Dăm viață agriculturii

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

Dăm viață agriculturii

INFORMARE: ANIF a încheiat contracte de irigații pentru mai mult de 800.000 ha

Citește mai departe…

Apa până la punctele de livrare va fi gratuită și în campania de irigații din acest an

Citește mai departe…

Jurnal de decizii privind COVID-19

Citește mai departe…

În ședința de Guvern din data de 19 august 2021 a fost adoptată Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului.

Prezentul act normativ stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022. Bugetul cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA conform Deciziei Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022.

Valoarea totală a programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2021-2022 este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 euro), din care:
– ajutor financiar din partea Uniunii Europene – 85.123.559 lei (17.266.442 euro) repartizat astfel:

  • 6.866.848 euro pentru fructe şi legume;
  • 10.399.594 euro pentru lapte și produse lactate;

– ajutor financiar național – 416.429.719 lei (84.468.502,8 euro).

Bugetul aferent anului școlar 2021-2022  de 501.553.278 lei se utilizează după cum urmează:

  • 76.304.796 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;
  • 167.870.551 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;

Exemple de măsuri educative:

  • organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri;
  • organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;
  • organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale didactice/educative);
  • 181.223.891 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de la bugetul de stat.

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului – 1.903.851 preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore şi elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preşcolar/elev care s-a menţinut la nivelul anului şcolar precedent şi pe baza numărului de zile de distribuţie calculate în funcţie de structura anului şcolar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului şcolar 2021-2022.

Sursa: https://www.madr.ro/comunicare/6958-a-fost-aprobat-bugetul-pentru-implementarea-programului-pentru-scoli-in-anul-scolar-2021-2022.html