Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 10
august 2021, s-a încheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a
ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în
anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în
conformitate cu OUG 58/2021.
Astfel, au fost depuse un număr de 93.593 cereri pentru un număr total de 1.307.297 capete
animale și o cantitate de lapte de 81.176,35 tone. (În Anexă regăsiți situația cererilor depuse
pe fiecare județ în parte).
Conform legislației în vigoare, după etapa de primire a cererilor, în vederea stabilirii
eligibilității acestora, APIA realizează controale administrative pentru un procent de
100% din cererile depuse.
Cuantumul pe cap de animal se va calcula prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la
efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului
(42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.
Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de numărul de
capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile
de lapte, în tone, produse și valorificate, eligibile până la concurența plafonului de 225.000 euro
la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în
vigoare a Ordonanței de Urgență.
Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:
a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31
ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de
31 ianuarie 2021;
b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.
Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut
fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
APIA, mereu alături de fermieri!

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-in-data-de-10-august-2021-s-a-incheiat-perioada-de-depunere-a-cererilor-de-solicitare-a-ajutorului-de-stat-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectorul-bovin-in-anul-2021-in-contextul-crizei-economice-generate-de-pandemia-covid-19-in-conformitate-cu-oug-58-2021-astfel-au-fost-depuse-un-numar-de-93-593-cereri-pentru-un-numar-total-de-1-307-297-capete-animale-si-o-cantitate-de-lapte-de-81-176-35-tone-in-anexa-regasit&page=1