Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 au fost completate si actualizate prin Hotararea de Guvern din data de 31.08.2022

Citește mai departe…

Infrastructura de irigații este pregătită pentru funcționare în condiții optime

Citește mai departe…

Începe depunerea facturilor pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică în irigații, la filialele ANIF

Citește mai departe…

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în data de 10
august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINULUI nr. 178/2021
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a
măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul
Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.
Măsura de acordare a sprijinului financiar va fi aplicată la nivel național de către
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
Solicitanții vor depune cererile de solicitare a sprijinului financiar aferent măsurii
de distilare a vinului în situații de criză, la sediul APIA – Aparat Central, până la data
de 1 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile Ordinului 178/2021 și Ghidului
Solicitantului.
Cererea însoțită de documentele prevăzute în OMADR 178/2021 poate fi transmisă și
prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar
copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant.
În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească
următoarele condiții de eligibilitate:
a) distileria să fie localizată pe teritoriul României;
b) să dețină autorizație valabilă la data începerii procesului de distilare a vinului și să
obțină în urma acestuia un produs cu o concentrație alcoolică de minimum 92% din
volum;
c) cantitatea de vin pentru care se solicită ajutor pentru distilare în situații de criză să
fie certificată de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicloe (O.N.V.P.V.) cu
privire la dreptul de comercializare a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC),
vinurilor cu indicație geografică (IG) și vinurilor varietale.
Sprijinul financiar pentru măsura de distilare a vinului în situații de criză se acordă:

 • în avans (valoarea avansului este de maximum 100% din valoarea
  corespunzătoare volumului estimat conform art. 5 alin. (2) lit. d), în condițiile
  constituirii unei garanții bancare de 110% din valoarea avansului solicitat);
  sau
 • după finalizarea operațiunilor de distilare și denaturare.
  Valoarea sprijinului este stabilită la 4,52 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,66 lei/litru
  vin varietal care va fi distilat.
  Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către
  distilerie și costul distilării vinului în cauză.
  Din valoarea sprijinului menționat, distilatorul plătește producătorului care a furnizat
  vinul către distilerie 3,88 lei/litru de vin cu DOC, IG și 2,02 lei/litru de vin varietal.
  În situația în care sumele aferente cererilor de plată selectate depășesc resursele
  financiare alocate măsurii de distilare a vinului în situații de criză, valoarea sprijinului
  se reduce proporțional conform prevederilor OMADR 178/2021.
  Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl.
  Produsul rezultat în urma distilării vinului pentru care se acordă sprijinul financiar va
  fi supus procedurii de denaturare pentru ase asigura utilizarea acestuia exclusiv în
  scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri
  energetice, astfel încât să se evite denaturarea concurenței.
  Plata sprijinului se face în lei, până la data de 15 octombrie 2021, integral din Fondul
  European de Garantare Agricolă (FEGA), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
  Agricultură.
  Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii de distilare a vinului în situații de
  criză eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul
  vitivinicol 2019-2023, Ghidul solicitantului și legislația aferentă, se regăsesc pe site-ul
  APIA: www.apia.org.ro, accesând link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/directiamasuri-de-piata/viti-vinicole/distilare-vin-in-situatii-de-criza-anul-2021.
  SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa/agentia-de-plati-si-interventie-pentru-agricultura-apia-informeaza-ca-in-data-de-10-august-2021-a-fost-publicat-in-monitorul-oficial-partea-i-ordinului-nr-178-2021-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-conditiile-de-punere-in-aplicare-a-masurii-de-distilare-a-vinului-in-situatii-de-criza-eligibila-pentru-finantare-in-cadrul-programului-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol-2019-2023&page=1