Dăm viață agriculturii

Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Campanie de informare privind încheierea de contracte de irigații

Citește mai departe...

Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigații
Un nou pas în modernizarea instituțională ANIF, prin implementarea informatică a modelării activității

Citește mai departe...

ANUNȚURI PENTRU POSTURI SCOASE LA CONCURS

27 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 17 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Șef Birou la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Sibiu. Detalii

27 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș. Detalii

27 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 februarie 2020, ora 13:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Expert IA la Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă, PSI din cadrul unității centrale a ANIF. Detalii

27 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Șef Birou la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara. Detalii

23 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 17 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Șef Birou la Biroul Operațional și un post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat II la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Carei a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Satu Mare. Detalii

23 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 17 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Șef Birou la Biroul Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vrancea. Detalii

22 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier IA la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Covasna. Detalii

22 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 14 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă/practică, a trei posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Biroul Administrativ, muncitor calificat II și muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța. Detalii

20 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 11 februarie 2020, proba scrisă, a trei posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat IV (1 post) și inspector IA (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare și consilier IA (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui. Detalii

20 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 11 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de inspector de specialitate IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui. Detalii

17 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, în data de 29 ianuarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de execuție de natură contractuală de funcționar debutant la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăți Funciare Giurgiu. Detalii și Rezultat selecție dosare

17 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași. Detalii

17 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 11 februarie 2020, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de șef birou la Biroul Financiar-Contabilitate și în data de 13 februarie 2020, ora 12:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Biroul Financiar-Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași. – Detalii

17 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 13 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a două posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I/IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 10 februarie 2020, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Compartimentul Sistem Control Intern/Managerial din cadrul unității centrale a ANIF. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier II la Serviciul Plan-Exploatare, I+R din cadrul unității centrale a ANIF. – Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 10 februarie 2020, ora 10:00, proba practică, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de șofer I la Serviciul Administrativ din cadrul unității centrale a ANIF. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 11 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a două posturi vacante de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de director la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dolj și director adjunct la Unitatea de Administrare Galați din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați a ANIF. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 10 februarie 2020, proba scrisă, a trei posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier debutant la Biroul Administrativ  și  consilier IA la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj, iar în data de 11 februarie 2020, proba practică, a trei posturi posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 03 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier II la Compartimentul SSM, PSI din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Argeș. Detalii

16 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 10 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Compartimentul I.T din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Argeș. Detalii

15 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 31 ianuarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier II la Serviciul I.T. din cadrul unității centrale a ANIF. Detalii

15 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 15 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a opt posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I/III/IV și  un post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de maistru I din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Brăila. Detalii

15 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a șase posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I/II/III/IV la Biroul Operațional din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați. Detalii

15 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de șef birou la Biroul Financiar Contabilitate și la ora 13:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Gorj. Detalii

15 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 31 ianuarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor.Detalii și Rezultat selecție dosare

14 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a două posturi vacante de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I/IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Arad. Detalii

14 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 06 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor. – Detalii

14 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 06 februarie 2020, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și 7 posturi vacante de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I/IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea. – Detalii

13 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 ianuarie 2020, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Maramureș. – Detalii

13 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 05 februarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare și în data de 29 ianuarie 2020, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant temporar de execuție de natură contractuală de muncitor calificat II la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș. – Detalii

 13 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 29 ianuarie 2020, ora 11:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală de muncitor calificat III la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt. – Detalii și Rezultat selecție dosare

13 ianuarie 2020 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 05 februarie 2020, ora 11:00, proba scrisă, a trei posturi vacante de execuție de natură contractuală de muncitor calificat I/IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt. Detalii

2 decembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță renunțarea la desfășurarea concursurilor de recrutare a posturilor vacante si temporar vacante de conducere și de execuție de natură contractuală din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Detalii

27 noiembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, în data de 12 decembrie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de execuție de natură contractuală de consilier debutant la Serviciul Plan-Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăți Funciare Vaslui. – Detalii examen de promovare

13 noiembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual, în data de 28 noiembrie 2019, ora 09:00, proba scrisă, a unui post de execuție de natură contractuală de consilier II la Serviciul P.I.E.P.A.C. din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătăți Funciare Mures – Detalii examen de promovare

Rezultate examen de promovare

8 noiembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță amanarea concursurilor de recrutare organizate la nivelul unității centrale și structurilor teritoriale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Detalii

07 noiembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 02 decembrie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală de contabil șef din cadrul Filialei Teritoriale de IF Galați – Detalii concurs

07 noiembrie 2019 – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 28 noiembrie 2019, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de IF Iasi a ANIF. – Detalii concurs

Anunțurile de angajare publicate până acum pot fi vizualizate pe pagina WEB veche.