Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Soluții inovatoare folosite de ANIF, la Sinoe

Soluții inovatoare folosite de ANIF, la Sinoe

A început hidrosablarea conductei metalice cuprinsă în cadrul obiectivului de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”, în vederea cămășuirii cu un material inovator numit poliuree.
Este pentru prima dată când ANIF folosește pe instalații un astfel de material, care reprezintă o soluție inovatoare ce este produsă în România .
Lucrarea, finanțată prin PNI, este necesară întrucât conducta respectivă nu mai poate fi înlocuită, fiind încastrată în zidul de beton pe o lungime de 30 m.
Conducta care va fi cămășuită cu poliuree este parte din instalația tehnologică care se continuă cu conducta de pafsin pentru care montajul pe primul fir este în curs de finalizare.

Amenajarea Carasu Movilița – SP Aducțiune Poarta Albă

Amenajarea Carasu Movilița – SP Aducțiune Poarta Albă

Domnul Ștefan Constantin, directorul general al ANIF, a vizitat miercuri, 27 octombrie 2021, amenajarea Carasu Movilița – SP Aducțiune Poarta Albă, acolo unde se desfășoară lucrări realizate prin I+R. Stadiul lucrărilor – aproximativ 60%.

În prezent, se lucrează la agregatul nr 1 – pompa tip OP 10 și motor 4 MW, la repararea instalației electrice MT- lucrări aflate spre final.
De asemenea, se afla în lucru instalația electrică JT, instalație hidromecanică (pompa epuisment, gratare curățate cu scafandrii, reparat pod rulant stație și palane stavilă și instalație filtru grosier), se repară conducta refulare (verificat și montat suporți). S-a terminat hidroizolația.

Continua lucrările la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

Continua lucrările la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

Continua lucrările la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”. Este în curs de finalizare primul fir al conductei de pafsin diametrul nominal 2800 mm, pe un fir de refulare de 800 m. De asemenea, s-a finalizat montarea agregatului de pompare și s-au finalizat automatizările și celulele de medie.
Sunt în derulare lucrări de cămășuire colector firul 1 și scoaterea firului 2 metalic.

Amenajarea de irigații Sinoe a fost pusă în funcțiune în 1974, infrastructura principală având un grad mare de uzură a agregatelor de pompare, canale degradate care nu mai funcționează la randamentul proiectat. Suprafața zonei pentru care se propun lucrările de intervenție este de 60. 474 ha, iar suprafață viabilă de 42.161 ha.

Întâlnire la sediul MADR cu o delegație a Ambasadei SUA la București

Întâlnire la sediul MADR cu o delegație a Ambasadei SUA la București

Directorul general al ANIF, domnul Ștefan Constantin, a participat pe data de 16 septembrie 2021, la sediul MADR, la întâlnirea ministrului Agriculturii, domnul Adrian Oros, cu domnul David Muniz, Însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la București, cu ocazia prezentării noului atașat regional pentru Romania, Polonia, Bulgaria, Lituania, Letonia și Estonia pe probleme de agricultură, doamna Alicia Hernandez.

În cadrul discuțiilor, au fost abordate teme de interes pentru cele două părți în ceea ce privește cooperarea în sectorul agricol: strategia de gestionare a apei, managementul riscurilor, protejarea zonelor cu constrângeri naturale, învățământul agricol, cercetarea în domeniul agriculturii cu privire la schimbările climatice.

A început “Reabilitarea Amenjării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

A început “Reabilitarea Amenjării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

A început montajul conductei de pafsin diametrul nominal 2800 mm, pe un fir de refulare de 800 m la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenjării de Irigații Sinoe, județul Constanța”.

Suprafața zonei pentru care se propun lucrările de intervenție se află în Amenajarea de irigaţii Sinoe, cu o suprafață de 60 474 ha și o suprafață viabilă de 42 161 ha.

Sursa de apă pentru această amenajare este lacul Golovița din complexul lagunar Razim – Sinoe.

Amenajarea de irigații Sinoe a fost pusă în funcțiune în 1974, infrastructura principală având un grad mare de uzură a agregatelor de pompare, canale degradate care nu mai funcționează la randamentul proiectat.

ANIF face teste privind etanșeitatea canalelor de irigații înainte de a efectua recepția la terminarea lucrărilor

ANIF face teste privind etanșeitatea canalelor de irigații înainte de a efectua recepția la terminarea lucrărilor

ANIF face teste privind etanșeitatea canalelor de irigații înainte de a efectua recepția la terminarea lucrărilor la obiectivele la care se fac investiții prin PNI. Astfel, la obiectivul de investiții Reabilitarea canalelor CA1 și CA 2 Galeșu din amenajarea de irigații Galeșu, județul Constanța, s-au efectuat teste pentru a se verifica dacă etanșeitatea canalului de irigații CA 1 respectă gradul de impermeabilizare conform condițiilor impuse în HG nr. 793/2016.
O echipă formată din dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția, executantul lucrării și proiectantul lucrării, a constatat în urma probelor că pierderile se încadrează în limita pierderilor prin evaporație.

Ulterior acestor probe, comisia de recepție a admis recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul respectiv.

Subsistemul Carasu-Galeșu este localizat în partea de nord-est a Amenajării complexe Carasu Galeșu și cuprinde lucrări de îmbunătățiri funciare pe o suprafață de 4726 (suprafața de utilitate publică fiind de 3199 ha).
Sursa de alimentare cu apă a amenajării o reprezintă Canalul Poarta Albă- Midia Năvădari din care prin intermediul stației de pompare SP Bază Galeșu este prelevat debitul necesar funcționării amenjării de irigații. Din bazinul de refulare al SP Bază Galeșu, apa este dirijată în amejare prin intemediul canalului de aducțiune CA 1, în lungime de 5.941 m, iar din acesta prin intermediul stației de repompare SRP 1 Galeșu apa este pompată pe canalul CA 2 în lungime de 11.192 m.