Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Amenajarea Tabăra – Trifeşti – Sculeni este situată în nord – estul judeţului Iaşi, pe malul drept al râului Prut şi  se învecinează la sud  cu satul Trifeşti, la est cu râul Prut, la nord este comuna Bivolari şi la vest comuna Vlădeni.

Amenajarea Tabăra – Trifeşti – Sculeni a fost realizată conform documentaţiei de execuţie întocmită de I.S.P.I.F. Bucureşti şi a fost pusă în funcţiune în anul 1983.

Amenajarea are o suprafaţă totală pentru irigaţii de 17.258 ha, din care 7.864 ha sunt amenajate şi cu lucrări de desecare şi drenaj.

Amenajarea Tabăra Trifeşti – Sculeni este compusă din trei unităţi hidroameliorative cu funcţionare independentă: Nord Soloneţ, Sud Soloneţ şi Lunca. Subsistemul Sud Soloneţ are o suprafaţă brută de 4.280 ha şi netă de 4.243 ha.

Sursa de apa necesară pentru irigaţii o constituie apa de suprafaţă a râului Prut. Irigarea, în tot subsistemul, se face prin aspersiune.

Infrastructura subsistemului este compusa din: staţia de baza SPA Soloneţ, staţia de repompare SRP 1b, canalele de aducţiune CA Sud Soloneţ (CA bief 1 şi CA bief 2), nodurile de presiune Nod 1,2,3 pe CA bief 1, nodurile de presiune Nod 1,2 pe CA bief 2, staţiile de punere sub presiune SPP1, SPP2 si SPP3, reţeaua de conducte îngropate.