Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu are o suprafaţă totală de 55.387 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1 Nedeia, amplasată pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2 Nedeia. Reabilitarea Stației Plutitoare SPA1 Nedeia prin lucrări de investiții a inceput în martie 2012, iar lucrările au fost receptionate în august 2017 și au constat în lucrări de reparații capitale a navei plutitoare, înlocuirea celor 6 agregate de pompare și a instalației electrice, hidromecanice, cât și a conductelor de refulare. Reabilitarea Stației SPA2 Nedeia prin lucrări de investiții a început în martie 2016, iar lucrările au fost receptionate final în octombrie 2019 și au constat în lucrări de reparații a clădirii stației, reabilitare a 3 agregate de pompare cu înlocuirea tablourilor electrice și schimbarea a 60ml de conductă de refulare.