Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Prezentare firmă Ozon Company

Prezentare firmă Ozon Company

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a găzduit, în cursul zilei de astăzi,16 august 2021, o prezentare a firmei Ozon Company, care importă și comercializează în România utilaje și echipamente pentru îndepărtarea vegetației pe apă sau pe uscat (acostamente, taluzuri, diguri, canale etc.).

La întâlnire au participat domnul director general al Agenției, Ștefan Constantin, dar și ceilalți membri ai conducerii ANIF, și reprezentanți ai Filialelor de Îmbunătățiri Funciare din județele din vestul, sudul și sud-estul țării.

Firma, aflată pe piața din România din 2009, și-a prezentat oferta de echipamente din urmatoarele categorii:• utilaje și echipamente pentru îndepărtarea vegetației pe apă (vegetație acvatică, dragare, decolmatare etc.);

• utilaje și echipamente pentru îndepărtarea vegetatiei pe uscat (brațe tractor articulate și extensibile, atașamente mentenanță drumuri și acostamente, atașamente întreținere diguri și canale, atașamente mentenanță vegetațe etc.);

• atasamente tractor/excavator (cositoare/tocatoare laterale, cositoare/tocatoare în linie, cositoare/tocatoare modulare, tocatoare resturi vegetale)

• autopropulsate speciale;

Conducerea ANIF și reprezentanții filialelor și-au manifestat interesul pentru utilaje de întreținere curentă și activități urgente, atât pentru canalele de desecare, cât și pentru cele de irigații, acolo unde sunt probleme cu vegetația.

Domnul director general Ștefan Constantin a cerut reprezentaților filialelor să analizeze oferta firmei Ozon Company și, în funcție de nevoile zonale, filialele să propună împreună pachete de utilaje care sunt necesare în desfășurarea activității ANIF.

INFORMARE

INFORMARE

Directorul General al ANIF, domnul Ștefan Constantin, și directorul Direcției de Investiții, domnul Sorin Vasilescu, s-au întâlnit, în cursul zilei de luni, 16 august 2021, cu reprezentanți ai firmelor de construcții și firmelor de proiectare implicate în lucrările pentru obiectivele de investiții aferente PNI.

În cadrul ședinței de lucru, împreună cu reprezentanți ai Filialelor de Îmbunătățiri Funciare Călărași și Ialomița, s-au analizat graficele de execuție, sumele alocate pentru anul în curs și stadiul de realizare al lucrărilor până la data de 31.07.2021 și restul de executat până la sfârșitul anului 2021.

Analiza a avut drept scop găsirea unor soluții, potrivit prevederilor contractuale, pentru a recupera eventualele întârzieri și de a veni cu propuneri în vederea îndeplinirii angajamentelor contractuale.

Reprezentanții ANIF și ai antreprenorilor lucrărilor au adus în prim plan principalele probleme întâmpinate în timpul execuției lucrărilor și au discutat despre modalitățile optime de rezolvare a acestora. De asemenea, s-a reiterat nevoia unui dialog continuu între părțile implicate, astfel încât să se rezolve problemele care generează întârzieri, acolo unde este cazul.

Conducerea ANIF a cerut constructorilor ca, în termen de 10 zile, să prezinte un grafic pentru fiecare lucrare, în vederea ilustrării defalcate a planificării proiectelor analizate, și i-a asigurat pe aceștia de întreaga disponibilitate în vederea rezolvării problemelor întâmpinate.

INFORMARE

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați a constatat că un număr de 18 angajați cumulau, de câteva luni, pensia cu salariul, fără ca aceștia sa fi anunțat Filiala, pentru a se face demersurile legale în vederea încetării contractelor individuale de muncă.

Menționăm că, în luna mai, Filiala a fost supusa unei acțiuni de control din partea ITM Galați, iar în planul de control al ITM a intrat și verificarea salariariatilor cu vârsta apropiata de pensionare. In urma controlului, Filiala Galati a solicitat Casei Județene de Pensii Galați verificarea unui număr de 25 de persoane care se încadrau în aceasta categorie. In urma răspunsului transmis de aceasta, s-a constatat că un număr de 18 salariați erau beneficiari de pensie pentru limita de varsta. Aceștia nu au informat conducerea ANIF ca sunt beneficiarii dreptului de pensie, desi legislația actuală prevede că obligația cu privire la acest lucru revine salariatului.

In urma celor constatate, Filiala Teritorială Galați a emis deciziile de încetare a contractelor individuale de muncă, iar Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare va dispune măsurile legale care se impun.

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

UPDATE: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a încheiat, până la data de  2021, contracte de irigații multianuale și sezoniere pe o suprafață de 827.903 ha.  1.365 km de canale de irigații au fost umplute cu apă, până la această dată, iar suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii respectivelor canale este de 440.200 ha.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a încheiat, până la data de 15 februarie 2021, contracte de irigații multianuale și sezoniere pe o suprafață de 612.117 ha.  Din totalul de 783 contracte, 667 sunt multianuale și 116 sezoniere.  Suprafața pregătită pentru irigat este de 947. 108 ha.

Ca în fiecare an, introducerea apei pe canalele de aducțiune ce asigură necesarul de apă pentru irigații se va face pe măsura solicitărilor, concretizate pe bază de comenzi certe, în urma încheierii contractelor multianuale sau sezoniere.

ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens. Având în vedere situația epidemiologică, contractele se pot transmite și în format electronic, pentru evitarea contactului direct, ca măsură pentru a preîntâmpina răspândirea Coronavirus.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare anunță toți fermierii că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2021.

Investițiile în reabilitarea sistemelor de irigații cuprinse în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații vor continua și în acest an, lucrările efectuându-se în limitele bugetare până la aprobarea bugetului pe 2021. De asemenea, lucrările de I+R se află în procedură de achiziție.

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an

Agenția Națională de Imbunătățiri Funciare anunță că, în anul 2020, s-au irigat peste 1 milion de hectare. Astfel, până la data de 14 august 2020, au fost irigate, cumulat, 1.006.435 ha, din care udarea I – 418.373 ha, 2.572 km de canale au fost umplute cu apă, iar suprafața ce poate fi deservită ca urmare a umplerii canalelor este de 763.791 ha. 

Județele unde s-a irigat cel mai mult, până la această dată, sunt Brăila, cu 345.160 ha cumulat, din care 158.875 ha udarea I, Dolj cu 137.933 ha, din care 21.002 ha udarea I, Ialomița cu 126.658 ha cumulat, din care 53.943 ha udarea I, Galați cu 94.857 ha cumulat, din care 53.981 ha udarea I.

Reamintim faptul că Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, asigură și în acest an, în baza Legii 133/2017, completată de Legea 130/2018, apă gratuită până la punctele de livrare, acolo unde sunt încheiate contracte pentru anul 2020.

Având în vedere lipsa precipitațiilor și creșterea deficitului de apă din sol din acest an agricol, ANIF invită, în continuare, toți fermierii care încă nu au încheiat contracte pentru livrarea apei să facă demersuri în acest sens. Până la această dată fermierii au incheiat contracte cu ANIF pentru o suprafață de 918.303 ha.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a demarat campania de irigații în acest an mai devreme, în unele județe, încă de la începutul lunii martie, pe fondul faptului că deficitul de apă din sol s-a mărit din cauza lipsei precipitațiilor pe o perioadă îndelungată de timp.

INFORMARE DE PRESĂ

INFORMARE DE PRESĂ

Din cauza lipsei semnificative a precipitațiilor, încă din toamna anului trecut și până în prezent, debitele Fluviului Dunărea și râului Siret sunt foarte scăzute. Debitul Fluviului Dunărea la intrarea în țară este 3.200mc/s, față de 7.900mc/s media multianuală a lunii aprilie, iar debitul Râului Siret la Stația Drăgești este 22mc/s, față de 143mc/s media multianuală a lunii aprilie, determinând un nivel extrem de mic la stațiile de pompare de bază pentru irigații, care au ca sursă de apă Fluviul Dunărea și Râul Siret.

Facem precizarea că, la această dată, pe fondul condițiilor prezentate, sunt probleme privind asigurarea funcționării stațiilor de irigații de bază SPA Pristol, din județul Mehedinți și SPA Ionășești, din județul Galați, întrucât acestea nu mai pot prelua apa din sursă.