Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Joi, 13 ianuarie:

 • Întâlnire de lucru cu proiectanții, constructorii și conducerea FT IF Brăila pentru discuții privind reluarea lucrărilor de investiții din PNI în Insula Mare a Brăilei.

Joi, 27 ianuarie:

 • Participare de la întâlnirea de lucru de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la care au participat reprezentați ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, cu privire la funcționarea structurilor de îmbunătățiri funciare din cele două state.

Luni, 31 ianuarie:

 • Vizită de lucru la FT IF Călărași pentru demararea lucrărilor de investiții din Amenajarea de irigații Pietroiu Ștefan cel Mare.

6 decembrie – Întâlnire cu firma de construcții referitor la analiza obiectivelor de investiții din amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare.

20 decembrie – Vizită de lucru la FT Prahova și la SRP Mizil pentru a verifica lucrările de I+R care sunt în curs de finalizare.

Participarea directorului general Ștefan Constantin la  Bucharest Food Summit 2021

11 august – Întâlnire la sediul MADR cu reprezentanți ai MADR, AFIR, AM PNDR cu privire la proiectele finanțate din fonduri europene

12 august – Întâlnire la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu reprezentanți ai ANAR, MADR – Direcția de Îmbunătățiri Funciare, Clubul Fermierilor, cu privire la gestionarea unitară a resurselor de apă

16 august – Întâlnire la sediul ANIF cu reprezentanți ai constructorilor și ai Filialelor Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Calarași și Ialomița, cu privire la derularea contractelor de execuție a lucrărilor de investiții aferente PNI

                   – Întâlnire cu firma Ozon Company în vederea prezentării unor utilaje necesare lucrărilor de îmbunătățiri funciare

31 august – Întâlnire la sediul MADR, cu ministrul Adrian Oroș și reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României cu privire la posibilitatea includerii unui proiect de irigații în PNRR, alături de cel de desecare și drenaj

 

02 iulie – Vizită de lucru la filialele ANIF, în zonele afectate de inundații

07 iunie – Participarea directorului general Ștefan Constantin la dezbaterea privind schimbările climatice organizată de Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic din Camera Deputaților

11 iunie – Vizită de lucru la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Brașov

22 iunie – Vizită de lucru la Filialele Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vrancea și Galați

24 iunie – Întâlnire la MADR cu profesori de la Facultatea de Energetica UPB cu privire la un proiect pilot privind sistemele de irigații utilizând energia fotovoltaică instalată pe terenuri neproductive și pe canalele de irigații

30 iunie – Vizită de lucru la Filiala Teritorială Călărași pentru verificarea lucrărilor executate prin Programul Național de Irigații

11 mai – Vizită de lucru la Filiala Teritorială Călărași, la Stația Făurei și Stația Vlad Țepes

12 mai – Vizită de lucru la Filiala Teritorială Brașov

13 mai – Întâlnire cu reprezentanții firmei DP PUMPS, în vederea unei colaborări

14 mai – Vizită de lucru în județul Călărași la Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare

20 mai – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Institului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – ISPIF, la sediul MADR

1 februarie – Întâlnire cu Ministrul Agriculturii și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene privind actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

08 februarie – Întâlnire de lucru privind PNRR la MADR cu oficialități din județul Vrancea.

10 februarie – Vizită de lucru la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Teleorman.

12 februarie – Întâlnire la Târgu Secuiesc organizată de Clubul Fermierilor Români – “Prioritățile agriculturii românești, reforma PAC și Pactul Ecologic European: Impactul estimat pentru agricultură”.

16 februarie – Întâlnire de lucru cu privire la Canalul Siret Bărăgan.

17 februarie – Întâlnire cu reprezentanții  Hidro Construct.

5 ianuarie – Întâlnire de lucru la MADR privind proiectele de investiții din Planul Național de Relansare și Reziliență.

13 ianuarie – Întâlnire de lucru la MADR privind Stadiul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România.

20 ianuarie – Discuții la MADR cu conducerea Clubului Fermierilor privind evoluția elaborării Planului Național Strategic (PNS) și stadiul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR).

22 ianuarie – Consiliul Conducere ANIF.

14 decembrie

 • Întâlnire MADR privind stabilirea priorităților pentru perioada următoare.

17 decembrie

 • Întâlnire de lucru la MADR privind proiectele de investiții din Planul Național de Relansare și Reziliență.

4 noiembrie 

 • Analiza privind PNRR la MADR cu ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Nechita Adrian Oros și ministrul Fondurilor Europene Ioan Marcel Bolos.

5 noiembrie

 • Vizită de lucru la lucrarea de investiții prin PNI din Amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, județul Călărași.

6 noiembrie

 • Vizită de lucru la lucrarile de investiții prin PNI din județul Brăila.

11 noiembrie

 • Întâlnire cu compania Tarvos General Contractor în vederea participării la demonstrația de decolmatare canale, locația Cartrodon, jud. Arad.

13 noiembrie

 • Vizită de lucru în județul Constanța – întâlnire cu fermierii pentru programarea lucrărilor de întreținere și reparații irigații în amenajările de îmbunătățiri funciare din cadrul Filialei Constanța.

23 noiembrie

 • Întâlnire cu firmele de construcții participante la PNI.

24 noiembrie

 • Vizită de  lucru la Filiala Teritorială Buzău.

25 noiembrie

 • Participarea videoconferință cu Rubicon Water Company din SUA.

6 octombrie

 • Întâlnire cu ministrul Fondurilor Europene

8 – 9 octombrie

 • Deplasare la Iași, pentru o întâlnire Clubul Fermierilor Români

14 octombrie

 • Întâlnire de analiză a realizărilor la obiectivele de investiții Sinoe și Babadag

15 octombrie

 • Întâlnire de analiză a realizărilor la obiectivul de investițiiPietroiu Ștefan cel Mare

20 octombrie 

 • Analiză la MADR cu privire la patrimoniul ANIF-SNIF

21 octombrie 

 • Întâlnire la MADR cu Rubicon Water Company cu privire la soluțiile de modernizare și eficientizare din sectorul de irigații

23 octombrie 

 • Participare la recepția la terminarea lucrărilor la stația de pompare plutitoare SP! Gropeni, km 196, obiectiv derulat prin PNI

2 septembrie

 • Analiză PNRR cu secretarul de stat MADR George Scarlat și Direcția de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar

3 septembrie

 • Ședință CTE MADR cu proiecte POR și PNI – Amenajarea de Irigații Costinu Greaca Argeș, jud. Giurgiu, și Câmpia Covurlui, jud. Galați

7 septembrie

 • Vizită de lucru judetul Dolj, reabiliatarea stației de pompare de bază SPA1 Nedeia, a stației de repompare SRP3 Segarcea și a canalelor CD7 din amenajarea de irigații Nedeia

8 septembrie

 • Analiză activitatea ANIF cu membrii conducerii ANIF
 • Întâlnire cu membrii Clubului Fermierilor Români

9 septembrie

 • Întâlnire cu secretarul de stat MADR George Scarlat și analiza privind reparațiile infrastructurii de irigații din județele Tulcea și Constanța

10 septembrie

 • Întâlnire cu fermierii din județele Constanța și Tulcea la MADR, în prezența secretarului de stat Scarlat

11 septembrie

 • Întrunirea Biroului Executiv și a Consiliului de Coordonare al Sindicatului Național de Îmbunătățiri Funciare, în județul Constanța

14 septembrie

 • Întâlnire cu Ministerul Fondurilor Europene privind PNRR

15 septembrie

 • Vizită de lucru la Amenajarea Pietroiu Ștefan Cel Mare, județul Călărași

16 septembrie

 • Vizită de lucru în județul Ialomița pentru verificarea lucrărilor la proiectul Reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigații din Amenajarea de Irigaţii Terasa Bordușani

17 septembrie

 • Vizită de lucru la SPA Ostrov, din Amenajarea Dăeni-Ostrov-Peceneaga, județul Tulcea

3 august

 • Discutii la sediul MADR cu ministrul Agriculturii Adrian Oros si ministrul Fondurilor Europene Ioan Bolos cu privire la Planul Național de Reziliență și Redresare
 • Intalnire cu directorul general ANAR Ervin Molnar referitor la posibilitatea de a asigura apa din reteaua hidrografica din administrarea ANAR, din amenajarile locale de irigatii

4 august

 • Intalnire cu firmele de constructii participante la PNI, analiza faza de constructii de previziuni
 • Intalnire cu producatorii romani de materiale folosite la lucrarile de investitii
 • Intalnire cu ISPIF pentru pregatirea proiectelor in vederea implementarii acestora prin Planul Național de Reziliență și Redresare
 • Intalnire la MADR pentru analizarea activitatii ANIF

5 august

 • Intalnire cu Banca Mondiala referitoare la stadiul activitatii de irigatii

6 august

 • Analiza cu serviciile de specialitate pentru definitivarea caietelor de sarcini, a fisei de domeniu pentru amenajarile de imbunatiri funciare cuprinse in Planul Național de Reziliență și Redresare

18 august

 • Analiza privind rectificarea bugetara

19 august

 • Intalnire de lucru cu Directia de Investitii privind PNRR
 • Analiza privind irigatiile si lucrarile de I+R in amenajarile de Imbunatatiri Funciare

20 august

 • Vizita de lucru la Filiala Teritoriala Tulcea

21 august

 • Analiza stadiu privind pregatirea documentelor PNRR impreuna cu directiile si serviciile angrenate in elaborarea PNRR

24 august

 • Sedinta conducere ANIF pentru stabilirea prioritatilor pe saptamana în curs

25 august

 • Analiza interna privind stadiul implementarii PNI
 • Intalnire cu Ministerul Fondurilor Europene, la MADR, cu privire a Planul National de Redresare si Rezilienta

26 august

 • Vizita de lucru in judetul Calarasi la Amenajarea Pietroiu-Stefan Cel Mare, pentru verificarea lucrarilor privind PNI
 • Vizita de lucru Filiala Teritoriala Prahova, Amenajarea Draganesti

28 august

 • Vizita de lucru in judetul Tulcea

01 iulie – 9 iulie – Intalniri de lucru cu reprezentantii Filialelor Teritoriale privind activitatea desfasurata in perioada ianuarie-iunie

13 iulie – 14 iulie – Participare la sediul MADR la sedinta de lucru cu directorii generali AFIR, APIA si conducerea MADR

20 iulie – Intalnirea directorului general cu ministrul Fondurilor Europene

21 iulie – Intalnirea directorului general cu membrii conducerii ANAR

22 iulie – Intalnire a directorului general cu secretarul de stat George Scarlat si Directia de Imbunatatiri Funciare, la MADR

23 iulie – Analiza cu secretarul de stat MADR George Scarlat cu privire la stadiul PNI, realizarea bugetului si noile amenajari declarate viabile in urma expertizarii

28 iulie – Vizita de lucru in judetul Giurgiu, Statia Pompare Aductiune Puieni

29 iulie – Vizita de lucru in judetul Calarasi, pentru o intalnire cu presedintele Agro Chirnogi

30 iulie – Vizita de lucru la Filiala Teritoriala Braila, pentru analizarea stadiului lucrarilor desfasurate prin PNI

3 iunie – Vizita la Statia de pompare Puieni, judetul Giurgiu

4 iunie – Vizita la Stattia de baza Pietroiu Stefan cel Mare, judetul Calarasi

5 iunie – Vizita de lucru la Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Constanta

11 iunie – ora 12.00 – Domnul director general adjunct Adrian-Constantin Birzoi participa la Conferinta online – Agricultura Viitorului: Tehnologii și soluții noi, alimentație mai sănătoasă, organizata de Wall-Street.ro

30 iunie – 9 iulie – Intalniri de lucru cu reprezentantii Filialelor Teritoriale privind activitatea desfasurata in perioada ianuarie-iunie

05 mai 2020 – Directorul general adjunct Adrian Constantin Birzoi va efectua o vizita de lucru la Filiala Teritoriala Giurgiu

05 – 08 mai 2020 – Directorul general adjunct Sorin Fuerea va efectua vizite de lucru in judetul Calarasi la Statiile Faurei si Sultana

05 – 08 mai 2020 – Directorul general Stefan Constantin va efectua vizite de lucru in judetele Tulcea, Calarasi, Ilfov, Ialomita, Constanta, Braila

12 mai – Directorul general Stefan Constantin va efectua vizite de lucru Statiile de Pompare Jilava si Sultana si Statia de Repompare Vlad Tepes, judetul Calarasi

13 mai – Directorul general Stefan Constantin va efectua vizita de lucru la Filiala Teritoriala Tulcea

14 mai – Consiliul de Conducere ANIF

19 mai – Participarea directorului general Stefan Constantin la intalnirea de lucru de la Ministerul Agriculturii

21 mai – Participarea directorului general Stefan Constantin la intalnirea cu fermierii din judetul Prahova

27 mai – Consiliul Tehnico-Economic ANIF

28 mai – Consiliul Tehnico-Economic ANIF

In perioada perioada 1.04.2020 – 30.04.2020, conducerea ANIF suspenda toate intalnirile programate, ca masura pentru a preîntâmpina răspândirea noului CORONAVIRUS (Covid – 19).

3 martie 2020 – Vizită de lucru la FTIF Călărași și FTIF Ialomița

5 martie 2020 – Vizită de lucru la FTIF Brașov

09 martie 2020 – Vizită de lucru la FT IF Brăila pentru verificarea pregătirii sistemelor de irigații pentru campania 2020

10 martie 2020, ora 13.00 – Întâlnire la sediul MADR privind stabilirea patrimoniului între ANIF și SNIF SA – Măsuri întreprinse, situația actuală, propuneri

12 martie 2020, ora 10.00 – Întâlnire cu reprezentanții MADR, ANIF, SNIF, KPMG Restructuring SPRL, pentru identificarea de soluții pentru lămurirea patrimoniului SNIF

13 martie 2020 – Vizită de lucru la FTIF Dolj pentru verificarea pregătirii sistemelor de irigații pentru campania 2020

 

In perioada perioada 12.03.2020 – 31.03.2020, conducerea ANIF suspenda toate intalnirile programate, ca masura pentru a preîntâmpina răspândirea noului CORONAVIRUS (Covid – 19).

 5 februarie 2020, ora 09.00 – Întâlnire internă de lucru cu serviciile tehnice de specialitate privind campania de irigații

10 februarie 2020, ora 16.00 – Consiliu Conducere al ANIF

12 februarie 2020, ora 11.00 – Consiliul Tehnico Economic pentru analizarea documentelor pe submăsura 4.3. – Componentă Infrastructură de Irigații

13 februarie 2020, ora 10.00 – Întâlnire cu reprezentanții FTIF Cluj privind rezolvarea unor probleme de patrimoniu

13 februarie 2020, ora 14.00 – Consiliul Tehnico Economic pentru analizarea documenției pe Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigații

18 februarie 2020, ora 09.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții conducerii FT IF Brașov

19 februarie 2020, ora 13.00 – Consiliul Tehnico Economic pentru probleme legate de PNI și documentații submăsura 4.3 – Componentă Infrastructură de Irigații

21 februarie 2020, ora 08.30 – Consiliul conducere ANIF – probleme organizatorice

25 februarie 2020, ora 11.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții conducerii FTIF Brăila

25 februarie 2020, ora 15.30 – Consiliul de Conducere ANIF

27 februarie 2020, ora 11.00 – Consiliul Tehnico Economic pentru analizarea documentelor pe submăsura 4.3. – Componentă Infrastructură de Irigații

28 ianuarie, ora 11.00 – Întâlnire cu reprezentanții Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații din Amenjarea Sadova-Corabia, județul Dolj

28 ianuarie, ora 13.00 – Întâlnire cu specialist din cadrul USAMV, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare, pentru demararea elaborării unui studiu de specialitate privind impactul favorabil asupra mediului și a dezvoltării durabile a comunităților rurale în vederea includerii lucrărilor referitoare la reabilitarea și modernizarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare în Planul Național Strategic, în contextul Politicii Agricole Comune 2021-2027

29 ianuarie, ora 13.00 – Consiliul de Conducere ANIF