Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu, în suprafaţă totală de 55.387 ha, este amplasată în partea de sud a Olteniei, în zona centrală a Câmpiei Olteniei. Din punct de vedere administrative, amenajarea se află pe teritoriul localităţilor Gighera, Gânciova, Valea Stanciului, Horezu, Bârza, Drănic, Segarcea, Calopar, Măceşu de Jos, Măceşu de sus,  Cârna, Goicea, Bârca, Giurgiţa , Cerat şi Nedea. Din suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii, sunt propuse lucrări de  reabilitare pe suprafaţa de 41.120 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1, amplasată  pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2. Amenajarea a fost pusă în funcţiune eşalonat începând cu anul 1979, fiind finalizată în anul 1982. Lucrările de reabilitare sunt necesare deoarece durata normală de funcţiune a fost depăşită având peste 35 de ani de la punerea în funcţiune. Datorită perioadelor lungi de exploatare, cât şi a lipsei lucrărilor de întreţinere în ultimii 15 ani, se impune refacerea pereelor de pe canale şi revizuirea tuturor stăvilarelor şi construcţiilor hidrotehnice.