Suprafața zonei din amenajarea de irigaţii Terasa Ialomița -Călmățui, județul Ialomița, pe care se desfășoară lucrări de investiţie, este de 23.626 ha şi este din domeniul public al statului, de utilitate publică şi viabilă din punct de vedere economic.

Sursa de apă pentru această amenajare este fluviul Dunărea prin staţia SPA I.M. Gheorghiu.

Amenajarea Hidroameliorativă Terasa Ialomița Călmățui este amplasată în Câmpia Bărăganului de Vest.

Suprafața din Amenajarea Hidroameliorativă Terasa Ialomița-Călmățui pentru care este necesară această investiție a fost dată în exploatare în 1980 și este formată de stația de pompare SRPA VI Bucșa și canalele de distibuție CD1, CD2, CD2A, CD 4B, CD 4C, și CD 7.

Din cauza duratei de funcționare, amenajarea prezintă  defecte fizice și morale ce se impun a fi remediate.

Pentru aducerea la parametrii normali de funcționare se vor executa următoarele lucrări:

Staţia de pompare SRPA Bucșa:

  – Lucrări de arhitectură şi rezistenţă

  – Echipamentul  tehnologic  de bază

  – Instalaţii electrice de acţionare

  – Sistem de supraveghere şi automatizare

  – Reabilitarea canalelor: CD 1, CD 2, CD 2A, CD 4B, CD 4C,  CD 7