AnunţuriInformaţiiTarife pentru irigaţii
 

   Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/29 septembrie 2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).

Anunţuri pentru posturi scoase la concurs

11 ianuarie 2016
Anunţ: ANIF a dispus desfăşurarea în continuare a concursurilor de recrutare organizate la nivelul unităţii centrale şi structurilor teritoriale ale ANIF

Informaţii
Campania de irigaţii 2015
Clădiri încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cu o suprafaţă totală cuprinsă între 250 mp şi 500 mp
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Filiala teritorială de IF Dobrogea

 

Raport de activitate a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru anul 2014

Raport de activitate a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru anul 2013

 

Anunţ

ANIF, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Sud, cu sediul în Galaţi, str. Ştiinţei nr.97, telefon 0236416221, fax 0236417933 solicită revizuirea Autorizaţiilor de Mediu pentru funcţionarea amenajărilor hidroameliorative: Câmpia Covurlui, Tecuci Nicoreşti şi Brateşul de Sus, care prevăd desfăşurarea activităţilor de irigaţii, desecare şi combaterea eroziunii solului pe raza judeţului Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicită revizuirea autorizaţiei de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8:30-13:30, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi. Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.