Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Final de Campanie a plăților în avans pentru anul de cerere 2021
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania
de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2021.
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 a fost stabilit nivelul
avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață
și de animale aferent Campaniei 2021, respectiv de până la 70% în cazul plăților directe
indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85% în cazul sprijinului
acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Astfel, au fost autorizați pentru plata avansului 745.155 fermieri, ceea ce reprezintă
96,72% din numărul fermierilor care au depus Cerere unică de plată în Campania 2021 și au
fost declarați eligibili la plata avansului.
Suma totală autorizată la plată este de 1,26 miliarde euro.
În ceeea ce privește Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic precizăm faptul că au fost
autorizați la plată un număr de 14.646 fermieri, reprezentând un procent de 87 % din
fermierii care au solicitat sprijin în Campania 2021, iar suma autorizată este în valoare de
45,20 milioane euro.
Situația plăților autorizate de către fiecare Centru Județean al APIA se regăsește în Anexă.
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro,
iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,8683 lei pentru un euro.
APIA demarează plata finală începând cu 2 decembrie 2021, ca diferență între cuantumul
calculat și cuantumul acordat în avans pentru anul de cerere 2021.

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-a-finalizat-campania-de-plati-in-avans-pentru-beneficiarii-care-au-depus-cerere-unica-de-plata-in-anul-2021&page=1