Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR a organizat, la Craiova, în 26 august, Conferința Regională cu tema „Oportunități de sprijin al investițiilor în agricultură și dezvoltare rurala pentru perioada de tranziție 2021-2022”. 

Scopul evenimentului a vizat diseminarea informațiior privind intervențiile care pot fi finanțate în această perioadă, precum și elementele de noutate referitoare la condițiile de accesare și implementare a acestora.

În cadrul conferinței au fost abordate următoarele teme: oportunităţile şi provocările perioadei de tranziţie 2021-2022, condițiile de eligibilitate și de accesare a măsurilor de investiții și a celor de mediu și climă în perioada de tranziţie 2021-2022, stadiul implementării pentru Pilonii I și II.  

Ministrul Adrian Oros a deschis lucrările conferinței, iar în cadrul prezentării sale a făcut referire la următoarele subiecte: impactul crizei sanitare asupra sistemelor agroalimentare, abordarea noii Politici Agricole Comune, provocările Pactului Ecologic European, dezvoltarea piețelor locale, susținerea zonelor cu constrângeri naturale, restructurarea învățământului profesional și tehnic, creșterea competivității în zoothenie și consolidarea mediului asociativ.

Oficialul MADR a realizat o prezentare succintă a măsurilor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală din PNDR pentru perioada de tranziție 2021-2022 și a expus câteva dintre obiectivele majore ale viitorului Plan Național Strategic,printre care creșterea capacității de depozitare și procesare și a exportului de produse cu mare valoare adăugată. Adrian Oros a enumerat principalele dificultăți cu care se confruntă agricultura: deficitul forței de muncă, schimbările climatice, capacitatea redusă de stocare și depozitare a materiei prime, slaba putere de negociere a fermierilor mici, evidențiind că toate aceste nevoi vor beneficia în perioada următoare de finanțare prioritară, care se va adresa tuturor zonelor și sectoarelor de activitate.

Directorul general al Autorității de Management pentru PNDR, Daniela Rebega, a detaliat principalele oportunități și provocări ale perioadei de tranziție, cu accent pe termenul de finalizare a proiectelor, respectiv 31 decembrie 2025, informând asupra principalelor modificări ale fișelor măsurilor. De asemenea, experți din cadrul AM PNDR au prezentat detaliat oportunitățile de invesții în agricultura din această perioadă, precum și principalele măsuri ale PNDR dedicate domeniului mediu și climă.

Totodată, reprezentanții agențiilor de plăți au prezentat stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 și progresele înregistrate în implementarea programului.

Alături de ministrul Adrian Oros, s-au aflat directorul general al DGDR AM PNDR, Daniela Rebega, alți membri ai conducerii direcției, reprezentanți din conducerea agențiilor de plăți, precum și experți din cadrul MADR, APIA și AFIR.