Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Actul normativ aprobat vizeaza:

  • stabilirea modalității de aprobare a cotei de până la 50% aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații, la finalul sezonului de irigații;
  • reglementarea procedurii pentru decontarea cotei de până la 50%, pentru funcționarea sistemelor de irigații locale, în cuprinsul anexei la prezentul act normativ;
  • stabilirea unei derogări pentru decontarea cotei aferentă cheltuielilor pentru consumul de energie electrică pentru irigații aferent anului 2022.

Cheltuielile sunt suportate din bugetul Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate cu această destinație din bugetul Ministerului Agriculturii.

(PDF)

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aduce la cunoștința tuturor fermierilor că infrastructura de îmbunătățiri funciare este pregătită pentru funcționare și poate asigura un nivel optim al apei pentru irigații.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, la data de 22 martie 2022, suprafața potențial irigabilă este de 1.289.381 ha, fiind deservită de infrastructura de îmbunătățiri funciare funcționabilă, din care 3.009 km de canale. Până la această dată au fost  încheiate 768 de contracte pentru o suprafață de 681.397 ha.

„Am luat toate măsurile pentru a asigura fermierilor accesul la apă pentru irigații mai devreme față de alți ani, având în vedere că peste iarnă ne-am confruntat cu lipsa precipitațiilor, așadar nevoia de apă în sol este în continuare ridicată. Pentru a le oferi fermierilor predictibilitatea de care au nevoie, continuăm  să achităm până la 50% din costurile cu energia electrică folosită pentru irigații. De asemenea, lucrările de modernizare a infrastructurii de irigații continuă, ne-am propus ca  suprafața viabilă pentru irigat să crească la două milioane de hectare”, a declarat ministrul Adrian CHESNOIU.

Reamintim că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ANIF, suportă din fonduri asigurate de la bugetul de stat:

  • costul apei și costul energiei electrice, în baza contractelor încheiate cu ANIF pentru asigurarea apei pentru irigații până la stațiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare;
  • costul apei pentru irigații, în baza contractelor încheiate cu alți furnizori;
  • costul energiei electrice necesare asigurării funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații, în cotă de până la 50%.

Având în vedere măsurile de sprijin aflate în derulare, MADR, prin structurile teritoriale, încurajează și sprijină toți fermierii să încheie contracte, având ca obiect livrarea apei pentru irigații, pentru a putea asigura astfel un nivel corespunzător de umiditate a solului, care să stimuleze creșterea productivității agricole.

Pot beneficia de aceste măsuri fermierii – persoane fizice/persoane juridice, organizați în OUAI/FOUAI sau asociațiile agricole.

Contractele se transmit în format electronic, la adresele de e-mail ale Filialelor Teritoriale, precum și la cea a unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, adrese pe care le regăsiți pe pagina https://www.anif.ro/contact.

În cazul fermierilor care nu au posibilitatea transmiterii unui e-mail/fax, aceștia se pot adresa filialelor teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în vederea programării pentru semnarea contractelor.

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că fermierii pot depune astăzi, 17 decembrie și luni, 20 decembrie facturile pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații.

Fermierii trebuie să transmită către filialele teritoriale ANIF facturile pentru contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigații începând cu data de 1 iulie 2021, calculată conform cotei aprobate.

Actele pot fi depuse la sediul filialelor teritoriale sau transmise electronic, la adresele de e-mail disponibile pe site-ul ANIF, secțiunea date de contact,  https://www.anif.ro/contact/.

Facem precizarea că, potrivit legislației, termenul este de 2 (două) zile de la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 348/2021,  ordin  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1192, în data de 16 decembrie 2021.

Reamintim că, pentru anul 2021, a fost stabilită cota de 49,99% pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau echipamentelor pentru irigații pentru care se asigură apa pentru irigații în baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Sursa: https://www.madr.ro/comunicare/7201-incepe-depunerea-facturilor-pentru-decontarea-cheltuielilor-aferente-consumului-de-energie-electrica-in-irigatii-la-filialele-anif.html

INFORMARE: „Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

INFORMARE: „Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

Continuă lucrările la conducta de refulare de la SPB Sinoe, în cadrul obiectivului de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”.

Hidrosablarea și grunduirea quartzată au fost finalizate și a început aplicarea materialului inovator numit poliuree.

După finalizarea cămășuirii cu poliuree, vor începe testele și probele tehnologice, în vederea punerii în funcțiune a primei conducte de refulare.

INFORMARE: Avarie majoră la SRP1 Vânâtori, județul Galați

INFORMARE: Avarie majoră la SRP1 Vânâtori, județul Galați

INFORMARE: Pe data de 20 octombrie, a avut loc la SRP1 Vânâtori, județul Galați, o avarie majoră care a dus la scoaterea din funcțiune a conductei de refulare a agregatului 1 și avarierea unei părți din clădirea stației. O comisie formată din reprezentanți ai ANIF – Unitatea Centrală și ai Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Galați a mers pe teren și a constatat faptul că, în urma acestei avarii, a fost distrus peretele din zona agregatului 1, până la nivelul etajului 1. Apa a pătrus și a inundat nivelel 0,1 și 2 ale stației, respectiv sala pompelor, sala motoarelor și sala celule electrice de 6 kw. Pardoseala în zona celulelor electrice a fost deteriorată într-o mare proporție, au fost afectate, de asemenea, ferestrele din dreptul bazinului de aspirație în zona agregatelor 1 și 2.

Stația SRP1 Vânători a fost predată si dată in folosință gratuită, în 2012, pe o perioadă de 49 de ani către FOUAI Câmpia Covurlui prin protocol de transmitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare.

Această stație de repompare preia apa din CML și o refulează prin intermediul a 2 conducte de refulare îngropate în canalul de refulare amplasat în terasă, având un debit al stației de 46.000 l/s la o înălțime de pompare de Hp=94 m.c.l. Potrivit constatărilor preliminare, se pare că a fost vorba de o avarie produsă de lovitura de berbec în urma unei căderi de tensiune. S-a funcționat fără pernă de aer în hidrofor și fără instalația electrică de curent continuu care asigură închiderea secvențială a vanelor de refulare, atunci când se oprește agregatul de pompare voit sau accidental.
Având în vedere înălțimea de pompare, lungimea și diametrul conductei de refulare, efectul loviturii de berbec produse de volumul de apă care s-a întors a dus la distrugeri importante.

Expertiza judiciara solicitată de ANIF va dovedi dacă este vorba de nepricepere sau nepăsare în acest caz!

INFORMARE: O noua serie de întâlniri privind lucrările prinse în PNI

INFORMARE: O noua serie de întâlniri privind lucrările prinse în PNI

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a continuat și marți, 17 august 2021, seria întâlnirilor cu reprezentanții firmelor de construcții și firmelor de proiectare implicate în lucrările pentru obiectivele de investiții aferente PNI.

La întâlnire au participat directorul General al ANIF, domnul Ștefan Constantin, și directorul Direcției de Investiții, domnul Sorin Vasilescu, și reprezentanți ai Filialelor de Îmbunătățiri Funciare Brăila, Constanța, Tulcea și Bacău.

În cadrul întâlnirii, s-au analizat graficele de execuție, sumele alocate pentru anul în curs și stadiul de realizare al lucrărilor până în prezent pentru 9 dintre obiectivele din respectivele județe, obiective cuprinse în cadrul Programului Național de reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații.

În cadrul ședinței au fost punctate problemele care au generat întârzieri, acolo unde a fost cazul, și s-a cerut firmelor de constructții stabilirea unui program de măsuri de redresare a situației, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Având în vedere faptul că domeniul de activitate este unul meteodependent, domnul director general Ștefan Constantin a făcut apel ca lucrările să se facă pe o programare cu mai multe scenarii.

Firmele de construcții vor trebui ca, în termen de 10 zile, să prezinte un grafic de execuție pentru fiecare lucrare, pentru tot anul 2021.

Conducerea ANIF a stabilit faptul că întâlnirile cu reprezentanții filialelor, ale firmelor de construcții și ale firmelor de proiectare se vor face de acum înainte lunar.