Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Campania de irigații 2024

IRIGAȚII TOTAL ANIF la data de 17.04.2024

SUPRAFAȚĂ PREGĂTITĂ PENTRU IRIGAT: 1.588.621,46 ha
SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: 977.852,46 ha
CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: 1.548,56 km
SUPRAFAȚA CE POATE FI  DESERVITĂ CA URMARE A UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: 493.374,10 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ CUMULAT: 39.251,41 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ UDAREA I: 36.488,11 ha
CULTURI IRIGATE: grâu, orz, legume, rapiță, culturi furajere, vii/livezi, sfeclă de zahăr, soia, alte culturi
STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: 100 bucăți
STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: 182 bucăți
MOTOPOMPE PE CANALE: 204 bucăți
OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE UMPLUTE: 222 bucăți
OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: 130 bucăți
ALȚI BENEFICIARI CARE AU SOLICITATA APĂ PENTRU IRIGAȚII 79 bucăți

 

Arad
1. Filiala Teritorială de IF ARAD
      Suprafața pregătită pentru irigat: 11.017,00 ha
Suprafața contractată: 8.039,00 ha
Canale de irigații umplute: 5,60 km
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: 1.221,00 ha
Suprafața irigată cumulat: 20,00 ha
Suprafața irigată Udarea I: 20,00 ha
Culturi irigate: porumb
Stații de bază și de repompare pornite 1 bucăți
Stații de punere sub presiune în funcțiune: 1 bucăți
Motopompe pe canal: 0 bucăți
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: 1 bucăți
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: 1 bucată
Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații: 0 bucăți
din care:
Amenajarea 1 Semlac Pereg
Suprafața pregătită pentru irigat: 7.271,00 ha
Suprafața contractată: 7.271,00 ha
Canale de irigații umplute: 5,60 km
Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale: 1.221,00 ha
Suprafața irigată cumulat: 20,00 ha
Suprafața irigată Udarea I: 20,00 ha
Culturi irigate: porumb
Stații de bază și de repompare pornite 1 bucată
Denumire stații pornite: SP Semlac
Stații de punere sub presiune în funcțiune: 1 bucăți
Denumire stații pornite: SPP2 Semlac
Motopompe pe canal: 0 bucăți
OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute: 1 bucată
     1.OUAI Peregu Mare
OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații: 1 bucată
     1.OUAI Peregu Mare
Alți beneficiari 0 bucăți
Bacău

2.

Filiala Teritorială de IF BACĂU

 

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

9.752,00

ha

Suprafața contractată:

8.648,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.118,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

855,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

561,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, rapiță, orz

Stații de bază și de repompare pornite

2,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2,00

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

0,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Letea Veche

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.118,00

ha

Suprafața contractată:

1.118,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.118,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

207,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

84,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Letea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI  Radomirești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI  Radomirești

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Sascut

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.560,00

ha

Suprafața contractată:

3.456,00

ha

Canale de irigații umplute( conducte îngropate cu funcționare gravitațională)

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

648,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

477,00

ha

Culturi irigate: grâu, legume, rapiță, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Sascut

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI  Sascut

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI  Sascut

Alți beneficiari:

0

bucăți

Botoșani

3.

Filiala Teritorială de IF BOTOȘANI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.486,00

ha

Suprafața contractată:

5.086,00

ha

Canale de irigații umplute:

9,06

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.005,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

958,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

958,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, porumb, culturi furajere, rapiță, soia, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

18

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ripiceni Stânca

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.005,00

ha

Suprafața contractată:

2.105,00

ha

Canale de irigații umplute:

9,06

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.005,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

958,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

958,00

ha

Culturi irigate: rapiță, grâu, orz, lucernă, secară, soia

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stânca, SRP Lehnești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

18

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

5

bucăți

     1.SC Agromer SRL

 

     2.SC Toop Lerys SRL

 

     3.SC Bukovina Developments SRL

 

     4.SC FIL-MAR SRL

 

     5.SC Agriela Sad SRL

 

Brăila

4.

Filiala Teritorială de IF BRĂILA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

335.747,50

ha

Suprafața contractată:

289.860,54

ha

Canale de irigații umplute:

462,30

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

179.932,28

ha

Suprafața irigată cumulat:

12.024,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

12.024,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

30,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

129,00

bucăți

Motopompe pe canal:

6,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

86,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

24,00

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

6,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Terasa Brăilei

Suprafața pregătită pentru irigat:

67.435,00

ha

Suprafața contractată:

50.604,41

ha

Canale de irigații umplute:

67,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

34.000,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

50,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

50,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

8

bucăți

Denumire stații pornite: SPA KM166, SRP II Pisc, SPA KM196, SRPA 1A Gropeni, SRP D6, SRPA Urleasca, SRP D50, SRP D51-2

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP Pietroiu, SL1, SV1

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

20

bucăți

     1.OUAI Gorgova

     2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu

     2.OUAI Unirea Traian

     3.OUAI SU4 Comaneasca

     4.OUAI Lacu Sărat

     5.OUAI Pietroiu

     6.OUAI Punto Prod

     7.OUAI Petrosu

     8.OUAI Agridor Sbicca

     9.OUAI Tevesil

     10.OUAI SU1 Traian

     11.OUAI 29 Valea Cînepii

     12.OUAI 31 Valea Cînepii

     13.OUAI Nova Prod Terra

     14.OUAI SU 2+3 Urleasca

     15.OUAI SPP 12B Urleasca

     16.OUAI SRPA 32 Urleasca

     17.OUAI ST Mihail Kogălniceanu

     18.OUAI 32A Esența Urleasca

     19.OUAI 30 Unirea

     20. OUAI Danova Leg

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

9

bucăți

     1.OUAI Gorgova

     2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu

     3.OUAI SR Rîmnicelu

     4.OUAI Lacu Sărat

     5.OUAI Punto Prod

     6.OUAI Petrosu

     7.OUAI Tevesil

     8.OUAI SU1 Traian

     9.OUAI ST Mihail Kogălniceanu

Alți beneficiari

3

bucăți

Amenajarea 2 Latinu Vădeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.586,00

ha

Suprafața contractată:

6.879,42

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.345,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

21,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

21,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Cotu Mihale

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: OUAI Baldovinești, OUAI SPP 9-1 Vădeni

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Baldovinești

     2.OUAI SPP 9-1 Vădeni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucată

     1.OUAI Baldovinești

     2.OUAI SPP 9-1 Vădeni

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 3 Lunca Râu Buzău

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.369,00

ha

Suprafața contractată:

1.962,78

ha

Canale de irigații umplute:

6,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

8,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

8,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA Maraloiu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucată

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari

3

bucăți

Amenajarea 4 Insula Mare a Brăilei

Suprafața pregătită pentru irigat:

64.660,00

ha

Suprafața contractată:

63.437,50

ha

Canale de irigații umplute:

139,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

64.660,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

11.700,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

11.700,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Maicanu DIG, SPR Titcov, SPR Salcia Dig, SPR Balaia DIG

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

106

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1-26, SPPA30, SPPA28,29,32,35, ploturile 31-39

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI IMB

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI IMB

Alți beneficiari

bucăți

Amenajarea 5 Terasa Viziru

Suprafața pregătită pentru irigat:

32.649,00

ha

Suprafața contractată:

32.552,99

ha

Canale de irigații umplute:

122,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

24.797,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

145,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

145,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

5

bucăți

Denumire stații pornite: SPA km 221, SRPA 01, SRPA 02, SRPA 03, SRPA 04

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

11

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 05, SRPA 08, SRPA 11, SRPA 12, SRPA 13, SRPA 16, SRPA 10, SRPA 09, SRPA 06, RDN Viziru, SRPA 07,

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

23

bucăți

     1.OUAI Mărețu Viziru

     2.OUAI Maxim Viziru

     3.OUAI Apa Nova

     4.OUAI SRPA 18 Căldărușa

     5.OUAI SRPA 16 Oprișenești

     6.OUAI RDN Viziru

     7.OUAI Dropia Însurăței

     8.OUAI Rigasi

     9.OUAI Eldomir

     10.OUAI Stația 07 Însurăței

     11.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca

     12.OUAI Aversa Viziru

     13.OUAI SRPA 15 Motopompe

     14.OUAI SRPA 21 Viziru

     15.OUAI Sismad

     16.OUAI Tufești SPM

     17.OUAI Tufești SRPA 23

     18.OUAI Tufești SRPA 24

    19. OUAI CS5 Lanurile

    20. OUAI SRPA 17 TV Căldărușanca

    21. OUAI Benefica II

  22. OUAI SRPA 14 Bordei Verde

  23. OUAI CD 10 APT Bordei Verde

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Rigasi

     2.OUAI Stația 07 Însurăței

     3.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca

     4.OUAI SRPA 21 Viziru

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 6 Ialomița Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

50.000,00

ha

Suprafața contractată:

43.875,02

ha

Canale de irigații umplute:

62,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

34.200,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

25,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

25,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPA IM Gheorghiu, SRPA IA Lacu Rezi, SRPA I Spiru Haret, SRPA IIIA, SRPA III, SRPA IQ,

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 20, SRPA 25

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

28

bucăți

     1.OUAI SRPA 84

     2.OUAI Livada Lacu Rezi

     3.OUAI Insula Verde

     4.OUAI Bărăganu SRPA 19

     5.OUAI SRPA 20 Bărăganu

     6.OUAI Roșiori

     7.OUAI Padina Însurăței

     8.OUAI Stația 25

     9.OUAI Dumitru &Flesea

     10.OUAI Bumbacari

     11.OUAI Eastern Berteștii de Jos

     12.OUAI Ulmu

     13.OUAI Agrodud

     14.OUAI SRPA 85

     15.OUAI RDN AE-9

     16.OUAI Boda

    17.OUAI SRPA 81

    18.OUAI SRPA 50

    19.OUAI SRPA 51+83.

    20.OUAI Mihai Bravu

   21.OUAI Speranța Dudești

   22.OUAI Scanteia

   23.OUAI Murgeanca

  24.OUAI Viisoara Insuratei

  25.OUAI New Agro 89/2

  26.OUAI SRPA 86 Colțea

  27.OUAI SRPA 26 Tătaru

  23.OUAI Ulmu

  28.OUAI SRPA 52+53 Tataru

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI SRPA 84

     2.OUAI Livada Lacu Rezi

     2.OUAI Insula Verde

     4.OUAI Bărăganu SRPA 19

     5.OUAI SRPA 20 Bărăganu

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 7 Călmățui Gropeni Chiscani

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.026,18

ha

Suprafața contractată:

12.026,18

ha

Canale de irigații umplute:

4,80

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.624,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA km 190

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

bucăți

Amenajarea 8 Ianca Surdila Greci

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.500,00

ha

Suprafața contractată:

19.090,71

ha

Canale de irigații umplute:

4,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

700,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRP 1+3

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 21M, SPP 9 ISG

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 9 Grădiștea Făurei Jirlău

Suprafața pregătită pentru irigat:

8.203,04

ha

Suprafața contractată:

1.956,84

ha

Canale de irigații umplute:

13,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

650,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

30,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

30,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SB Visani

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 8 AE1, SPP 7

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Câineni Băi

     2.OUAI Onest I

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Câineni Băi

Alți beneficiari

bucăți

Amenajarea 10 BH Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

17.556,28

ha

Suprafața contractată:

17.556,28

ha

Canale de irigații umplute:

39,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

17.556,28

ha

Suprafața irigată cumulat:

45,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

45,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 26BH, SPP 7BH, SPP 11

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10

bucăți

     1.OUAI BH Ianca

     2.OUAI 7 BH Bordei Verde

     3.OUAI Cireșu

     4.OUAI SPP 13 BH Lunca

     5.OUAI SPP 9 Cireșu

     6.OUAI SPP2 BH Măru Roșu

     7.OUAI SPP12 BH Zăvoaia

     8.OUAI SPP8 BH Butuc Batogu

     9.OUAI SPP BH Călmățui Zăvoaia

     10.OUAI SPP6 BH Călmățui Ionești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI BH Ianca

     2.OUAI 7 BH Bordei Verde

Alți beneficiari

0

bucăți

Buzău

5.

Filiala Teritorială de IF BUZĂU

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

43.027,00

ha

Suprafața contractată:

29.612,14

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.691,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

320,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

320,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

0,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 AHC Câmpia Buzăului

Suprafața pregătită pentru irigat:

30.248,00

ha

Suprafața contractată:

24.401,80

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.691,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

320,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

320,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 7 CV, SPP 8 CV

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 7 Lipia

     2.OUAI SPP 8 Lipia Crîng

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 7 Lipia

     2.OUAI SPP 8 Lipia Crîng

Alți beneficiari:

0

bucăți

Călărași

6.

Filiala Teritorială de IF CĂLĂRAȘI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

149.263,00

ha

Suprafața contractată:

57.085,49

ha

Canale de irigații umplute:

80,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

33.364,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.275,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.275,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, porumb, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

7,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2,00

bucăți

Motopompe pe canal:

25,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

7,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Gălățui Călărași

Suprafața pregătită pentru irigat:

50.400,00

ha

Suprafața contractată:

14.418,96

ha

Canale de irigații umplute:

7,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.850,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

290,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

290,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite:  SRP1 Independența

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Grădiștea Terasă

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Grădiștea Terasă

Alți beneficiari

0

bucată

Amenajarea 2 Borcea de Sus

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.404,00

ha

Suprafața contractată:

8.981,25

ha

Canale de irigații umplute:

4,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.871,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

480,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

480,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRPA Baitalu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 1, SRPA 2

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Borcea de Sus

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Borcea de Sus

Alți beneficiari

bucată

Amenajarea 3 Terasa Călărași

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.000,00

ha

Suprafața contractată:

1.400,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.661,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

236,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

236,00

ha

Culturi irigate: orz, rapiță, grâu, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Modelu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Modelu

     2.OUAI SPP 3 Modelu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Modelu

     2.OUAI SPP 3 Modelu

Alți beneficiari

0

bucată

Amenajarea 4 Pietroiu Ștefan cel Mare

Suprafața pregătită pentru irigat:

21.922,00

ha

Suprafața contractată:

4.522,43

ha

Canale de irigații umplute:

12,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.750,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Pietroiu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 5 Terasa Jegălia

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.692,00

ha

Suprafața contractată:

3.903,06

ha

Canale de irigații umplute:

8,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.650,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

269,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

269,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRP Baza Terasei

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Unirea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Unirea

Alți beneficiari

1

bucăți

     1.IF Kiru Victor

Amenajarea 6 Gostinu Greaca Argeș

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.371,00

ha

Suprafața contractată:

2.962,90

ha

Canale de irigații umplute:

3,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

762,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Km 448

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Prundu Chirnogi

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Prundu Chirnogi

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 7 Mostiștea VI

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.500,00

ha

Suprafața contractată:

8.276,36

ha

Canale de irigații umplute:

35,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

12.820,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.000,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.000,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz 

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRPA 16.12 Făurei

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Ulmu Dorobanțu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Ulmu Dorobanțu

Alți beneficiari

0

bucăți

Constanța

7.

Filiala Teritorială de IF CONSTANȚA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

102.357,27

ha

Suprafața contractată:

45.870,15

ha

Canale de irigații umplute:

83,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

22.388,92

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.871,70

ha

Suprafața irigată Udarea I: orz, grâu, legume, rapiță, culturi furajere, vii/livezi, alte culturi

3.326,40

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

6,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

6,00

bucăți

Motopompe pe canal:

48,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

7,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

16,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Carasu Basarabi

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.855,00

ha

Suprafața contractată:

5.345,00

ha

Canale de irigații umplute:

14,44

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.638,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.192,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

838,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, culturi furajere, legume

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Basarabi, SRP1 Basarabi

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP Valu lui Traian

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Valu lui Traian Nord

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Valu lui Traian Nord

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Carasu Galeșu

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.694,00

ha

Suprafața contractată:

1.955,50

ha

Canale de irigații umplute:

17,13

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.694,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

759,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

631,20

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, legume, alte culturi, livezi/vii

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Galeșu, SRP1 Galeșu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP GAAD

Motopompe pe canal:

13

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Poiana

     2.OUAI Aspercom Poiana

     3.OUAI Calatis Ovidiu

     4.OUAI Gaad Invest

     5.OUAI Agricola Palazu Mare

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Gaad Invest

     2.OUAI Agricola Palazu Mare

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

9

bucăți

     1. PF CULTUSA LEMAN

     2. PFA MUNTEANU-POPESCU GEORGIANA

     3. RAMAZAN ENIS

     4. DASCĂLU LENUȚA

    5. BONDARENCU MIHAI

     6. ONIGA ANDREI

    7. SC AGRO PALAS Invest SRL

    8. SC MONDO STYLE Class SL

    9. SC ECLISSSIS INTERMED SRL

Amenajarea 3 Sinoe

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.600,00

ha

Suprafața contractată:

12.583,18

ha

Canale de irigații umplute:

21,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

8.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.200,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.200,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, alte culturi, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Sinoe

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 5-1, SPP 5-2, SPP 5-7

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Zmeica Baia

     2.OUAI Sinoe

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Zmeica Baia

     2.OUAI Sinoe

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 4 Ciobanu Gârliciu

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.473,00

ha

Suprafața contractată:

1.594,92

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

8,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.594,92

ha

Suprafața irigată cumulat:

183,70

ha

Suprafața irigată Udarea I:

182,20

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.SC TAG SERVICES NM SRL

     2.II TUDORACHE ANCUȚA

     3. II TUDORACHE S. GHEORGHE

Amenajarea 5 Hârșova Ciobanu

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.970,00

ha

Suprafața contractată:

697,38

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

700,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

180,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

180,00

ha

Culturi irigate: orz, rapiță, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.II BULANCEA S. VIOREL

     2.SC AGRO TERRA ACTUAL SRL

Amenajarea 6 Orezărie Hârșova

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.471,00

ha

Suprafața contractată:

1.970,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.970,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP Plutitoare Hârșova

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Alfa Vio Hârșova

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Alfa Vio Hârșova

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 7 Terasa Hârșova

Suprafața pregătită pentru irigat:

19.337,00

ha

Suprafața contractată:

8.372,44

ha

Canale de irigații umplute:

7,13

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

292,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

60,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

60,00

ha

Culturi irigate: rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.II NETCU GEORGE

Contracte cu funcționare independentă – Legea 130/2018*

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.210,27

ha

Suprafața contractată:

2.565,27

ha

Canale de irigații umplute: (alimentare direct din Dunăre – CDMN)

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

ha

Suprafața irigată cumulat:

297,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

235,00

ha

Culturi irigate: orz, legume, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP OUAI BRAVA

 

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI BRAVA

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI BRAVA

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.SC Unigrains Trading SRL

Dolj

8.

Filiala Teritorială de IF DOLJ

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

230.484,00

ha

Suprafața contractată:

66.146,80

ha

Canale de irigații umplute:

105,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

24.707,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.790,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

3.613,00

ha

Culturi irigate: alte culturi, grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

9

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

5

bucăți

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

9

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

8

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Sadova Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

52.717,00

ha

Suprafața contractată:

7.377,00

ha

Canale de irigații umplute:

53,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.515,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

983,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

950,00

ha

Culturi irigate: alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: PS, PN, L1

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Călărași

     2.OUAI Dăbuleni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Călărași

     2.OUAI Nord Dobrica

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 2 Nedeia Măceșu

Suprafața pregătită pentru irigat:

55.383,00

ha

Suprafața contractată:

13.142,80

ha

Canale de irigații umplute:

43,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

12.728,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.777,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.667,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, rapiță, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPA1 Nedeia, SPA2 Nedeia, SRP1 Horezu, SRP 2 Barza

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 21, SPP 1, SPP 4

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

     1.OUAI  Măceșu de Sus

     2.OUAI Gighera – Măceșu de Sus

     3.OUAI Comoșteni

    4. OUAI Gangiova

    5. OUAI Padea

    6. OUAI Barza Tugurești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI Padea

     2.OUAI Horezu Poenari

     3.OUAI Măceșu

     4.OUAI Gighera – Măceșu de Sus

     5.OUAI Comoșteni

Alți Beneficiari:

6

bucăți

     1.SC AGROFORTEX SRL

     2.II Derveșteanu

     3.SC AGRIMAX SRL

    4. PFA NEDELCU AUREL

    5. II STANCU MUGUREL

    6. PFA TURCULEANU

Amenajarea 3 Cetate Galicea

Suprafața pregătită pentru irigat:

38.048,00

ha

Suprafața contractată:

11.627,00

ha

Canale de irigații umplute:

8,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.464,00

ha

Suprafața irigată:

1.030,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

996,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA 1 CETATE, SPA 2 CETATE

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Motopompe pe canal: SPP 2M, SPP 3M

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.FOUAI Cetate Galicea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.FOUAI Cetate Galicea

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Galați

9.

Filiala Teritorială de IF GALAȚI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

106.875,40

ha

Suprafața contractată:

96.074,63

ha

Canale de irigații umplute:

65,59

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

38.474,90

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.492,70

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.492,70

ha

Culturi irigate: grâu, legume, alte culturi, orz,

Stații de bază și de repompare pornite

9,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

9,00

bucăți

Motopompe pe canal:

9,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

24,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

15,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

4,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Câmpia Covurlui

Suprafața pregătită pentru irigat:

68.727,21

ha

Suprafața contractată:

63.770,21

ha

Canale de irigații umplute:

49,61

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

30.869,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

828,70

ha

Suprafața irigată Udarea I:

828,70

ha

Culturi irigate: grâu, legume, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SRP1, SRP2 TV, SPA Liești, SPA Dunăre

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1, SPP 23, SPP1b, SPP 2

 

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

16

bucăți

     1.OUAI Bădălan

     2.OUAI Chineja 2

     3.OUAI Dunărea

     4.OUAI Vînători

     5.OUAI plot SPP14 Schela

     6.OUAI plot SPP15 Negrea

     7.OUAI Lozova

     8.OUAI Piscu

     9.OUAI AECMT Piscu

     10.OUAI LIEȘTI

     11.OUAI Independența Dunăre

     12.OUAI Smîrdan

     13.OUAI Siretul Șendreni

     14.OUAI Ivești Plot 47 SPP48

     15.OUAI Lupa

     16.OUAI Cudalbi

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Bădălan

     2.OUAI Grindu Prut

     3.OUAI Dunărea

     4.FOUAI CÂMPIA COVURLUI

Alți Beneficiari:

1

bucăți

    1. II Coman Viorel

Amenajarea 2 Brateșul de Sus

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.180,00

ha

Suprafața contractată:

5.156,51

ha

Canale de irigații umplute:

4,63

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.437,60

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stoicani, SPR Cotu Văleni

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Monofilare

     2.OUAI Stoicani

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Monofilare

     2.OUAI Stoicani

Alți Beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 3 Tecuci Nicorești

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.643,19

ha

Suprafața contractată:

13.027,92

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.839,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Ionășești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 8, SPP 9

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Tecuci – SPP 8

     2.OUAI Cosmești

     3.OUAI Condrea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Cosmești

     2.OUAI Tecuci

     3.OUAI Condrea

Alți Beneficiari:

1

bucăți

    1. SC Unirea Cosmești

FOUAI Vameș Siret – cu funcționare independentă

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.910,00

ha

Suprafața contractată:

5.672,00

ha

Canale de irigații umplute:

1,93

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

845,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

270,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

270,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Vameș

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 58

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Vladimirești Plot 58

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Vladimirești Plot 58

Alți Beneficiari:

0

bucăți

FOUAI Foltești Prut- cu funcționare independentă

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.484,00

ha

Suprafața contractată:

2.484,30

ha

Canale de irigații umplute:

4,42

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.484,30

ha

Suprafața irigată cumulat:

394,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

394,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Foltesti

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire SPP pornite: SPP3, SPP1

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Foltești Prut 1

     2.OUAI Foltești Prut 2

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Foltești Prut 1

     2.OUAI Foltești Prut 2

Alți Beneficiari:

0

bucăți

Giurgiu

10

Filiala Teritorială de IF GIURGIU

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

41.070,00

ha

Suprafața contractată:

38.432,44

ha

Canale de irigații umplute:

54,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

16.964,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

6.143,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

4.596,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, alte culturi, rapiță, soia, orz, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucată

Motopompe pe canal:

24

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

7

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Gostinu Greaca Argeș

Suprafața pregătită pentru irigat:

14.680,00

ha

Suprafața contractată:

13.031,44

ha

Canale de irigații umplute:

19,78

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.288,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.478,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.141,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Dumescu, SRP Manta

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucată

Denumire stații pornite: SPP 4 ICITID,SPP 4 Greaca, SPP6 Greaca,

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Prundu Chirnogi

     2.OUAI Băneasa Giurgiu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Prundu Chirnogi

     2.OUAI Băneasa Giurgiu

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Terasa Mihai Bravu

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.500,00

ha

Suprafața contractată:

12.511,00

ha

Canale de irigații umplute:

34,22

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

11.676,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.665,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

3.455,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, porumb, rapiță, soia, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRP 1 PUIENI

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

24

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Comana SPP1 TMB

     2.OUAI Prundu Gostinari

     3.OUAI Prundu Mislea

     4.OUAI Hotarele

     5.OUAI Greaca Baranga

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI Comana SPP1 TMB

     2.OUAI Prundu Gostinari

     3.OUAI Prundu Mislea

     4.OUAI Hotarele

     5.OUAI Greaca Baranga

Alți beneficiari:

0

bucăți

Hunedoara

11

Filiala Teritorială de IF HUNEDOARA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.679,00

ha

Suprafața contractată:

2.679,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ostrov Clopotiva

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.679,00

ha

Suprafața contractată:

2.679,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Țara Hațegului

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Țara Hațegului

Alți beneficiari:

0

bucăți

Ialomița

12

Filiala Teritorială de IF IALOMIȚA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

131.443,29

ha

Suprafața contractată:

112.387,28

ha

Canale de irigații umplute:

204,90

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

73.366,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

537,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

537,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, culturi furajere

 

Stații de bază și de repompare pornite

3,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

19,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

19,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

7,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ialomița Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

69.200,00

ha

Suprafața contractată:

69.186,12

ha

Canale de irigații umplute:

166,08

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

51.525,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA V Roșiori, SRPA VI Bucșa

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP: 15,16,8,13,14,22,21,21bis,40,41,42,43,44,45,AE6,29,30/1,30/2,30/3,30/4,31/1,31/2,31/3,31/4,32/4,AE2-3, 33, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 46, 47, 37/4, 39/4, GRUP POMPARE 63, 6/1, 69, 70/1, 6/2, 6/3, 6/4, 5/1, SPP49

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

13

bucăți

     1.OUAI Gura Ialomiței

     2.OUAI Aliseo

     3.OUAI Scânteia

     4.OUAI Ograda

     5.OUAI Murgeanca

     6.OUAI Amara Moltava

     7.OUAI Gheorghe Doja

     8.OUAI Traian

     9.OUAI Grivița

     10.OUAI Luciu

     11.OUAI Gheorghe  Lazăr

     12.OUAI Amara

     13.OUAI Slobozia Nouă

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

13

bucăți

     1.OUAI Gura Ialomiței

     2.OUAI Aliseo

     3.OUAI Scânteia

     4.OUAI Ograda

     5.OUAI Murgeanca

     6.OUAI Amara Moltava

     7.OUAI Gheorghe Doja

     8.OUAI Traian

     9.OUAI Grivița

     10.OUAI Luciu

     11.OUAI Gheorgeh Lazăr

     12.OUAI Amara

     13.OUAI Slobozia Nouă

Alți beneficiari:

6

bucăți

     1.SC Lăstun SRL

     2.Ferma RAVEN SRL

     3.SC AgroTYN SRL

     4.SC ASB Bioagro SRL

     5.SC New Prest SRL

     6.II Anton Constantin

Amenajarea 2 Pietroiu Ștefan cel Mare

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.168,00

ha

Suprafața contractată:

12.974,00

ha

Canale de irigații umplute:

30,32

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

16.168,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

537,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

537,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRP 10

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1, SPP2, SPP3

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Movila

     2.OUAI AgriSăveni

     3.OUAI Săveni

     4.OUAI Sudiți

     5.OUAI Cosâmbești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI Movila

     2.OUAI AgriSăveni

     3.OUAI Săveni

     4.OUAI Sudiți

     5.OUAI Cosâmbești

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 3 Borcea de Jos

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.673,00

ha

Suprafața contractată:

3.000,00

ha

Canale de irigații umplute:

8,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.673,00

ha

Suprafața irigată:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Bordușani – Balta Ialomiței

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Bordușani – Balta Ialomiței

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1. SC Intercereal SA

Iași

13

Filiala Teritorială de IF IAȘI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

34.276,00

ha

Suprafața contractată:

30.599,00

ha

Canale de irigații umplute:

41,94

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

18.776,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

828,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

828,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, soia, sfeclă de zahăr, culturi furajere, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

13

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Tabăra – Trifești – Sculeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.626,00

ha

Suprafața contractată:

20.626,00

ha

Canale de irigații umplute:

28,7

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

13.383,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

828,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

828,00

ha

Culturi irigate: rapiță, grâu, orz, sfeclă de zahăr, culturi furajere, soia,

 

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Tabără, SPA Soloneț, SRP Soloneț, SPA Lunca

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

13

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1a, SPP 2a, SPP 4a, BR1, BR2, SPP2B, SPP2C, SPP3C, SPP5C, SPP1D, SPP2D, SPP3D, SPP4D

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10

bucăți

     1.OUAI Aqua Soloneț Nord Bivolari

     2.OUAI Aqua Soloneț Sud Trifești

     3.OUAI Prutețu

     4.OUAI Frăsuleni

     5.OUAI Bădărăi Nord

     6.OUAI Tabăra Nouă

    7.OUAI Buruienești

    8.OUAI Spineni

     9. OUAI Cărniceni

     10. OUAI Țigănași

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

     1.OUAI Aqua Soloneț Nord Bivolari

     2.OUAI Aqua Soloneț Sud Trifești

     3.OUAI Prutețu

     4.OUAI Frăsuleni

     5.OUAI Bădărăi Nord

     6.OUAI Tabăra Nouă

    7.OUAI Buruienești

    8.OUAI Spineni

     9. OUAI Cărniceni

     10. OUAI Țigănași

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Sculeni – Țuțora – Gorban

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.650,00

ha

Suprafața contractată:

9.973,00

ha

Canale de irigații umplute: gravitațional

13,24

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.393,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Moreni

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 6 N

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

2

bucăți

     1.SC Agroprest Bogdan SRL

     2.SC Polena SRL

Olt

14

Filiala Teritorială de IF OLT

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

125.432,00

ha

Suprafața contractată:

55.589,00

ha

Canale de irigații umplute:

74,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

20.062,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.738,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.642,00

ha

Culturi irigate:  culturi furajere, rapiță, grâu, orz, orez,

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Motopompe pe canal:

25

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

18

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

8

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

11

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Drăgănești ( se irigă prin inundare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.233,00

ha

Suprafața contractată:

1.242,00

ha

Canale de irigații umplute:

18,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.242,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

250,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

250,00

ha

Culturi irigate: orez

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP2L

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

1

bucăți

     1. SC Exploit Dăneasa

Amenajarea 2 Sadova Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

18.300,00

ha

Suprafața contractată:

8.949,00

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.002,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

676,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

580,00

ha

Culturi irigate: rapiță, culturi furajere, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP W1N2/1, W1N2/2

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Ianca Dig CO

     2.OUAI Ianca I Olt

     3.OUAI Recolta Ștefan cel Mare

     4.OUAI Voința Ștefan cel Mare

     5.OUAI Urzica

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Ianca Dig CO

     2.OUAI Ianca I Olt

     3.OUAI Recolta Ștefan cel Mare

     4.OUAI Voința Ștefan cel Mare

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 3 Terasa Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

31.304,00

ha

Suprafața contractată:

22.657,00

ha

Canale de irigații umplute:

26,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.640,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

281,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

281,00

ha

Culturi irigate: porumb, rapiță, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Celei

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

8

bucăți

     1.OUAI Vădăstrița 2003 Terasa Corabia

     2.OUAI Sucidava

     3.OUAI Celeiu

     4.OUAI Vădăstrița 2003

     5.OUAI 2008 Vișina Veche

     6.OUAI Izbiceni

     7.OUAI 2002 Tia Mare

     8.OUAI Dunărea 7

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Dunărea 7

Alți beneficiari

6

bucăți

     1. SC Dunărea Land SRL

     2. SC Agro Culcea 2014 SRL

     3. PFA Șchiopu M Leonida

     4. PFA Velică Mihai Laurențiu

     5. SC Tiband Agrocereal SRL

     6. SC Agro Grădinaru SRL

Amenajarea 4 Terasa Caracal

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.685,00

ha

Suprafața contractată:

5.425,00

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

520,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

36,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

36,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari

1

bucăți

     1.II Vladu Denisa Andreea

Amenajarea 5 Dăbuleni Potelu Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.928,00

ha

Suprafața contractată:

6.050,00

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

10.928,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.355,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.355,00

ha

Culturi irigate: culturi furajere, porumb, grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP2 Vâlcovia, SPP1 Răcari

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Răcari

     2.OUAI Valcovia

    3. OUAI Ianca O.

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Răcari

     2.OUAI Valcovia

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 6 Stoienești Vișina

Suprafața pregătită pentru irigat:

9.312,00

ha

Suprafața contractată:

6.013,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.730,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

140,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

140,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stoenești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Deveselu

     2.OUAI Rusănești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Rusănești

Alți beneficiari

3

bucăți

     1.SC Wilden Agro SRL

     2.SC Marnews Consulting SRL

     3.SC Spicul Stoenești SRL

Prahova

15

Filiala Teritorială de IF PRAHOVA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

37.716,00

ha

Suprafața contractată:

8.031,96

ha

Canale de irigații umplute:

64,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

403,01

ha

Suprafața irigată Udarea I:

403,01

ha

Culturi irigate: orz, grâu, rapiță, vii/livezi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

7

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Drăgănești

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.236,00

ha

Suprafața contractată:

994,54

ha

Canale de irigații umplute:

9,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.200,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

124,10

ha

Suprafața irigată Udarea I:

124,10

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPB Drăgănești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

3

bucăți

     1.SC Cedagro SRL

     2.SC Grano Agro SRL

     3.SC AgriANCA Prodserv SRL

Amenajarea 2 IM Prahova

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.026,00

ha

Suprafața contractată:

0,93

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,90

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,90

ha

Culturi irigate: livezi

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.Vlad Mahika

Amenajarea 3 Leaot

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.357,00

ha

Suprafața contractată:

331,72

ha

Canale de irigații umplute:

18,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.000,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 4 Drăgănești – Hatcarau (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

803,00

ha

Suprafața contractată:

663,63

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.300,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

76,32

ha

Suprafața irigată Udarea I:

76,32

ha

Culturi irigate: grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Drăgănești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Ionel Negoiță SRL

Amenajarea 5 Recea – Viișoara (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.500,00

ha

Suprafața contractată:

1.111,19

ha

Canale de irigații umplute:

17,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

201,69

ha

Suprafața irigată Udarea I:

201,69

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.SC Legumicola Prod SRL

     2.SC Iodara Agro SRL

Telorman

16

Filiala Teritorială de IF TELEORMAN

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

52.937,00

ha

Suprafața contractată:

30.440,00

ha

Canale de irigații umplute:

51,07

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

10.169,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

340,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

273,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

8

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Viișoara

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.547,00

ha

Suprafața contractată:

7.055,00

ha

Canale de irigații umplute:

18,57

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.381,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Ruptoare

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.6 Viișoara

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Olt Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

28.274,00

ha

Suprafața contractată:

18.491,00

ha

Canale de irigații umplute:

25,31

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.211,00

ha

Suprafața irigată:

198,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

198,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Dunărea, SRP1 Ciuperceni, SRP2+3

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Lița 2005

     2.OUAI Olteanca

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Olteanca

Alți beneficiari

5

bucăți

     1.SC Nico Adi SRL

     2.SC Leader Internațional SRL

     3.II Zamfir Alin Cornel

     4.II Zamfir Cristian Otto

     5.II Pana Florin

Amenajarea 3 Terasa Zimnicea

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.930,00

ha

Suprafața contractată:

735,00

ha

Canale de irigații umplute:

7,19

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.477,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

110,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

55,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRP1, SRP2

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP1 Vii

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.1 Terasa Zimnicea

     2.OUAI Interagro nr.6

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.1 Terasa Zimnicea

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 4 Lița-Olt

Suprafața pregătită pentru irigat:

100,00

ha

Suprafața contractată:

100,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

100,00

ha

Suprafața irigată:

32,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

20,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

3

bucăți

     1.II Zamfir Alin Cornel

     2.II Zamfir Cristian Otto

     3.II Pana Florin

Timiș

17

Filiala Teritorială de IF TIMIȘ

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.190,00

ha

Suprafața contractată:

1.899,14

ha

Canale de irigații umplute:

57,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.600,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

420,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

420,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1,00

bucată

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Aranca (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.600,00

ha

Suprafața contractată:

1.899,14

ha

Canale de irigații umplute:

57,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.600,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

420,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

420,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP CENAD reversibilă

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Emiliana West Rom SRL

Tulcea

18

Filiala Teritorială de IF TULCEA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

38.438,00

ha

Suprafața contractată:

37.160,00

ha

Canale de irigații umplute:

59,90

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

21.213,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.088,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.051,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, legume, culturi furajere, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

11

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Motopompe pe canal:

28

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

15

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Sarichioi

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.595,00

ha

Suprafața contractată:

3.595,00

ha

Canale de irigații umplute:

3,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.595,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.144,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.144,00

ha

Culturi irigate: grâu, legume, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SP2 Sarichioi, SRP2 Sarichioi

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP3 Sarichioi

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Sarichioi

     2.OUAI Sabangia

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Sarichioi

     2.OUAI Sabangia

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Pecineaga Turcoaia Măcin

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.399,00

ha

Suprafața contractată:

1.399,00

ha

Canale de irigații umplute:

1,30

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

250,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

177,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

140,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SP Plutitoare Peceneaga – gravitațional

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucată

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Balta Star SRL

Amenajarea 3 Pecineaga Turcoaia (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.138,00

ha

Suprafața contractată:

2.138,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.138,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

100,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

100,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SP Turcoaia

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.ODD Ezerul

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.ODD Ezerul

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 4 Isaccea

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.732,00

ha

Suprafața contractată:

1.564,00

ha

Canale de irigații umplute:

3,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.110,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

366,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

366,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Isaccea, SRP1 Isaccea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Fruvinis Isaccea

     2.OUAI RIT SISTEM 5

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Fruvinis Isaccea

     2.OUAI RIT SISTEM 5

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 6 Tulcea Nufăru

Suprafața pregătită pentru irigat:

941,00

ha

Suprafața contractată:

941,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

437,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

20,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

20,00

ha

Culturi irigate: alte culturi, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: gravitațional SP Zaghen

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.Tănase Marian

     2.Butuc Sorin Z

Amenajarea 7 23 August Isaccea (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.400,00

ha

Suprafața contractată:

10.400,00

ha

Canale de irigații umplute:

14,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.590,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

100,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

100,00

ha

Culturi irigate: grau

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPE 2 Grindu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucată

     1.ODD Lata

     2.OUAI Popina Mare

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.ODD Lata

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 5 Dăeni – Ostrov – Peceneaga

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.099,00

ha

Suprafața contractată:

2.099,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,80

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

632,00

ha

Suprafața irigată:

16,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

16,00

ha

Culturi irigate: grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Ostrov

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPA OSTROV

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Ostrov Terasa

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Ostrov Terasa

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 6 Babadag

Suprafața pregătită pentru irigat:

7.784,00

ha

Suprafața contractată:

7.784,00

ha

Canale de irigații umplute:

16,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.784,00

ha

Suprafața irigată:

136,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

136,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, orz, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SP1 Babadag, SRP1 Babadag

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP5 Babadag, SPP9 Babadag

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7

bucăți

     1.OUAI Satu Nou

     2.OUAI Hagilarea

     3.OUAI Denistepe

     4.OUAI Coștepe

     5.OUAI Taița Satu Nou

     6.OUAI Paralela 45

     7.OUAI SPP2 Nalbant

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Satu Nou

     2.OUAI Hagilarea

     3.OUAI Denistepe

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 7 Gârliciu Dăeni (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

677,00

ha

Suprafața contractată:

567,00

ha

Canale de irigații umplute:

6,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

677,00

ha

Suprafața irigată:

29,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

29,00

ha

Culturi irigate: orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SP Dăeni

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP5 Babadag, SPP9 Babadag

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.PFA Gherghișan Steliana

     2.PFA Stancu Vasile

Vaslui

19

Filiala Teritorială de IF Vaslui

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

14.317,00

ha

Suprafața contractată:

14.317,00

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.801,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

102,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

102,00

ha

Culturi irigate: sfeclă de zahăr, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Albița Fălciu

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.722,00

ha

Suprafața contractată:

13.722,00

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.801,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

102,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

102,00

ha

Culturi irigate: sfeclă de zahăr, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPR4 Berezeni, SPR1 Pogănești, SPR3 Bumbăta

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: BL VII

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

     1. OUAI Agro Prut Irig Berezeni

     2.OUAI Pogănești

     3.OUAI Vetrișoaia

     4.OUAI Berezeni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Pogănești

     2. OUAI Agro Irig Prut Berezeni

     3.OUAI Berezeni

Alți beneficiari

0

bucăți

Vrancea

20

Filiala Teritorială de IF VRANCEA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.154,00

ha

Suprafața contractată:

4.185,80

ha

Canale de irigații umplute:

72,90

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.621,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

46,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

46,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Putna (gravitațional)

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.384,00

ha

Suprafața contractată:

2.384,00

ha

Canale de irigații umplute:

72,90

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.621,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

46,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

46,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Țifești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Țifești

Alți beneficiari

0

bucăți