Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

A început montajul conductei de pafsin diametrul nominal 2800 mm, pe un fir de refulare de 800 m la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenjării de Irigații Sinoe, județul Constanța”.

Suprafața zonei pentru care se propun lucrările de intervenție se află în Amenajarea de irigaţii Sinoe, cu o suprafață de 60 474 ha și o suprafață viabilă de 42 161 ha.

Sursa de apă pentru această amenajare este lacul Golovița din complexul lagunar Razim – Sinoe.

Amenajarea de irigații Sinoe a fost pusă în funcțiune în 1974, infrastructura principală având un grad mare de uzură a agregatelor de pompare, canale degradate care nu mai funcționează la randamentul proiectat.