Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

INFORMARE

INFORMARE

Directorul General al ANIF, domnul Ștefan Constantin, și directorul Direcției de Investiții, domnul Sorin Vasilescu, s-au întâlnit, în cursul zilei de luni, 16 august 2021, cu reprezentanți ai firmelor de construcții și firmelor de proiectare implicate în lucrările pentru obiectivele de investiții aferente PNI.

În cadrul ședinței de lucru, împreună cu reprezentanți ai Filialelor de Îmbunătățiri Funciare Călărași și Ialomița, s-au analizat graficele de execuție, sumele alocate pentru anul în curs și stadiul de realizare al lucrărilor până la data de 31.07.2021 și restul de executat până la sfârșitul anului 2021.

Analiza a avut drept scop găsirea unor soluții, potrivit prevederilor contractuale, pentru a recupera eventualele întârzieri și de a veni cu propuneri în vederea îndeplinirii angajamentelor contractuale.

Reprezentanții ANIF și ai antreprenorilor lucrărilor au adus în prim plan principalele probleme întâmpinate în timpul execuției lucrărilor și au discutat despre modalitățile optime de rezolvare a acestora. De asemenea, s-a reiterat nevoia unui dialog continuu între părțile implicate, astfel încât să se rezolve problemele care generează întârzieri, acolo unde este cazul.

Conducerea ANIF a cerut constructorilor ca, în termen de 10 zile, să prezinte un grafic pentru fiecare lucrare, în vederea ilustrării defalcate a planificării proiectelor analizate, și i-a asigurat pe aceștia de întreaga disponibilitate în vederea rezolvării problemelor întâmpinate.

INFORMARE

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați a constatat că un număr de 18 angajați cumulau, de câteva luni, pensia cu salariul, fără ca aceștia sa fi anunțat Filiala, pentru a se face demersurile legale în vederea încetării contractelor individuale de muncă.

Menționăm că, în luna mai, Filiala a fost supusa unei acțiuni de control din partea ITM Galați, iar în planul de control al ITM a intrat și verificarea salariariatilor cu vârsta apropiata de pensionare. In urma controlului, Filiala Galati a solicitat Casei Județene de Pensii Galați verificarea unui număr de 25 de persoane care se încadrau în aceasta categorie. In urma răspunsului transmis de aceasta, s-a constatat că un număr de 18 salariați erau beneficiari de pensie pentru limita de varsta. Aceștia nu au informat conducerea ANIF ca sunt beneficiarii dreptului de pensie, desi legislația actuală prevede că obligația cu privire la acest lucru revine salariatului.

In urma celor constatate, Filiala Teritorială Galați a emis deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă, iar Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare va dispune măsurile legale care se impun.

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

UPDATE: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a încheiat, până la data de  2021, contracte de irigații multianuale și sezoniere pe o suprafață de 827.903 ha.  1.365 km de canale de irigații au fost umplute cu apă, până la această dată, iar suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale este de 440.200 ha.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a încheiat, până la data de 15 februarie 2021, contracte de irigații multianuale și sezoniere pe o suprafață de 612.117 ha.  Din totalul de 783 contracte, 667 sunt multianuale și 116 sezoniere.  Suprafața pregătită pentru irigat este de 947. 108 ha.

Ca în fiecare an, introducerea apei pe canalele de aducțiune ce asigură necesarul de apă pentru irigații se va face pe măsura solicitărilor, concretizate pe bază de comenzi certe, în urma încheierii contractelor multianuale sau sezoniere.

ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens. Având în vedere situația epidemiologică, contractele se pot transmite și în format electronic, pentru evitarea contactului direct, ca măsură pentru a preîntâmpina răspândirea Coronavirus.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță toți fermierii că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2021.

Investițiile în reabilitarea sistemelor de irigații cuprinse în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații vor continua și în acest an, lucrările efectuându-se în limitele bugetare până la aprobarea bugetului pe 2021. De asemenea, lucrările de I+R se află în procedură de achiziție.

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an

Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare anunță că, în anul 2020, s-au irigat peste 1 milion de hectare. Astfel, până la data de 14 august 2020, au fost irigate, cumulat, 1.006.435 ha, din care udarea I – 418.373 ha, 2.572 km de canale au fost umplute cu apă, iar suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii canalelor este de 763.791 ha. 

Județele unde s-a irigat cel mai mult, până la această dată, sunt Brăila, cu 345.160 ha cumulat, din care 158.875 ha udarea I, Dolj cu 137.933 ha, din care 21.002 ha udarea I, Ialomița cu 126.658 ha cumulat, din care 53.943 ha udarea I, Galați cu 94.857 ha cumulat, din care 53.981 ha udarea I.

Reamintim faptul că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020.

Având în vedere lipsa precipitațiilor și creșterea deficitului de apă din sol din acest an agricol, ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens. Până la această dată fermierii au incheiat contracte cu ANIF pentru o suprafață de 918.303 ha.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a demarat campania de irigații în acest an mai devreme, în unele județe, încă de la începutul lunii martie, pe fondul faptului că deficitul de apă din sol s-a mărit din cauza lipsei precipitațiilor pe o perioadă îndelungată de timp.

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ

Din cauza lipsei semnificative a precipitațiilor, încă din toamna anului trecut și până în prezent, debitele Fluviului Dunărea și râului Siret sunt foarte scăzute. Debitul Fluviului Dunărea la intrarea în țară este 3.200mc/s, față de 7.900mc/s media multianuală a lunii aprilie, iar debitul Râului Siret la Stația Drăgești este 22mc/s, față de 143mc/s media multianuală a lunii aprilie, determinând un nivel extrem de mic la stațiile de pompare de bază pentru irigații, care au ca sursă de apă Fluviul Dunărea și Râul Siret.

Facem precizarea că, la această dată, pe fondul condițiilor prezentate, sunt probleme privind asigurarea funcționării stațiilor de irigații de bază SPA Pristol, din județul Mehedinți și SPA Ionășești, din județul Galați, întrucât acestea nu mai pot prelua apa din sursă.

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ

Referitor la articolul apărut în data de 7 aprilie 2020, pe site-ul www.agrointel.ro, cu titlul “Irigații blocate în județul Ialomița! Echipele tehnice sunt ținute în carantină la Țăndărei!”, vă comunicăm faptul că acest articol este, din punctul nostru de vedere, o dezinformare, statiile la care se face referință nu aparțin ANIF, acestea fiind în proprietatea OUAI-urilor, urmare a Legii îmbunătățirii funciare 138/2004, iar ANIF, în urma solicitărilor primite de la organizații, a introdus apă pe canalele de irigații și menține permanentă legătura cu autoritățile și beneficiarii, astfel încât să asigure apa necesară irigării terenurilor agricole. Pe site-ul ANIF sunt datele de contact atât ale Unității Centrale, cât și ale Filialelor Teritoriale Județene, cu Unitățile de Administrare aferente, la care oricine, inclusiv presa, ne poate contacta și solicita informații oficiale cu privire la activitatea de irigații. 

Spre exemplificare, vă prezentăm situația irigațiilor în judetul Ialomița, la această dată:

Filiala Teritorială Ialomița a încheiat, până pe 09.04.2020, contracte de irigații pentru 63.507 ha, astfel:  U.A Ialomița Mal Stâng: 51.736 ha (Amenajarea Ialomița Călmățui 45.952 ha, Amenajarea Slobozia Dunăre 1.597 ha, Amenajarea Orezărie Luciu Giurgeni 4.186 ha); U.A. Ialomița Mal Drept 11.771 ha (Amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare- 10.235 ha, Amenajarea Terasa Bordușani – 1.532 ha, Amenajarea Mostiştea II- 4 ha).

Până în prezent, în urma solicitărilor primite de la deținătorii de teren cu care ANIF Filiala Teritorială Ialomița are încheiete contracte, s-a introdus apă în amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, a cărei aducțiune este asigurată de ANIF Filiala Teritorială Călărași prin stația SPA Pietroiu, iar în județul Ialomita s-a pornit stația de repompare SRP 10. La această dată, în această amenajare irigă OUAI-urile Movila și Agrisăveni, urmând ca în zilele următoare, pe bază de solicitări, să înceapă să irige și OUAI-urile Săveni, Sudiți și Cosâmbești.  În amenajarea Ialomița- Călmățui, a cărei aducțiune este asigurată de ANIF Filiala Teritorială Brăila,  prin intemediul statiei de bază SPA IM Gheorghiu, s-au pornit stațiile de repompare SRP 1 Spiru Haret, SRP 1A Lacu Rezi, SRP  III și SRP IIIA, iar în judetul Ialomita s-a pornit stația de repompare SRPA V, la solicitarea OUAI-urilor Traian și Roșiori, și stația de repompare SRPA VI Bucșa, la solicitarea OUAI -urilor Ograda și Scânteia.

În amenajarea Orezărie Luciu Giurgeni sunt două stații plutitoare și trei statii de repompare, care deservesc amenajările de orezarie, urmând ca în perioada imediat următoare acestea să fie puse în funcțiune la solicitarea deținătorilor de teren.

În funcție de solicitările beneficiarilor, ANIF prin Filiala Teritorială Ialomița va asigura și în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020.

ANIF așteaptă solicitările femierilor și pe celelate amenajări de irigații, astfel încât să poată asigura apa necesară irigării culturilor, influențând astfel pozitiv producțiile agricole autohtone, atât de necesare în acest an.

Precizăm că Ordonanța militară nr. 7, din 4 aprilie 2020, prin care s-a decis carantinarea orașului Țăndărei,   nu a blocat funcționarea ANIF Filiala Teritoriale Ialomița. Cei patru angajați ANIF cu domiciliul în Țăndărei lucrează în această perioadă la Depozitul Țăndărei, din interiorul carantinei, tocmai pentru a putea asigura funcționarea fără întreruperi a stațiilor de pompare din administrare.

Pentru buna desfășurare a campaniei de irigații din acest an, solicităm tuturor agricultorilor să semnaleze imediat la Filialele Teritoriale orice problemă apărută, chiar și în relațiile lor cu OUAI sau FOUAI, pentru ca împreună să clarificăm și să rezolvăm problemele.

ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens.  Amintim faptul că, în această perioadă contractele se vor transmite numai prin format electronic, pentru evitarea contactului direct, ca măsură pentru a preîntâmpina răspândirea Coronavirus.

Mentionam ca Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare asigură apă gratuită pe canale, pe măsură ce Filialele Teritoriale primesc solicitări de apă de la beneficiarii cu care au încheiate contracte de irigații sau cu care vor încheia noi contracte. Astfel, se  pun în funcțiune respectivele aducțiuni, asigurând nivelul optim de apă pentru irigații în punctele de livrare.”