Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

În contextul secetei severe ce ameninţă agricultura din zona Moldovei, reprezentanţii Agenţiei de Îmbunătăţiri Funciare Vaslui au reuşit să pună în funcţiune un sistem de irigaţii modern pe Valea Prutului, urmând ca alte staţii de pompare să fie date în folosinţă în perioada următoare.

Râul  Prut este cunoscut  încă din Antichitate, despre acesta  scriind însuşi marele istoric grec Herodot. În decursul istoriei străvechiul  râu a  avut o importanţă  economică  deosebită, a fost multă vreme navigabil cu mici ambarcaţiuni, iar  valea  sa  bogată în terenuri  roditoare  este  o  adevărată  comoară  pentru  fermierii din satele  din  împrejurimi.

Pentru  a  veni  în  sprijinul fermierilor de pe Valea  Prutului, grav afectaţi  de seceta pedologică extremă, ANIF-Filiala  Teritorială  de Îmbunătăţiri Funciare Vaslui a pus în  funcţiune  în  avans  cu circa o lună faţă de graficul de execuţie stabilit iniţial, staţia de pompare SPR 3 Bumbăta.

Obiectivul face parte din investiţia „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Albiţa Fălciu, judeţul Vaslui”. Inclus în Programul  Naţional  de  Reabilitare  a  Infrastructurii Principale de Irigaţii din  România, proiectul ce vizează sistemul de irigaţie de pe Valea Prutului are o valoare de peste 10 milioane de euro. 

Pusă în funcţiune după 11 ani de pauză, staţia de pompare de la Bumbăta asigură  prelevarea din râul  Prut a unui debit de circa 18.000 mc /h pentru irigarea unei suprafeţe de 5.103 ha. 

„Prin reabilitarea acestei staţii de pompare, Filiala Teritorială de IF Vaslui a intermediat legătura  străveche dintre râul Prut şi fermierii din această zonă, asigurând prin apa dătătoare de viaţă, condiţii prin care fermierii să poată obţine producţii sigure şi stabile. Staţia de pompare SPR3 Bumbata asigură şi funcţia de pompare a apei de desecare în râul Prut provenită de pe o suprafaţă amenajată pentru desecare de 5.655 hectare. Odată cu punerea în funcţiune a staţiei a fost dat în exploatare canalul de irigaţii existent care a fost reabilitat în cadrul aceluiaşi obiectiv de investiţii. Canalul, cu o lungime de 3.500 m, asigură transportul apei de la SPR3 la mai multe puncte de livrare aparţinând OUAI Lunca Banului şi OUAI Oţetoaia pentru irigarea unei suprafete de 2.109 ha”, a precizat directorul ANIF Vaslui, Sandu Damian.

Primul punct de livrare deservit de acest canal este staţia de punere sub presiune SPP 11 aparţinând  OUAI Lunca  Banului  care a  fost  modernizată în două etape cu fonduri europene, respectiv  prin  submăsura  125-a din PNDR 2007-2013 şi  submăsura  4.3.1-componenta de irigaţii din  PNDR 2014-2020.

Potrivit reprezentanţilor ANIF Vaslui, staţia de pompare SPR3 Bumbata mai  poate  asigura  apă  pentru   irigarea  unei  suprafeţe  1.983  de ha  pe care s-a constituit OUAI  Vetrişoaia şi care are în  implementare un proiect de reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii de la plotul SPP12 prin submăsura 4.3.1.- componenta de irigaţii în cadrul PNDR 2014-2020, precum şi pentru o suprafaţa de 1.011 ha în cadrul căreia sunt contractate parţial suprafeţe pentru irigaţii prin contracte sezoniere pentru anul 2020. 

„Transportul  apei la punctele de livrare aparţinând acestei organizaţii se va face prin infrastructura  principală de irigaţii din administrarea ANIF- Filiala de IF Vaslui şi va fi modernizată în a doua etapă în cadrul  Programului  Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. Modernizarea se va realiza în cadrul unui nou proiect de invesţii prin care se va reabilita o staţie de repompare şi 11,47 km de canale de alimentare şi de distributie a apei pentru irigaţii şi care în prezent se află în faza de proiectare. Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii la obiectivele de investiţii din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, Guvernul a alocat în acest an suma de 232 milioane de lei”, a completat directorul ANIF Vaslui.

Irigaţii gratuite La  nivelul judeţului Vaslui suprafaţa contractată  pentru irigaţii este de 14.465 ha, dintre care 13.870 ha în Albiţa – Fălciu şi 595 ha în amenajarea de irigaţii Mânjeşti.

Până în prezent, la nivelul judeţului Vaslui, s-a irigat o suprafaţă de 1087 ha, dintre care 120,5 ha în  amenajarea  Mânjeşti  şi 967 ha în  amenajarea de irigaţii Albiţa-Fălciu. Culturi irigate sunt grâu, sfeclă  de  zahăr, floarea –soarelui, porumb, plante furajere precum şi suprafeţe pe care sunt înfiinţate livezi. Livrarea apei de irigaţii la punctele de livrare s-a efectuat gratuit, potrivit legislaţiei în vigoare, cheltuielile fiind suportate de către ANIF, în limita bugetului aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la bugetul de stat.

În perioada urmatoare, potrivit conducerii ANIF- Filiala de IF Vaslui, se vor pune in functiune înca două staţii de pompare si aproximativ 8,6 km canale de irigaţii reabilitate, care în prezent sunt realizate în procent de aproximativ 70% în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Albiţa Fălciu,jud.Vaslui”, venind astfel în sprijinul fermierilor de pe Valea Prutului.

Citeste mai mult: adev.ro/q9nkon