Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

AMENAJAREA DE IRIGAŢII TERASA IALOMIŢA CĂLMĂŢUI, JUDEŢUL BRĂILA

Amenajarea de irigaţii Ialomiţa Călmăţui se află în partea de Sud-Est a României şi în partea de sud a judeţului Brăila, la limita cu judeţele Ialomiţa şi Buzău, la distanţă de 50 km de municipiul Brăila. Din punct de vedere administrativ aparţine judeţelor Brăila şi Ialomiţa. În judeţul Brăila amenajarea de irigaţii se află pe teritoriul comunelor Bărăganu, Berteştii de Jos, Ciocile, Cireşu, Dudeşti, Roşiori, Ulmu, Victoria, Zăvoaia şi oraşul Însurăţei.

Sursa de apă o constituie  Fluviul Dunărea.

 Amenajarea de irigaţii Ialomiţa Călmăţui are o suprafaţă totală de 137.291 ha, din care 57.429 ha, suprafaţă netă, se afla pe teritoriul judeţului Brăila.

Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomiţa Calmăţui, jud. Brăila este necesară motivat de gradul mare de degradare a canalelor,  care nu mai funcţionează la randamentele la care au fost proiectate.

Staţiile de pompare, canalele de aducţiune şi canalele de distribuţie din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui deservesc o suprafaţă de  57.429 ha aferentă judeţului Brăila.  De la punerea în funcţiune a acestora în anul 1972 şi până în prezent au fost executate lucrări minime de întreţinere şi reparaţii a staţiile de repompare şi a suprafeţelor impermeabilizate de pe canale. Pompele, electromotoarele, instalaţiile electrice şi hidromecanice, suprafaţa impermeabilizată a canalelor sunt degradate în proporţie de 60-80%, ceea ce a condus la pierderi de apă foarte mari.