Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Campania de irigații 2024

IRIGAȚII TOTAL ANIF la data de 19.06.2024

SUPRAFAȚĂ PREGĂTITĂ PENTRU IRIGAT: 1.604.955,75 ha
SUPRAFAȚĂ CONTRACTATĂ: 1.026.094,77 ha
CANALE DE IRIGAȚII UMPLUTE: 2.788,45 km
SUPRAFAȚA CE POATE FI  DESERVITĂ CA URMARE A UMPLERII RESPECTIVELOR CANALE: 786.163,19 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ CUMULAT: 608.471,08 ha
SUPRAFAȚĂ IRIGATĂ UDAREA I: 308.213,52 ha
CULTURI IRIGATE: grâu, orz, legume, rapiță, culturi furajere, vii/livezi, sfeclă de zahăr, soia, floarea soarelui, alte culturi, porumb, orez
STAȚII DE BAZĂ ȘI DE REPOMPARE PORNITE: 152 bucăți
STAȚII DE PUNERE SUB PRESIUNE ÎN FUNCȚIUNE: 366 bucăți
MOTOPOMPE PE CANALE: 792 bucăți
OUAI CE SUNT DESERVITE DE ACESTE CANALE UMPLUTE: 350 bucăți
OUAI CARE AU SOLICITAT APĂ PENTRU IRIGAȚII: 212 bucăți
ALȚI BENEFICIARI CARE AU SOLICITATA APĂ PENTRU IRIGAȚII 311 bucăți

 

Arad

1.

Filiala Teritorială de IF ARAD

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.017,00

ha

Suprafața contractată:

8.039,00

ha

Canale de irigații umplute:

5,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.221,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

200,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

200,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Semlac Pereg

Suprafața pregătită pentru irigat:

7.271,00

ha

Suprafața contractată:

7.271,00

ha

Canale de irigații umplute:

5,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.221,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

200,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

200,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP Semlac

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP2 Semlac

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucați

     1.OUAI Peregu Mare

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucați

     1.OUAI Peregu Mare

Alți beneficiari

0

bucăți

Argeș

2.

Filiala Teritorială de IF ARGEȘ

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

27.663,00

ha

Suprafața contractată:

5.742,01

ha

Canale de irigații umplute:

65,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.719,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

615,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

615,00

ha

Culturi irigate: orz, alte culturi, porumb, pășune

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

23

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

20

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ștefănești Leordeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.672,00

ha

Suprafața contractată:

3.523,01

ha

Canale de irigații umplute:

25,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

182,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

182,00

ha

Culturi irigate: porumb, pășune

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

17

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

     1.OUAI Ștefănești

     2.OUAI Călinești

     3.OUAI Topoloveni

     4.OUAI Leordeni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Topoloveni

     2.OUAI Leordeni

     3.OUAI Călinești

Alți beneficiari:

9

bucăți

Amenajarea 2 Căteasca Teiu

Suprafața pregătită pentru irigat:

21.991,00

ha

Suprafața contractată:

2.219,00

ha

Canale de irigații umplute:

40,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.219,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

433,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

433,00

ha

Culturi irigate: orz, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

11

bucăți

 

Bacău

3.

Filiala Teritorială de IF BACĂU

 

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.192,00

ha

Suprafața contractată:

9.088,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.039,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.576,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.331,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, rapiță, orz, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

3,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3,00

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

0,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Letea Veche

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.118,00

ha

Suprafața contractată:

1.118,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.118,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.470,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

708,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, rapiță, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Letea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI  Radomirești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI  Radomirești

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Fulgeriș

Suprafața pregătită pentru irigat:

465,00

ha

Suprafața contractată:

465,00

ha

Canale de irigații umplute( conducte îngropate cu funcționare gravitațională)

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

465,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

126,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

100,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucați

Denumire stații pornite: SPA Fulgeriș

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucați

     1.OUAI  Dieneț

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucați

     1.OUAI  Dieneț

Alți beneficiari:

0

bucați

Amenajarea 3 Sascut

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.560,00

ha

Suprafața contractată:

3.456,00

ha

Canale de irigații umplute( conducte îngropate cu funcționare gravitațională)

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.456,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.980,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.523,00

ha

Culturi irigate: grâu, legume, rapiță, orz, soia, pășune

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Sascut

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI  Sascut

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI  Sascut

Alți beneficiari:

0

bucăți

 

Botoșani

4.

Filiala Teritorială de IF BOTOȘANI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.486,00

ha

Suprafața contractată:

5.086,00

ha

Canale de irigații umplute:

12,61

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

9.245,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.823,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.534,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, porumb, culturi furajere, rapiță, soia, floarea soarelui, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

52

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

11

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ripiceni Stânca

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.005,00

ha

Suprafața contractată:

2.105,00

ha

Canale de irigații umplute:

9,06

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.005,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.286,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.997,00

ha

Culturi irigate: rapiță, grâu, orz, lucernă, secară, soia, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stânca, SRP Lehnești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

34

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

8

bucăți

     1.SC Agromer SRL

 

     2.SC Toop Lerys SRL

 

     3.SC Bukovina Developments SRL

 

     4.SC FIL-MAR SRL

 

     5.SC Agriela Sad SRL

 

     5.SC LORY JAN SRL

 

     5.Bașagă Viorel

 

     5.SC Agromec BT Ștefănești SRL

 

Amenajarea 2 Horia Liveni Manoleasa

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.240,00

ha

Suprafața contractată:

1.740,00

ha

Canale de irigații umplute:

3,55

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

6.240,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

537,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

537,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Bold

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

18

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Manoleasa

 

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Manoleasa

 

Alți beneficiari

3

bucăți

     1.SC IC AGROTEHNICA SRL

 

     2.SC Toop Lerys SRL

 

     3.SC LORY JAN SRL

 

Brăila

5.

Filiala Teritorială de IF BRĂILA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

335.795,50

ha

Suprafața contractată:

294.765,94

ha

Canale de irigații umplute:

949,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

282.028,28

ha

Suprafața irigată cumulat:

155.528,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

78.969,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, legume

Stații de bază și de repompare pornite

54,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

180,00

bucăți

Motopompe pe canal:

87,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

119,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

37,00

bucăți

Alți beneficiari care ausolicitat apă pentru irigații:

87,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Terasa Brăilei

Suprafața pregătită pentru irigat:

67.435,00

ha

Suprafața contractată:

50.708,07

ha

Canale de irigații umplute:

225,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

50.687,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

11.406,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

6.597,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, legume

Stații de bază și de repompare pornite

10

bucăți

Denumire stații pornite: SPA KM166, SRP II Pisc, SPA KM196, SRPA 1A Gropeni, SRP D6, SRPA Urleasca, SRP D50, SRP D51-2

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

20

bucăți

Denumire stații pornite: SPP Pietroiu, SL1, SV1, SPP 27, SK, SR

Motopompe pe canal:

23

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

20

bucăți

     1.OUAI Gorgova

     2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu

     2.OUAI Unirea Traian

     3.OUAI SU4 Comaneasca

     4.OUAI Lacu Sărat

     5.OUAI Pietroiu

     6.OUAI Punto Prod

     7.OUAI Petrosu

     8.OUAI Agridor Sbicca

     9.OUAI Tevesil

     10.OUAI SU1 Traian

     11.OUAI 29 Valea Cînepii

     12.OUAI 31 Valea Cînepii

     13.OUAI Nova Prod Terra

     14.OUAI SU 2+3 Urleasca

     15.OUAI SPP 12B Urleasca

     16.OUAI SRPA 32 Urleasca

     17.OUAI ST Mihail Kogălniceanu

     18.OUAI 32A Esența Urleasca

     19.OUAI 30 Unirea

     20. OUAI Danova Leg

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

9

bucăți

     1.OUAI Gorgova

     2.OUAI SK Motopompe Kogalniceanu

     3.OUAI SR Rîmnicelu

     4.OUAI Lacu Sărat

     5.OUAI Punto Prod

     6.OUAI Petrosu

     7.OUAI Tevesil

     8.OUAI SU1 Traian

     9.OUAI ST Mihail Kogălniceanu

Alți beneficiari

23

bucăți

Amenajarea 2 Nămoloasa Maxineni

Suprafața pregătită pentru irigat:

29.927,00

ha

Suprafața contractată:

26.465,96

ha

Canale de irigații umplute:

66,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

26.358,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

145,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

145,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Namoloasa, SRPA 1 Cuza, SRPA II Cuza, SPA Corbu Vechi

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

6

bucăți

Denumire stații pornite:SPP 16+17, SPP 13, SPP 14, SPP 18, SPP 29, SPP 30

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

18

bucăți

     1.OUAI Scorțaru Nou SPP 18

     2.OUAI Scorțaru Nou SPP 14

     3.OUAI SPP 12+13 Corbu

     4.OUAI SPP 12+13

     5.OUAI SPP 23+24 Racovita

     6.OUAI SPP 1 Corbu Vechi

     7.OUAI SPP 29 Racoviță

     8.OUAI SPP 30 Racoviță

     9.OUAI Maxineni

     10.OUAI SPP 2 Maxineni

     11.OUAI SPP 16+17 Măxineni

     12.OUAI SPP 19 Cuza Vodă

     13.OUAI SPP 20 Cuza Vodă

     14.OUAI SPP 3 Olăneasca

     15.OUAI SPP 7+8 Măxineni

    16. OUAI SPP 32 Gradistea

   17. OUAI SPP 33+34 Gradistea

 18. OUAI Racovița SPP 29

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Scorțaru Nou SPP 25+26

     2.OUAI Maxineni

    3. OUAI SPP 32 Gradistea

   4. OUAI SPP 33+34 Gradistea

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 3 Latinu Vădeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.586,00

ha

Suprafața contractată:

6.879,42

ha

Canale de irigații umplute:

23,40

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

6.879,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

456,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

306,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Cotu Mihale, SPA Cotu Lung, SPA Voinesti, SPA Silistea, SPA Latinu, SRP Oancea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: OUAI Baldovinești, OUAI SPP 9-1 Vădeni

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Baldovinești

     2.OUAI SPP 9-1 Vădeni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucată

     1.OUAI Baldovinești

     2.OUAI SPP 9-1 Vădeni

Alți beneficiari

2

bucăți

Amenajarea 4 Lunca Râu Buzău

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.369,00

ha

Suprafața contractată:

1.962,78

ha

Canale de irigații umplute:

9,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.963,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

79,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

66,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA Maraloiu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucată

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari

3

bucăți

Amenajarea 5 Brăila Dunăre Siret

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.625,00

ha

Suprafața contractată:

3.625,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.625,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

600,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

500,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA KM 165

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

5

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1, SPP 2, SPP 3, SPP 4, SPP 5

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.FOUAI Vădeni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.FOUAI Vădeni

Alți beneficiari

bucăți

Amenajarea 6 Insula Mare a Brăilei

Suprafața pregătită pentru irigat:

64.660,00

ha

Suprafața contractată:

63.437,50

ha

Canale de irigații umplute:

139,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

64.660,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

77.976,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

48.202,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPR Filipoiu, SPR Gemenele, SPR Maicanu DIG, SPR Titcov, SPR Salcia Dig, SPR Balaia DIG

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

106

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1-26, SPPA30, SPPA28,29,32,35, ploturile 31-39

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI IMB

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI IMB

Alți beneficiari

bucăți

Amenajarea 7 Terasa Viziru

Suprafața pregătită pentru irigat:

32.649,00

ha

Suprafața contractată:

32.388,50

ha

Canale de irigații umplute:

122,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

32.388,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

14.158,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

5.978,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

5

bucăți

Denumire stații pornite: SPA km 221, SRPA 01, SRPA 02, SRPA 03, SRPA 04

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

15

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 05, SRPA 08, SRPA 11, SRPA 12, SRPA 13, SRPA 16, SRPA 10, SRPA 09, SRPA 06, RDN Însurătei, SRPA 07, SRPA 18, SRPA 20, SRPA 21, SRPA 27

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

23

bucăți

     1.OUAI Mărețu Viziru

     2.OUAI Maxim Viziru

     3.OUAI Apa Nova

     4.OUAI SRPA 18 Căldărușa

     5.OUAI SRPA 16 Oprișenești

     6.OUAI RDN Viziru

     7.OUAI Dropia Însurăței

     8.OUAI Rigasi

     9.OUAI Eldomir

     10.OUAI Stația 07 Însurăței

     11.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca

     12.OUAI Aversa Viziru

     13.OUAI SRPA 15 Motopompe

     14.OUAI SRPA 21 Viziru

     15.OUAI Sismad

     16.OUAI Tufești SPM

     17.OUAI Tufești SRPA 23

     18.OUAI Tufești SRPA 24

    19. OUAI CS5 Lanurile

    20. OUAI SRPA 17 TV Căldărușanca

    21. OUAI Benefica II

  22. OUAI SRPA 14 Bordei Verde

  23. OUAI CD 10 APT Bordei Verde

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Rigasi

     2.OUAI Stația 07 Însurăței

     3.OUAI SRPA 09 Lișcoteanca

     4.OUAI SRPA 21 Viziru

Alți beneficiari

10

bucăți

Amenajarea 8 Ialomița Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

50.000,00

ha

Suprafața contractată:

47.523,59

ha

Canale de irigații umplute:

162,70

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

44.144,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

39.804,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

11.310,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

7

bucăți

Denumire stații pornite: SPA IM Gheorghiu, SRPA IA Lacu Rezi, SRPA I Spiru Haret, SRPA IIIA, SRPA III, SRPA IQ, SRPA II+23

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

7

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 20, SRPA 25, SRPA 85, RDN 54-1, RDN 54-2, RDN 54-6, RDN 88-2

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

28

bucăți

     1.OUAI SRPA 84

     2.OUAI Livada Lacu Rezi

     3.OUAI Insula Verde

     4.OUAI Bărăganu SRPA 19

     5.OUAI SRPA 20 Bărăganu

     6.OUAI Roșiori

     7.OUAI Padina Însurăței

     8.OUAI Stația 25

     9.OUAI Dumitru &Flesea

     10.OUAI Bumbacari

     11.OUAI Eastern Berteștii de Jos

     12.OUAI Ulmu

     13.OUAI Agrodud

     14.OUAI SRPA 85

     15.OUAI RDN AE-9

     16.OUAI Boda

    17.OUAI SRPA 81

    18.OUAI SRPA 50

    19.OUAI SRPA 51+83.

    20.OUAI Mihai Bravu

   21.OUAI Speranța Dudești

   22.OUAI Scanteia

   23.OUAI Murgeanca

  24.OUAI Viisoara Insuratei

  25.OUAI New Agro 89/2

  26.OUAI SRPA 86 Colțea

  27.OUAI SRPA 26 Tătaru

  23.OUAI Ulmu

  28.OUAI SRPA 52+53 Tataru

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI SRPA 84

     2.OUAI Livada Lacu Rezi

     2.OUAI Insula Verde

     4.OUAI Bărăganu SRPA 19

     5.OUAI SRPA 20 Bărăganu

Alți beneficiari

8

bucăți

Amenajarea 9 Călmățui Gropeni Chiscani

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.026,18

ha

Suprafața contractată:

12.026,18

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.624,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.506,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.316,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA km 190, SPA km 208

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1 Bejani, SPP 2 Stăncuța

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Agroind Stancuța

     2.OUAI SPP 1 Bejani

     3.OUAI Schei

Alți beneficiari

6

bucăți

Amenajarea 10 Ianca Surdila Greci

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.500,00

ha

Suprafața contractată:

19.090,71

ha

Canale de irigații umplute:

72,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

19.090,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.027,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.759,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

5

bucăți

Denumire stații pornite: SRP 1+3, SRPA 1A, SRPA 26, SRPA1C, SRPA 2C

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 21M, SPP 8, SPP 9, SPP 10

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI 21 M Șuțești

     2.OUAI ISG Mircea Vodă

     3.OUAI  SPP 22 M Dedulești

     4.OUAI SPP 1-3 ISG Surdila

     5.OUAI SPP 20 ISG

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI 21 M Șuțești

     2.OUAI ISG Mircea Vodă

Alți beneficiari

8

bucăți

Amenajarea 11 Grădiștea Făurei Jirlău

Suprafața pregătită pentru irigat:

8.203,04

ha

Suprafața contractată:

3.118,84

ha

Canale de irigații umplute:

28,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.119,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

512,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

109,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SB Visani, SRP IV D

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 8 AE1, SPP 7

Motopompe pe canal:

15

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Câineni Băi

     2.OUAI Onest I

     3.OUAI Jirlău

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Câineni Băi

Alți beneficiari

15

bucăți

Amenajarea 12 BH Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

17.604,28

ha

Suprafața contractată:

17.604,28

ha

Canale de irigații umplute:

39,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

17.556,28

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.255,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.438,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRP 4 BH

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 26BH, SPP 7BH, SPP 11, SRPA 26

Motopompe pe canal:

12

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10

bucăți

     1.OUAI BH Ianca

     2.OUAI 7 BH Bordei Verde

     3.OUAI Cireșu

     4.OUAI SPP 13 BH Lunca

     5.OUAI SPP 9 Cireșu

     6.OUAI SPP2 BH Măru Roșu

     7.OUAI SPP12 BH Zăvoaia

     8.OUAI SPP8 BH Butuc Batogu

     9.OUAI SPP BH Călmățui Zăvoaia

     10.OUAI SPP6 BH Călmățui Ionești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI BH Ianca

     2.OUAI 7 BH Bordei Verde

Alți beneficiari

12

bucăți

Amenajarea 13 Ciorăști Măicănești

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.431,00

ha

Suprafața contractată:

9.935,11

ha

Canale de irigații umplute:

30,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

9.935,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

604,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

243,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 0, SRPA 1

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1, SPP 5, SPP 13, SPP 14, SPP 15A, SPP 15B

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

8

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Maiaprodsilva

     2.OUAI SPP 8 Agroconserv

     3.OUAI SPP 14 Agricola Prod

     4.OUAI SPP 15B Măicănești

     5.OUAI SPP 3-4 Măicănești

     6.OUAI  Gabana Ferm SPP 10

     7.OUAI SPP 13 Agrotoscana

     8.OUAI SPP 6 Măicănești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Maiaprodsilva

     2.OUAI SPP 3;4 Măicănești

     3.OUAI SPP 15B Măicănești

Alți beneficiari

0

bucăți

 

Buzău

6.

Filiala Teritorială de IF BUZĂU

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

43.027,00

ha

Suprafața contractată:

30.574,34

ha

Canale de irigații umplute:

79,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

36.369,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

13.381,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

9.803,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, porumb, floarea soarelui, soia, alte culturi, legume, vii, livezi, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

0,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

11,00

bucăți

Motopompe pe canal:

0,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

19,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

23,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 AHC Câmpia Buzăului + desecare

Suprafața pregătită pentru irigat:

33.085,00

ha

Suprafața contractată:

26.046,50

ha

Canale de irigații umplute:

62,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

33.085,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

8.680,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

6.348,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb, floarea soarelui, legume, rapiță, alte culturi, livezi

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

8

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 7 CV, SPP 8 CV, SPP17 CV, SPP23+24 CV, SPP 15 CV, SPP ODOBA, SPP 18 CV, SPP1/CV2

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

19

bucăți

     1.OUAI SPP 7 Lipia

     2.OUAI Istrița

     3.OUAI SPB Odoba

     4.OUAI SPP 5 Vernești

     5.OUAI SPP 16 Ulmeni

     6.OUAI SPP 2 Vernești

     7.OUAI SPP 3 Vernești

     8.OUAI SPP 4 Vernești

     9.OUAI SPP 23 Găgeni

     10.OUAI SPP 15 Dealul Viei

     11.OUAI SPP 1 Săhăteni

     12.OUAI SPP 25 Canal Vest Breaza

     13.OUAI 25 M Greceanca

     14.OUAI SPP 8 Lipia Crîng

     15.OUAI Bazinul legumicol Mărăcineni Săpoca

     16.OUAI  SPP 10 Buzău

     17.OUAI  SPP 17 Stilpu

     18.OUAI  SPP 18 Ulmeni

     19.OUAI  SPP 24 Săhăteni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

     1.OUAI SPP 7 Lipia

     2.OUAI SPP 8 Lipia Crîng

     3.OUAI Bazinul legumicol Mărăcineni Săpoca

     4.OUAI SPP 23 Găgeni

     5.OUAI SPP 15 Dealul Viei

     6.OUAI SPP24 SĂHĂTENI

 

 

 

     7.OUAI SPB Odoba

 

 

 

 

 

     8.OUAI SPP 1 Săhăteni

 

 

 

 

 

     9.OUAI SPP 18 Ulmeni

 

 

 

 

 

    10.OUAI SPP17 Stîlpu

 

 

Alți beneficiari:

15

bucăți

     1.SC Autologex SRL

     2.SC Interaxis SRL

     3.Primăria Vernești

     4.SC Irvin COM SRL

     5.SC Agricola PROD EMB SRL

     6.SC Agromates SRL

     7.SCDL Buzău

     8.SDB Serban Agroindustrial SRL

     9.PFA Rîșnoveanu Dumitru

     10.PFA Șerban Marian

     11.Călin CONSTANTIN

     12.PFA Oancea Dan Florin

     13.Primăria Buzău

     14.Primăria Vernești

     15.Borcan Viorel

Amenajarea 2 Amaru – desecare

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.284,00

ha

Suprafața contractată:

1.831,34

ha

Canale de irigații umplute:

17,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.284,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.563,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.617,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, soia, porumb, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1 , SPP 2, SPP 3 Afiliu

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

4

bucăți

     1.SC Afiliu Trans SRL

     2.SC Afiliu Milk Prod SRL

     3.Afiliu Mihai

     4.SC Nicolias SRL

Amenajarea 3 Brădeanu – desecare

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.000,00

ha

Suprafața contractată:

850,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

950,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

650,00

ha

Culturi irigate:  grâu, porumb, soia, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

1

bucăți

     1. SC AGRO BICOST SRL

Amenajarea 3 Ialomița Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.658,00

ha

Suprafața contractată:

672,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

14,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

14,00

ha

Culturi irigate:  porumb, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

1

bucăți

Amenajarea 4 Desecare Pogoanele- se irigă prin foraje

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.000,00

ha

Suprafața contractată:

1.174,50

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.174,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.174,00

ha

Culturi irigate:  porumb, grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

2

bucăți

     1. SC SANTANA PROD COM SRL

     2. SC ION IACOB SRL

Călărași

7.

Filiala Teritorială de IF CĂLĂRAȘI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

153.442,00

ha

Suprafața contractată:

65.977,47

ha

Canale de irigații umplute:

193,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

47.633,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

31.211,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

22.130,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, porumb, alte culturi, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

13,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

11,00

bucăți

Motopompe pe canal:

48,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

19,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

13,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Boianu Sticleanu

Suprafața pregătită pentru irigat:

19.296,00

ha

Suprafața contractată:

5.817,22

ha

Canale de irigații umplute:

9,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.783,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.133,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.693,00

ha

Culturi irigate: porumb, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 7+8, SPP 5+6

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

     1.OUAI Vărăști SPP 2 BOIANU2

     2.OUAI Ciocănești Dunărica SPP1B2

     3.OUAI Bogata SPP1 Boianu Sticleanu

     4.OUAI Cunești SPP 3+4

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Vărăști SPP 2 BOIANU2

     2.OUAI Ciocănești Dunărica SPP1B2

     3.OUAI Bogata SPP1 Boianu Sticleanu

     4.OUAI Călărași SPP 9

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Gălățui Călărași

Suprafața pregătită pentru irigat:

50.400,00

ha

Suprafața contractată:

14.584,76

ha

Canale de irigații umplute:

25,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.850,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

6.441,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

4.691,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, porumb, soia

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucată

Denumire stații pornite:  SRP1 Independența, SRP1 Vlad Țepeș, SPA km 388

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucată

     1.OUAI Grădiștea Terasă

     2.OUAI Vâlcelele

     3.OUAI Dragoș Vodă

     4.OUAI Vlad Țepeș

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Vâlcelele

     2.OUAI Grădiștea Terasă

     3. OUAI Drajna SRPP VI

     4.OUAI Vlad Țepeș

Alți beneficiari

0

bucată

Amenajarea 3 Borcea de Sus

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.404,00

ha

Suprafața contractată:

8.981,25

ha

Canale de irigații umplute:

6,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.871,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.595,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.572,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, PORUMB

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRPA Baitalu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 1, SRPA 2

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucată

     1.OUAI Borcea de Sus

     2.OUAI Agrozootehnica Pietroiu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucată

     1.OUAI Borcea de Sus

     2.OUAI Agrozootehnica Pietroiu

Alți beneficiari

bucată

Amenajarea 4 Terasa Călărași

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.000,00

ha

Suprafața contractată:

1.400,00

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.661,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.250,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

930,00

ha

Culturi irigate: orz, rapiță, grâu, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Modelu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Modelu

     2.OUAI SPP 3 Modelu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI SPP 1 Modelu

     2.OUAI SPP 3 Modelu

Alți beneficiari

0

bucată

Amenajarea 5 Pietroiu Ștefan cel Mare

Suprafața pregătită pentru irigat:

21.922,00

ha

Suprafața contractată:

4.732,39

ha

Canale de irigații umplute:

50,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.750,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.949,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.554,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Pietroiu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Perișoru SPP 4

     2.OUAI Perișoru SPP 5

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Perișoru SPP 4

Alți beneficiari

1

bucăți

    1.SC DAV ALDI SRL

Amenajarea 6 Terasa Jegălia

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.692,00

ha

Suprafața contractată:

4.715,06

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.650,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.470,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.540,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRP Baza Terasei, SPA Borcea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Unirea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Unirea

Alți beneficiari

1

bucăți

     1.IF Kiru Victor

Amenajarea 7 Gostinu Greaca Argeș

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.371,00

ha

Suprafața contractată:

6.292,14

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.730,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.297,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.297,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, soia, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Km 448, SPA Dunărica I

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

7

bucăți

Denumire stații pornite: SPP13, SPP11, SPP15, SPP7a, SPP12, SPP14, SPP16

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Prundu Chirnogi

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Prundu Chirnogi

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 8 Oltenița Surlari Dorobanțu

Suprafața pregătită pentru irigat:

7.857,00

ha

Suprafața contractată:

4.463,13

ha

Canale de irigații umplute:

9,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.678,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

200,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

200,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Km 422

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Oltenița

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Oltenița

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 9 Mostiștea I

Suprafața pregătită pentru irigat:

7.000,00

ha

Suprafața contractată:

6.165,16

ha

Canale de irigații umplute:

17,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.840,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.013,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

581,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA 11.12 Sultana

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Spanțov

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Spanțov

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 10 Mostiștea VI

Suprafața pregătită pentru irigat:

11.500,00

ha

Suprafața contractată:

8.826,36

ha

Canale de irigații umplute:

35,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

12.820,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.863,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

5.072,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz 

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRPA 16.12 Făurei

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Ulmu Dorobanțu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Ulmu Dorobanțu

Alți beneficiari

0

bucăți

 

Constanța

8.

Filiala Teritorială de IF CONSTANȚA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

103.428,27

ha

Suprafața contractată:

49.462,74

ha

Canale de irigații umplute:

96,89

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

25.606,92

ha

Suprafața irigată cumulat:

22.827,80

ha

Suprafața irigată Udarea I: orz, grâu, legume, rapiță, culturi furajere, vii/livezi, alte culturi, porumb, floarea soarelui

15.513,40

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

9,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

8,00

bucăți

Motopompe pe canal:

75,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

19,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

14,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

35,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Carasu Basarabi

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.855,00

ha

Suprafața contractată:

5.855,00

ha

Canale de irigații umplute:

14,44

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.638,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.411,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.345,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, culturi furajere, legume, vii+livezi, floarea soarelui, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Basarabi, SRP1 Basarabi

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP Valu lui Traian

Motopompe pe canal:

13

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Valu lui Traian Nord

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Valu lui Traian Nord

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Carasu Galeșu

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.694,00

ha

Suprafața contractată:

2.321,84

ha

Canale de irigații umplute:

17,13

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.694,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.592,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.619,20

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, legume, alte culturi, livezi/vii, culturi furajere, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Galeșu, SRP1 Galeșu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP GAAD

Motopompe pe canal:

22

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Poiana

     2.OUAI Aspercom Poiana

     3.OUAI Calatis Ovidiu

     4.OUAI Gaad Invest

     5.OUAI Agricola Palazu Mare

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Gaad Invest

     2.OUAI Agricola Palazu Mare

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

19

bucăți

     1. PF CULTUSA LEMAN

     2. PFA MUNTEANU-POPESCU GEORGIANA

     3. VIOREANU Costel Daniel

     4. RAMAZAN ENIS

     5. II MUSTAFA DENIS

     6. DASCĂLU LENUȚA

    7. BONDARENCU MIHAI

     8. ONIGA ANDREI

     9.SC BIO AGRITRADE SRL

    10. IF PUȘCUȚĂ ANIȘOARA

    11. SC AGRO PALAS Invest SRL

   12. SC FOTU SRL

    13. SC CRISTIAN AGRO-SERV SRL

    14. SC FRUITVILLE GROUP SRL

    15. SC MONDO STYLE Class SL

    16. SULIMAN Sesghin

    17. SC AGRO FADO SRL

    18. SC LANDELYMAR SRL

    19. SC ECLISSSIS INTERMED SRL

Amenajarea 3 Sinoe

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.400,00

ha

Suprafața contractată:

13.307,43

ha

Canale de irigații umplute:

21,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

8.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

8.705,30

ha

Suprafața irigată Udarea I:

6.840,80

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, alte culturi, orz, porumb, culturi furajere, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Sinoe

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 5-1, SPP 5-2, SPP 5-7

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Zmeica Baia

     2.OUAI Sinoe

     3.OUAI BIOGARDEN HAMANGIA I

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Zmeica Baia

     2.OUAI Sinoe

     3.OUAI BIOGARDEN HAMANGIA I

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.PFA BALICA NICOLAE

     2.SC ECLISSIS INTERMED SRL

     3.PFA BALICA MARIAN OCTAVIAN

Amenajarea 4 Ciobanu Gârliciu

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.473,00

ha

Suprafața contractată:

1.594,92

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

8,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.594,92

ha

Suprafața irigată cumulat:

338,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

287,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.SC TAG SERVICES NM SRL

     2.II TUDORACHE ANCUȚA

     3. II TUDORACHE S. GHEORGHE

Amenajarea 5 Hârșova Ciobanu

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.970,00

ha

Suprafața contractată:

697,38

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

700,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

643,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

380,00

ha

Culturi irigate: orz, rapiță, grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.II BULANCEA S. VIOREL

     2.SC AGRO TERRA ACTUAL SRL

Amenajarea 6 Orezărie Hârșova

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.471,00

ha

Suprafața contractată:

1.970,00

ha

Canale de irigații umplute:

10,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.970,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.002,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

972,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb, rapiță, culturi furajere, orz

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP Plutitoare Hârșova

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Alfa Vio Hârșova

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Alfa Vio Hârșova

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 7 Carasu Poarta Albă

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.260,00

ha

Suprafața contractată:

1.063,00

ha

Canale de irigații umplute:

1,53

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

889,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

59,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

59,00

ha

Culturi irigate: grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Poarta Albă

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI ZYX POARTA ALBĂ

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI ZYX POARTA ALBĂ

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 8 Terasa Hârșova

Suprafața pregătită pentru irigat:

19.337,00

ha

Suprafața contractată:

10.093,44

ha

Canale de irigații umplute:

16,14

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

875,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

765,00

ha

Culturi irigate: rapiță, orz, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite:SPB Ghindărești, SRP1 Hârșova

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

7

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

       1.OUAI SISTEM 21 PROSPER

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

      1.OUAI SISTEM 21 PROSPER

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.II NETCU GEORGE

     2.IF BULANCEA VIOREL

     3.SC AGRO TERRA ACTUAL SRL

     4.SC TAG SERVICES NM SRL

     5.SC AGROMONET SRL

Amenajarea 9 Cochirleni

Suprafața pregătită pentru irigat:

740,00

ha

Suprafața contractată:

120,46

ha

Canale de irigații umplute:

3,15

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

121,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

55,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

23,40

ha

Culturi irigate: porumb, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.II CIOARĂ AUREL

Contracte cu funcționare independentă – Legea 130/2018*

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.481,27

ha

Suprafața contractată:

2.836,27

ha

Canale de irigații umplute: (alimentare direct din Dunăre – CDMN)

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.146,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.222,00

ha

Culturi irigate: orz, legume, grâu, alte culturi, grâu, vii+livezi, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP OUAI BRAVA, SPP Agigea, SP Plutitoare OUAI Ostrov Babusa

 

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI AGIGEA

     2.OUAI BRAVA

     3.OUAI Ostrov Regie

     4.OUAI Ostrov Babușa

     5.OUAI Ostrov Galița

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI BRAVA

     2.OUAI Agigea

     3.OUAI Ostrov Regie

     4.OUAI Ostrov Babușa

     5.OUAI Ostrov Galița

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.SC Unigrains Trading SRL

     1.SC Agrimarc PROD SRL

 

Covasna

9.

Filiala Teritorială de IF COVASNA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.272,00

ha

Suprafața contractată:

1.973,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,02

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.284,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

627,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

627,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucată

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

din care:

Amenajarea 1 Câmpu Frumos

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.988,00

ha

Suprafața contractată:

1.973,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,02

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.284,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

627,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

627,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPB Ghidfalău

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1 Ghidfalău, SPP2 Câmpul Frumos

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Ghidfalău

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Ghidfalău

     2.OUAI Sf. Gheorghe

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

 

Dâmbovița

10.

Filiala Teritorială de IF DÂMBOVIȚA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

23.134,00

ha

Suprafața contractată:

6.863,70

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

8.504,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

324,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

324,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb, legume, floarea-soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucată

din care:

Amenajarea 1 Titu Ogrezeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

23.134,00

ha

Suprafața contractată:

6.863,70

ha

Canale de irigații umplute:

22,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

8.504,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

324,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

324,00

ha

Culturi irigate: legume, porumb, grâu, floarea-soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Răstoaca

     2.OUAI Nicolae Grigorescu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Răstoaca

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.II VÂRTEJ Alexandru Laurențiu

     2.II GEORGESCU George Cristian

     3.II PĂTRAȘCU Mihaela Ștefania

Dolj

11.

Filiala Teritorială de IF DOLJ

 

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

230.484,00

ha

Suprafața contractată:

73.424,80

ha

Canale de irigații umplute:

191,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

34.619,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

60.925,60

ha

Suprafața irigată Udarea I:

16.556,80

ha

Culturi irigate: alte culturi, grâu, porumb, orz, soia, rapiță, floarea-soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

11

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

13

bucăți

Motopompe pe canal:

27

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

12

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

11

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Sadova Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

52.717,00

ha

Suprafața contractată:

8.747,00

ha

Canale de irigații umplute:

65,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

9.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.269,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.679,00

ha

Culturi irigate: alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: PS, PN, L1

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Călărași

     2.OUAI Dăbuleni

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Călărași

     2.OUAI Nord Dobrica

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 2 Nedeia Măceșu

Suprafața pregătită pentru irigat:

55.383,00

ha

Suprafața contractată:

17.955,80

ha

Canale de irigații umplute:

70,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

16.465,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

32.357,60

ha

Suprafața irigată Udarea I:

8.552,80

ha

Culturi irigate: porumb, floarea-soarelui, grâu, orz, soia

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPA1 Nedeia, SPA2 Nedeia, SRP1 Horezu, SRP 2 Barza

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

6

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 21, SPP 1, SPP 4, SPP13, SPP22, SPP3

 

Motopompe pe canal:

12

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

     1.OUAI  Măceșu de Sus

     2.OUAI Gighera – Măceșu de Sus

     3.OUAI Comoșteni

    4. OUAI Gangiova

    5. OUAI Padea

    6. OUAI Barza Tugurești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI Padea

     2.OUAI Horezu Poenari

     3.OUAI Măceșu

     4.OUAI Gighera – Măceșu de Sus

     5.OUAI Comoșteni

Alți Beneficiari:

6

bucăți

     1.SC AGROFORTEX SRL

     2.II Derveșteanu

     3.SC AGRIMAX SRL

    4. PFA NEDELCU AUREL

    5. II STANCU MUGUREL

    6. PFA TURCULEANU

Amenajarea 3 Calafat Băilești

Suprafața pregătită pentru irigat:

54.120,00

ha

Suprafața contractată:

23.957,00

ha

Canale de irigații umplute:

48,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.095,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

16.680,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.893,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Basarabi, SPR 1+3 Magalavit

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPP11, SPP14, SPP12, SPP16

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Maglavit

    2. OUAI  Padure

   3 OUAI Motatei Gara

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Maglavit

    2. OUAI  Padure

   3 OUAI Motatei Gara

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 4 Cetate Galicea

Suprafața pregătită pentru irigat:

38.048,00

ha

Suprafața contractată:

11.627,00

ha

Canale de irigații umplute:

8,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

4.464,00

ha

Suprafața irigată:

5.290,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.630,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA 1 CETATE, SPA 2 CETATE

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Motopompe pe canal: SPP 2M, SPP 3M, SPP23 FB

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.FOUAI Cetate Galicea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.FOUAI Cetate Galicea

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Amenajarea 5 Bistreț Nedeia Jiu (se irigă din canalele de desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

12.326,00

ha

Suprafața contractată:

3.747,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată:

1.667,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

799,00

ha

Culturi irigate:porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

     1. SC Agroexpert industry

     2. SC Izmar SRL

În afara amenajărilor

Suprafața pregătită pentru irigat:

0

ha

Suprafața contractată:

1095

ha

Canale de irigații umplute:

0

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1095

ha

Suprafața irigată cumulat:

1662

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1003

ha

Culturi irigate: alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucată

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Galați

12.

Filiala Teritorială de IF GALAȚI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

106.875,40

ha

Suprafața contractată:

96.074,63

ha

Canale de irigații umplute:

180,73

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

75.843,90

ha

Suprafața irigată cumulat:

88.071,30

ha

Suprafața irigată Udarea I:

39.870,41

ha

Culturi irigate: grâu, legume, alte culturi, orz, porumb, soia, culturi furajere, rapiță,  floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

11,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

33,00

bucăți

Motopompe pe canal:

110,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

41,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

22,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

38,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Câmpia Covurlui

Suprafața pregătită pentru irigat:

68.727,21

ha

Suprafața contractată:

63.770,21

ha

Canale de irigații umplute:

119,37

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

54.638,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

67.031,78

ha

Suprafața irigată Udarea I:

26.095,34

ha

Culturi irigate: grâu, legume, alte culturi, orz, porumb, soia, culturi furajere, rapiță,  floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

5

bucăți

Denumire stații pornite: SRP1, SRP2 TV, SPA Liești, SPA Dunăre

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

19

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1, SPP 23, SPP1b, SPP 2, SPP1c, SPP1a, SPP4, SPP3, SPP5, SPP5b

 

Motopompe pe canal:

72

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

21

bucăți

     1.OUAI Bădălan

     2.OUAI Grindu Prut

     3.OUAI Chineja 1

     4.OUAI Chineja 2

     5.OUAI Dunărea

     6.OUAI Vînători

     7.OUAI UMBRĂREȘTI PLOT 49

     8.OUAI plot SPP14 Schela

     9.OUAI plot SPP15 Negrea

     10.OUAI Lozova

     11.OUAI Piscu

     12.OUAI AECMT Piscu

     13.OUAI Independența Dunăre

     14.OUAI Smîrdan

     15.OUAI Siretul Șendreni

     16.OUAI plot SPP23

     17.OUAI Ivești Plot 47 SPP48

     18.OUAI Lupa

     19.OUAI Cudalbi

     20.OUAI Liești Plot 60

     21.OUAI Ivești Plot 61

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

     1.OUAI Bădălan

     2.OUAI Grindu Prut

     3.OUAI Chineja 1

     4.OUAI Chineja 2

     5.OUAI Dunărea

     6.FOUAI CÂMPIA COVURLUI

Alți Beneficiari:

6

bucăți

    1. II Coman Viorel

    2. SC AGROGAL SA

    3. SC ITALAGRO 2005 SRL

    4. II Vieru Marian

    5. SC Niclemar SRL

    6. SC Motoprofit SRL

Amenajarea 2 Brateșul de Sus

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.180,00

ha

Suprafața contractată:

5.156,51

ha

Canale de irigații umplute:

5,03

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.437,60

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.734,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

990,95

ha

Culturi irigate: grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stoicani, SPR Cotu Văleni

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

12

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Monofilare

     2.OUAI Stoicani

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Monofilare

     2.OUAI Stoicani

Alți Beneficiari:

3

bucăți

     1. PFA Drăgan Iulian

     2. SC GavrioTotal SRL

     3. SC Agro 73 Gavriliu SRL

Amenajarea 3 Tecuci Nicorești

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.643,19

ha

Suprafața contractată:

13.027,92

ha

Canale de irigații umplute:

37,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

9.802,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

7.798,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

4.740,61

ha

Culturi irigate: legume, orz, porumb, grâu, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Ionășești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

7

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 8, SPP 9, SPP11, SPP17

Motopompe pe canal:

22

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7

bucăți

     1.OUAI Drăgănești

     2.OUAI Tecuci – SPP 8

     3.OUAI Cosmești

     4.OUAI Rotunda

     5.OUAI SPP2 Nicorești

     6.OUAI Agrimov

     7.OUAI Condrea

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

     1.OUAI SPP 3 Nicorești

     2.OUAI Cosmești

     3.OUAI Tecuci

     4.OUAI Condrea

     5.OUAI SPP2 Nicorești

     6.OUAI SPP4 Aviație Tecuci

Alți Beneficiari:

22

bucăți

    1. SC Compill SA

    2. SC Unirea Cosmești

    3. SC Agrosofimar SRL

    4. II IONIȚĂ Maricel

    5. PFA SAGHIN ALIN GABRIEL

    6. II MIHAI DANIEL

    7. PFA PIRVU Georgel

    8. SC Navcom SRL

    9. SC Licavat SRL

    10. SC Agricon Iulylyv SRL

    11. SC INVEST Agropopaib SRL

    12. SC Forest Agro SRL

    13. Saulea Mihai Bogdanel

    14. II Stoian Costel Paul

    15. SC Bogbirob Agrovic SRL

    16.II Croitoru Cezar

    17. SC Teragaspardo SRL

    18. Cucu Veronica

    19. Justinian Maricel

    20. SC Lekavladagrobar SRL

    21. II Grosu Constantin

    22. SC Veritas NP SRL

Amenajarea 4 Nămoloasa Maxineni

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.637,00

ha

Suprafața contractată:

4.913,69

ha

Canale de irigații umplute:

10,16

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.637,00

ha

Suprafața irigată:

1.788,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.403,50

ha

Culturi irigate: grâu, soia, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

     1.OUAI SPP1 Nămoloasa

     2.OUAI SPP2 Nămoloasa

     3.OUAI SPP3 Nămoloasa

     4.OUAI SPP4 Nămoloasa

     5.OUAI SPP5 Nămoloasa

     6.OUAI SPP6 Nămoloasa

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI SPP3 Nămoloasa

     2.OUAI SPP5 Nămoloasa

     3.OUAI SPP6 Nămoloasa

Alți beneficiari

6

bucăți

     1. SC Eurosem Bioagrivor SRL

     2. SC Agricultura Inovativa 2003 SRL

     3.PFA Gagea Violeta

     4. Pecheanu Cornel

     5. SC Frizonagra SRL

     6. SC Gil și Adimar SRL

FOUAI Vameș Siret – cu funcționare independentă

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.910,00

ha

Suprafața contractată:

5.672,00

ha

Canale de irigații umplute:

1,93

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

845,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.902,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

4.298,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, porumb, soia, floare soarelui, lucernă, legume

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Vameș

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 58

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Vladimirești Plot 58

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Vladimirești Plot 58

Alți Beneficiari:

0

bucăți

FOUAI Foltești Prut- cu funcționare independentă

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.484,00

ha

Suprafața contractată:

2.484,30

ha

Canale de irigații umplute:

7,04

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.484,30

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.529,02

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.276,01

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, porumb, soia, floare soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Foltesti

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Denumire SPP pornite: SPP3, SPP1, SPP2, SPP4

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

     1.OUAI Foltești Prut 1

     2.OUAI Foltești Prut 2

     3.OUAI Foltești Prut 3

     4.OUAI Cosmești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Foltești Prut 1

     2.OUAI Foltești Prut 2

     3.OUAI Foltești Prut 3

     4.OUAI Cosmești

Alți Beneficiari:

0

bucăți

 Diverși cu funcţionare independentă

Suprafața contractată:

0,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

288,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

66,00

ha

Culturi irigate:alte culturi, vii

Stații de bază și de repompare pornite:SPP 59A (priză)

1

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

Alți beneficiari

0

bucăți

 

Giurgiu

13.

Filiala Teritorială de IF GIURGIU

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

44.115,00

ha

Suprafața contractată:

41.477,44

ha

Canale de irigații umplute:

65,18

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

22.343,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

45.788,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

18.220,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, alte culturi, rapiță, soia, orz, porumb, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

11

bucată

Motopompe pe canal:

56

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

9

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

9

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Gostinu Greaca Argeș

Suprafața pregătită pentru irigat:

14.680,00

ha

Suprafața contractată:

13.031,44

ha

Canale de irigații umplute:

25,23

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.461,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

18.307,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

7.005,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, porumb, soia, lucernă

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Dumescu, SRP Manta

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

9

bucată

Denumire stații pornite: SPP 4 ICITID,SPP 4 Greaca, SPP6 Greaca, SPP2, SPP3, SPP 5 Greaca, SRP1, SPP 3 Greaca, SPP 10 Greaca

Motopompe pe canal:

13

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Prundu Chirnogi

     2.OUAI Băneasa Giurgiu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Prundu Chirnogi

     2.OUAI Băneasa Giurgiu

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Giurgiu Răzmirești zona B

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.634,00

ha

Suprafața contractată:

2.634,00

ha

Canale de irigații umplute:

1,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.382,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.065,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

975,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucată

Denumire stații pornite: SPP5, SPP12

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Cetățuia

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Cetățuia

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 3 Terasa Mihai Bravu

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.500,00

ha

Suprafața contractată:

12.511,00

ha

Canale de irigații umplute:

38,45

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

13.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

25.416,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

10.240,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, porumb, rapiță, soia, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SRP 1 PUIENI

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

43

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

     1.OUAI Comana SPP1 TMB

     2.OUAI Prundu Gostinari

     3.OUAI Prundu Mislea

     4.OUAI Hotarele

     5.OUAI Greaca Baranga

     6.OUAI Pietrele SAM II

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

     1.OUAI Comana SPP1 TMB

     2.OUAI Prundu Gostinari

     3.OUAI Prundu Mislea

     4.OUAI Hotarele

     5.OUAI Greaca Baranga

     6.OUAI Pietrele SAM II

Alți beneficiari:

0

bucăți

Hunedoara

14.

Filiala Teritorială de IF HUNEDOARA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.679,00

ha

Suprafața contractată:

2.679,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ostrov Clopotiva

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.679,00

ha

Suprafața contractată:

2.679,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Țara Hațegului

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Țara Hațegului

Alți beneficiari:

0

bucăți

Ialomița

15.

Filiala Teritorială de IF IALOMIȚA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

137.509,29

ha

Suprafața contractată:

122.716,04

ha

Canale de irigații umplute:

247,98

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

99.762,29

ha

Suprafața irigată cumulat:

82.209,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

49.095,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, culturi furajere, porumb, soia, legume, floarea soarelui, alte culturi

 

Stații de bază și de repompare pornite

3,00

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

54,00

bucăți

Motopompe pe canal:

129,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

21,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

21,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

17,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ialomița Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

72.000,00

ha

Suprafața contractată:

71.559,12

ha

Canale de irigații umplute:

166,08

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

68.700,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

46.300,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

33.605,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, lucernă, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRPA V Roșiori, SRPA VI Bucșa

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

47

bucăți

Denumire stații pornite: SPP: 15,16,14,29,30/1,30/2,30/3, 30/4, 31/1, 31/2. 31/3, 32/4, 33, 34, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 46, 47, 37/4, 39/3, 39/4, 49, 37/2, 6/3, 6/4, 13, 22

Motopompe pe canal:

84

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

13

bucăți

     1.OUAI Gura Ialomiței

     2.OUAI Aliseo

     3.OUAI Scânteia

     4.OUAI Ograda

     5.OUAI Murgeanca

     6.OUAI Amara Moltava

     7.OUAI Gheorghe Doja

     8.OUAI Traian

     9.OUAI Grivița

     10.OUAI Luciu

     11.OUAI Gheorghe  Lazăr

     12.OUAI Amara

     13.OUAI Slobozia Nouă

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

13

bucăți

     1.OUAI Gura Ialomiței

     2.OUAI Aliseo

     3.OUAI Scânteia

     4.OUAI Ograda

     5.OUAI Murgeanca

     6.OUAI Amara Moltava

     7.OUAI Gheorghe Doja

     8.OUAI Traian

     9.OUAI Grivița

     10.OUAI Luciu

     11.OUAI Gheorgeh Lazăr

     12.OUAI Amara

     13.OUAI Slobozia Nouă

Alți beneficiari:

6

bucăți

     1.SC Lăstun SRL

     2.Ferma RAVEN SRL

     3.SC AgroTYN SRL

     4.SC ASB Bioagro SRL

     5.SC New Prest SRL

     6.II Anton Constantin

Amenajarea 2 Slobozia Dunăre

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.753,00

ha

Suprafața contractată:

0,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.720,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.209,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, lucernă

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucată

Denumire stații pornite: SPP3, SPP2

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Viitura

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Viitura

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 3 Orezărie Luciu Giurgeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.140,00

ha

Suprafața contractată:

4.348,45

ha

Canale de irigații umplute:

4,48

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.140,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.315,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

3.297,00

ha

Culturi irigate:  grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP km 230

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Giurgeni Nord

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Giurgeni Nord

Alți beneficiari:

3

bucăți

     1. SC GREEN Harvest SRL

     2.Dumitru Ionuț

     3. RISI ROMUNO SRL

Amenajarea 4 Pietroiu Ștefan cel Mare

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.168,00

ha

Suprafața contractată:

13.002,65

ha

Canale de irigații umplute:

30,32

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

16.168,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

18.790,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

7.384,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, culturi furajere, alte culturi, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRP 10

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPP1, SPP2, SPP3

Motopompe pe canal:

26

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Movila

     2.OUAI AgriSăveni

     3.OUAI Săveni

     4.OUAI Sudiți

     5.OUAI Cosâmbești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucăți

     1.OUAI Movila

     2.OUAI AgriSăveni

     3.OUAI Săveni

     4.OUAI Sudiți

     5.OUAI Cosâmbești

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.II Tentea Elena

Amenajarea 5 Borcea de Jos

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.673,00

ha

Suprafața contractată:

3.000,00

ha

Canale de irigații umplute:

8,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.673,00

ha

Suprafața irigată:

4.659,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.825,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, orz, porumb, soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: Anexa Km 28

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Bordușani – Balta Ialomiței

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Bordușani – Balta Ialomiței

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1. SC Intercereal SA

Amenajarea 6 Mostiștea II Contracte cu funcționare independentă – Legea 130/2018*

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.550,00

ha

Suprafața contractată:

3.531,53

ha

Canale de irigații umplute:

27,60

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.125,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.137,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.181,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

5

bucăți

     1. SC Andrei Pescom

     2. II Dragomir Gheorghe

     3. Cooperativa Agricola Legume Fructe Roșiori de Ialomița

     4. SC Fresh Lime SRL

     5. SC Devidav SRL

Amenajarea 7 Maia Brazi (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

956,29

ha

Suprafața contractată:

956,29

ha

Canale de irigații umplute:

11,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

956,29

ha

Suprafața irigată:

1.288,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

594,00

ha

Culturi irigate:porumb, legume

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Mario Serv SRL Rădulești

 

Iași

16.

Filiala Teritorială de IF IAȘI

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

34.276,00

ha

Suprafața contractată:

30.599,00

ha

Canale de irigații umplute:

77,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

24.211,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

11.973,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

11.062,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, soia, sfeclă de zahăr, culturi furajere, rapiță, porumb, legume, alte culturi, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

21

bucăți

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

13

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

13

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Tabăra – Trifești – Sculeni

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.626,00

ha

Suprafața contractată:

20.626,00

ha

Canale de irigații umplute:

31,0

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

13.383,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

10.689,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

9.796,00

ha

Culturi irigate: rapiță, grâu, orz, sfeclă de zahăr, culturi furajere, soia, porumb, legume, alte culturi

 

Stații de bază și de repompare pornite

4

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Tabără, SPA Soloneț, SRP Soloneț, SPA Lunca

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

20

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 1a, SPP 2a, SPP 4a, BR1, BR2, SPP1B, SPP2B, SPP2C, SPP3C, SPP5C, SPP1D, SPP2D, SPP3D, SPP4D, N4CA1A, N1CA1B,N2CA1B,N3CA1B,N1CA2B, N2CA2B

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

10

bucăți

     1.OUAI Aqua Soloneț Nord Bivolari

     2.OUAI Aqua Soloneț Sud Trifești

     3.OUAI Prutețu

     4.OUAI Frăsuleni

     5.OUAI Bădărăi Nord

     6.OUAI Tabăra Nouă

    7.OUAI Buruienești

    8.OUAI Spineni

     9. OUAI Cărniceni

     10. OUAI Țigănași

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

     1.OUAI Aqua Soloneț Nord Bivolari

     2.OUAI Aqua Soloneț Sud Trifești

     3.OUAI Prutețu

     4.OUAI Frăsuleni

     5.OUAI Bădărăi Nord

     6.OUAI Tabăra Nouă

    7.OUAI Buruienești

    8.OUAI Spineni

     9. OUAI Cărniceni

     10. OUAI Țigănași

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Sculeni – Țuțora – Gorban

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.650,00

ha

Suprafața contractată:

9.973,00

ha

Canale de irigații umplute: gravitațional

46,16

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

10.828,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.284,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.266,00

ha

Culturi irigate:

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Moreni, SPA Sculeni

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP 6 N

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Țuțora

     2.OUAI Golăești

     3.OUAI Bosia

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Țuțora

     2.OUAI Golăești

     3.OUAI Bosia

Alți beneficiari

10

bucăți

     1.SC Remprest SRL

     2.PFA Neamțu Sorin

     3.SC Agroprest Bogdan SRL

     4.SC Polena SRL

     5.SC SABINALEX COM SRL

     6.IF CRISTEA ST. IRINA

     7.PF IRIMIA CONSTANTIN

     8.SC HODISANA SRL

     9.BOANDA VIOREL

     10.SC TELECHI AGRICULTURE GREEN SRL

Olt

17.

Filiala Teritorială de IF OLT

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

125.432,00

ha

Suprafața contractată:

61.459,00

ha

Canale de irigații umplute:

148,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

20.308,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

16.467,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

8.369,00

ha

Culturi irigate:  culturi furajere, rapiță, grâu, orz, orez, soia

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

4

bucăți

Motopompe pe canal:

35

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

18

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

8

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

18

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Drăgănești ( se irigă prin inundare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.233,00

ha

Suprafața contractată:

1.242,00

ha

Canale de irigații umplute:

20,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.242,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.141,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.242,00

ha

Culturi irigate: orez

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP2L

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

1

bucăți

     1. SC Exploit Dăneasa

Amenajarea 2 Sadova Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

18.300,00

ha

Suprafața contractată:

9.639,00

ha

Canale de irigații umplute:

12,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.002,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.073,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

733,00

ha

Culturi irigate: rapiță, culturi furajere, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP W1N2/1, W1N2/2

Motopompe pe canal:

9

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

5

bucăți

     1.OUAI Ianca Dig CO

     2.OUAI Ianca I Olt

     3.OUAI Recolta Ștefan cel Mare

     4.OUAI Voința Ștefan cel Mare

     5.OUAI Urzica

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Ianca Dig CO

     2.OUAI Ianca I Olt

     3.OUAI Recolta Ștefan cel Mare

     4.OUAI Voința Ștefan cel Mare

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 3 Terasa Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

31.304,00

ha

Suprafața contractată:

25.809,00

ha

Canale de irigații umplute:

38,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.640,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.428,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.340,00

ha

Culturi irigate: porumb, rapiță, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Celei

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

8

bucăți

     1.OUAI Vădăstrița 2003 Terasa Corabia

     2.OUAI Sucidava

     3.OUAI Celeiu

     4.OUAI Vădăstrița 2003

     5.OUAI 2008 Vișina Veche

     6.OUAI Izbiceni

     7.OUAI 2002 Tia Mare

     8.OUAI Dunărea 7

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Dunărea 7

Alți beneficiari

7

bucăți

     1. SC Dunărea Land SRL

     2. SC Agro Culcea 2014 SRL

     3. PFA Șchiopu M Leonida

     4. PFA Velică Mihai Laurențiu

     5. SC Tiband Agrocereal SRL

     6. SC Agro Grădinaru SRL

     7. Mone Aurel

Amenajarea 4 Terasa Caracal

Suprafața pregătită pentru irigat:

20.685,00

ha

Suprafața contractată:

7.178,00

ha

Canale de irigații umplute:

4,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

520,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

103,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

103,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucată

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucată

Alți beneficiari

2

bucăți

     1.II Vladu Denisa Andreea

     1.SC Prodconmat farming SRL

Amenajarea 5 Dăbuleni Potelu Corabia

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.928,00

ha

Suprafața contractată:

6.050,00

ha

Canale de irigații umplute: (din canale de desecare)

37,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

10.928,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.443,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.689,00

ha

Culturi irigate: culturi furajere, porumb, grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP2 Vâlcovia, SPP1 Răcari

Motopompe pe canal:

5

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Răcari

     2.OUAI Valcovia

    3. OUAI Ianca O.

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Răcari

     2.OUAI Valcovia

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 6 Stoienești Vișina

Suprafața pregătită pentru irigat:

9.312,00

ha

Suprafața contractată:

6.042,00

ha

Canale de irigații umplute:

32,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.730,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.541,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.016,00

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Stoenești, SRP Slăveni

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Deveselu

     2.OUAI Rusănești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Rusănești

Alți beneficiari

7

bucăți

     1.SC Wilden Agro SRL

     2.SC Marnews Consulting SRL

     3.SC Spicul Stoenești SRL

     4.SC Agrodal Brassica SRL

     5.SC Agro Capa SRL

     6.SC Agro Spic SRL

     7.SC Prodconmat Farming SRL

Amenajarea 7 locală Bucșani Cioroiu

Suprafața pregătită pentru irigat:

246,00

ha

Suprafața contractată:

246,00

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

246,00

ha

Suprafața irigată:

738,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

246,00

ha

Culturi irigate: soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

1

bucăți

SC Olt Piess SRL

Prahova

18.

Filiala Teritorială de IF PRAHOVA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

37.716,00

ha

Suprafața contractată:

8.039,05

ha

Canale de irigații umplute:

99,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

16.639,80

ha

Suprafața irigată cumulat:

11.236,98

ha

Suprafața irigată Udarea I:

5.716,27

ha

Culturi irigate: orz, grâu, rapiță, vii/livezi, porumb, soia, floarea soarelui, pășune

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

43

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

17

bucăți

din care:

Amenajarea 1 AHC Câmpia Buzăului

Suprafața pregătită pentru irigat:

25.694,00

ha

Suprafața contractată:

3.272,24

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.475,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.296,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.719,80

ha

Culturi irigate: grâu, porumb, soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

11

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

3

bucăți

     1.OUAI Protect Agro Baba Ana Mizil

     2.OUAI Pajo Water Field

     3.OUAI SPP12/CV2 – AgroColceag

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Protect Agro Baba Ana Mizil

     2.OUAI Pajo Water Field

     3.OUAI SPP12/CV2 – AgroColceag

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Afiliu SRL

Amenajarea 2 Drăgănești

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.236,00

ha

Suprafața contractată:

994,54

ha

Canale de irigații umplute:

9,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.200,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.543,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

935,60

ha

Culturi irigate: grâu, rapiță, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPB Drăgănești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

5

bucăți

     1.SC Cedagro SRL

     2.SC Grano Agro SRL

     3.SC Dum Ganea Impex SRL

     4.SC AgriANCA Prodserv SRL

     5.SC Ganagro IMPEX SRL

Amenajarea 3 IM Prahova

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.026,00

ha

Suprafața contractată:

0,93

ha

Canale de irigații umplute:

15,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

0,90

ha

Suprafața irigată Udarea I:

0,90

ha

Culturi irigate: livezi

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.Vlad Mahika

Amenajarea 4 Leaot

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.357,00

ha

Suprafața contractată:

331,72

ha

Canale de irigații umplute:

18,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.000,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

107,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

107,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.SC Agricola Rahtivani SRL

     2.SC Kosal Agroserv SRL

Amenajarea 5 Drăgănești – Hatcarau (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

803,00

ha

Suprafața contractată:

663,63

ha

Canale de irigații umplute:

5,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.300,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.105,37

ha

Suprafața irigată Udarea I:

660,64

ha

Culturi irigate: grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPB Drăgănești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

3

bucăți

     1.SC Aligrig Agro SRL

     2.SC Ionel Negoiță SRL

     3.SC Grano Agro SRL

Amenajarea 6 Recea – Viișoara (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.500,00

ha

Suprafața contractată:

1.111,19

ha

Canale de irigații umplute:

17,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.500,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.742,40

ha

Suprafața irigată Udarea I:

837,70

ha

Culturi irigate: orz, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

3

bucăți

     1.SC Iodra Agro SRL

     2.SC Legumicola Prod SRL

     3.SC Marcogen Odăile SRL

Amenajarea 7 AHC Câmpia Buzăului (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.000,00

ha

Suprafața contractată:

1.664,80

ha

Canale de irigații umplute:

20,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.664,80

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.442,31

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.454,63

ha

Culturi irigate: orz, grâu, soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

11

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.SC Ionel Negoiță SRL

     2.SC Afiliu Trans SRL

Telorman

19.

Filiala Teritorială de IF TELEORMAN

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

53.187,00

ha

Suprafața contractată:

30.690,00

ha

Canale de irigații umplute:

55,81

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

14.047,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

5.227,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.266,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, porumb, culturi furajere, rapiță, tutun

Stații de bază și de repompare pornite

7

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

3

bucăți

Motopompe pe canal:

7

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

8

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

11

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Viișoara

Suprafața pregătită pentru irigat:

16.547,00

ha

Suprafața contractată:

7.055,00

ha

Canale de irigații umplute:

23,31

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.259,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

355,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

275,00

ha

Culturi irigate: tutun

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Ruptoare, SRP2 Zimnicea

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP4

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.6 Viișoara

     2.OUAI Interagro nr.5 Viișoara

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Interagro nr.5 Viișoara

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Olt Călmățui

Suprafața pregătită pentru irigat:

28.274,00

ha

Suprafața contractată:

18.491,00

ha

Canale de irigații umplute:

25,31

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.211,00

ha

Suprafața irigată:

3.488,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.586,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, culturi furajere, porumb, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

3

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Dunărea, SRP1 Ciuperceni, SRP2+3

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Lița 2005

     2.OUAI Olteanca

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Olteanca

Alți beneficiari

7

bucăți

     1.SC Nico Adi SRL

     2.SC Leader Internațional SRL

     3.II Zamfir Alin Cornel

     4.II Zamfir Cristian Otto

     5.II Pana Florin

     6.SC Agrom Cetate Turis SRL

     7.SC Iagar SRL

Amenajarea 3 Terasa Zimnicea

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.930,00

ha

Suprafața contractată:

735,00

ha

Canale de irigații umplute:

7,19

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.477,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

578,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

55,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SRP1, SRP2

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP1 Vii

 

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.1 Terasa Zimnicea

     2.OUAI Interagro nr.6

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Interagro nr.1 Terasa Zimnicea

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 4 Lița-Olt

Suprafața pregătită pentru irigat:

100,00

ha

Suprafața contractată:

100,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

100,00

ha

Suprafața irigată:

306,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

100,00

ha

Culturi irigate: legume, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari

4

bucăți

     1.II Zamfir Alin Cornel

     2.II Zamfir Cristian Otto

     3.II Pana Florin

     4.PFA NEACȘU DĂNUȚ

Amenajarea 5 Zâmbreasca II – locală

Suprafața pregătită pentru irigat:

250,00

ha

Suprafața contractată:

250,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată:

500,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

250,00

ha

Culturi irigate: grâu

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP Zâmbreasca

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Dogeanca

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Dogeanca

Alți beneficiari

0

bucăți

Timiș

20.

Filiala Teritorială de IF TIMIȘ

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

4.190,00

ha

Suprafața contractată:

1.899,14

ha

Canale de irigații umplute:

57,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.600,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

23.919,90

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.899,14

ha

Culturi irigate: porumb, livadă, alte culturi

Stații de bază și de repompare pornite

1,00

bucată

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0,00

bucăți

Motopompe pe canal:

1,00

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0,00

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0,00

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

1,00

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Aranca (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.600,00

ha

Suprafața contractată:

1.899,14

ha

Canale de irigații umplute:

57,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.600,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

23.919,90

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.899,14

ha

Culturi irigate: porumb, livadă, sorg

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP CENAD reversibilă

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

1

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Emiliana West Rom SRL

Tulcea

21.

Filiala Teritorială de IF TULCEA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

38.658,00

ha

Suprafața contractată:

37.380,00

ha

Canale de irigații umplute:

90,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

36.065,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

16.592,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

12.632,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, legume, culturi furajere, rapiță, viță de vie, porumb, alte culturi, soia

Stații de bază și de repompare pornite

14

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

5

bucăți

Motopompe pe canal:

63

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

27

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

22

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

10

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Sarichioi

Suprafața pregătită pentru irigat:

3.595,00

ha

Suprafața contractată:

3.595,00

ha

Canale de irigații umplute:

3,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

3.595,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

4.820,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.793,00

ha

Culturi irigate: grâu, legume, culturi furajere, porumb, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SP2 Sarichioi, SRP2 Sarichioi

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP3 Sarichioi

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

     1.OUAI Sarichioi

     2.OUAI Sabangia

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

     1.OUAI Sarichioi

     2.OUAI Sabangia

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 2 Pecineaga Turcoaia Măcin

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.399,00

ha

Suprafața contractată:

1.399,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,30

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.399,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.252,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

972,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SP Plutitoare Peceneaga – gravitațional, SP Măcin

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucată

Denumire stații pornite: SPP Măcin

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Măcin Dunăre

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Măcin Dunăre

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Balta Star SRL

Amenajarea 3 Pecineaga Turcoaia (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.138,00

ha

Suprafața contractată:

2.138,00

ha

Canale de irigații umplute:

11,20

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.138,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.398,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.398,00

ha

Culturi irigate: porumb, floarea soarelui, grâu

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SP Turcoaia

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucată

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.ODD Ezerul

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.ODD Ezerul

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 4 Măcin 23 August

Suprafața pregătită pentru irigat:

5.570,00

ha

Suprafața contractată:

5.570,00

ha

Canale de irigații umplute:

6,30

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

5.570,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.202,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.202,00

ha

Culturi irigate: grâu, porumb, soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: Stăvilar km 161 – gravitațional

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

12

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucată

     1.OUAI Ghecet

     2.OUAI Măcin Baltă

     3.OUAI Cârciumaru

     4.OUAI Combra

     5.OUAI Acvila

     6.OUAI Frigioiu

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

5

bucată

     1.OUAI Ghecet

     2.OUAI Măcin Baltă

     3.OUAI Cârciumaru

     4.OUAI Frigioiu

     5.OUAI Combra

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 5 Isaccea

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.732,00

ha

Suprafața contractată:

1.564,00

ha

Canale de irigații umplute:

7,10

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.110,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.393,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.352,00

ha

Culturi irigate: grâu, orz, rapiță, viță de vie, livadă, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Isaccea, SRP1 Isaccea

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucăți

     1.OUAI Fruvinis Isaccea

     2.OUAI RIT SISTEM 5

     3.OUAI Badila

     4.OUAI Podiș SPP4

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucăți

     1.OUAI Fruvinis Isaccea

     2.OUAI RIT SISTEM 5

     3.OUAI Badila

     4.OUAI Podiș SPP4

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 6 Tulcea Nufăru

Suprafața pregătită pentru irigat:

941,00

ha

Suprafața contractată:

941,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

437,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

450,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

262,00

ha

Culturi irigate: alte culturi, culturi furajere, grâu, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: gravitațional SP Zaghen

 

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

3

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

2

bucăți

     1.Tănase Marian

     2.Butuc Sorin Z

Amenajarea 7 23 August Isaccea (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

10.400,00

ha

Suprafața contractată:

10.400,00

ha

Canale de irigații umplute:

32,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

10.400,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

2.982,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

2.807,00

ha

Culturi irigate: grau, porumb

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPE 2 Grindu, SPE1A Grindu

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPP Agro Eco Sanitas

Motopompe pe canal:

14

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

4

bucată

     1.ODD Lata

     2.OUAI Popina Mare

     3.OUAI Acvila Est

     4.OUAI Acvila Vest

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

4

bucată

     1.ODD Lata

     2.OUAI Popina Mare

     3.OUAI Acvila Est

     4.OUAI Acvila Vest

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC Agro Eco Sanitas SRL

Amenajarea 8 Ostrov

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.103,00

ha

Suprafața contractată:

1.103,00

ha

Canale de irigații umplute:

0,80

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.103,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

124,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

124,00

ha

Culturi irigate: porumb, culturi furajere

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SP Ostrov Incintă

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Ostrov Incintă

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Ostrov Incintă

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 9 Dăeni – Ostrov – Peceneaga

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.319,00

ha

Suprafața contractată:

2.319,00

ha

Canale de irigații umplute:

2,80

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

852,00

ha

Suprafața irigată:

550,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

510,00

ha

Culturi irigate: grâu, vită de vie

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SPA Ostrov

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPA OSTROV

Motopompe pe canal:

4

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Ostrov Terasa

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

     1.OUAI Ostrov Terasa

Alți beneficiari:

1

bucăți

     1.SC CRAMA DE MATEI SRL

Amenajarea 10 Babadag

Suprafața pregătită pentru irigat:

7.784,00

ha

Suprafața contractată:

7.784,00

ha

Canale de irigații umplute:

16,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

7.784,00

ha

Suprafața irigată:

1.108,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.027,00

ha

Culturi irigate: legume, grâu, orz, rapiță

Stații de bază și de repompare pornite

2

bucăți

Denumire stații pornite: SP1 Babadag, SRP1 Babadag

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

2

bucăți

Denumire stații pornite: SPP5 Babadag, SPP9 Babadag

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7

bucăți

     1.OUAI Satu Nou

     2.OUAI Hagilarea

     3.OUAI Denistepe

     4.OUAI Coștepe

     5.OUAI Taița Satu Nou

     6.OUAI Paralela 45

     7.OUAI SPP2 Nalbant

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

     1.OUAI Satu Nou

     2.OUAI Hagilarea

     3.OUAI Denistepe

Alți beneficiari:

0

bucăți

Amenajarea 11 Gârliciu Dăeni (desecare)

Suprafața pregătită pentru irigat:

677,00

ha

Suprafața contractată:

567,00

ha

Canale de irigații umplute:

6,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

677,00

ha

Suprafața irigată:

313,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

185,00

ha

Culturi irigate: orz, grâu, porumb, floarea soarelui

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Denumire stații pornite: SP Dăeni

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite: SPP5 Babadag, SPP9 Babadag

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

Alți beneficiari:

5

bucăți

     1.PFA Gherghișan Steliana

     2.PFA Stancu Vasile

     3.PFA Constantin Veronica

     4.Minciu Aurel

     5.Ioniță Gica

Vaslui

22.

Filiala Teritorială de IF Vaslui

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

14.317,00

ha

Suprafața contractată:

14.317,00

ha

Canale de irigații umplute:

49,23

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

14.317,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

8.515,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

8.197,50

ha

Culturi irigate: sfeclă de zahăr, grâu, rapiță, porumb, floarea soarelui, culturi furajere, soia, alte culturi, pășune, livadă

Stații de bază și de repompare pornite

6

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

9

bucăți

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

7

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

7

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

0

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Mânjești

Suprafața pregătită pentru irigat:

595,00

ha

Suprafața contractată:

595,00

ha

Canale de irigații umplute:(rețea conducte)

1,26

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

595,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

17,50

ha

Suprafața irigată Udarea I:

17,50

ha

Culturi irigate:  livadă

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SPA Mânjești

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale (conducte) umplute:

1

bucăți

     1.OUAI Mânjești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Mânjești

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Albița Fălciu

Suprafața pregătită pentru irigat:

13.722,00

ha

Suprafața contractată:

13.722,00

ha

Canale de irigații umplute:

47,97

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

13.722,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

8.498,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

8.180,00

ha

Culturi irigate: sfeclă de zahăr, grâu, rapiță, porumb, floarea soarelui, culturi furajere, soia, alte culturi, pășune

Stații de bază și de repompare pornite

5

bucăți

Denumire stații pornite: SPR4 Berezeni, SPR1 Pogănești, SPR3 Bumbăta, SPR4 Berezeni, SRP1 Vetrișoaia

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

9

bucăți

Denumire stații pornite: BL VII, SPP11, SPP16, BL17, SPP10, SPP8, SPP9, SPP12, SPP13

Motopompe pe canal:

10

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

6

bucăți

     1. OUAI Agro Prut Irig Berezeni

     2.OUAI Pogănești

     3.OUAI Vetrișoaia

     4.OUAI Lunca Banului

     5.OUAI Berezeni

     6.OUAI Doniceasa

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

6

bucăți

     1.OUAI Pogănești

     2.OUAI Vetrișoaia

     3.OUAI Lunca Banului

     4.OUAI Doniceasa

     5. OUAI Agro Irig Prut Berezeni

     6.OUAI Berezeni

Alți beneficiari

0

bucăți

Vrancea

23.

Filiala Teritorială de IF VRANCEA

 

 

 

Suprafața pregătită pentru irigat:

6.169,29

ha

Suprafața contractată:

5.201,09

ha

Canale de irigații umplute:

80,40

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

2.358,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

3.433,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

1.283,00

ha

Culturi irigate: legume, porumb, grâu, soia

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucăți

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Motopompe pe canal:

8

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

2

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

3

bucăți

Alți beneficiari care au solicitat apă pentru irigații:

2

bucăți

din care:

Amenajarea 1 Ruginești Pufești Panciu

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.802,00

ha

Suprafața contractată:

1.801,80

ha

Canale de irigații umplute:

7,50

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

737,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

300,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

100,00

ha

Culturi irigate: porumb

Stații de bază și de repompare pornite

1

bucată

Denumire stații pornite: SRP V Haret

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

2

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI SPP 14 Haret

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI SPP 14 Haret

Alți beneficiari

0

bucăți

Amenajarea 2 Putna (gravitațional)

Suprafața pregătită pentru irigat:

2.384,00

ha

Suprafața contractată:

2.384,00

ha

Canale de irigații umplute:

72,90

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

1.621,00

ha

Suprafața irigată cumulat:

1.070,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

415,00

ha

Culturi irigate: legume

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

0

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

1

bucată

     1.OUAI Țifești

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucată

     1.OUAI Țifești

Alți beneficiari

0

bucăți

În afara amenajărilor alimentare prin SRP V Haret, punct de prelevare CD7- Am. Ruginești Pufești Panciu)

Suprafața pregătită pentru irigat:

1.015,29

ha

Suprafața contractată:

1.015,29

ha

Canale de irigații umplute:

0,00

km

Suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale:

0,00

ha

Suprafața irigată:

2.063,00

ha

Suprafața irigată Udarea I:

768,00

ha

Culturi irigate:  porumb, grâu, soia

Stații de bază și de repompare pornite

0

bucăți

Denumire stații pornite: SRP V Haret

Stații de punere sub presiune în funcțiune:

0

bucăți

Denumire stații pornite:

Motopompe pe canal:

6

bucăți

OUAI-uri ce sunt deservite de aceste canale umplute:

0

bucăți

OUAI-uri care au solicitat apă pentru irigații:

1

bucăți

Alți beneficiari

2

bucăți

     1.II Ungureanu Mircea

     2.II Ungureanu Silviu