Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Amenajarea de irigaţii Albiţa – Fălciu din județul Vaslui are o suprafaţă totală de 16.937 ha, declarată viabilă,  cu cod de amenajare 368, şi aparţine administrativ de comunele Drânceni, Duda Epureni, Stănileşti, Lunca Banului, Vetrişoaia , Berezeni şi Fălciu din judeţul Vaslui.

Suprafaţa zonei pentru care se propune realizarea lucrării de investiţie este de 10.075 ha, este din domeniul public al statului, de utilitate publică şi viabilă din punct de vedere economic. 

Sursa de apă pentru această amenajare este râul Prut, prin staţiile de bază: SPR 1 Pogăneşti, SPR 2 Săratu, SPR 3 Bumbăta şi SPR 4 Berezeni.    

Prin  lucrările  propuse   se  preconizează  să  se asigure buna funcţionare, la parametrii proiectaţi, a celor patru staţii de pompare, a  canalelor de distribuţie a apei şi a construcţiilor hidrotehnice aferente.     

Pentru aducerea la parametrii de funcţionare se reabilitează staţia de pompare reversibilă SPR 1 Pogăneşti, staţia de pompare reversibilă SPR2 Săratu, staţia de pompare reversibilă SPR3 Bumbăta, staţia de pompare reversibilă SPR4 Berezeni.

Reţeaua de canale de alimentare deservită de staţiile de pompare reversibile este formată din canalele CA2 (8630 m), CA3 (8060 m), Ca existent (4081 m), CD1 (5710 m), CS38 (1190 m) şi CA5 (11850 m)