Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Anunt privind bunurile primite cu titlu gratuit – 2023

Anunt privind bunurile primite cu titlu gratuit – 2022

Declaratie privind asumarea unei agende de integritate.

Anunț privind bunurile primite cu titlu gratuit – 2021

Lista clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală cu suprafețe utile de peste 250 mp, care nu respectă cerințele minime de performanță energetică 2021

Lista clădirilor încalzite și/sau răcite, deținute și ocupate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cu suprafață utilă mai mare de 250 mp

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare 2024

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare 2023

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare 2022

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura activități de îmbunătățiri funciare 2021

Tarife privind viza anuală și atestarea persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a desfășura acticități de îmbunătățiri funciare 2020

Tarife pentru aviz ANIF 2024

Tarife pentru aviz ANIF 2023

Tarife pentru aviz ANIF 2022

Tarife pentru aviz ANIF 2021

Tarife pentru aviz ANIF 2020

Tarife pentru aviz ANIF 2019

Conturi IBAN deschise la Trezoreria Sector 4 pentru plata tarifelor pentru Comisia de atestare și aviz ANIF