Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Filiala Teritorială Arad
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024

Amenajarea Mureșel Ier

2.978 0
Amenajarea Semlac Pereg 8.344 7.271,00
Amenajarea Paulis Horia 3.956 768

Suprafață contractata în Jud. Arad – 8.039,00 ha

Filiala Teritorială Argeș
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea  Căteasca Teiu 27.991

2,237.75

Amenajarea  Ștefănești Leordeni 5.672

3.525,01

 

Suprafață contractata în Jud. Argeș – 5,762.76 ha

Filiala Teritorială Bacău
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea  Doja 136 136
Amenajarea  Tamaşi 319
Amenajarea  Iteşti 1.732 1.112,00
Amenajarea  Racova Filipeşti 2.438 2.361,00
Amenajarea  Sascut 5.028 3.456,00
Amenajarea  Letea 1.118 1.118,00
Amenajarea  Damieneşti 1.381
Amenajarea Tg. Trotuş 1.091
Amenajarea Fulgeriș 465 465
Amenajarea Buhoci 699
Amenajarea Săucești 440 440.00

Suprafață contractata în Jud. Bacău – 9,088.00 ha

Filiala Teritorială Botoșani
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Horia Liveni Manoleasa 6.240

1.740,00

Amenajarea Ripiceni Stânca 3.005 2.105,00
Amenajarea Movileni Havârna 804

804,00

Amenajarea Curtești 437 437

Suprafață contractata în Jud. Botoșani – 5.086,00 ha

Filiala Teritorială Brăila
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Brăila 367.895 294,765.94
U.A. Brăila Nord 132.752 99,576.34
Amenajarea Terasa Brăilei 67.435 50,708.07
Amenajarea Lunca Râu Buzău 6.453 1.962,78
Amenajarea Latinu Vadeni 13.097 6.879,42
Amenajarea Noianu Chișcani 1.780 0,00
Amenajarea Brăila Dunăre Siret  3.625 3.625,00
Amenajarea Namoloasa Maxineni  29.928 26,465.96
Amenajarea Ciorăşti Măicăneşti  10.434 9.935,11
U.A. Brăila Sud 170.483 131,752.10
Amenajarea Terasa Viziru 32.656 32,388.50
Amenajarea Călmăţui Gropeni Chişcani 15.608 12,026.18
Amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău 14.605

3.118,84

Amenajarea Ianca Surdila Greci 26.759

19.04,71

Amenajarea Bazin Hidro. Călmăţui  23.426

17,604.28

Amenajarea Ialomiţa Călmăţui 57.429

47.523,59

Amenajarea I.M.B. 64.660 63.437,50

Suprafață contractata în Jud. Brăila – 294,765.94 ha

Filiala Teritorială Buzău
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Buzău 89,411 30,728.14
Amenajarea AHC Campia Buzăului 34.140

25,437.80

Amenajarea AHC C. Buzăului-desecare 2.551 682.70
Amj. BH Călmățui, subsistem Costești 3.095 658,00
Amenajarea Amaru – desecare 3.284 1.831,34
Amenajarea Pogoanele-desecare 11.528 1,174.50
Amenajarea Bradeanu-desecare 5,109 930.00
Amenajarea Calmatui – desecare-foraje 29,704 13.80

 

Suprafață contractata în Jud. Buzău – 30,728.14 ha

Filiala Teritorială Călărași
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Călăraşi 247.356 65,977.47
U.A. Călărași 167.534 40,230.68
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare 21.922 4,732.39
Amenajarea Boianu Sticleanu 19.296

5.817,22

Amenajarea Terasa Jegălia 22.268

4,715.06

Amenajarea Gălăţui Călăraşi 75.197

14.584,76

Amenajarea Călăraşi Râul 6.845 0,00
Amenajarea Unirea Jegălia Gâldău 555 0,00
Amenajarea Terasa Călărași 10.047

1.400,00

Amenajarea Borcea de Sus 11.404 8.981,25
U.A. Oltenița 79.822 25,746.79
Amenajarea Oltenița Surlari Dorobanțu 9.788

4,463.13

Amenajarea  Gostinu Greaca Argeş -Chirnogi 11.371 6,292.14
Amenajarea Mostiștea I 20.000

6,165.16

Amenajarea Mostiștea VI 38.663 8.876,36

Suprafață contractata în Jud. Călărași – 65,977.47 ha

Filiala Teritorială Cluj
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Mihai Viteazu 5.720 35,38

Suprafață contractata în Jud. Cluj – 35,38 ha

Filiala Teritorială Constanța
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
U.A. Constanţa Sud 127,132 21,785.57
Amenajarea Carasu Galeşu 4.694

2,321.84

Amenajarea Carasu Basarabi 5.855

5.855,00

Amenajarea Carasu Movilița 8.041 0,00
Amenajarea Carasu Potârnichea 2.269 0,00
Amenajarea Carasu Tataru 31.129 1.541,00
Amenajarea Carasu Moșneni 1.672 0,00
Amenajarea Cochirleni 740 120,46
Amenajarea Carasu Topraisar 4.545 1.302,00
Amenajarea Carasu Biruința 14.316 0,00
Amenajarea Carasu Lanurile 7.039

4.424,00

Amenajarea Carasu Mangalia Nord 9.775 0,00
Amenajarea Carasu Mangalia Sud 11.627 0,00
Amenajarea Carasu Poarta Alba 3.618

1.063,00

Amenajarea Carasu CDMN-PAMN SUD 1.443 536,00
Amenajarea Carasu Canal Negru Vodă 2.648 0,00
Amenajarea Carasu Bărăganu 14.542 1.786,00
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice 3,179 2,836.27
U.A. Constanţa Nord 157.117 27,862.56
Amenajarea Hârşova Ciobanu 1.970 697,38
Amenajarea Ciobanu Gârliciu 3.473

1.594,92

Amenajarea Sinoe 60.455

13,307.43

Amenajarea Terasa Hârşova 35.325

10,278.83

Amenajarea Orezăria Hârşova 3.471 1.970,00
Amenajarea Carasu M. Kogălniceanu 26.481 0,00
Amenajarea Seimeni 22.731 0,00
Amenajarea Carasu CDMN-PAMN Nord 2.416 14,00
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice 795 0,00

Suprafață contractata în Jud. Constanța – 49,648.13 ha

Filiala Teritorială Covasna
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Câmpu Frumos 2.988 1.973,00
Amenajarea Moacșa 1.284 0

Suprafață contractata în Jud. Covasna – 1.973,00 ha

Filiala Teritorială Dâmbovița
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea  Titu Ogrezeni 23.134 6,863.70

Suprafață contractata în Jud. Dâmbovița – 6,863.70 ha

Filiala Teritorială Dolj
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Sadova Corabia 52.719

8,747.00

Amenajarea Nedeia Măceşu 55.383

18,355.80

Amenajarea Calafat – Băileşti 54.120 23,957.00
Amenajarea Cetate – Galicea 38.048

11.627,00

Amenajarea Bistreț Nedeia Jiu 12.326 3,643.00
Amenajarea Brădești Coțofeni 1.675 1,675.00
Amenajarea Izvoare Cujmir 15.563

3.969,00

Amenajarea Ghidici Rast Bistreț 9.639

652,00

În afara amanenajărilor 1,095 1,095

Suprafață contractata în Jud. Dolj – 73,720.80 ha

Filiala Teritorială Galați
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Galaţi 145.200 96,809.96
Amenajarea  Brateşul de Sus 5.180 5.156,51
Amenajarea  Câmpia  Covurlui 107.106 63,770.21
Amenajare Terasa Nicoreşti 16.589 13,042.92
Amenajare Nămoloasa Măxineni 5.637 5,634.02
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice 10.688 9.206,30

Suprafață contractata în Jud. Galați – 96,809.96 ha

Filiala Teritorială Giurgiu
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea  Gostinu Greaca Argeş 15.051 13.031,44
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona A+C 76.397 13,301.00
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona B 14.930 2.634,00
Amenajarea  Terasa Mihai Bravu 15.045 12.511,00
Amenajarea  Argeş Km 23 0

Suprafață contractata în Jud. Giurgiu – 41,477.44 ha

Filiala Teritorială Hunedoara
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Ostrov Clopotiva 2.679 2.679,00

Suprafață contractata în Jud. Hunedoara – 2.679,00 ha

Filiala Teritorială Ialomița
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
U.A. Ialomiţa Mal Stâng 86.746 75,907.57
Amenajarea Ialomiţa Călmăţui 78.753

71,559.12

Amenajarea Slobozia Dunăre 2.853 0,00
Amenajarea Orezărie Luciu Giurgeni 5.140 4,348.45
U.A. Ialomiţa Mal Drept 108.063 46,808.47
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare 31.387 13,002.65
Amenajarea Terasa Bordusani 22.769 16.933,00
Amenajarea Mostiştea II 32.486

3,531.53

Amenajarea Mostiştea VI

15.744

9,385.00

Amenajarea Borcea de Jos 5.677

3.000,00

Amenajarea Maia Brazi (desecare grav.)

956,29

Suprafață contractata în Jud. Ialomița – 122,716.04 ha

Filiala Teritorială Iași
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Am. Tabăra Trifeşti Sculeni 20.626 20.626,00
Amenajarea Sculeni Ţuţora Gorbani 20.981 9.973,00
Amenajarea Ţigănești Perieni 3.368

Suprafață contractata în Jud. Iași – 30.599,00 ha

Filiala Teritorială Ilfov
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Berceni Vidra Frumușani 9.752 786

Suprafață contractata în Jud. Ilfov – 786,00 ha

Filiala Teritorială Mehedinți
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Crivina Vânju Mare 27.059 13.646,00
Amenajarea Izvoare Cujmir 48.325 8.099,00

Suprafață contractata în Jud. Mehedinți – 21,745.00 ha

Filiala Teritorială Olt
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Sadova Corabia 19.050 9,639.00
Amenajarea Terasa Corabia 35.789 25,809.00
Amenajarea Bucşani Cioroiu 28.424 5,253.00
Amenajarea Terasa Caracal 35.301 7,178.00
Amenajarea Dabuleni Potelu Corabia  10.928 6,050.00
Amenajarea Stoieneşti Vişina 25.813 6,042.00
Amenajarea Drăgăneşti 6.233 1.242,00
Amenajarea locală – SPP existent 246 246,00

Suprafață contractata în Jud. Olt – 61,459.00 ha

Filiala Teritorială Prahova
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Prahova 51.757 8.039,96
Amenajarea AHC Campia Buzăului  25.694 3.272,24
Amenajarea Leaot 2.376 345,10
Amenajarea Drăgăneşti 1.236 1,015.15
Amenajarea Iazul Morilor Teleajen 894 0,00
Amenajarea Iazul Morilor Prahova 1.026 62.20
Amenajarea  Receea Viișoara (desecare) 5.710 1.111,19
Amenajarea Hatcarau Drăgănești (desecare) 803 663,63
Amenajarea AHC Campia Buzăului (desecare)  14.018 1.664,80

Suprafață contractata în Jud. Prahova – 8.134,32 ha

Filiala Teritorială Teleorman
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea  Viişoara 96.479 7.055,00
Amenajarea  Olt Călmăţui 46.593 18,491.00
Amenajarea  Terasa Zimnicea 2.930 735,00
Amenajarea Lita Olt 4,870 100.00
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona B 21.968 4.059,00
Amenajarea  locală Zâmbrăreasca II 742 250.00

Suprafață contractata în Jud. Teleorman – 30,690.00 ha

Filiala Teritorială Timiș
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajarea Aranca 0 1,899.14
Amenajarea Checea Jimbolia 0 0

Suprafață contractata în Jud. Timiș – 1,899.14 ha

Filiala Teritorială Tulcea
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Tulcea 127.355 37.160,00
Amenajarea Babadag SP1 24.448

7.784,00

Amenajarea Sarichioi 7.011 3.595,00
Amenajarea Măcin 23 August 7.508 5.570,00
Amenajarea Isaccea 5.252 1.564,00
Amenajarea Dunavăț    
Amenajarea Tulcea Nufăru 2.564 941,00
Amenajarea Pecineaga Turcoaia Macin 20.173 1.399,00
Amenajarea 23 August Isaccea (desecare) 10.559 10.400,00
Amenajarea Ostrov 1.103 1.103,00
Amenajarea Dăieni Ostrov Peceneaga 45.922 2.319,00
Amenajarea Pecineaga Turcoaia (desecare) 2.138 2.138,00
Amenajarea Gârliciu Dăieni (desecare) 677 567,00

Suprafață contractata în Jud. Tulcea – 37.380,00 ha

Filiala Teritorială Vaslui
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Amenajare Albiţa Fălciu 13.722 13.722,00
Amenajarea  Manjesti 595 595

Suprafață contractata în Jud. Vaslui – 14.317,00 ha

Filiala Teritorială Vrancea
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2024
Filiala Teritorială de IF Vrancea 4.753 5,201.09
Amenajarea Putna 2.385 2.384,00
Amenajarea Ruginești Pufești Panciu 1.400 1.138,80
Amj. Rugin. Pufești Panciu_Canal CD7 0 663,00
Amenajarea Adjud Homocea 968 0,00
În afara amanenajărilor 0 1,015.29

Suprafață contractata în Jud. Vrancea – 5,201.09 ha