IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Anunţuri pentru posturi scoase la concurs

18 mai 2019
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef birou la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitori calificați IV/II (2 posturi) la Compartimentului Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Bihor
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu
Rezultate aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de conducere și execuție vacante de șef birou la Biroul Administrativ, șef serviciul la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța și șef birou (2 posturi) din cadrul Unității de Administrare Constanța Nord și Constanța Sud
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Giurgiu
Rezultate aici
Anunț amnânare proba scrisă și proba interviu a concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA la Biroul Buget - Prognoze din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, anunț publicat în data de 02.05.2019
Anunt aici

17 mai 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de funcționar debutant la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Ilfov
Anunt aici

16 mai 2019
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul PIEPAC din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Sibiu
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat I din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Galați
Anunt aici

15 mai 2019
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu desfășurarea activității la Filiala Teritorială de I.F. Botoșani
Rezultate aici
Rezultatele la proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Bihor
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Arad
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier IA la Compartimentul Informatic din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Arad
Rezultate aici
Rezultatele proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractuale de execuție vacant de consilier IA la Biroului Financiar Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Giurgiu
Rezultate aici
Rezultatele proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Giurgiu
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Botoșani
Rezultate aici

14 mai 2019
Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef birou la Biroul Resurse Umane din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Rezultate aici
. Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de șef birou (2 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unităților de Administrare Braila Nord și Brăila Sud, șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioare și maistru II din cadrul Unității de Administrare Brăila Sud
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de referent IA la Serviciul Plan - Exploatare Patrimoniu și referent debutant la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Buzău
Rezultate aici
Rezultat final promovare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Constanța
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de șef serviciu la Serviciul TIAC, consilier IA și șef birou la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea și șef birou din cadrul Unității de Administrare Constanța Sud și Unității de Administrare Constanța Nord
Rezultate aici

13 mai 2019
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a ANIF, cu desfășurarea activității la Unitatea de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Achiziții Contracte Investiții din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA și consilier debutant la Biroul Administrativ din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunăre - Jiu
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier debutant laServiciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Rezultate aici

10 mai 2019
Rezultatele la examenul de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Someș - Criș
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și consilier IA la Compartimentul Informatic din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA din cadrul Unitatea de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I din cadrul Unitatea de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici

09 mai 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de referemt IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Rezultatele finale la examenul de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Unității de Administrare Giurgiu a Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman - Neajlov
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Giurgiu a Filialei Teritoriale de I.F. Teleorman - Neajlov
Anunt aici

08 mai 2019
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Moldova Sud
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA, consilier I și consilier II la Serviciul Gestionare Proiecte Fonduri Europene din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici

07 mai 2019
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a ANIF, cu desfășurarea activității la Unitatea de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de IF Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție și de conducere vacante de șef serviciu și consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA la Compartimentul Informatic și inspector de specialitate IA la Compartimentul Personal Exploatarela Serviciul Plan Exploatare PatrimoniuServiciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de IF Timiș - Mureș Inferior
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I, II, III, IV din cadrul Filialei Teritoriale de IF Timiș - Mureș Inferior
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Olt - Dunăre
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Explotare din cadrul Filialei Teritoriale de IF Olt - Dunăre
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul PIEPAC din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de IF Mureș - Oltul Mijlociu
Anunt aici
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat III la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de IF Moldova Sud
Anunt aici

06 mai 2019
Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud;
Anunt aici
Rezultatul final pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de maistru II din cadrul Unității de Administrare Brăila Sud, șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară și șef birou (2 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unităților de Administrare Brăila Sud și Brăila Nord
Anunt aici

03 mai 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Contabilitate din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici

02 mai 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Buget - Prognoze din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat III la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici

25 aprilie 2019
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Plan - Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatul probei interviu pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Tehnic, Investiții din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici

24 aprilie 2019
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a ANIF, cu desfășurarea activității la Unitatea de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Achiziții, Contracte-Investiții din cadrul unității centrale a ANIF
Rezultate aici
Anunț examen de promovare în grade imediat superioare din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Rezultate aici

23 aprilie 2019
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I din cadrul Unității de AdministrareGalați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV la Compartimentul PErsonal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA la Compartimentul Informatic și inspector de specialitate IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Admnistrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
Proces verbal în urma expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de șef birou la Biroul Financiar Contabilitate din cadrul Unității de Admnistrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici

22 aprilie 2019
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Anunt aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Somes Cris
Anunt aici
Rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul PIEPAC din cadrul UA Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mures Oltul Mijlociu
Anunt aici

19 aprilie 2019
Anunț examen de promovare în grade imediat superioare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dobrogea
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, șef birou la Biroul Resurse Umane, șef birou la Biroul Administrativ și consilier IA la Biroul Administrativ din cadrul FTIF Dobrogea; șef birou (2 posturi) la Biroul Operațional din cadrul Unităților de Administrare Constanța Sud și Constanța Nord
Anunt aici
Rezultatul probei scrise pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior
Rezultate aici

18 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare - Patrimoniu, șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte, consilier IA (1 post) la Biroul Financiar contabilitate din cadrul Unității de Administrare Giurgiu - Filiala Teritorială de IF Teleorman Neajlov
Anunt aici

17 aprilie 2019
Rezultatele probei scrise pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Anunt aici

15 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție și conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară, șef birou la Biroul Oprerațional din cadrul Unității de Administrare Brăila Nord, șef birou și maistru II la Biroul Oprerațional din cadrul Unității de Administrare Brăila Sud a Filialei Teritoriale de I.F. Dunărea Inferioară
Anunt aici
Rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat II din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Erata aici

12 aprilie 2019
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici
ERATĂ la anunțul privind rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul Plan Investiții Exploatare Patrimoniu Achiziții Contracte din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Superior, publicat în data de 11.04.2019
Erata aici

11 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postrilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier debutant la Serviciul Tehnic, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Mureș a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș-Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier I la Serviciul Gestionare Proiecte Fonduri Europene din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici

10 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat III la Biroul Operațional din cadrul Unității de Administrare Vaslui a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I (3 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare a Filialei Teritoriale de I.F. Olt - Dunăre
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul Unității de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Nord
Anunt aici
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat II din cadrul Unității de Administrare Satu Mare a Filialei Teritoriale de I.F. Someș - Criș
Rezultate aici

09 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier IA la Serviciul Tehnic, Inevstiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Anunt aici
Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș - Mureș Inferior
Rezultate aici

08 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA (2 posturi) la Serviciul Achiziții, Contracte - Investiții din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual de execuție vacant de consilier juridic IA la Serviciul Juridic din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu desfășurarea activității la Unitatea de Administrare Botoșani a Filialei Teritoriale Moldova Nord
Rezultate aici
Rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier I la Serviciul Gestionare Proiecte Fonduri Europene din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, șef birou la Biroul Financiar Contabilitate și a posturilor contractuale de execuție vacante de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu, consilier IA la Compartimentul Informatic și inspector de specialitate la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Unității de Administrare Arad a Filialei Teritoriale de I.F. Timiș-Mureș Inferior
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat IV (2 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Olt-Dunăre
Rezultate aici
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat (6 posturi) la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș-Mureș Inferior
Rezultate aici

05 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a posturilor contractual vacante de execuție de muncitor calificat I (4 posturi) din cadrul Unității de Administrare Galați a Filialei Teritoriale de I.F. Moldova Sud
Anunt aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de conducere de șef birou la Biroul Contabilitate și șef birou la Biroul Buget -Prognoze din cadrul unității centrale a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
Rezultate aici

04 aprilie 2019
Anunț pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de execuție de consilier debutant la Serviciul Plan, Investiții, Exploatare, Patrimoniu, Achiziții, Contracte din cadrul Unității de Administrare Sibiu a Filialei Teritoriale de I.F. Mureș - Oltul Mijlociu
Anunt aici
Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractual vacante de execuție de consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu și muncitor calificat din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Mureș Oltul Superior
Rezultate aici
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier IA la Compartimentul Personal Exploatare din cadrul Filialei Teritoriale de I.F. Timiș Mureș Inferior
Rezultate aici