Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu are o suprafaţă totală de 55.387 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1 Nedeia, amplasată pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2 Nedeia. Reabilitarea Stației Plutitoare SPA1 Nedeia prin lucrări de investiții a inceput în martie 2012, iar lucrările au fost receptionate în august 2017 și au constat în lucrări de reparații capitale a navei plutitoare, înlocuirea celor 6 agregate de pompare și a instalației electrice, hidromecanice, cât și a conductelor de refulare. Reabilitarea Stației SPA2 Nedeia prin lucrări de investiții a început în martie 2016, iar lucrările au fost receptionate final în octombrie 2019 și au constat în lucrări de reparații a clădirii stației, reabilitare a 3 agregate de pompare cu înlocuirea tablourilor electrice și schimbarea a 60ml de conductă de refulare.