Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

Citește mai departe…

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

STADIUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAȚII DIN ROMÂNIA LA DATA DE 01.09.2020

ETAPA I
Nr. crt Județul Denumirea amenajarii de irigatii (HG 557 / 2018 ) Denumirea obiectivului de investiții   STADIU de EXECUȚIE  / DOCUMENTAȚIE Grad de realizare 01.01.2020 (%) Grad de realizare 01.09.2020 (%)
0 1 2 3 4 5 6
PNI – ETAPA I
1 BACĂU Sascut Reabilitarea staţiei de bază SPA Sascut, a staţiei de repompare SRPA Sascut şi a conductei de refulare SPA-SRPA, în amenajarea de irigaţii Sascut Valea Seacă , jud. BACĂU EXECUȚIE 29 49
2 BRĂILA Grădiștea Făurei Jirlău Reabilitarea amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea Făurei Jirlău, jud. BRĂILA EXECUȚIE 50 70
3 Călmățui II Reabilitarea amenajării de irigații Călmățui II , jud. BRĂILA EXECUȚIE 85 94
4 TERASA IALOMIȚA CĂLMĂȚUI Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui , jud. BRĂILA EXECUȚIE 61 65
Reabilitarea staţiei de bază I.M.Gheorghiu şi a nişei de la km 221 navele 2444 şi 2443 din amenajarea Ialomiţa Călmăţui , jud. BRĂILA EXECUȚIE 25 67
Reabilitarea stației de repompare SRPA – I+IQ – Spiru Haret  din amenajarea Ialomița Călmățui FINALIZAT
IALOMIȚA Reabilitarea infrastructurii principale  din amenajarea hidroameliorativă Terasa Ialomiţa – Călmăţui , jud. IALOMIȚA EXECUȚIE 38 43
5 BRĂILA Terasa Viziru Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajare Terasa Viziru , jud. BR FINALIZAT 86 100
Impermeabilizare canal CS 13 din amenajarea Terasa Viziru, judeţul BRĂILA Proiectare 90 100
6 Nămoloasa Măxineni Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I , BRĂILA EXECUȚIE 1 15
Reabilitarea amenajării de irigaţii Nămoloasa Măxineni, etapa a  II-a, judeţul BRĂILA Proiectare 100 100
7 Insula Mare a Brăilei Reabilitarea amenajării de irigaţii din incinta Insula Mare a Brăilei, jud. BRĂILA EXECUȚIE 49 67
8 Terasa Brăilei Reabilitarea navei plutitoare nr. de înmatriculare 2435 şi decolmatarea nişei  de la staţia SP Gropeni km 196 din amenajarea Terasa Brăilei, jud. BRĂILA EXECUȚIE 95 100
Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Brăilei, jud. BRĂILA EXECUȚIE 17 25
9 BUZĂU Câmpia Buzău – Canal Vest Reabilitarea canalului Vest din amenajarea de irigaţii AHC  Câmpia Buzăului , jud. BUZĂU EXECUȚIE 2 11
Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal Vest : derivaţiile 1,2,3 şi 4 din amenajarea de irigaţii  AHC Câmpia Buzăului – Canal Vest, judeţul BUZĂU Proiectare 20 60
10 COVASNA Câmpu Frumos Reabilitarea staţie de pompare bază SPB Ghidfalău – amenajarea  de irigaţii Câmpu Frumos , jud. COVASNA FINALIZAT
11 CĂLĂRAȘI Gostinu Greaca Argeș Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din amenajarea Gostinu – Greaca – Argeş , jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 86 95
GIURGIU Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPA Dumescu, a staţiilor de repompare SRP Stăvârna, SRP Manta şi a canalelor de aducţiune Cao Lunca şi CA0 Stăvârna, din amenajarea de irigaţii Gostinu Greaca Argeş, judeţul GIURGIU Proiectare 25 60
12 CĂLĂRAȘI Borcea de Sus Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 338 din amenaj. Borcea de Sus, jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 90 90
Reabilitarea stației de pompare plutitoare SPA km 64+200 și a rețelei de canale de aducțiune din amenajarea Borcea de Sus , jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 5 22
Reabilitarea staţiei de pompare reversibilă SPR Baital şi a reţelei de canale de aducţiune din amenajarea Borcea de Sus Proiectare 90 100
13 Pietroiu Stefan cel Mare Reab. canalului CA 1 din am. Pietroiu Stefan cel Mare, et.I , jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 45 45
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare , jud. IL și CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 0 4
14 Boianu Sticleanu Modernizarea staţiei de pompare irigaţii SPA km 388 – Navele 2,3 din am. Gălăţui Călăraşi şi Boianu Sticleanu, jud. CĂLĂRAȘI FINALIZAT
15 Gălățui Călărași Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Gălăţui – Călăraşi , jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 63 77
Refacerea capacităţii de transport a apei din Dunăre la staţia de pompare plutitoare SPA km 388 din am. Gălăţui Călăraşi, jud. CĂLĂRAȘI EXECUȚIE 80 100
Reabilitarea staţiei de repompare SRP1 Independenţa, a canaleor de aductiune CA Barza, CP şi a canalelor de distribuţie CC, CD1A, CD1B, CD6, CD7, CD4a, CD4b, CS2, CS3, CDI Dragalina, CD I Drajna, CD8, CD9, CD10 din amenajarea de irigaţii Gălăţui Călăraşi Proiectare 20 40
16 CONSTANȚA Carasu Galeșu Reabilitare canale CA1 şi CA2 Galeşu din amenajarea de irigaţii Carasu – Galeşu , jud. CONSTANȚA EXECUȚIE 53 65
Reabilitarea şi modernizarea staţiei de pompare SP Bază Galeşu din amenajarea Carasu-Galeşu , jud. CONSTANȚA FINALIZAT
17 Carasu CDMN / PAMN Sud Reabilitarea staţiei de pompare de bază SP Hinog, din amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAMN SUD, judeţul Constanţa Proiectare 90 92
18 DOLJ Sadova Corabia Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PN , SPB PS, a staţiei de repompare L 2 a canalelor de aducţiune şi distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova Corabia, judeţul Dolj Proiectare 30 50
19 GALAȚI Brateșul de Sus Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD Monofilare, CD 1 Monofilare din amenajarea Brateșul de Sus , jud. GALAȚI EXECUȚIE 14 33
Reabilitarea staţiilor SPA Stoicani, SRP Şiviţa şi a canalelor de aducţiune CPA Stoicani, CD 1 Stoicani, CPA3 din amenajarea Brateşul de Sus , judeţul Galaţi Proiectare 30 60
20 Câmpia Covurlui Reabilitare infrastructura principală de irigaţii Câmpia Covurlui  , jud. GALAȚI Proiectare 80 100
Reabilitarea infrastructurii principale afererntă staţiilor de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi CA Barboşi din amenajarea pentru irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul GALAȚI Proiectare 20 60
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Lozova,  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GALAȚI Proiectare 20 50
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Suhurlui, sifon Valea Cocoraşului, sifon Valea Gerului, sifon Valea Călmăţui şi sifon Valea Negrea  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GALAȚI Proiectare 20 50
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Malina,  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GALAȚI Proiectare 20 50
21 IAȘI Tabăra Trifești Sculeni Reab. şi mod. infrastructurii principale de aducţiune din subsistemul de irigaţii Sud Soloneţ, din cadrul Amenajării Tabăra Trifeşti Sculeni , jud. IAȘI EXECUȚIE 74 95
Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune din subsistemul de irigații Nord Soloneț din cadrul amenajării Tabăra Trifești Sculeni , jud. IAȘI EXECUȚIE 3 19
22 OLT Bucșani Cioroiu Reab.amenaj. hidro. Bucşani–Cioroiu – Priză Arceşti, jud. OT FINALIZAT
Reabilitarea amenajării hidroameliorative Bucşani – Cioroiu, aducţiune alimentată  prin priză Arceşti, etapa a II a , jud. OLT FINALIZAT
23 Terasa Caracal Reabilit. amenajarii Terasa Caracal , jud. OLT FINALIZAT
24 TELEORMAN Terasa Zimnicea Reabilitarea amenajării de irigaţii  Terasa Zimnicea , jud. TELEORMAN EXECUȚIE 77 92
25 Viisoara Reabilitrea staţiei de pompare plutitoare SPA Ruptoare, din amenajarea de irigaţii Viişoara , jud. TELEORMAN FINALIZAT
Reabilitarea Amenajării de irigaţii  Viişoara, jud. TELEORMAN EXECUȚIE 63 76
26 Olt Călmățui Reabilitarea sistemului de irigatii Olt – Calmatui, jud. TELEORMAN EXECUȚIE 93 93
Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt Călmăţui – etapa a II-a , jud. TELEORMAN EXECUȚIE 78 89
27 Giurgiu Răzmirești B Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu Răzmirești , zona B , jud. TELEORMAN EXECUȚIE 1 8
28 TULCEA Babadag Reabilitarea amenajării de irigaţii Babadag , jud. TULCEA EXECUȚIE 40 52
Reabilitarea staţiei de pompare de bază SP1 Babadag, SP2 Babadag, staţiilor de repompare SRP1 Babadag,  SRP4 Babadag şi a canalelor de aducţiune CA5, CD 1-8 şi CA0-SP2 Babadag din amenajarea de irigaţii Babadag,  judeţul TULCEA Proiectare 20 70
29 CONSTANȚA Sinoe Reabilitarea amenajării de irigaţii Sinoe , jud. CONSTANȚA EXECUȚIE 42 54
30 TULCEA Sud Razelm Reabilitarea amenajării de irigaţii Sud Razelm, judeţul TULCEA Proiectare 20 50
31 VASLUI Albița Fălciu Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţie din amenajarea Albiţa – Fălciu , jud. VASLUI EXECUȚIE 51 68
Reabilitarea staţiei de repompare SRP1, a canalului de aducţiune CA4  şi a canalelor de distribuţie CD2 şi CD3 din amenajarea Albiţa Fălciu, judeţul VASLUI Proiectare 20 60
32 VRANCEA Ciorăști Măicănești Reabilitarea amenajării de irigaţii Ciorăşti Măicăneşti , jud. VRANCEA / BRĂILA EXECUȚIE 3 19
33 DOLJ Nedeia Măceșu Reabilitarea amenajării Nedeia Măceşu jud. DJ EXECUȚIE 73 81
Reabilitarea stației de pompare de baza SPA 1 Nedeia , a stațiilor de repompare SRP 3 Segarcea, SRP 4, SRP 5 și SRP 7 , a canalului de aductiune CA4 , precum și a canalelor de distribuție CD6 , CD6a , CD7, CD7a , CD8, CD8a , CD8b, din amenajatrea de irigații Nedeia – Măceșu, jud. DOLJ EXECUȚIE 1 14
ETAPA a II-a
Nr. crt Județul Denumirea amenajarii de irigatii (HG 557 / 2018 ) Denumirea obiectivului de investiții   STADIU de EXECUȚIE  / DOCUMENTAȚIE Grad de realizare 01.01.2020 (%) Grad de realizare 01.09.2020 (%)
0 1 2 3 4 5 6
PNI ETAPA A II-a
34 ARAD Semlac – Pereg Reabilitarea amenajării de irigaţii Semlac – Pereg, judeţul Arad Proiectare 20 25
35 Fântânele Șagu Reabilitarea amenajării de irigaţii Fântânele Şagu, judeţul Arad Proiectare 20 25
36 ARGEȘ Ștefănești Leordeni Reabilitarea amenajării de irigaţii Ştefăneşti Leordeni Proiectare 100 100
37 BACĂU Amenajarea Itești Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Iteşti, judeţul Bacău Proiectare 20 60
38 Racova Filipeşti, jud. Bacău Reabilitarea amenajării de irigaţii Racova Filipeşti, judeţul Bacău Proiectare 15 30
39 BOTOȘANI Movileni Hăvârna Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Movileni Hăvârna, judeţul Botoşani Proiectare 20 60
40 Curteşti Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Curteşti, judeţul Botoşani Proiectare 20 60
41 BRĂILA B.H.Călmățui Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații incinta B.H Călmățui  , jud. BRĂILA EXECUȚIE 1 2
42 Latinu Vădeni Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Latinu Vădeni , jud. BRĂILA EXECUȚIE 1 5
43 Ianca Surdila Greci Reabilitarea amenajării de irigaţii Ianca Surdila Greci, judeţul BRĂILA Proiectare 90 100
44 Călmățui Gropeni Chișcani Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta Călmățui Gropeni Chișcani , jud. BRĂILA Proiectare 100 100
45 BUZĂU Câmpia Buzăului – Canal Est Reabilitarea amenajării de irigaţii Câmpia Buzăului, canal est, judeţul Buzău Proiectare 20 60
46 CĂLĂRAȘI Călărași Răul Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Călăraşi Raul , Călăraşi EXECUȚIE 10 11
47 Mostiștea I Reabilitarea infrastructurii de irigaţii Mostiştea I,  judeţul Călăraşi Proiectare 20 60
48 Jegălia Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de irigaţii Jegălia, judeţul Călăraşi Proiectare 20 60
49 Oltenița Surlari Dorobanțu Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Olteniţa Surlari Dorobanţu, judeţul Călăraşi Proiectare 20 20
50 CONSTANȚA Carasu Basarabi, jud. Constanţa Actualizare Reabilitarea amenajării de irigații Carasu Basarabi, județul Constanța Proiectare 20 20
51 Carasu Nicolae Bălcescu Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Nicolae Bălcescu, județul Constanţa Proiectare 20 40
52 Carasu Mihail Kogălniceanu Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu,  jud. Constanţa Proiectare 20 30
53 DÂMBOVIȚA Titu Ogrezeni Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Titu Ogrezeni, judeţul Dâmboviţa Proiectare 20 80
54 DOLJ Cetate Galicea Reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate Galicea, județul Dolj. Proiectare 20 50
55 Calafat Băilești Reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat Băileşti, județul Dolj. Proiectare 20 50
56 GALAȚI Terasa Nicorești Tecuci Reabilitare infrastructura principală din amenajarea pentru irigaţii Terasa Tecuci – Nicoreşti, judeţul Galaţi Proiectare 20 60
57 GIURGIU Argeș km.23 Reab.st de pompare SPA şi SRP km 23 şi a reţelei de aducţ. a apei de irig.din AHC Argeş km 23, jud. GIURGIU EXECUȚIE 90 90
58 IALOMIȚA Terasa Bordușani Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativă Terasa Bordușani , jud. IALOMIȚA EXECUȚIE 0 4
59 IASI Sculeni Țuțora Gorban Reabilitarea amenajării de irigaţii Sculeni Ţuţora Gorban, jud. Iaşi Proiectare 20 50
60 MEHEDINȚI Crivina Vânju Mare Reabilitarea amenajării de irigaţii Crivina Vânju Mare, judeţul Mehedinţi Proiectare 95 100
Reabilitarea stației de pompare de bază SPA Țigănași, a stație de repompare SRP Devesel, a canalului de aducțiune CA, a canalelor de distribuție CD2, CD3, CD 5 și a construcțiilor hidrotehnice aferente din amenajarea de irigații Crivina Vânju Mare, jud MEHEDINȚI Proiectare 20 60
61 Izvoare Cujmir Reabilitarea amenajării de irigaţii Izvoare Cujmir, judeţul Mehedinţi Proiectare 60 100
62 OLT Terasa Corabia Reabilitarea amenajării de irigatii Terasa Corabia, jud. OLT EXECUȚIE 46 56
63 Stoenești Vișina Reab. amenajării de irigaţii Stoenesti Vişina, jud.OLT EXECUȚIE 96 100
Reab. amenajării de irigaţii Stoenesti Vişina, etapa a II – a , jud.OLT Proiectare 70 90
64 TULCEA Peceneaga Turcoaia Măcin Reabilitarea amenajării de irigaţii Peceneaga Turcoaia Măcin, judeţul Tulcea Proiectare 20 60
65 VASLUI Mânjeşti Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Mânjeşti, jud. VASLUI Proiectare 20 60