Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Domnul Director General Florin Barbu a fost prezent, astăzi, în județul Bacău, alături de domnul ministru Petre Daea, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din Amenajarea Sascut Valea Seacă.Amenajarea de irigaţii Sascut Valea Seacă a fost pusă în funcţiune în anul 1989 și se află în administrarea ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Bacău. Sursa de apă a amenajării de irigații Sascut Valea Seacă o reprezintă lacul de acumulare Bereşti de pe râul Siret, captarea apei pentru irigații realizându-se prin stația de pompare SPA Sascut. Suprafaţa netă amenajată este 5.028 ha.În cadrul Amenajării de irigaţii Sascut Valea Seacă este constituită Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Sascut cu o suprafaţa de 5.028 ha care a depus un proiect pentru modernizarea infrastructurii secundare de irigații prin măsura 125a şi încă 2 proiecte pe sM 4.3.Amenajarea de irigații Sascut Valea Seacă face parte din Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații aprobat prin HG. 557/2018, cu modificările și completările ulterioare, în etapa a I, la poziția 1. Valoarea investiţiei este de 24.101.317 lei. Lucrările au început în februarie anul acesta și au termen de finalizare martie 2021. Până în prezent, s-au efectuat lucrări în valoare de 4.314.797 lei.
Propuneri de lucrări conform proiect:

✓ Staţia de baza SPA Sascut:– Priza de apă şi conductele de aducţiune:
– Colectorul de aspiraţie – lucrări de protecţie anticorozivă
– Înlocuire agregatele de pompare 6 buc. 14 NDS: Q = 450 l/s, H = 80 mCA; Pn = 400 – 450 KW/6KV.
– Înlocuire Instalaţiile hidromecanice aferente acestor agregate de pompare
– Reabilitare clădire staţie de pompare şi clădire anexă
– Refacere instalaţii electrice de medie şi joasă tensiune, de comandă şi măsură

✓ Staţia de repompare SRPA Sascut (Schineni)– Refacere agregate de pompare : Q=350 l/s; H=64 mC.A; Pn=315 KW/0,4KV; n=1500 rot/min.
– Colectorul pentru SRPA
– Conducta CR 1 L = 2.052 ml
– Colectorul pentru SPP 2
– Conducta de refulare CR 2 L = 1365 ml

✓ Noduri hidrotehnice:– Reabilitare cămine de vane
– înlocuire vane de linie – 8 buc