele electronice de comunicare sau pentru documente care reprezintă urgențe.

În toată această perioadă, comunicarea între unitatea centrală și filialele teritoriale și colaboratorii săi se va face prin următoarele mijloacele de comunicare: telefon, poștă și e-mail.

Având în vedere cele mai sus menționate, în această perioadă, se suspendă toate audiențele la conducerea ANIF.

 1. Pe durata programului de lucru, personalul Agenției are obligația să nu părăsească sediul unde își desfășoară activitatea fără acordul conducerii Agenției. Părăsirea sediului instituției se va face cu acordul șefului și se va trece în registrul de la intrarea in instituție în care se va evidenția locul deplasării, ora de ieșire și ora de întoarcere.
 2. Personalul Agenției care prezintă semne de înrăutățire a stării de sănătate va rămâne acasă, va contacta medicul de familie telefonic și își va înștiința șeful ierarhic.
 3. În cadrul instituției, se va evita pe cât este posibil contactul între salariații compartimentelor funcționale.
 4. În situația în care personalul Agenției nu poate să fie prezent la locul de muncă sau vor exista restricții de circulație se va primi acordul de a accesa si de la domiciliu, e-mailul de serviciu.

Având în vedere măsurile de prevenire a infectarii sau răspandirii noului CORONAVIRUS (Covid-19), facem apel la calm și la respectarea regulilor esențiale de igienă!