Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 600.000 ha

Citește mai departe…

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an
Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

Stația de repompare Sultana, județul Călărași

Stația de repompare Sultana, județul Călărași, a fost pornită pe 27 mai, după 13 ani de cand nu mai fusese activă. Stația poate deservi 20.000 ha. Investiția s-a realizat prin lucrări de tipul I+R și prin munca salariaților de la Filiala Teritorială Călărași.

Drăgănesti-Orezarie și Bucsani Cioroiu-Priza Arcesti

A inceput sa se irige in amenjarile Drăgănesti-Orezarie și Bucsani Cioroiu-Priza Arcesti.

ANIF OLT a dat, pe 23 aprilie, startul irigatiilor în două amenajari: Drăgănesti- Orezarie și Bucsani Cioroiu-Priza Arcesti. Au fost umplute cu apă aproximativ 2 5km canale de irigații, ce asigură irigarea a 5166 ha contractate.

Au pornit cele doua statii din Amenajarea Nedeia Macesu

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu are o suprafaţă totală de 55.387 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1 Nedeia, amplasată pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2 Nedeia. Reabilitarea Stației Plutitoare SPA1 Nedeia prin lucrări de investiții a inceput în martie 2012, iar lucrările au fost receptionate în august 2017 și au constat în lucrări de reparații capitale a navei plutitoare, înlocuirea celor 6 agregate de pompare și a instalației electrice, hidromecanice, cât și a conductelor de refulare. Reabilitarea Stației SPA2 Nedeia prin lucrări de investiții a început în martie 2016, iar lucrările au fost receptionate final în octombrie 2019 și au constat în lucrări de reparații a clădirii stației, reabilitare a 3 agregate de pompare cu înlocuirea tablourilor electrice și schimbarea a 60ml de conductă de refulare.

Amenajarea de irigații Nedeia Măceșu, județul Dolj

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu, în suprafaţă totală de 55.387 ha, este amplasată în partea de sud a Olteniei, în zona centrală a Câmpiei Olteniei. Din punct de vedere administrative, amenajarea se află pe teritoriul localităţilor Gighera, Gânciova, Valea Stanciului, Horezu, Bârza, Drănic, Segarcea, Calopar, Măceşu de Jos, Măceşu de sus,  Cârna, Goicea, Bârca, Giurgiţa , Cerat şi Nedea. Din suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii, sunt propuse lucrări de  reabilitare pe suprafaţa de 41.120 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1, amplasată  pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2. Amenajarea a fost pusă în funcţiune eşalonat începând cu anul 1979, fiind finalizată în anul 1982. Lucrările de reabilitare sunt necesare deoarece durata normală de funcţiune a fost depăşită având peste 35 de ani de la punerea în funcţiune. Datorită perioadelor lungi de exploatare, cât şi a lipsei lucrărilor de întreţinere în ultimii 15 ani, se impune refacerea pereelor de pe canale şi revizuirea tuturor stăvilarelor şi construcţiilor hidrotehnice.