Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Au pornit cele doua statii din Amenajarea Nedeia Macesu

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu are o suprafaţă totală de 55.387 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1 Nedeia, amplasată pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2 Nedeia. Reabilitarea Stației Plutitoare SPA1 Nedeia prin lucrări de investiții a inceput în martie 2012, iar lucrările au fost receptionate în august 2017 și au constat în lucrări de reparații capitale a navei plutitoare, înlocuirea celor 6 agregate de pompare și a instalației electrice, hidromecanice, cât și a conductelor de refulare. Reabilitarea Stației SPA2 Nedeia prin lucrări de investiții a început în martie 2016, iar lucrările au fost receptionate final în octombrie 2019 și au constat în lucrări de reparații a clădirii stației, reabilitare a 3 agregate de pompare cu înlocuirea tablourilor electrice și schimbarea a 60ml de conductă de refulare.

Amenajarea de irigații Nedeia Măceșu, județul Dolj

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu, în suprafaţă totală de 55.387 ha, este amplasată în partea de sud a Olteniei, în zona centrală a Câmpiei Olteniei. Din punct de vedere administrative, amenajarea se află pe teritoriul localităţilor Gighera, Gânciova, Valea Stanciului, Horezu, Bârza, Drănic, Segarcea, Calopar, Măceşu de Jos, Măceşu de sus,  Cârna, Goicea, Bârca, Giurgiţa , Cerat şi Nedea. Din suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii, sunt propuse lucrări de  reabilitare pe suprafaţa de 41.120 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1, amplasată  pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2. Amenajarea a fost pusă în funcţiune eşalonat începând cu anul 1979, fiind finalizată în anul 1982. Lucrările de reabilitare sunt necesare deoarece durata normală de funcţiune a fost depăşită având peste 35 de ani de la punerea în funcţiune. Datorită perioadelor lungi de exploatare, cât şi a lipsei lucrărilor de întreţinere în ultimii 15 ani, se impune refacerea pereelor de pe canale şi revizuirea tuturor stăvilarelor şi construcţiilor hidrotehnice.

ANIF Brăila – Ialomița Călmățui

AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA IALOMIŢA CĂLMĂŢUI, JUDEŢUL BRĂILA

Amenajarea de irigaţii Ialomiţa Călmăţui se află în partea de Sud-Est a României şi în partea de sud a judeţului Brăila, la limita cu judeţele Ialomiţa şi Buzău, la distanţă de 50 km de municipiul Brăila. Din punct de vedere administrativ aparţine judeţelor Brăila şi Ialomiţa. În judeţul Brăila amenajarea de irigaţii se află pe teritoriul comunelor Bărăganu, Berteştii de Jos, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Victoria, Zăvoaia şi oraşul Însurăţei.

Sursa de apă o constituie  Fluviul Dunărea.

 Amenajarea de irigaţii Ialomiţa Călmăţui are o suprafaţă totală de 137.291 ha, din care 57.429 ha, suprafaţă netă, se afla pe teritoriul judeţului Brăila.

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomiţa Calmăţui, jud. Brăila este necesară motivat de gradul mare de degradare a canalelor,  care nu mai funcţionează la randamentele la care au fost proiectate.

Staţiile de pompare, canalele de aducţiune şi canalele de distribuţie din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui deservesc o suprafaţă de  57.429 ha aferentă judeţului Brăila.  De la punerea în funcţiune a acestora în anul 1972 şi până în prezent au fost executate lucrări minime de întreţinere şi reparaţii a staţiile de repompare şi a suprafeţelor impermeabilizate de pe canale. Pompele, electromotoarele, instalaţiile electrice şi hidromecanice, suprafaţa impermeabilizată a canalelor sunt degradate în proporţie de 60-80%, ceea ce a condus la pierderi de apă foarte mari.

Incinta Grădiștea-Făurei-Jirlău, Județul Brăila

Amenajarea de irigații Grădiștea-Făurei-Jirlău, județul Brăila, are o suprafață amenajată de 14.606 ha și aparține administrativ de comunele Galbenu, Jirlău și Vișani din județul Brăila. Suprafața zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiție este de 5.954 ha. Sursa de apă pentru această amenajare este Râul Buzău, prin stațiile de pompare de bază SB Vișani și SRP IV D.

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Grădiştea-Făurei -Jirlău este necesară din cauza gradului mare de degradare al canalelor şi a staţiilor de baza şi repompare,  care nu mai funcţionează la randamentele la care au fost proiectate.

Necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de reabilitare propuse rezultă din  faptul că utilizatorii pot primi apă pentru o structură de culturi mare consumatoare de apă (loturi semincere, soia, porumb, culturi furajere),  având în vedere şi amplificarea fenomenelor de secetă prelungită care în final pot conduce la fenomenul de deşertificare a întregii zone.     

Investiţia este oportună, întrucât amânarea ei ar conduce la imposibilitatea asigurării debitului de apă solicitat de utilizatori, consecinţă fiind deprecierea capacităţii de producţie a terenurilor agricole.

LUCRĂRI PROPUSE:

REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE DE BAZĂ SRP IV D

Instalații de bază și auxiliare

Instalații  electrice
Bazin de refulare

REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE DE BAZĂ SB VIŞANI

Instalații de bază și auxiliare

Instalații  electrice
Bazin de refulare

REABILITAREA STAŢIEI DE REPOMPARE SRP V A

Instalații de bază și auxiliare

Instalații  electrice
Bazine de aspirație și refulare

STAŢIA DE REPOMPARE SRP V

Instalații de bază și auxiliare
Bazinele de aspirație și refulare

REABILITARE CANALE DE ADUCŢIUNE:

CA 1C – L = 4.630 m
CA 1H – L = 3.000 m
CA 1G– L = 13.800 m
CA 1I– L = 3.450 m

Amenajarea Terasa Ialomița-Călmățui, Județul Ialomița

Suprafața zonei din amenajarea de irigaţii Terasa Ialomița -Călmățui, județul Ialomița, pe care se desfășoară lucrări de investiţie, este de 23.626 ha şi este din domeniul public al statului, de utilitate publică şi viabilă din punct de vedere economic.

Sursa de apă pentru această amenajare este fluviul Dunărea prin staţia SPA I.M. Gheorghiu.

Amenajarea Hidroameliorativă Terasa Ialomița Călmățui este amplasată în Câmpia Bărăganului de Vest.

Suprafața din Amenajarea Hidroameliorativă Terasa Ialomița-Călmățui pentru care este necesară această investiție a fost dată în exploatare în 1980 și este formată de stația de pompare SRPA VI Bucșa și canalele de distibuție CD1, CD2, CD2A, CD 4B, CD 4C, și CD 7.

Din cauza duratei de funcționare, amenajarea prezintă  defecte fizice și morale ce se impun a fi remediate.

Pentru aducerea la parametrii normali de funcționare se vor executa următoarele lucrări:

Staţia de pompare SRPA Bucșa:

  – Lucrări de arhitectură şi rezistenţă

  – Echipamentul  tehnologic  de bază

  – Instalaţii electrice de acţionare

  – Sistem de supraveghere şi automatizare

  – Reabilitarea canalelor: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C,  CD 7

Amenajarea Gălățui-Călărași, Județul Călărași

Amenajarea de irigaţii Gălăţui Călăraşi, județul Călăraşi, are o suprafaţă totală  de 75.197 ha, din care 67.534 ha sunt considerate viabile,  are codul de amenajare 142 şi aparţine administrativ de comunele:  Independenţa,  Dragoş Vodă, Vâlcelele,  Cuza Vodă şi Grădiştea, din judeţul Călăraşi.

Suprafaţa zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiţie este de 21.184 ha şi este din domeniul public al statului, de utilitate publică şi viabilă din punct de vedere economic. 

Sursa de apă pentru această amenajare este fluviul Dunărea, prin staţia SPA km 388.           

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Gălăţui Călăraşi, județul Călăraşi este necesară motivat de gradul mare de degradare a staţiei de pompare plutitoare de bază SPA km 388, a staţiei de repompare SRP1 Vlad Ţepeş şi a canalelor,  care nu mai funcţionează la randamentele la care au fost proiectate.

Canalele de aducţiune şi distribuţie propuse pentru a fi reabilitate deservesc o suprafaţă de 21.184 ha.