Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

Citește mai departe…

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

ANIF a început cursurile de formare privind “Instruirea aplicată în documentarea proceselor – utilizarea unei aplicații informatice de modelare organizațională, modelarea proiectelor, identificarea proiectelor, documentarea proiectelor”. Prin intermediul acestor cursuri se realizează activități structurate în procese organizaționale și reprezintă zone țintă pentru implementarea de procese și elaborarea de proceduri precum și validarea acestora.

Proiectul a fost structurat în următoarele etape: crearea accesului la aplicația Simple BPM conform licenței achiziționate de ANIF, instruire teoretică privind utlizarea aplicației Simple BPM (24 de cursanți certificați-consultanți interni), instruire teoretică privind modelarea proceselor în organizații (24 de cursanți certificați-consultanți interni), instruire aplicată privind identificarea proceselor organizației (au fost identificate 172 de procese, din care 148 unice), instruire aplicată în documentarea proceselor, echipa nucleu, echipa extinsă (în cadrul acestei etape au fost documentate detaliat și validate un număr de 54 de proceduri).

Pană pe 31 octombrie,  au participat la aceste cursuri un număr de 869 persoane din cadrul ANIF, atât din Unitatea Centrală cât și de la Filialele Teritoriale de Îmbunățiri Funciare. Cursurile vor continua până pe 8 noiembrie.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității instituționale și administrative a ANIF (inclusiv pentru gestionarea fondurilor europene) prin instrumentarea modelării informatice a activităților și resurselor organizației și  dezvoltarea capacității interne de conducere a proceselor și proiectelor organizației  în conformitate cu legislația aplicabilă,  planul de acțiuni pentru implementarea managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020,  cerințele pentru Sistemul de Control Intern Managerial și Acordurile la care ANIF este parte.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: instrumentarea organizației cu o aplicație informatică de Business Process Management și dezvoltarea capacității interne de modelare a proceselor organizației prin crearea unei echipe de consultanți interni (instruire teoretică și aplicată) și instruirea și informarea largă a angajaților ANIF cu privire la modalitățile de reprezentare și îmbunătățire continuă a proceselor organizației.

Proiectul în care s-a implicat ANIF nu se termină însă aici. Pașii următori constau în extinderea proiectului la nivelul întregii organizații prin modelarea tuturor proceselor relevante, demararea unui program de identificare și valorificare a oportunităților de perfecționare a proceselor, demararea programului de auto-evaluare conform Cadrului Comun de Autoevaluare (Common Assessment Framework) pus la punct de European Institute for Public Administration și creșterea continuă a competențelor interne de management al proceselor și proiectelor organizației, cu un accent special pe proiectele realizate din fonduri europene.