Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Continua lucrările la obiectivul de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”. Este în curs de finalizare primul fir al conductei de pafsin diametrul nominal 2800 mm, pe un fir de refulare de 800 m. De asemenea, s-a finalizat montarea agregatului de pompare și s-au finalizat automatizările și celulele de medie.
Sunt în derulare lucrări de cămășuire colector firul 1 și scoaterea firului 2 metalic.

Amenajarea de irigații Sinoe a fost pusă în funcțiune în 1974, infrastructura principală având un grad mare de uzură a agregatelor de pompare, canale degradate care nu mai funcționează la randamentul proiectat. Suprafața zonei pentru care se propun lucrările de intervenție este de 60. 474 ha, iar suprafață viabilă de 42.161 ha.