Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Filiala Teritorială Arad
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Fantânele Sag   0,00
Amenajarea Semlac Pereg 8.344 7.271,00
Amenajarea Paulis Horia 3.956 768,00

Suprafață contractata în Jud. Arad – 8.039 ha

Filiala Teritorială Argeș
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Căteasca Teiu 21.991 2.243,00
Amenajarea  Ștefănești Leordeni 5.672 4.783,84

Suprafață contractata în Jud. Argeș – 7.026,84 ha

Filiala Teritorială Bacău
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Doja 136  
Amenajarea  Tamaşi 319  
Amenajarea  Iteşti 1.732  
Amenajarea  Racova Filipeşti 2.438  
Amenajarea  Sascut 5.028 3.456,00
Amenajarea  Letea 1.118 1.118,00
Amenajarea  Damieneşti 1.381  
Amenajarea Tg. Trotuş 1.091  
Amenajarea Fulgeriș 465 465,00
Amenajarea Buhoci 699  
Amenajarea Săucești 440  

Suprafață contractata în Jud. Bacău – 5.039 ha

Filiala Teritorială Botoșani
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Horia Liveni Manoleasa 6.240 1.773,00
Amenajarea Ripiceni Stânca 3.005 1.543,00
Amenajarea Movileni Havârna 804 804,00
Amenajarea Curtești 437 437,00

Suprafață contractata în Jud. Botoșani – 4.557 ha

Filiala Teritorială Brăila
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
U.A. Brăila Nord 132.748 79.829,12
Amenajarea Terasa Brăilei 67.435 46.602,99
Amenajarea Lunca Râu Buzău 6.453 3.423,29
Amenajarea Latinu Vadeni 13.097 4.225,77
Amenajarea Noianu Chișcani 1.780  
Amenajarea Brăila Dunăre Siret  3.625 3.625,00
Amenajarea Namoloasa Maxineni  29.927 21.481,91
Amenajarea Ciorăşti Măicăneşti  10.431 470,16
U.A. Brăila Sud 170.472 91.174,37
Amenajarea Terasa Viziru 32.649 20.931,17
Amenajarea Călmăţui Gropeni Chişcani 15.606 7.773,59
Amenajarea Grădiştea Făurei Jirlău 14.604 1.933,39
Amenajarea Ianca Surdila Greci 26.758 15.526,17
Amenajarea Bazin Hidro. Călmăţui  23.426 13.099,92
Amenajarea Ialomiţa Călmăţui 57.429 31.910,13
Amenajarea I.M.B. 64.660 64.660,00

Suprafață contractata în Jud. Brăila – 235.663,49 ha

Filiala Teritorială Buzău
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea AHC Campia Buzăului  34.140 17.767,00
Amenajarea AHC C. Buzăului-desecare  4.000 573,00
Amenajarea Amaru – desecare 3.284 1.383,00
Amenajarea Pogoanele-desecare  1.000 550,00

Suprafață contractata în Jud. Buzău – 20.273 ha

Filiala Teritorială Călărași
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
U.A. Călărași 167.534 25.936,94
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare 21.922 4.836,02
Amenajarea Boianu Sticleanu 19.296 1.392,72
Amenajarea Terasa Jegălia 22.268 2.374,31
Amenajarea Gălăţui Călăraşi 75.197 6.915,25
Amenajarea Călăraşi Râul 6.845 0,00
Amenajarea Unirea Jegălia Gâldău 555 0,00
Amenajarea Terasa Călărași 10.047 762,00
Amenajarea Borcea de Sus 11.404 9.656,64
U.A. Oltenița 79.822 8.450,74
Amenajarea Oltenița Surlari Dorobanțu 9.788 1.378,00
Amenajarea  Gostinu Greaca Argeş -Chirnogi 11.371 0,00
Amenajarea Mostiștea I 20.000 1.526,00
Amenajarea Mostiștea VI 38.663 5.546,74

Suprafață contractata în Jud. Călărași – 34.387,68 ha

Filiala Teritorială Cluj
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Mihai Viteazu 5.720 2.968,70

Suprafață contractata în Jud. Cluj – 2.968,70 ha

Filiala Teritorială Constanța
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
U.A. Constanţa Sud  122.616 11.961,69
Amenajarea Carasu Galeşu 4.694 1.725,65
Amenajarea Carasu Basarabi 5.855 5.855,00
Amenajarea Carasu Movilița 8.041 0,00
Amenajarea Carasu Potârnichea 2.269 0,00
Amenajarea Tataru 31.129 1.220,00
Amenajarea Carasu Moșneni 1.672 0,00
Amenajarea Cochirleni 740 40,00
Amenajarea Carasu Topraisar 4.545 0,00
Amenajarea Carasu Biruința 14.316 0,00
Amenajarea Carasu Lanurile 7.039 398,63
Amenajarea Carasu Mangalia Nord 9.775 0,00
Amenajarea Carasu Mangalia Sud 11.627 0,00
Amenajarea Carasu Poarta Alba 3.618 1.063,00
Amenajarea Carasu CDMN-PAMN SUD 1.443 0,00
Amenajarea Carasu Baraganu 14.542 691,14
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice 1.311 968,27
U.A. Constanţa Nord  131.970 14.906,46
Amenajarea Hârşova Ciobanu 1.970 380,00
Amenajarea Ciobanu Gârliciu 3.473 1.509,14
Amenajarea Sinoe     60.455 3.685,00
Amenajarea Terasa Hârşova 35.325 7.362,32
Amenajarea Orezăria Hârşova 3.471 1.970,00
Amenajarea Carasu M. Kogălniceanu 26.481 0,00
Functi. independentă – OUAI/persoane juridice 795 0,00

Suprafață contractata în Jud. Constanța – 26.868,15 ha

Filiala Teritorială Covasna
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Câmpu Frumos 2.988 1.973,00
Amenajarea Moacșa 1.284 0,00

Suprafață contractata în Jud. Covasna – 1.973 ha

Filiala Teritorială Dâmbovița
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Titu Ogrezeni 23.164 4.633,70

Suprafață contractata în Jud. Dâmbovița – 4.633,70 ha

Filiala Teritorială Dolj
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Sadova Corabia  52.719 13.685,00
Amenajarea Nedeia Măceşu 55.384 9.137,40
Amenajarea Calafat – Băileşti 54.120 22.510,00
Amenajarea Cetate – Galicea 38.048 10.537,00
Amenajarea Bistreț Nedeia Jiu 12.326 1.820,90
Amenajarea Brădești Coțofeni 1.675 1.675,00

Suprafață contractata în Jud. Dolj – 59.365,30 ha

Filiala Teritorială Galați
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Brateşul de Sus 5.180 5.054,27
Amenajarea  Câmpia  Covurlui 108.404 64.616,21
Amenajare Terasa Nicoreşti 16.589 11.936,01
Amenajare Nămoloasa Măxineni 5.637 3.754,10
Functi. independentă – FOUAI/persoane juridice 9.394 5.672,00

Suprafață contractata în Jud. Galați – 91.032,59 ha

Filiala Teritorială Giurgiu
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Gostinu Greaca Argeş 15.051 12.986,37
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona A+C 0  
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona B 14.930 2.057,00
Amenajarea  Terasa Mihai Bravu 14.179 13.500,00
Amenajarea  Argeş Km 23 0  

Suprafață contractata în Jud. Giurgiu – 28.543,37 ha

Filiala Teritorială Hunedoara
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Ostrov Clopotiva 2.679 2.679,00

Suprafață contractata în Jud. Hunedoara – 2.679 ha

Filiala Teritorială Ialomița
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
U.A. Ialomiţa Mal Stâng 86.746 21.150,23
Amenajarea Ialomiţa Călmăţui  78.753 21.150,23
Amenajarea Slobozia Dunăre 2.853 0,00
Amenajarea Orezărie Luciu Giurgeni 5.140 0,00
U.A. Ialomiţa Mal Drept 43.270 17.318,37
Amenajarea Pietroiu Stefan cel Mare 31.387 11.062,00
Amenajarea Terasa Bordusani 2.769 2.033,70
Amenajarea Mostiştea II 0 1.222,67
Amenajarea Borcea de Jos 5.673 3.000,00
Amenajarea Maia Brazi (desecare grav.) 3.441  

Suprafață contractata în Jud. Ialomița – 38.468,60 ha

Filiala Teritorială Iași
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Am. Tabăra Trifeşti Sculeni 20.626 20.626,00
Amenajarea Sculeni Ţuţora Gorbani 20.981 7.263,00
Amenajarea Ţigănești Perieni 3.368  

Suprafață contractata în Jud. Iași – 27.889 ha

Filiala Teritorială Ilfov
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Berceni Vidra Frumușani 9.752 0,00

Suprafață contractata în Jud. Ilfov – 0 ha

Filiala Teritorială Mehedinți
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Crivina Vânju Mare 26.592 1.816,00
Amenajarea Izvoare Cujmir 48.325 830,00

 

Suprafață contractata în Jud. Mehedinți – 2.646 ha

Filiala Teritorială Olt
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Sadova Corabia 19.050 11.476,00
Amenajarea Terasa Corabia 35.789 13.190,00
Amenajarea Bucşani Cioroiu 28.424 804,00
Amenajarea Terasa Caracal 35.301 381,00
Amenajarea Dabuleni Potelu Corabia  10.928 7.041,00
Amenajarea Stoieneşti Vişina 25.813 4.388,00
Amenajarea Drăgăneşti 6.233 1.242,00
Amenajarea locală – SPP existent 246 246,00

Suprafață contractata în Jud. Olt – 38.768 ha

Filiala Teritorială Prahova
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea AHC Campia Buzăului  25.694 3.757,42
Amenajarea Leaot 2.357 237,35
Amenajarea Drăgăneşti 1.236 989,99
Amenajarea Iazul Morilor Teleajen 894 0,00
Amenajarea Iazul Morilor Prahova 1.026 0,92
Amenajarea  Recea Viișoara (desecare) 5.710 524,04
Amenajarea Hatcarau Drăgănești (desecare) 803 582,89
Amenajarea AHC Campia Buzăului (desecare)  14.018 588,12
Amenajarea Dumbrava Drăgănești (desecare)  3.153 240,00

Suprafață contractata în Jud. Prahova – 6.920,73 ha

Filiala Teritorială Teleorman
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea  Viişoara 18.809 7.055,00
Amenajarea  Olt Călmăţui 16.592 15.211,00
Amenajarea  Terasa Zimnicea 1.477 735,00
Amenajarea  Giurgiu Răzmireşti, zona B 4.971  

Suprafață contractata în Jud. Teleorman – 23.001 ha

Filiala Teritorială Timiș
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Aranca 0  

Suprafață contractata în Jud. Timiș – 0 ha

Filiala Teritorială Tulcea
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Babadag SP1 24.448 4.482,00
Amenajarea Sarichioi 7.011 3.595,00
Amenajarea Măcin 23 August 7.508 3.800,00
Amenajarea Isaccea 5.252 1.464,00
Amenajarea Dunavăț    
Amenajarea Tulcea Nufăru 2.564 540,48
Amenajarea Pecineaga Turcoaia Macin 20.173 1.379,00
Amenajarea 23 August Isaccea (desecare) 10.400 10.400,00
Amenajarea Ostrov 1.103 1.103,00
Amenajarea Dăieni Ostrov Peceneaga 45.922 2.819,00

Suprafață contractata în Jud. Tulcea – 29.582,48 ha

Filiala Teritorială Vaslui
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajare Albiţa Fălciu 13.702 13.722,00
Amenajarea  Manjesti 595 595,00

Suprafață contractata în Jud. Vaslui – 14.317 ha

Filiala Teritorială Vrancea
Denumire amenajare Suprafață amenajată Suprafață contractată în 2023
Amenajarea Putna 2.385 2.384,00
Amenajarea Ruginești Pufești Panciu 1.145 1.145,00
Amenajarea Adjud Homocea 968 968,00
În afara amanenajărilor 0  

Suprafață contractata în Jud. Vrancea- 4.497 ha