Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

STADIUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAȚII DIN ROMÂNIA LA DATA DE 30.08.2021

ETAPA I
Nr. crt Județul Denumirea amenajarii de irigatii (HG 557 / 2018 ) Denumirea obiectivului de investiții   STADIU de EXECUȚIE  / DOCUMENTAȚIE Grad de realizare 01.01.2021 (%) Grad de realizare 30.08.2021 (%)
0 1 2 3 4 5 6
PNI – ETAPA I      
1 BACĂU Sascut  Reabilitarea staţiei de bază SPA Sascut, a staţiei de repompare SRPA Sascut şi a conductei de refulare SPA-SRPA, în amenajarea  de irigaţii Sascut Valea Seacă , jud. BC     EXECUȚIE 39 56
2 BRĂILA Grădiștea Făurei Jirlău Reabilitarea amenajării hidroameliorative incinta Grădiștea Făurei Jirlău, jud. BR EXECUȚIE 69 71
3 Călmățui II Reabilitarea amenajării de irigații Călmățui II , jud. BR FINALIZAT 100 100
5 TERASA IALOMIȚA CĂLMĂȚUI Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Ialomiţa Călmăţui , jud. BR  EXECUȚIE 65 68
Reabilitarea staţiei de bază I.M.Gheorghiu şi a nişei de la km 221 navele 2444 şi 2443 din amenajarea Ialomiţa Călmăţui , jud. BR EXECUȚIE 96 99
Reabilitarea stației de repompare SRPA – I+IQ – Spiru Haret  din amenajarea Ialomița Călmățui FINALIZAT 
IALOMIȚA Reabilitarea infrastructurii principale  din amenajarea hidroameliorativă Terasa Ialomiţa – Călmăţui , jud. IL   EXECUȚIE 43 46
6 BRĂILA Terasa Viziru Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajare Terasa Viziru , jud. BR  FINALIZAT 
Impermeabilizare canal CS 13 din amenajarea Terasa Viziru, judeţul Brăila Proiectare finalizată
7 Nămoloasa Măxineni Reabilitarea infrastructurii principale a sistemului de irigaţii din amenajarea Nămoloasa Măxineni, etapa I , BR EXECUȚIE 16 20
Reabilitarea amenajării de irigaţii Nămoloasa Măxineni, etapa a  II-a, judeţul Brăila Proiectare finalizată
8 Insula Mare a Brăilei Reabilitarea amenajării de irigaţii din incinta Insula Mare a Brăilei, jud. BR  EXECUȚIE 67 67
9 Terasa Brăilei Reabilitarea navei plutitoare nr. de înmatriculare 2435 şi decolmatarea nişei  de la staţia SP Gropeni km 196 din amenajarea Terasa Brăilei , jud. BR  FINALIZAT
Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea Terasa Brăilei , jud. BR   EXECUȚIE 28 31
10 BUZĂU Câmpia Buzău – Canal Vest Reabilitarea canalului Vest din amenajarea de irigaţii AHC  Câmpia Buzăului , jud. BZ EXECUȚIE 12 16
Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal Vest : derivaţiile 1,2,3 şi 4 din amenajarea de irigaţii  AHC Câmpia Buzăului – Canal Vest, judeţul Buzău Proiectare 60 60
11 COVASNA Câmpu Frumos Reabilitarea staţie de pompare bază SPB Ghidfalău – amenajarea  de irigaţii Câmpu Frumos , jud. CV FINALIZAT 
12 CĂLĂRAȘI Gostinu Greaca Argeș Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din amenajarea Gostinu – Greaca – Argeş , jud. CL    EXECUȚIE 95 98
GIURGIU Reabilitarea staţiei de pompare de bază SPA Dumescu, a staţiilor de repompare SRP Stăvârna, SRP Manta şi a canalelor de aducţiune Cao Lunca şi CA0 Stăvârna, din amenajarea de irigaţii Gostinu Greaca Argeş, judeţul GR Proiectare 60 60
13 CĂLĂRAȘI Borcea de Sus Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 338 din amenaj. Borcea de Sus, jud. CL EXECUȚIE 90 90
Reabilitarea stației de pompare plutitoare SPA km 64+200 și a rețelei de canale de aducțiune din amenajarea Borcea de Sus , jud. CL EXECUȚIE 27 27
Reabilitarea staţiei de pompare reversibilă SPR Baital şi a reţelei de canale de aducţiune din amenajarea Borcea de Sus Proiectare finalizată
14 Pietroiu Stefan cel Mare Reab. canalului CA 1 din am. Pietroiu Stefan cel Mare, et.I , jud. CL   EXECUȚIE 45 45
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare , jud. IL și CL EXECUȚIE 8 13
15 Boianu Sticleanu Modernizarea staţiei de pompare irigaţii SPA km 388 – Navele 2,3 din am. Gălăţui Călăraşi şi Boianu Sticleanu, jud. CL  FINALIZAT 
16 Gălățui Călărași Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Gălăţui – Călăraşi , jud. CL      EXECUȚIE 81 81
Refacerea capacităţii de transport a apei din Dunăre la staţia de pompare plutitoare SPA km 388 din am. Gălăţui Călăraşi, jud.CL  FINALIZAT
Reabilitarea staţiei de repompare SRP1 Independenţa, a canaleor de aductiune CA Barza, CP şi a canalelor de distribuţie CC, CD1A, CD1B, CD6, CD7, CD4a, CD4b, CS2, CS3, CDI Dragalina, CD I Drajna, CD8, CD9, CD10 din amenajarea de irigaţii Gălăţui Călăraşi Proiectare 40 40
17 CONSTANȚA Carasu Galeșu Reabilitare canale CA1 şi CA2 Galeşu din amenajarea de irigaţii Carasu – Galeşu , jud. CT   FINALIZAT
Reabilitarea şi modernizarea staţiei de pompare SP Bază Galeşu din amenajarea Carasu-Galeşu , jud. CT   FINALIZAT 
18 Carasu Movilița Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu Moviliţa , judeţul Constanţa      
19 Carasu CDMN / PAMN Sud Reabilitarea staţiei de pompare de bază SP Hinog, din amenajarea de irigaţii Carasu CDMN/PAMN SUD, judeţul Constanţa Proiectare 92 95
20 DOLJ Sadova Corabia Reabilitarea staţiilor de pompare de bază SPB L1, SPB PN , SPB PS, a staţiei de repompare L 2 a canalelor de aducţiune şi distribuţie din amenajarea de irigaţii Sadova Corabia, judeţul Dolj Proiectare 50 50
21 GALAȚI Brateșul de Sus Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD Monofilare, CD 1 Monofilare din amenajarea Brateșul de Sus , jud. GL EXECUȚIE 68 100
Reabilitarea staţiilor SPA Stoicani, SRP Şiviţa şi a canalelor de aducţiune CPA Stoicani, CD 1 Stoicani, CPA3 din amenajarea Brateşul de Sus , judeţul Galaţi Proiectare 60 60
22 Câmpia Covurlui Reabilitare infrastructura principală de irigaţii Câmpia Covurlui  , jud. GL  Proiectare finalizată
Reabilitarea infrastructurii principale afererntă staţiilor de bază SPA Prut, SPA Barboşi şi CA Barboşi din amenajarea pentru irigaţii Câmpia Covurlui, judeţul Galaţi Proiectare 60 60
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Lozova,  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GL Proiectare 50 50
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Suhurlui, sifon Valea Cocoraşului, sifon Valea Gerului, sifon Valea Călmăţui şi sifon Valea Negrea  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GL Proiectare 50 50
Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigaţii sifon Malina,  din Amenajarea Câmpia Covurlui,  judeţul GL Proiectare 50 50
23 IAȘI Tabăra Trifești Sculeni Reab. şi mod. infrastructurii principale de aducţiune din subsistemul de irigaţii Sud Soloneţ, din cadrul Amenajării Tabăra Trifeşti Sculeni , jud. IS   EXECUȚIE 96 97
Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune din subsistemul de irigații Nord Soloneț din cadrul amenajării Tabăra Trifești Sculeni , jud. IS EXECUȚIE 19 30
24 OLT Bucșani Cioroiu Reab.amenaj. hidro. Bucşani–Cioroiu – Priză Arceşti, jud. OT  FINALIZAT 
Reabilitarea amenajării hidroameliorative Bucşani – Cioroiu, aducţiune alimentată  prin priză Arceşti, etapa a II a , jud. OT    FINALIZAT 
25 Terasa Caracal Reabilit. amenajarii Terasa Caracal , jud. OT  FINALIZAT 
26 Dăbuleni Potelu pt. Dăbuleni Potelu Corabia, Olt  Reabilitarea amenajării Dăbuleni Potelu – aducţiune ce alimentează amenajarea de irigaţii Dăbuleni Potelu Corabia, judeţul Olt       
27 TELEORMAN Terasa Zimnicea Reabilitarea amenajării de irigaţii  Terasa Zimnicea , jud. TR FINALIZAT 
28 Viisoara Reabilitrea staţiei de pompare plutitoare SPA Ruptoare, din amenajarea de irigaţii Viişoara , jud. TR  FINALIZAT 
Reabilitarea Amenajării de irigaţii  Viişoara, jud. TR EXECUȚIE 76 80
29 Olt Călmățui Reabilitarea sistemului de irigatii Olt – Calmatui, jud. TR   EXECUȚIE 93 98
Reabilitarea amenajării de irigaţii Olt Călmăţui – etapa a II-a , jud. TR      EXECUȚIE 89 91
30 Lița Olt         
31 Giurgiu Răzmirești B Reabilitarea amenajării de irigații Giurgiu Răzmirești , zona B , jud. TR EXECUȚIE 10 14
32 TULCEA Babadag Reabilitarea amenajării de irigaţii Babadag , jud. TL  EXECUȚIE 64 76
Reabilitarea staţiei de pompare de bază SP1 Babadag, SP2 Babadag, staţiilor de repompare SRP1 Babadag,  SRP4 Babadag şi a canalelor de aducţiune CA5, CD 1-8 şi CA0-SP2 Babadag din amenajarea de irigaţii Babadag,  judeţul TL Proiectare 80 80
33 Beibugeac Sarinasuf, jud. Tulcea Reabilitarea amenajării de irigații Beibugeac – Sarinasuf, jud. Tulcea      
34 CT Sinoe Reabilitarea amenajării de irigaţii Sinoe , jud. CT  EXECUȚIE 54 54
35 TULCEA Sud Razelm Reabilitarea amenajării de irigaţii Sud Razelm, judeţul Tulcea Proiectare 50 50
37 VASLUI Albița Fălciu Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţie din amenajarea Albiţa – Fălciu , jud. VS EXECUȚIE 75 82
Reabilitarea staţiei de repompare SRP1, a canalului de aducţiune CA4  şi a canalelor de distribuţie CD2 şi CD3 din amenajarea Albiţa Fălciu, judeţul VS Proiectare 60 60
38 VRANCEA Ciorăști Măicănești Reabilitarea amenajării de irigaţii Ciorăşti Măicăneşti , jud. VN / BR   EXECUȚIE 37 71
39 DOLJ Nedeia Măceșu Reabilitarea amenajării Nedeia Măceşu jud. DJ EXECUȚIE 90 95
Reabilitarea stației de pompare de baza SPA 1 Nedeia , a stațiilor de repompare SRP 3 Segarcea, SRP 4, SRP 5 și SRP 7 , a canalului de aductiune CA4 , precum și a canalelor de distribuție CD6 , CD6a , CD7, CD7a , CD8, CD8a , CD8b, din amenajatrea de irigații Nedeia – Măceșu , jud. DJ EXECUȚIE 20 27
ETAPA a II-a
Nr. crt Județul Denumirea amenajarii de irigatii (HG 557 / 2018 ) Denumirea obiectivului de investiții   STADIU de EXECUȚIE  / DOCUMENTAȚIE Grad de realizare 01.01.2021 (%) Grad de realizare 30.08.2021 (%)
0 1 2 3 4 5 6
PNI ETAPA A II-a      
40 ARAD Semlac – Pereg Reabilitarea amenajării de irigaţii Semlac – Pereg, judeţul Arad Proiectare    
41 Fântânele Șagu Reabilitarea amenajării de irigaţii Fântânele Şagu, judeţul Arad Proiectare    
42 ARGEȘ Ștefănești Leordeni Reabilitarea amenajării de irigaţii Ştefăneşti Leordeni Proiectare finalizată
43 BACĂU Fulgeriș Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Fulgeriș, judeţul Bacău      
44 Itești Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Iteşti, judeţul Bacău Proiectare 60 60
45 TAMAȘI Reabilitarea amenajării de irigaţii Tamași, judeţul Bacău      
46 Gheorghe Doja, jud. Bacău Reabilitarea amenajării de irigaţii Gheorghe Doja, judeţul Bacău      
47 Racova Filipeşti, jud. Bacău Reabilitarea amenajării de irigaţii Racova Filipeşti, judeţul Bacău Proiectare 30 40
48 BOTOȘANI Movileni Hăvârna Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Movileni Hăvârna, judeţul Botoşani Proiectare 60 60
49 Curteşti Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Curteşti, judeţul Botoşani Proiectare 60 60
50 BRĂILA B.H.Călmățui Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații incinta B.H Călmățui  , jud. BR EXECUȚIE 2 2
51 Lunca Râu Buzău Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de  irigaţii Lunca Râu Buzău, judeţul Brăila      
52 Latinu Vădeni Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Latinu Vădeni , jud. BR EXECUȚIE 28 55
53 Ianca Surdila Greci Reabilitarea amenajării de irigaţii Ianca Surdila Greci, judeţul BR Proiectare finalizată
54 Călmățui Gropeni Chișcani Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din incinta Călmățui Gropeni Chișcani .BR Proiectare finalizată
55 BUZĂU Câmpia Buzăului – Canal Est Reabilitarea amenajării de irigaţii Câmpia Buzăului, canal est, judeţul Buzău Proiectare 60 60
56 CĂLĂRAȘI Călărași Răul Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Călăraşi Raul , CL  EXECUȚIE 11 14
57 Mostiștea I Reabilitarea infrastructurii de irigaţii Mostiştea I,  judeţul Călăraşi Proiectare 60 60
58 Jegălia Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de irigaţii Jegălia, judeţul Călăraşi  Proiectare 60 60
59 Oltenița Surlari Dorobanțu Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Olteniţa Surlari Dorobanţu, judeţul CL Proiectare 20 20
60 CONSTANȚA Carasu Basarabi, jud. Constanţa Reabilitarea amenajării de irigații Carasu Basarabi, județul CT- actualizare și completare  Proiectare 20 20
61 Orezăria Hârșova Reabilitarea şi modernizarea staţiilor de pompare plutitoare Vadu Oii şi SP Plutitoare Hârşova din cadrul amenajării de irigaţii Orezărie Hârşova, judeţul Constanţa Proiectare    
62 Seimeni Reabilitarea amenajării de irigaţii Seimeni, judeţul Constanţa      
63 Carasu Nicolae Bălcescu Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Nicolae Bălcescu, județul Constanţa  Proiectare 20 20
64 Carasu Mihail Kogălniceanu Reabilitarea amenajării de irigaţii Carasu – Mihail Kogălniceanu,  jud. Constanţa Proiectare 20 20
65 DÂMBOVIȚA Titu Ogrezeni Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Titu Ogrezeni, judeţul Dâmboviţa Proiectare 60 60
66 DOLJ Bistreţ Nedeia Jiu, jud. Dolj Reabilitarea amenajării de irigaţii BNJ, județul Dolj      
67 Cetate Galicea Reabilitarea amenajării de irigaţii Cetate Galicea, județul Dolj.  Proiectare 50 50
68 Calafat Băilești Reabilitarea amenajării de irigaţii Calafat Băileşti, județul Dolj.  Proiectare 50 50
69 GALAȚI Terasa Nicorești Tecuci Reabilitare infrastructura principală din amenajarea pentru irigaţii Terasa Tecuci – Nicoreşti, judeţul Galaţi Proiectare 60 60
70 GIURGIU Argeș km.23 Reab.st de pompare SPA şi SRP km 23 şi a reţelei de aducţ. a apei de irig.din AHC Argeş km 23, jud.GR  EXECUȚIE 90 90
71 IALOMIȚA Slobozia-Dunăre, jud. Ialomiţa Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă Slobozia – Dunăre , judeţul Ialomiţa      
72 Orezăria Luciu Giurgeni, jud. Ialomiţa Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de irigaţii Orezăria Luciu Giurgeni, judeţul Ialomiţa      
73 Terasa Bordușani Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea hidroameliorativă Terasa Bordușani , jud. IL EXECUȚIE 42 48
75   Sculeni Țuțora Gorban Reabilitarea amenajării de irigaţii Sculeni Ţuţora Gorban, jud. Iaşi Proiectare 50 50
76 MEHEDINȚI Crivina Vânju Mare Reabilitarea amenajării de irigaţii Crivina Vânju Mare, judeţul Mehedinţi Proiectare finalizată
Reabilitarea stației de pompare de bază SPA Țigănași, a stație de repompare SRP Devesel, a canalului de aducțiune CA, a canalelor de distribuție CD2, CD3, CD 5 și a construcțiilor hidrotehnice aferente din amenajarea de irigații Crivina Vânju Mare, jud MH Proiectare 60 60
77 Izvoare Cujmir Reabilitarea amenajării de irigaţii Izvoare Cujmir, judeţul Mehedinţi Proiectare finalizată
78 OLT Terasa Corabia Reabilitarea amenajării de irigatii Terasa Corabia, jud. OT EXECUȚIE 59 76
79 Stoenești Vișina Reab. amenajării de irigaţii Stoenesti Vişina, jud.OT  FINALIZAT 100 100
Reab. amenajării de irigaţii Stoenesti Vişina, etapa a II – a , jud.OT  Proiectare    
80 TULCEA Peceneaga Turcoaia Măcin Reabilitarea amenajării de irigaţii Peceneaga Turcoaia Măcin, judeţul Tulcea Proiectare    
81 ISACCEA Reabilitarea amenajării de irigaţii Isaccea, judeţul Tulcea      
82 VASLUI Mânjeşti Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigaţii Mânjeşti, jud. VS Proiectare    
83 VRANCEA Putna Reabilitarea canalelor din amenajarea de irigaţii Putna gravitaţional, judeţul Vrancea      
84  Bilieşti – Slobozia Ciorăşti Reabilitare amenajare de irigaţii Bilieşti – Slobozia Ciorăşti , judeţul Vrancea      
85 Suraia – Vadu  Roşca Reabilitarea canalului CA din amenajarea de irigaţii Suraia – Vadu  Roşca, judeţul Vrancea      
ETAPA a III-a
Nr. crt Județul Denumirea amenajarii de irigatii (HG 557 / 2018 ) Denumirea obiectivului de investiții   STADIU de EXECUȚIE  / DOCUMENTAȚIE Grad de realizare 01.01.2021 (%) Grad de realizare 30.08.2021 (%)
0 1 2 3 4 5 6
PNI – ETAPA A III-a   0 0
86 IALOMIȚA FĂCĂIENI VLĂDENI Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea de  irigaţii Făcăeni Vlădeni      
87 OLT DRĂGĂNEȘTI Reabilitarea amenajării de irigaţii Drăgăneşti, jud. OT      
88 VÂLCEA MIHĂEȘTI BĂBENI NU ESTE CAZUL      
89 VRANCEA CANAL SIRET BĂRĂGAN Canal Siret Bărăgan – Etapa I, de la km 0+000 – 14+750