29 ianuarie

ora 13.00– Consiliul de Conducere ANIF

28 ianuarie

ora 11.00– Intalnire cu reprezentantii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii din Amenjarea Sadova-Corabia, judetul Dolj

ora 13.00– Intalnire cu specialist din cadrul USAMV, Facultatea de Imbunatatiri Funciare, pentru demararea elaborarii unui studiu de specialitate privind impactul favorabil asupra mediului si a dezvoltarii durabile a comunitatilor rurale in vederea includerii lucrarilor referitoare la reabilitarea si modernizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare in Planul National Strategic, in contextul Politicii Agricole Comune 2021-2027