Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

COMUNICAT DE PRESĂ

Final de Campanie a plăților în avans pentru anul de cerere 2021
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania
de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2021.
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 a fost stabilit nivelul
avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață
și de animale aferent Campaniei 2021, respectiv de până la 70% în cazul plăților directe
indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Astfel, au fost autorizați pentru plata avansului 745.155 fermieri, ceea ce reprezintă
96,72% din numărul fermierilor care au depus Cerere unică de plată în Campania 2021 și au
fost declarați eligibili la plata avansului.
Suma totală autorizată la plată este de 1,26 miliarde euro.
În ceeea ce privește Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic precizăm faptul că au fost
autorizați la plată un număr de 14.646 fermieri, reprezentând un procent de 87 % din
fermierii care au solicitat sprijin în Campania 2021, iar suma autorizată este în valoare de
45,20 milioane euro.
Situația plăților autorizate de către fiecare Centru Județean al APIA se regăsește în Anexă.
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro,
iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro.
APIA demarează plata finală începând cu 2 decembrie 2021, ca diferență între cuantumul
calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2021.

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-a-finalizat-campania-de-plati-in-avans-pentru-beneficiarii-care-au-depus-cerere-unica-de-plata-in-anul-2021&page=1

INFORMARE DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, începând cu data de 2 decembrie 2021, încetează detașarea temporară a domnului Vaida Bela în postul de director general la Agenția Națională de Zootehnie ”Prof. Dr. GK Constantinescu”.

Domnul Bela va reveni la Centrul Județean Sălaj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în funcția de director executiv adjunct.

Totodată, începând cu data de 2 decembrie 2021, domnul Viziteu Constantin, director general adjunct în cadrul Agenției Naționale de Zootehnie ”Prof. Dr. GK Constantinescu”, va exercita cu caracter temporar funcția publică de conducere de director general, din cadrul acestei instituții.

Sursa: https://www.madr.ro/comunicare/7126-informare-de-presa.html

Sume suplimentare cuprinse în rectificarea bugetară pentru ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli

În Ședința Guvernului din data de 26 noiembrie 2021 a fost aprobată rectificarea bugetului MADR, care presupune disponibilizarea și redistribuirea unor resurse financiare excedentare identificate în bugetul MADR pe anul 2021.

Principalele acțiuni beneficiare ale sumelor redistribuite sunt cele corespunzătoare subvenționării accizei motorinei utilizate în agricultură în trimestrul trei al anului curent (174 milioane de lei), precum și ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor constând în decontarea cheltuitelor aferente conducerii registrelor genealogice și a controlului oficial al producției (30 milioane de lei).

Am cerut ca sumele prevăzute pentru plata subvenției la acciza pentru motorină, aferentă trimestrului al treilea din acest an, să fie majorate cu 100 de milioane de lei, de la 74 milioane de lei cât era prevăzut inițial în proiectul de rectificare, la 174 milioane de lei. De asemenea, am mai solicitat o mărire cu 30 de milioane de lei, de la 40 de milioane de lei cât prevăzuse fostul Guvern, la 70 de milioane de lei pentru plățile necesare ajutorului de stat în sectorul de creștere a animalelor”, a explicat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian CHESNOIU.

Astfel, față de proiectul inițial postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, pentru consultare publică în data de 24 noiembrie 2021, au fost introduse ca urmare a reanalizării execuției bugetarea, influențe pozitive corespunzătoare titlului ”Subvenții”, în valoare totală de 130 milioane lei, rezultând un total de 204 milioane lei dedicat celor două acțiuni anterior precizate.

Sursa: https://www.madr.ro/comunicare/7125-sume-suplimentare-cuprinse-in-rectificarea-bugetara-pentru-ajutoarele-de-stat-acordate-producatorilor-agricoli.html

INFORMARE: “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

INFORMARE: “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”

Continuă lucrările la conducta de refulare de la SPB Sinoe, în cadrul obiectivului de investiții “Reabilitarea Amenajării de Irigații Sinoe, județul Constanța”.

Hidrosablarea și grunduirea quartzată au fost finalizate și a început aplicarea materialului inovator numit poliuree.

După finalizarea cămășuirii cu poliuree, vor începe testele și probele tehnologice, în vederea punerii în funcțiune a primei conducte de refulare.

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Privind acordarea Schemei de Ajutor de minimis în sectorul apicol


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește apicultorilor interesați că termenul limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, este data de 26 noiembrie 2021 inclusiv.

Facem precizarea că în perioada 19 – 24 noiembrie 2021 au fost depuse 14.747 cereri pentru un număr de 1.377.726 familii de albine.

Apicultorii pot accesa formularele necesare depunerii cererii pe site-ul APIA www.apia.org.ro (link: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-minimis-sector-apicol).

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.

Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei petru un euro.

Sursa de finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Termen de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producției primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai
2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-reaminteste-apicultorilor-interesati-ca-termenul-limita-de-depunere-a-cererilor-de-acordare-a-ajutorului-de-minimis-pentru-compensarea-efectelor-hidrometeorologice-nefavorabile-manifestate-in-perioada-martie-mai-2021-asupra-sectorului-apicol-este-data-de-26-noiembrie-2021-inclusiv&page=1