AnunţuriInformaţiiTarife pentru irigaţii
 

   Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/29 septembrie 2011, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică (potrivit criteriilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare).

Informaţii

 

Raport de activitate a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare pentru anul 2013

 

Anunţuri pentru posturi scoase la concurs

15 octombrie 2013
Rezultatele finale pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de director la Filialele de îmbunătăţiri funciare Braşov, Constanţa, Giurgiu, Harghita, Neamţ, Teleorman şi Tulcea

10 octombrie 2013
Rezultatele la interviul susţinut în data de 09.10.2013 la concursul organizat pentru ocuparea postului conducere de director la Filialele de Îmbunătăţiri Funciare Braşov, Constanţa, Giurgiu, Harghita, Neamţ, Teleorman şi Tulcea ale ANIF

03 octombrie 2013
Anunţ stabilire dată interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de director la Filialele de îmbunătăţiri funciare Braşov, Constanţa, Giurgiu, Harghita, Neamţ, Teleorman şi Tulcea

24 septembrie 2013
Anunţ pentru stabilire dată interviu

23 septembrie 2013
Rezultatele la proba scrisă susţinută în data de 18.09.2013 la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere de director la Filialele de IF Braşov, Constanţa, Giurgiu, Harghita, Neamţ, Teleorman şi Tulcea ale ANIF