Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

În data de 25.08.2021 a avut loc, la sediul ANIF, o întâlnire între reprezentanții ANIF și reprezentanții ANAR cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 122/2020, pentru modificarea Legii apelor, asa cum a modificată și completată ulterior prin OUG nr. 225/2020. În cadrul ședinței, s-a discutat despre modalitarea de monitorizare a deversarii apei menajere în canalele de desecare ale ANIF, aspecte punctuale cu privire la investiții deținute de cele două instituții, dar și cu privire la necesitatea modificării anexelor la HG 1705/2006.