Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

Citește mai departe…

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

Amenajarea de irigaţii Nedeia Măceşu, în suprafaţă totală de 55.387 ha, este amplasată în partea de sud a Olteniei, în zona centrală a Câmpiei Olteniei. Din punct de vedere administrative, amenajarea se află pe teritoriul localităţilor Gighera, Gânciova, Valea Stanciului, Horezu, Bârza, Drănic, Segarcea, Calopar, Măceşu de Jos, Măceşu de sus,  Cârna, Goicea, Bârca, Giurgiţa , Cerat şi Nedea. Din suprafaţa totală amenajată pentru irigaţii, sunt propuse lucrări de  reabilitare pe suprafaţa de 41.120 ha. Sursa de alimentare cu apă este fluviul Dunărea prin intermediul staţiei de pompare plutitoare SPA 1, amplasată  pe malul stâng al Dunării la km 690+700, şi a staţiei de la baza terasei SPA 2. Amenajarea a fost pusă în funcţiune eşalonat începând cu anul 1979, fiind finalizată în anul 1982. Lucrările de reabilitare sunt necesare deoarece durata normală de funcţiune a fost depăşită având peste 35 de ani de la punerea în funcţiune. Datorită perioadelor lungi de exploatare, cât şi a lipsei lucrărilor de întreţinere în ultimii 15 ani, se impune refacerea pereelor de pe canale şi revizuirea tuturor stăvilarelor şi construcţiilor hidrotehnice.