Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

ANUNȚURI PENTRU POSTURI SCOASE LA CONCURS

9 noiembrie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual, în data de 23 noiembrie 2022, ora 10:00, a unui post de referent II la Serviciul Plan Exploatare – Patrimoniu din cadrul Filialei TEritoriale de Îmbunătățiri Funciare Călărași a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

6 octombrie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 24 octombrie 2022, începând cu ora 08:00, proba scrisă, a unui post de consilier I la Serviciul Promovare Proiecte Investiții și Programe Europene din cadrul Unității Centrale.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 24 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a unui post de consilier juridic II și a unui post de consilier juridic I la Serviciul Jridic și Contencios Administrativ din cadrul Unității Centrale.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 24 octombrie 2022, începând cu ora 12:00, proba scrisă, a unui post de consilier II la Serviciul Contabilitate din cadrul Unității Centrale.

Detalii

Rezultate examen promovare

5 octombrie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 octombrie 2022, începând cu ora 09:00, proba scrisă, a unui post de consilier I la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, a unui post de consilier II la Biroul Financiar Contabilitate și a unui post de consilier II la Serviciul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a unui post de auditor intern I la Biroul Audit Public Intern și a unui post de consilier I la Compartimentul Avize, Tarife, Servicii de I.F. din cadrul Unității Centrale.

Detalii

Rezultate examen promovare

27 septembrie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 12 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a 3 posturi de muncitor calificat III/IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 12 octombrie 2022, începând cu ora 09:00, proba scrisă, a 2 posturi de muncitor calificat I/III la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 10 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a unui post de muncitor calificat I la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Covasna.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 12 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a unui post de consilier II la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 12 octombrie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a unui post de consilier II la Serviciul Plan – Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Botoșani.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 11 octombrie 2022, începând cu ora 11:00, proba scrisă, a unui post de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea.

Detalii

Rezultate examen promovare

26 septembrie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual, în data de 11 octombrie 2022, ora 11:00, a unui post de secretar dactilograf IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.

Detalii

Rezultate examen promovare

9 august 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual, în data de 25 august 2022, ora 10:00, a unui post de referent IA la Serviciul Gestionare Proiecte FEADR, Reglementare a O.I.F. și Prptecția Mediului din cadrul unității centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

6 iulie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 21 iulie 2022, ora 10:00, a unui post de Consilier debutant la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare a Galați.

Detalii

Rezultate examen promovare

1 iulie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de maistru I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultuat final

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Prahova.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă practică

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant la Biroul Administrativ a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Consilier I la Biroul Resurse Umane a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 11:30, proba scrisă, a 2 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Consilier IA (1 post) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și inspector de specialitate debutant (1 post) la Biroul Operațional – Unitatea de Administrare Dolj a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 3 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de Consilier I (1 post) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, muncitor calificat (1 post) și muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

30 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 22 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a 3 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I (2 posturi) și muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Gorj.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 22 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 5 posturi vacante  de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I (1 post), muncitor calificat II (1 post), muncitor calificat III (2 posturi) și maistru II (1 post)  la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Călărași.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 25 iulie 2022, ora 09:00, proba practică, a 2 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III  (1 post) și muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Teleorman.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă practică

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

29 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat IV la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj.

Detalii

Rezultate selecție doare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat III la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 10:00, proba practică, a 2 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Prahova.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă practică

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Buzău.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de referent IA  (1 post) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Brăila a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Brăila, cu desfășurarea activității la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

28 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 20 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 20 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a 3 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I (1 post), muncitor calificat II (1 post) și muncitor calificat III (1 post) la Biroul Operațional din cadrul unităților de administrare a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ialomița.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

27 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 19 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

24 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Caraș-Severin.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 iulie 2022, ora 11:00, proba scrisă, a 4 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I (1 post) și muncitor calificat II (3 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 18 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul I.T. din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezutate finale

23 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 15 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I  la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

22 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 14 iulie 2022, ora 09:00, proba pracică, a 5 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I (1 post), muncitor calificat IV (2 posturi) și muncitor calificat III (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Teleorman.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă practică

Rezultate contestație probă practică

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

21 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 6 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post temporar vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă determinată de consilier IA la Serviciul Resurse Umane din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

17 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 12 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul Achiziții – Contracte din cadrul unității centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 11 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier juridic la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ din cadrul unității centrale a ANIF, cu desfășurarea activității la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Argeș a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

15 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Mehedinți a ANIF, cu defășurarea activității la Serviciul Administrativ, Mentenanță, Arhivă, Protocol din carul unității centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 07 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 2 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat II (1 post) și muncitor califcat III (1 post)  la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați  a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

09 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal – Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bacău a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Compartimentul Personal – Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Biroul Operațional al Unității de Administrare Brăila Sud din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Brăila a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 04 iulie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de maistru II,  a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I și a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat IV la Compartimentul Personal -Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

07 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 30 iunie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a trei (3) posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I la Biroul Operațional din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

02 iunie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 27 iunie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul Financiar, Prognoze și Buget din cadrul unității centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 27 iunie 2022, ora 11:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Serviciul Investiții, Urmărire și Derulare Contracte din cadrul unității centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate final

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 27 iunie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Mehedinți.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

31 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 24 iunie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Compartimentul Relații Publice din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate contestație probă interviu

Rezultate finale

30 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 23 iunie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 2 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant (1 post) la Compartimentul Avize, Tarife, Servicii de I.F. din cadrul unității centrale a ANIF și consilier debutant (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș, cu desfășurarea activității la Serviciul Achiziții-Contracte din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 23 iunie 2022, ora 10:00, proba practică, a 5 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat II (2 posturi), muncitor calificat III (1 post) și muncitor calificat IV (1 post) din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord și Constanța Sud a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultatele probă practică

Rezultate contestație probă practică

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

27 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 22 iunie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier juridic la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ din cadrul unității centrale a ANIF, cu desfășurarea activității la Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Argeș a ANIF.

Detalii

Erată

26 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 21 iunie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant la Compartimentul Informatic din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

25 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 20 iunie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier debutant la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Arad.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

11 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 mai 2022, ora 10:00, a unui post de subinginer IA la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Detalii

Rezultate examen promovare

09 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 25 mai 2022, ora 10:00, a unui posturi de consilier juridic II la Serviciul Juridic și Contencios Administrativ și la ora 12:00, a unui post de consilier II la Serviciul Exploatare, Întreținere și Reparații Amenajări de Desecare-Drenaj, COmbaterea Eroziunii Solului și Apărare Împotriva Inundațiilor din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

06 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 24 mai 2022, ora 12:30, a unui post de Consilier I la Serviciul Administrativ, Mentenanță, Arhivă, Protocol din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

05 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 23 mai 2022, ora 12:30, a unui post de Consilier I la Serviciul Gestionare Proiecte FEADR, Reglementare a OIF și Protecția Mediului din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

04 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 mai 2022, ora 09:00, a 2 posturi de: Consilier II (1 post) la Serviciul Administrare Patrimoniu, respectiv ora 11:00, referent I (1 post) la Serviciul Inspecție, Control Intern Managerial din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

03 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 19 mai 2022, ora 12:30, a 3 posturi de: Consilier I (1 post) la Compartimentul Parc Auto, consilier I (1 post) și consilier lI (1 post) la Serviciul Achiziții Contracte din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate examen promovare

02 mai 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 17 mai 2022, începând cu ora 09:00, a 68 posturi de: consilier IA (1 post) și consilier I (1 post) la Biroul Financiar – Contabilitate, referent IA (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, referent IA (1 post) la Biroul Administrativ, muncitor calificat I (47 posturi), muncitor calificat II (7 posturi) și muncitor calificat III (10 posturi) din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța.

Detalii

Rezultate examen promovare muncitori calificați

Rezultate examen promovare

Rezultate finale examen promovare muncitori calificați

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 24 mai 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 2 posturi vacante de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de: șef serviciu (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt și șef serviciu (1 post)  la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Argeș.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

29 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 23 mai 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 5 posturi vacante de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de: consilier IA (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier I (1 post), muncitor calificat I (2 posturi) și muncitor calificat IV (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

28 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 12 mai 2022, începând cu ora 09:00, a 75 posturi de: muncitor calificat II (25 posturi), muncitor calificat I (15 posturi) și muncitor calificat III (35 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Brăila.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale examen promovare muncitori calificați

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 23 mai 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de conducere de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de șef serviciu la Serviciul IT din cadrul Unității Centrale a ANIF.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

27 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță scoaterea la concurs în data de 19 mai 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post vacant de execuție de natură contractuală pe perioadă nedeterminată de consilier IA la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ  din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ilfov.

Detalii

Rezultate selecție dosare

Rezultate probă scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale

20 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 09 mai 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de consilier I  la Biroul Financiar din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Buzău.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale examen promovare

18 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 05 mai 2022, ora 10:00, a 17 posturi de muncitor calificat II și a 5 posturi de muncitor calificat IV la Compartimentul Personalul Exploatare din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.

Detalii

Rezultate examen promovare

15 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 05 mai 2022, ora 11:00, a 5 posturi de muncitor calificat IV la Compartimentul Personalul Exploatare din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Mehedinți.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

08 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de consilier I (1 post) la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul FTIF Ialomița, 26 de posturi de: muncitor calificat III (6 posturi), muncitor calificat II (15 posturi), muncitor calificat I (5 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Mal Drept și  17 posturi de: muncitor calificat III (3 posturi), muncitor calificat II (3 posturi) și muncitor calificat I (11 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Ialomița Mal Stâng a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ialomița.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate examen promovare muncitori calificați

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, a 9 posturi de: muncitor calificat II (4 posturi) și muncitor calificat III (5 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vaslui.

Detalii

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, respectiv 28.04.2022, a 2 posturi de: consilier IA (1 post) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA (1 post) la Serviciul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj și 42 de posturi de: muncitor calificat III (7 posturi), muncitor calificat II (24 posturi) și muncitor calificat I (11 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Dolj a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dolj.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, a 2 posturi de: consilier I (1 post) la Biroul Financiar Contabilitate și consilier II (1 posturi) la Biroul Administrativ din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Argeș.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, a unui post de consilier I la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul  Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Prahova.

Detalii

Rezultate finale

07 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, a 32 de posturi de: muncitor calificat II (20 posturi), muncitor calificat III (9 posturi) și muncitor calificat IV (3 posturi) din cadrul Compartimentului Personal Exploatare al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate examen promovare muncitori calificați

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a 2 posturi de: inspector I (1 post) și muncitor calificat IV (1 post) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, a 16 posturi de: muncitor calificat II (4 posturi) și muncitor calificat III (12 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați.

Detalii

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, ora 10:00, a unui post de consilier II la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Covasna.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, ora 10:00, a unui post de consilier I la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Dâmbovița.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 21 aprilie 2022, începând cu ora 09:00, proba scrisa, a 4 posturi de: consilier I (1 post) la Biroul Financiar Contabilitate, consilier I (1 post) la Biroul Administrativ, consilier I (1 post) la Biroul Operațional – UA Brăila Nord și consilier debutant (1 post) la Biroul Administrativ al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Brăila.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 21 aprilie 2022, respectiv 26 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisa, a 88 posturi de: muncitor calificat IV (6 post), muncitor calificat III (33 posturi), muncitor calificat II (44 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare, consilier II (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier II (1 post) la Serviciul Personal Exploatare, consilier II (1 post) la Serviciul Financiar Contabilitate, consilier I (1 post) la Compartimentul IT și inspector de specialitate II (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Călărași.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate examen promovare muncitori calificați

Rezultate finale

06 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, începând cu ora 08:30, a 2 posturi de muncitor calificat II, 1 post de muncitor calificat III, 1 muncitor calificat IV din cadrul Compartimentului Personal Exploatare al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Neamț.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui post de consilier I la Serviciul Tehnic, Investitii, achizitii, Contracte si in data de 20 aprilie 2022, ora 12:00, examen de promovare pentru 2 posturi de muncitor calificat II și 2 posturi de muncitor calificat III la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Botoșani.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 26 aprilie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a 2 posturi de muncitor calificat II la Compartimentul Personal Exploatare, ora 11:00, proba scrisă, a unui post de consilier debutant la Serviciul Plan – Exploatare, Patrimoniu, ora 13:00 a unui post de consilier II la Compartimentul SSM, PSI din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Satu Mare si în data de 26 aprilie 2022, ora 09:00, examen de promovare a unui post de muncitor calificat IV, a 3 posturi de muncitor calificat III si a unui post de muncitor calificat II la Biroul Operational din cadrul Unitatii de Administrare Carei din cadrul Filialei Teritoriale de Imbunatatiri Funciare Satu Mare.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 27 aprilie 2022, începând cu ora 11:00, a unui post de consilier I la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu si a unui post de muncitor calificat III la Compartimentului Personal Exploatare al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Vâlcea.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, începând cu ora 09:00, proba practica a 7 posturi de muncitor calificat II, a 5 posturi de muncitor calificat III si a unui post de muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Iași.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 21 aprilie 2022, începând cu ora 09:00, proba scrisa, a unui post de consilier I la Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ al Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Sibiu.

Detalii

Rezultate examen promovare

05 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a 6 posturi de referent II (1 post) la Biroul Administrativ, consilier I (1 post) la Serviciul Tehnic, Investii, Achiziții, Contracte, consilier I (1 post) la Compartimentul SSM, PSI, referent II (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare, muncitor calificat II (1 post) și muncitor calificat III (1 post) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Olt.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 19 aprilie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a unui 28 de posturi de muncitor calificat I (16 posturi), muncitor calificat II (5 posturi) și muncitor calificat III (7 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Teleorman.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 19 aprilie 2022, ora 10:00, proba scrisă, a unui post de muncitor calificat II  la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Ilfov.

Detalii

Rezultate examen promovare

04 aprilie 2022

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, începând cu ora 10:00, proba scrisă, a 10 posturi de muncitor calificat II/III/IV la Compartimentul Personal Exploatare, un pot de consilier II la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte și un post de consilier I la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 18 aprilie 2022, începând cu ora 11:00, proba scrisă, a 7 posturi de muncitor calificat II la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bacău.

Detalii

Rezultate examen promovare

Rezultate finale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 19 aprilie 2022, ora 12:00, proba scrisă, a unui post de consilier I la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Mureș.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 19 aprilie 2022, începând cu ora 09:00, proba scrisă, a 10 posturi de muncitor calificat II/I la Compartimentul Personal Exploatare  din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș.

Detalii

Rezultate examen promovare

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în data de 20 aprilie 2022, ora 09:00, proba scrisă, a 3 posturi de: muncitor calificat I (1 post), muncitor calificat II (1 post)  la Compartimentul Personal Explotare și consilier I (1 post) la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Arad.

Detalii

Rezultate examen promovare