Domnul Director General Florin Barbu a fost prezent, astăzi, în județul Bacău, alături de domnul ministru Petre Daea, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din Amenajarea Sascut Valea Seacă.Amenajarea de irigaţii Sascut Valea Seacă a fost pusă în funcţiune în anul 1989 și se află în administrarea ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Bacău. Sursa de apă a amenajării de irigații Sascut Valea Seacă o reprezintă lacul de acumulare Bereşti de pe râul Siret, captarea apei pentru irigații realizându-se prin stația de pompare SPA Sascut. Suprafaţa netă amenajată este 5.028 ha.În cadrul Amenajării de irigaţii Sascut Valea Seacă este constituită Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Sascut cu o suprafaţa de 5.028 ha care a depus un proiect pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații prin măsura 125a şi încă 2 proiecte pe sM 4.3.Amenajarea de irigații Sascut Valea Seacă face parte din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații aprobat prin HG. 557/2018, cu modificările și completările ulterioare, în etapa a I, la poziția 1. Valoarea investiţiei este de 24.101.317 lei. Lucrările au început în februarie anul acesta și au termen de finalizare martie 2021. Până în prezent, s-au efectuat lucrări în valoare de 4.314.797 lei.
Propuneri de lucrări conform proiect:

✓ Staţia de baza SPA Sascut:– Priza de apă şi conductele de aducţiune:
– Colectorul de aspiraţie – lucrări de protecţie anticorozivă
– Înlocuire agregatele de pompare 6 buc. 14 NDS: Q = 450 l/s, H = 80 mCA; Pn = 400 – 450 KW/6KV.
– Înlocuire Instalaţiile hidromecanice aferente acestor agregate de pompare
– Reabilitare clădire staţie de pompare şi clădire anexă
– Refacere instalaţii electrice de medie şi joasă tensiune, de comandă şi măsură

✓ Staţia de repompare SRPA Sascut (Schineni)– Refacere agregate de pompare : Q=350 l/s; H=64 mC.A; Pn=315 KW/0,4KV; n=1500 rot/min.
– Colectorul pentru SRPA
– Conducta CR 1 L = 2.052 ml
– Colectorul pentru SPP 2
– Conducta de refulare CR 2 L = 1365 ml

✓ Noduri hidrotehnice:– Reabilitare cămine de vane
– înlocuire vane de linie – 8 buc