Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

  • Persoana responsabilă cu legea 544/2001: Chirilă Sandra- petitii@anif.ro

Formular reclamație administrativă-răspuns negativ (pentru descărcare click dreapta > Save As)

Formular reclamație administrativă (pentru descarcăre click dreapta > Save As)

Formular solicitare în baza Legii 544 – 2001 (pentru descărcare click dreapta > Save As)

  • Lista cu documentele de inters public:

LISTĂ CE CUPRINDE CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI-SAU GESTIONATE (pentru descărcare click dreapta > Save As)

LISTĂ DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC (pentru descărcare click dreapta > Save As)

 

Codul de conduită al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

Procedură de sistem privind anti-mită la nivel ANIF

Lista clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală cu suprafețe utile de peste 250 mp, care nu respectă cerințele minime de performanță energetică 2021

Lista clădirilor încalzite și/sau răcite, deținute și ocupate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cu suprafață utilă mai mare de 250 mp

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare 2021

Tarife pentru aviz ANIF 2021

Conturi IBAN deschise la Trezoreria Sector 4 pentru plata tarifelor pentru Comisia de atestare și aviz ANIF

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020