Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

În cursul zilei de 8 septembrie 2021, s-au efectuat probe la agregatele 2 și 3 de la stația SRP 1 Vlad Țepeș, din amenajarea Gălățui – Călărași, cuprinse în obiectivul de investiții “Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din Amenajarea Hidroameliorativă Gălățui Călărași, județul Călărași”, finanțat prin PNI.

Conform caietului de sarcini, s-au reabilitat cele 4 pompe tip 56 V17.

Stația Vlad Tepeș a fost pusă în funcțiune în anul 1972 pentru a repompa apă pe o treaptă superioară, de 39 m înălțime.

Prezenta investiție prevede reabilitarea a 21.184 ha din totalul celor 64.832 ha cărora li se poate asigura apă și pentru care a fost proiectată această stație.