Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Buletin informativ (Legea 544/2001)

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

2. Structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

5. Audiențe:

Cetăţenii care solicită înscrierea în audienţă la conducerea ANIF trebuie să trimită un memoriu însoţit de documentele care atestă faptul că, anterior cererii de audienţă, au avut una sau mai multe petiţii depuse la ANIF de al căror răspuns sunt nemulțumiți.

Înscrierea pentru audienţe:

  • 021 332 28 24- Secretariat Director General
  • 021 332 67 97- Secretariat Director General Adjunct

Program audiențe: miercuri, 10.00-12.00

6. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil:

7. Programele si strategiile proprii

8. Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate

9. Lista cuprinzand documentele produse si/sau gestionate

10. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate