Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

Citește mai departe…

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

ANIF face teste privind etanșeitatea canalelor de irigații înainte de a efectua recepția la terminarea lucrărilor la obiectivele la care se fac investiții prin PNI. Astfel, la obiectivul de investiții Reabilitarea canalelor CA1 și CA 2 Galeșu din amenajarea de irigații Galeșu, județul Constanța, s-au efectuat teste pentru a se verifica dacă etanșeitatea canalului de irigații CA 1 respectă gradul de impermeabilizare conform condițiilor impuse în HG nr. 793/2016.
O echipă formată din dirigintele de șantier, responsabilul tehnic cu execuția, executantul lucrării și proiectantul lucrării, a constatat în urma probelor că pierderile se încadrează în limita pierderilor prin evaporație.

Ulterior acestor probe, comisia de recepție a admis recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul respectiv.

Subsistemul Carasu-Galeșu este localizat în partea de nord-est a Amenajării complexe Carasu Galeșu și cuprinde lucrări de îmbunătățiri funciare pe o suprafață de 4726 (suprafața de utilitate publică fiind de 3199 ha).
Sursa de alimentare cu apă a amenajării o reprezintă Canalul Poarta Albă- Midia Năvădari din care prin intermediul stației de pompare SP Bază Galeșu este prelevat debitul necesar funcționării amenjării de irigații. Din bazinul de refulare al SP Bază Galeșu, apa este dirijată în amejare prin intemediul canalului de aducțiune CA 1, în lungime de 5.941 m, iar din acesta prin intermediul stației de repompare SRP 1 Galeșu apa este pompată pe canalul CA 2 în lungime de 11.192 m.