Dăm viață agriculturii

Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Peste 1 milion de hectare irigate în acest an
INFORMARE DE PRESĂ
ANIF a început campania de irigații în șase județe
Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe...

UPDATE: Campanie de informare privind încheierea de contracte de irigații

Citește mai departe...

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe...

ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 820.000 ha

Citește mai departe...

Acord cadru de delegare a unor sarcini privind implementarea măsurii 4 „Investiţii în active fizice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Acord de delegare privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică şi financiară a submăsurii 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”

Manual de proceduri Versiunea 01

Ordin 55 din 03.03.2017 pentru aprobarea manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în conformitate cu Acordul de delegare nr. 14859/19.10.2016 privind verificările specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 – componenta infrastructură de irigații

Proceduri Operationale ANIF versiunea 01

Manual de proceduri Versiunea 02

Ordin 315 din 15.09.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 1, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 55/2017 pentru aprobarea manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în conformitate cu Acordul de delegare nr. 14.859/19.10.2016 privind verificările specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 – componenta infrastructură de irigații

Instrucțiune – Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 315 din 15.09.2017

Proceduri Operationale ANIF versiunea 02

Manual de proceduri Versiunea 03

Ordinul Ministrului nr. 265

Instructiune – Anexa nr. 1 la ordinul MADR nr. 265

Proceduri Operationale ANIF versiunea 03

Manual de proceduri Versiunea 04

Ordin 499 din 04/10/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 3 precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 55/2017 pentru aprobarea manualului de proceduri privind punerea în aplicare a atribuțiilor Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, în conformitate cu Acordul de delegare nr.14.859/19.20.2016 privind verificările specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4/3 – componenta infrastructură de irigații

Instrucțiune – Anexa nr. 1 la ordinul MADR nr. 499 din 04.10.2019

Proceduri Operationale ANIF versiunea 04

 Monitorizare activități delegate AFIR -> ANIF cf. Ac. de deleg. 14892/14859/20.10.2016